Przetargi nieruchomości: Wieliczka

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 750 zł

534 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Cena wywoławcza:

27 750 zł

534 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Syndyk masy upadłości***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości.
Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/13 o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

37 000 zł

699 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Cena wywoławcza:

37 000 zł

699 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości.
Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/13 o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Brzegi

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości *** (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 1007/21/S) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się:
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 406,20 zł

60,41 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2023-06-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Brzegi

Cena wywoławcza:

60 406,20 zł

60,41 zł/m2

1 000 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości *** (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 1007/21/S) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się:
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Brzegi

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości *** (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 1007/21/S) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się: ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 406,20 zł

60,41 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2023-06-20

Organizator przetargu:
Syndyk Mariusz Filipak
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Brzegi

Cena wywoławcza:

60 406,20 zł

60,41 zł/m2

1 000 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości *** (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 1007/21/S) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się: ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-20

Organizator przetargu:
Syndyk Mariusz Filipak
Przetarg na mieszkanie

Wieliczka, Osiedle Sienkiewicza

Syndyk masy upadłości VIII GUp 285/20
- osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości
I. Przedmiot konkursu:
zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,97 m2 , położony na III piętrze budynku nr 15 na Osiedlu Sienkiewicza w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, dla które...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 500 zł

2 011 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2023-04-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Wieliczka, Osiedle Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

90 500 zł

2 011 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości VIII GUp 285/20
- osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej
ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości
I. Przedmiot konkursu:
zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 44,97 m2 , położony na III piętrze budynku nr 15 na Osiedlu Sienkiewicza w miejscowości Wieliczka, gmina Wieliczka, powiecie wielickim, woj. małopolskim, dla które...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Brzegi

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI
Syndyk Masy Upadłości *** (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 1007/21/S) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się:
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 560 zł

0,36 zł/m2

200 000 m2

Termin: 2022-12-20

Organizator przetargu:
Syndyk Mariusz Filipak
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Brzegi

Cena wywoławcza:

72 560 zł

0,36 zł/m2

200 000 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI
Syndyk Masy Upadłości *** (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 1007/21/S) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się:
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-20

Organizator przetargu:
Syndyk Mariusz Filipak
Przetarg na działkę

Wieliczka

... w obecności oferentów w dniu 16 listopada 2022r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29, I piętro pok. 114 o godzinie 9:00

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 6 500,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Małopolski Bank Spółdzielczy, nr konta:...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 500 zł

226 zł/m2

338 m2

Termin: 2022-11-09

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Przetarg na działkę

Wieliczka

Cena wywoławcza:

76 500 zł

226 zł/m2

338 m2

... w obecności oferentów w dniu 16 listopada 2022r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, ul. Słowackiego 29, I piętro pok. 114 o godzinie 9:00

W części niejawnej komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 6 500,00 zł na konto Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Małopolski Bank Spółdzielczy, nr konta:...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-09

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Przetarg na mieszkanie

Wieliczka, Ochota

Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony za zwarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Wieliczce przy ul. Ochota 2B o powierzchni użytkowej 54,66m2 na parterze (2 pokoje, kuchnia, garderoba, łazienka, przedpokój, balkon). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są na stornie internetowej Spółdzielni : w zakładce Przetargi....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

455 000 zł

8 324 zł/m2

55 m2 2 pokoje

Termin: 2022-11-04

Organizator przetargu:
Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie
Przetarg na mieszkanie

Wieliczka, Ochota

Cena wywoławcza:

455 000 zł

8 324 zł/m2

55 m2 2 pokoje

Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie ogłasza przetarg nieograniczony za zwarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Wieliczce przy ul. Ochota 2B o powierzchni użytkowej 54,66m2 na parterze (2 pokoje, kuchnia, garderoba, łazienka, przedpokój, balkon). Szczegółowe informacje dotyczące przetargu zawarte są na stornie internetowej Spółdzielni : w zakładce Przetargi....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-04

Organizator przetargu:
Lokatorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krakowie
Przetarg na dom

Wieliczka, Królowej Jadwigi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***, wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowad...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

18 000 zł

Termin: 2022-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk Mateusz Ładyga
Przetarg na dom

Wieliczka, Królowej Jadwigi

Cena wywoławcza:

18 000 zł
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***, wchodzącej w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowad...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk Mateusz Ładyga
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Brzegi

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości *** (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 1007/21/S) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się:
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 700 zł

0,45 zł/m2

200 000 m2

Termin: 2022-10-04

Organizator przetargu:
Syndyk Mariusz Filipak
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Brzegi

Cena wywoławcza:

90 700 zł

0,45 zł/m2

200 000 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

Syndyk Masy Upadłości *** (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, której postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 1007/21/S) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w drodze konkursu ofert zespołu składników masy upadłości, w poczet których zalicza się:
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-04

Organizator przetargu:
Syndyk Mariusz Filipak
Przetarg na dom

Wieliczka, Królowej Jadwigi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCI.

BRAK JEST FIZYCZNEGO WYDZIELENIA UDZIAŁÓW.

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 000 zł

Termin: 2022-05-31

Organizator przetargu:
Syndyk Mateusz Ładyga
Przetarg na dom

Wieliczka, Królowej Jadwigi

Cena wywoławcza:

27 000 zł
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIAŁY W NIERUCHOMOŚCI.

BRAK JEST FIZYCZNEGO WYDZIELENIA UDZIAŁÓW.

Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-31

Organizator przetargu:
Syndyk Mateusz Ładyga
Przetarg na działkę

Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... w dniu 12 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 sala widowiskowa MAGISTRAT : - działka numer 836/6 o godzinie 9 00 - działka numer 836/7 o godzinie 10 00 - działka numer 836/8 o godzinie 11 00 - działka numer 836/9 o godzinie 12 00 W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego ni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

470 000 zł

138 zł/m2

3 400 m2

Termin: 2022-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
Przetarg na działkę

Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

470 000 zł

138 zł/m2

3 400 m2

... w dniu 12 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1 sala widowiskowa MAGISTRAT : - działka numer 836/6 o godzinie 9 00 - działka numer 836/7 o godzinie 10 00 - działka numer 836/8 o godzinie 11 00 - działka numer 836/9 o godzinie 12 00 W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego ni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... w dniu 12 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce,

ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala widowiskowa MAGISTRAT :

• działka numer 836/6 o godzinie 9 00

• działka numer 836/7 o godzinie 10 00

• działka numer 836/8 o godzinie 11 00

• działka numer 836/9 o godzinie 12 00

W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 201...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

470 000 zł

138 zł/m2

3 400 m2

Termin: 2022-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
Przetarg na działkę

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

470 000 zł

138 zł/m2

3 400 m2

... w dniu 12 maja 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce,

ul. Powstania Warszawskiego 1 – sala widowiskowa MAGISTRAT :

• działka numer 836/6 o godzinie 9 00

• działka numer 836/7 o godzinie 10 00

• działka numer 836/8 o godzinie 11 00

• działka numer 836/9 o godzinie 12 00

W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające kryteria dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 201...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
Przetarg na dom

Wieliczka

Syndyk masy upadłości postępowania o sygnaturze VIII GUp 564/20 osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w Koźmicach Małych wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 173,49 m2, składającej się z działki ewidencyjnej nr 36/2,
o powierzchni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

866 000 zł

4 977 zł/m2

174 m2 6 pokoi

Termin: 2022-03-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wieliczka

Cena wywoławcza:

866 000 zł

4 977 zł/m2

174 m2 6 pokoi

Syndyk masy upadłości postępowania o sygnaturze VIII GUp 564/20 osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości w Koźmicach Małych wchodzących w skład masy upadłości

Przedmiotem konkursu jest zbycie z wolnej ręki w trybie konkursu ofert prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, o powierzchni użytkowej 173,49 m2, składającej się z działki ewidencyjnej nr 36/2,
o powierzchni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wieliczka, Królowej Jadwigi

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***, wchodzącego w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadząc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 000 zł

Termin: 2022-03-16

Organizator przetargu:
Syndyk Mateusz Ładyga
Przetarg na dom

Wieliczka, Królowej Jadwigi

Cena wywoławcza:

27 000 zł
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
Mateusz Ładyga syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na wybór nabywcy udziału w wysokości 1/8 nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze 444 zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona w Wieliczce przy ul. Królowej Jadwigi 5a, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***, wchodzącego w skład masy upadłości osoby fizycznej nieprowadząc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-03-16

Organizator przetargu:
Syndyk Mateusz Ładyga
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości