Przetargi i licytacje nieruchomości: wielicki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 750 zł

534 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Cena wywoławcza:

27 750 zł

534 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zabierzowie Bocheńskim

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie, stanowiących:

1. działki ewidencyjne nr 343/2, 655/4, 655/5, o obszarze 0,4276 ha, objęte księgą wieczystą o numerze ***,

2. działkę ewidencyjną nr 424, o obszarze 0.37.00 ha, objętą księgą wieczystą o numerze ***.

Sprze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

391 062 zł

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

Cena wywoławcza:

391 062 zł
OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zabierzowie Bocheńskim

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie, stanowiących:

1. działki ewidencyjne nr 343/2, 655/4, 655/5, o obszarze 0,4276 ha, objęte księgą wieczystą o numerze ***,

2. działkę ewidencyjną nr 424, o obszarze 0.37.00 ha, objętą księgą wieczystą o numerze ***.

Sprze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zabierzowie Bocheńskim

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie, stanowiących:

1. działki ewidencyjne nr 343/2, 655/4, 655/5, o obszarze 0,4276 ha, objęte księgą wieczystą o numerze ***,

2. działkę ewidencyjną nr 424, o obszarze 0.37.00 ha, objętą księgą wieczystą o numerze ***.

Sprze...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

391 062 zł

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

Cena wywoławcza:

391 062 zł
OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zabierzowie Bocheńskim

Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie, stanowiących:

1. działki ewidencyjne nr 343/2, 655/4, 655/5, o obszarze 0,4276 ha, objęte księgą wieczystą o numerze ***,

2. działkę ewidencyjną nr 424, o obszarze 0.37.00 ha, objętą księgą wieczystą o numerze ***.

Sprze...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zabierzowie Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie, stanowiących: 1. działki ewidencyjne nr 343/2, 655/4, 655/5, o obszarze 0,4276 ha, objęte księgą wieczystą o numerze ***, 2. działkę ewidencyjną nr 424, o obszarze 0.37.00 ha, objętą księgą wieczystą o numerze ***. Sprzedaż działek 343/2, 655/4,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

391 062 zł

49,03 zł/m2

7 976 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

Cena wywoławcza:

391 062 zł

49,03 zł/m2

7 976 m2

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Zabierzowie Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zabierzów Bocheński, gmina Niepołomice, powiat wielicki, woj. małopolskie, stanowiących: 1. działki ewidencyjne nr 343/2, 655/4, 655/5, o obszarze 0,4276 ha, objęte księgą wieczystą o numerze ***, 2. działkę ewidencyjną nr 424, o obszarze 0.37.00 ha, objętą księgą wieczystą o numerze ***. Sprzedaż działek 343/2, 655/4,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja domu

Wieliczka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ***Koźmice Wielkie, 32-020 Wieliczka***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość składa się z dz. ewid. nr 300 o powierzchni 0,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 155. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do dro...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

386 581,50 zł

129 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

Cena wywoławcza:

386 581,50 zł

129 zł/m2

3 000 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ***Koźmice Wielkie, 32-020 Wieliczka***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość składa się z dz. ewid. nr 300 o powierzchni 0,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 155. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do dro...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kokotów 420,Kokotów, 32-002 Wieliczka, dla której (adres: ul. Kokotów 420, Kokotów, 32-002 Kokotów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz ***.
Opis nieruchomości:
Działki o kształcie foremnym, przylegające do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działki są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leżą w obszarze 163MN.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - działka nr 442/6 o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

714 750 zł

4 385 zł/m2

163 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

Cena wywoławcza:

714 750 zł

4 385 zł/m2

163 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kokotów 420,Kokotów, 32-002 Wieliczka, dla której (adres: ul. Kokotów 420, Kokotów, 32-002 Kokotów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz ***.
Opis nieruchomości:
Działki o kształcie foremnym, przylegające do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działki są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leżą w obszarze 163MN.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - działka nr 442/6 o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 32-007 *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach (adres: ul. , Niepołomice, 32-005 Niepołomice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości składającej się z sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych o nr ***/*** i ***/*** o łącznej powierzchni 0,1000 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (budynek wolnost...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

332 250 zł

3 001 zł/m2

111 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

Cena wywoławcza:

332 250 zł

3 001 zł/m2

111 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 32-007 *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach (adres: ul. , Niepołomice, 32-005 Niepołomice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości składającej się z sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych o nr ***/*** i ***/*** o łącznej powierzchni 0,1000 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (budynek wolnost...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr 586/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika***

_Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr 380, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr 586/2 o powierzchni 0,1200 ha ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr 586/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika***

_Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr 380, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr 586/2 o powierzchni 0,1200 ha ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Niepołomice, Płaszowska

Przetarg w dniu: 29.11.2023r. godz. 10:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 0,0867 ha
Cena wywoławcza 250 000,00 PLN
*** Powierzchnia 0,1808 ha
Cena wywoławcza 410 000,00 PLN

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

250 000 zł

288 zł/m2

867 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na działkę

Niepołomice, Płaszowska

Cena wywoławcza:

250 000 zł

288 zł/m2

867 m2

Przetarg w dniu: 29.11.2023r. godz. 10:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 0,0867 ha
Cena wywoławcza 250 000,00 PLN
*** Powierzchnia 0,1808 ha
Cena wywoławcza 410 000,00 PLN

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-29

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Licytacja działki

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... pierwsza uproszczona elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka składająca się z działki ewidencyjnej o nr 355 i posiadającej założoną księgę wieczystą w w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego kont...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

480 000 zł

57,83 zł/m2

8 300 m2

Termin: 2023-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

480 000 zł

57,83 zł/m2

8 300 m2

... pierwsza uproszczona elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka składająca się z działki ewidencyjnej o nr 355 i posiadającej założoną księgę wieczystą w w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego kont...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wielicki, Wieliczka, Sułków

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ***,***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr ewidencyjny *** o powierzchni ***,***ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy ***,***m2 parterowym, w części podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym i częścią gospodarczą oraz działka gruntu nr ewidencyjny *** o powierzchni ***,***ha stanowiąca ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

68 250 zł

32,50 zł/m2

2 100 m2

Termin: 2023-11-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wielicki, Wieliczka, Sułków

Cena wywoławcza:

68 250 zł

32,50 zł/m2

2 100 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ***,***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka gruntu nr ewidencyjny *** o powierzchni ***,***ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy ***,***m2 parterowym, w części podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym i częścią gospodarczą oraz działka gruntu nr ewidencyjny *** o powierzchni ***,***ha stanowiąca ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości