Przetargi nieruchomości: mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Warszawa, Żoliborz, Powązkowska

... w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5.

Do 08.12.2023 r. w godz. 8:00-14:00 można uzyskać informacje o aukcji, stanie nieruchomości oraz umówić się na oględziny nieruchomość i wgląd w dokumentacje. W tym celu prosimy o kontakt z panem Mariuszem Burkackim tel. 784-021-791.

Ogłoszenie i warunki uczestnictwa w aukcji mogą być zmienione lub odwołane.

Aukcja może być zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołana lub unieważniona.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

17 784 000 zł

4 156 zł/m2

4 279 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Przetarg na działkę

Warszawa, Żoliborz, Powązkowska

Cena wywoławcza:

17 784 000 zł

4 156 zł/m2

4 279 m2

... w dniu 15.12.2023 r. o godzinie 10:00 w Warszawie, pl. Starynkiewicza 5.

Do 08.12.2023 r. w godz. 8:00-14:00 można uzyskać informacje o aukcji, stanie nieruchomości oraz umówić się na oględziny nieruchomość i wgląd w dokumentacje. W tym celu prosimy o kontakt z panem Mariuszem Burkackim tel. 784-021-791.

Ogłoszenie i warunki uczestnictwa w aukcji mogą być zmienione lub odwołane.

Aukcja może być zamknięta bez wybrania którejkolwiek z ofert, odwołana lub unieważniona.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Przetarg na działkę

grodziski, Grodzisk Mazowiecki, Kozery

... w dniu 11 grudnia 2023 r., o godz. 1100, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.
9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gminy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 950 000 zł

101 zł/m2

29 347 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na działkę

grodziski, Grodzisk Mazowiecki, Kozery

Cena wywoławcza:

2 950 000 zł

101 zł/m2

29 347 m2

... w dniu 11 grudnia 2023 r., o godz. 1100, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.
9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości 500.000 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gminy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na działkę

przysuski, Rusinów, Wola Gałecka

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Rusinów, obręb Wola Gałecka, nr działki: 749 o pow. ewid. 0,0900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0900 w tym w użytkach rolnych (0,0822 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 3624. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 300 zł

1,44 zł/m2

900 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

przysuski, Rusinów, Wola Gałecka

Cena wywoławcza:

1 300 zł

1,44 zł/m2

900 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Rusinów, obręb Wola Gałecka, nr działki: 749 o pow. ewid. 0,0900. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0900 w tym w użytkach rolnych (0,0822 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 3624. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

przysuski, Przysucha, Głęboka Droga

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Przysucha, obręb Głęboka Droga, nr działek: 1326 w udziale 1/5 o pow. ewid. 0,1200, 1101 w udziale 1/5 o pow. ewid. 0,2900, 1057 w udziale 1/5 o pow. ewid. 0,0800, 1259 w udziale 1/5 o pow. ewid. 0,0800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1140 w tym w użytkach rolnych (0,1900 o symbolu R, 0,1900 o symbolu Ł, 0,1200 o symbolu Ps). Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 800 zł

1,58 zł/m2

1 140 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

przysuski, Przysucha, Głęboka Droga

Cena wywoławcza:

1 800 zł

1,58 zł/m2

1 140 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Przysucha, obręb Głęboka Droga, nr działek: 1326 w udziale 1/5 o pow. ewid. 0,1200, 1101 w udziale 1/5 o pow. ewid. 0,2900, 1057 w udziale 1/5 o pow. ewid. 0,0800, 1259 w udziale 1/5 o pow. ewid. 0,0800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1140 w tym w użytkach rolnych (0,1900 o symbolu R, 0,1900 o symbolu Ł, 0,1200 o symbolu Ps). Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

przysuski, Rusinów, Wola Gałecka

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Rusinów, obręb Wola Gałecka, nr działki: 739 o pow. ewid. 0,0400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0400. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 3624. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

800 zł

2,00 zł/m2

400 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

przysuski, Rusinów, Wola Gałecka

Cena wywoławcza:

800 zł

2,00 zł/m2

400 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Rusinów, obręb Wola Gałecka, nr działki: 739 o pow. ewid. 0,0400. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0400. Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 3624. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

szydłowiecki, Jastrząb, Wola Lipienicka Duża

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat szydłowiecki, gmina Jastrząb, obręb Wola Lipienicka Duża, nr działki: 62 o pow. ewid. 0,7600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7600 w tym w użytkach rolnych (0,2200 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 3132. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

26 300 zł

3,46 zł/m2

7 600 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

szydłowiecki, Jastrząb, Wola Lipienicka Duża

Cena wywoławcza:

26 300 zł

3,46 zł/m2

7 600 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat szydłowiecki, gmina Jastrząb, obręb Wola Lipienicka Duża, nr działki: 62 o pow. ewid. 0,7600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,7600 w tym w użytkach rolnych (0,2200 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 3132. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

pułtuski, Obryte, Sokołowo Włościańskie

... w dniu 11 grudnia 2023 r., o godz. 1200, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gmin...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

250 000 zł

5,34 zł/m2

46 800 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na działkę

pułtuski, Obryte, Sokołowo Włościańskie

Cena wywoławcza:

250 000 zł

5,34 zł/m2

46 800 m2

... w dniu 11 grudnia 2023 r., o godz. 1200, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX138, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gmin...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na działkę

Warszawa

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 500/3331 w prawie własność nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Ursynów, MSI Kabaty obręb 1-11-13, dz. nr 85/4, 85/5, 86/1, 86/2, 87, obręb 1-12-03, dz. nr. 33/3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksią...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

52 700 zł

15,82 zł/m2

3 331 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Cena wywoławcza:

52 700 zł

15,82 zł/m2

3 331 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 500/3331 w prawie własność nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Ursynów, MSI Kabaty obręb 1-11-13, dz. nr 85/4, 85/5, 86/1, 86/2, 87, obręb 1-12-03, dz. nr. 33/3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksią...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

przysuski, Rusinów

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Rusinów, obręb Rusinów, nr działki: 1597 o pow. ewid. 0,1000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1000 w tym w użytkach rolnych (0,1000 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr RA1P/00003470/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 600 zł

1,60 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

przysuski, Rusinów

Cena wywoławcza:

1 600 zł

1,60 zł/m2

1 000 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Rusinów, obręb Rusinów, nr działki: 1597 o pow. ewid. 0,1000. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,1000 w tym w użytkach rolnych (0,1000 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr RA1P/00003470/9. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

przysuski, Rusinów, Gałki

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Rusinów, obręb Gałki, nr działki: 2164 o pow. ewid. 0,0700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0700 w tym w użytkach rolnych (0,0404 o symbolu R, 0,0296 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 5443. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 zł

1,43 zł/m2

700 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

przysuski, Rusinów, Gałki

Cena wywoławcza:

1 000 zł

1,43 zł/m2

700 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat przysuski, gmina Rusinów, obręb Gałki, nr działki: 2164 o pow. ewid. 0,0700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0700 w tym w użytkach rolnych (0,0404 o symbolu R, 0,0296 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 5443. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

szydłowiecki, Mirów, Rogów

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat szydłowiecki, gmina Mirów, obręb Rogów, nr działki: 1159 o pow. ewid. 0,0700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0700 w tym w użytkach rolnych (0,0700 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 2076. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 300 zł

3,29 zł/m2

700 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

szydłowiecki, Mirów, Rogów

Cena wywoławcza:

2 300 zł

3,29 zł/m2

700 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat szydłowiecki, gmina Mirów, obręb Rogów, nr działki: 1159 o pow. ewid. 0,0700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0700 w tym w użytkach rolnych (0,0700 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 2076. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

pułtuski, Obryte, Gostkowo

... w dniu 11 grudnia 2023 r., o godz. 1300, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. 9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości 12.500 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr __95 1020 18pokaż telefon, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gmi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

65 000 zł

5,07 zł/m2

12 829 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na działkę

pułtuski, Obryte, Gostkowo

Cena wywoławcza:

65 000 zł

5,07 zł/m2

12 829 m2

... w dniu 11 grudnia 2023 r., o godz. 1300, w sali nr 300A Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. 9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium, w wysokości 12.500 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset), należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu lub na rachunek bankowy w Banku PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie nr __95 1020 18pokaż telefon, w terminie do dnia 4 grudnia 2023 r. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku Gmi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Elbląg
Przetarg na dom

Ostrów Mazowiecka

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt XIX GUp 414/21) informuje o sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości udziału 2/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Ostrowi Mazowieckiej, objętej Księgą wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu)

Wadium w wy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 317 zł/m2

91 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ostrów Mazowiecka

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 317 zł/m2

91 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt XIX GUp 414/21) informuje o sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości udziału 2/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Ostrowi Mazowieckiej, objętej Księgą wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu)

Wadium w wy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

1. Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", prawa własności udział w wysokości 1/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra przy ulicy Przylesie 1 w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

29 160 zł

71,65 zł/m2

407 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

Cena wywoławcza:

29 160 zł

71,65 zł/m2

407 m2

1. Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", prawa własności udział w wysokości 1/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra przy ulicy Przylesie 1 w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,

udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 448 zł/m2

152 m2 11 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 448 zł/m2

152 m2 11 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,

udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości