Przetargi nieruchomości: Klucze

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze.
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu.

Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiek...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,64 zł/m2

2 000 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,64 zł/m2

2 000 m2

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze.
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu.

Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiek...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Stoki Kwaśniowskie

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu. Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiekty...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,19 zł/m2

2 022 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Stoki Kwaśniowskie

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,19 zł/m2

2 022 m2

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu. Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiekty...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Stoki Kwaśniowskie

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu. Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiekty...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,19 zł/m2

2 022 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Stoki Kwaśniowskie

Cena wywoławcza:

83 280 zł

41,19 zł/m2

2 022 m2

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze. Przedmiotem przetargu jest niezabudowana 20 a działka o nr 1874/6 położona w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu. Działka zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: zabudowę rekreacji indywidualnej, obiekty...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Stoki Kwaśniowskie Kwaśniów Górny

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze.

Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki o numerach: 1874/8, 1874/9, 1874/10, o łącznej powierzchni 60 a, położone w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu.

Działki zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

236 870 zł

39,37 zł/m2

6 017 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Stoki Kwaśniowskie Kwaśniów Górny

Cena wywoławcza:

236 870 zł

39,37 zł/m2

6 017 m2

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze.

Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki o numerach: 1874/8, 1874/9, 1874/10, o łącznej powierzchni 60 a, położone w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu.

Działki zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Stoki Kwaśniowskie

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze. Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki o nr 1874/8, 1874/9, 1874/10, o łącznej powierzchni 60 a, położone w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu. Działki zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: za...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

236 870 zł

39,37 zł/m2

6 017 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny, Stoki Kwaśniowskie

Cena wywoławcza:

236 870 zł

39,37 zł/m2

6 017 m2

Wójt gminy Klucze ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Kwaśniowie Górnym, Stoki Kwaśniowskie gmina Klucze. Przedmiotem przetargu są niezabudowane działki o nr 1874/8, 1874/9, 1874/10, o łącznej powierzchni 60 a, położone w zacisznym, otoczonym lasem malowniczym miejscu. Działki zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczone symbolem 1ML2 - teren zabudowy letniskowej niskiej intensywności. Na której plan dopuszcza: za...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-26

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Klucze
Przetarg na dom

olkuski, Klucze

I – nieruchomość zabudowana Klucze

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Klucze, gm. Klucze, pow. Olkuski, woj. małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 297/1 i 297/4, objętej KW ***, za cenę nie niższą niż 265.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

265 500 zł

Termin: 2023-03-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

olkuski, Klucze

Cena wywoławcza:

265 500 zł
I – nieruchomość zabudowana Klucze

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Klucze, gm. Klucze, pow. Olkuski, woj. małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 297/1 i 297/4, objętej KW ***, za cenę nie niższą niż 265.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze

I – nieruchomość zabudowana Klucze

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Klucze, gm. Klucze, pow. Olkuski, woj. małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 297/1 i 297/4, objętej KW ***, za cenę nie niższą niż 265.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

16 600 zł

4,56 zł/m2

3 640 m2

Termin: 2023-03-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze

Cena wywoławcza:

16 600 zł

4,56 zł/m2

3 640 m2

I – nieruchomość zabudowana Klucze

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Klucze, gm. Klucze, pow. Olkuski, woj. małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 297/1 i 297/4, objętej KW ***, za cenę nie niższą niż 265.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

olkuski, Klucze

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Klucze, gm. Klucze, pow. Olkuski, woj. małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 297/1 i 297/4, objętej KW ***, za cenę nie niższą niż 265.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

265 500 zł

1 355 zł/m2

196 m2

Termin: 2022-10-19

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Saczyńska-Włodarczyk
Przetarg na dom

olkuski, Klucze

Cena wywoławcza:

265 500 zł

1 355 zł/m2

196 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Klucze, gm. Klucze, pow. Olkuski, woj. małopolskie, składającej się z działek ewidencyjnych nr 297/1 i 297/4, objętej KW ***, za cenę nie niższą niż 265.500,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych). Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-19

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Saczyńska-Włodarczyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Klucze, gm. Klucze, pow. Olkuski, woj. małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1082, objętej KW ***, za cenę nie niższą niż 16.600,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1.660,00 zł (słownie: jede...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

16 600 zł

4,56 zł/m2

3 640 m2

Termin: 2022-10-19

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Saczyńska-Włodarczyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze

Cena wywoławcza:

16 600 zł

4,56 zł/m2

3 640 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Klucze, gm. Klucze, pow. Olkuski, woj. małopolskie, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1082, objętej KW ***, za cenę nie niższą niż 16.600,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset złotych).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1.660,00 zł (słownie: jede...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-19

Organizator przetargu:
Syndyk Dorota Saczyńska-Włodarczyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny

Syndyk masy upadłości sygn. akt: VIII GUp 772/20/S

– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej

w miejscowości Kwaśniów Górny

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kwaśniów Górny, gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1780/1 o powierzchni 4350 m2 – obręb 0010, dla której Sąd Rejonowy

w Olkuszu, V Wydział Ksiąg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

34 932 zł

8,03 zł/m2

4 350 m2

Termin: 2022-10-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Kwaśniów Górny

Cena wywoławcza:

34 932 zł

8,03 zł/m2

4 350 m2

Syndyk masy upadłości sygn. akt: VIII GUp 772/20/S

– osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej –

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej

w miejscowości Kwaśniów Górny

Przedmiotem konkursu jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kwaśniów Górny, gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolskie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1780/1 o powierzchni 4350 m2 – obręb 0010, dla której Sąd Rejonowy

w Olkuszu, V Wydział Ksiąg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Ryczówek

Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ w prawie własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 307/12 o powierzchni 0,0225 ha znajdującą się w miejscowości Ryczówek, gmina Klucze, powiat olkuski, opisaną w księdze wieczystej nr KR1O/00061920/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Proponowana cena sprzedaży wynosi 3 857,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych, 00/100). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 857 zł

17,00 zł/m2

225 m2

Termin: 2021-08-03

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

olkuski, Klucze, Ryczówek

Cena wywoławcza:

3 857 zł

17,00 zł/m2

225 m2

Przedmiotem sprzedaży jest udział ½ w prawie własności nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę nr 307/12 o powierzchni 0,0225 ha znajdującą się w miejscowości Ryczówek, gmina Klucze, powiat olkuski, opisaną w księdze wieczystej nr KR1O/00061920/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Olkuszu, V Wydział Ksiąg Wieczystych

Proponowana cena sprzedaży wynosi 3 857,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem złotych, 00/100). Ze stanem prawnym, dokumentacją oraz operatem szacu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-03

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości