Syndyk sprzeda: mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

miński, Jakubów, Łaziska

SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W ŁAZISKACH, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT MIŃSKI,
GMINA JAKUBÓW (05-306)

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość – udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Łaziska, województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Jakubów, składającej się z działki gruntowej 465 o powierzchni 1,4500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych pro...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

433 000 zł

595 zł/m2

728 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk Dariusz Gawroński
Przetarg na obiekt / lokal

miński, Jakubów, Łaziska

Cena wywoławcza:

433 000 zł

595 zł/m2

728 m2

SYNDYK ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ
W ŁAZISKACH, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, POWIAT MIŃSKI,
GMINA JAKUBÓW (05-306)

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość – udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Łaziska, województwo mazowieckie, powiat miński, gmina Jakubów, składającej się z działki gruntowej 465 o powierzchni 1,4500 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych pro...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk Dariusz Gawroński
Przetarg na działkę

otwocki, Sobienie-Jeziory

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 285/4, obręb 0010 Siedziów, położoną w miejscowości Siedziów, gmina Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o powierzchni 3.300 m2, zabudowaną budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o łącznej powierzchni zabudowy 755 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wiecz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

228 657 zł

69,29 zł/m2

3 300 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Sobienie-Jeziory

Cena wywoławcza:

228 657 zł

69,29 zł/m2

3 300 m2

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert nieruchomość gruntową stanowiącą działkę ewid. nr 285/4, obręb 0010 Siedziów, położoną w miejscowości Siedziów, gmina Sobienie-Jeziory, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o powierzchni 3.300 m2, zabudowaną budynkiem produkcyjnym usługowym i gospodarczym dla rolnictwa o łącznej powierzchni zabudowy 755 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wiecz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

radomski, Wolanów, Wawrzyszów

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wawrzyszów, gminie Wolanów

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wawrzyszów, gminie Wolanów, województwie mazowieckim o łącznej powierzchni 2,7670 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

33 000 zł

1,19 zł/m2

27 670 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

radomski, Wolanów, Wawrzyszów

Cena wywoławcza:

33 000 zł

1,19 zł/m2

27 670 m2

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wawrzyszów, gminie Wolanów

Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Wawrzyszów, gminie Wolanów, województwie mazowieckim o łącznej powierzchni 2,7670 ha, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Halinów

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiącą działkę ewid. nr 333/1, obręb 0009 Halinów, położona w miejscowości Halinów, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, o powierzchni 260 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość likwidacyjna ww. nieruchomości została oszacowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

231 zł

0,89 zł/m2

260 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Halinów

Cena wywoławcza:

231 zł

0,89 zł/m2

260 m2

OPIS OFERTY

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowiącą działkę ewid. nr 333/1, obręb 0009 Halinów, położona w miejscowości Halinów, gmina Halinów, powiat miński, województwo mazowieckie, o powierzchni 260 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość likwidacyjna ww. nieruchomości została oszacowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Ostrołęka, Celulozowa

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt: XIX GUp 614/20 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23, położonego przy ul. Celulozowej 6 w Ostrołęce, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, o pow. użytkowej 37,73 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z prawem do korzystania z pomieszczenia w piwnicy. Minimalna cena sprzedaży wynosi 230.200,00 zł brutto (słown...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

230 200 zł

6 101 zł/m2

38 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Ostrołęka, Celulozowa

Cena wywoławcza:

230 200 zł

6 101 zł/m2

38 m2 1 pokój

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt: XIX GUp 614/20 ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 23, położonego przy ul. Celulozowej 6 w Ostrołęce, pow. ostrołęcki, woj. mazowieckie, o pow. użytkowej 37,73 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Ostrołęce, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** wraz z prawem do korzystania z pomieszczenia w piwnicy. Minimalna cena sprzedaży wynosi 230.200,00 zł brutto (słown...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 235 000 zł

4 117 zł/m2

300 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Cena wywoławcza:

1 235 000 zł

4 117 zł/m2

300 m2 1 pokój

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wołomin

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022) ogłasza sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie (woj. Mazowieckie) składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, oraz działki niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,4374 HA, księga wieczysta numer ***

Cena wywoławcza 1 636 000,00 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy) złotych, wadium 163 600,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 636 000 zł

9 680 zł/m2

169 m2 6 pokoi

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wołomin

Cena wywoławcza:

1 636 000 zł

9 680 zł/m2

169 m2 6 pokoi

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022) ogłasza sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie (woj. Mazowieckie) składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, oraz działki niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,4374 HA, księga wieczysta numer ***

Cena wywoławcza 1 636 000,00 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy) złotych, wadium 163 600,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wołomiński, Dąbrówka, Kuligów

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż udziału 3/16 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 639/5 o powierzchni 0,1191 ha, położonej we wsi Kuligów, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, obręb 0014 Kuligów, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

14 840 zł

12,46 zł/m2

1 191 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wołomiński, Dąbrówka, Kuligów

Cena wywoławcza:

14 840 zł

12,46 zł/m2

1 191 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż udziału 3/16 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 639/5 o powierzchni 0,1191 ha, położonej we wsi Kuligów, gmina Dąbrówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, obręb 0014 Kuligów, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ksi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ostrów Mazowiecka

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt XIX GUp 414/21) informuje o sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości udziału 2/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Ostrowi Mazowieckiej, objętej Księgą wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu)

Wadium w wy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 317 zł/m2

91 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ostrów Mazowiecka

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 317 zł/m2

91 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt XIX GUp 414/21) informuje o sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości udziału 2/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Ostrowi Mazowieckiej, objętej Księgą wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu)

Wadium w wy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 500/3331 w prawie własność nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Ursynów, MSI Kabaty obręb 1-11-13, dz. nr 85/4, 85/5, 86/1, 86/2, 87, obręb 1-12-03, dz. nr. 33/3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksią...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

52 700 zł

15,82 zł/m2

3 331 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Warszawa

Cena wywoławcza:

52 700 zł

15,82 zł/m2

3 331 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą EM-GAZ w upadłości z siedzibą w Konotopie (05-850) przy ul. Rajdowej 74, sygn. akt WA1M/GUp/38/2022 ogłasza konkurs sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału Upadłego w wysokości 500/3331 w prawie własność nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnica Ursynów, MSI Kabaty obręb 1-11-13, dz. nr 85/4, 85/5, 86/1, 86/2, 87, obręb 1-12-03, dz. nr. 33/3, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksią...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

przasnyski, Krasne, Żbiki

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 9/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem pomocniczym, Żbiki 21a gm. Krasne pow. przasnyski o powierzchni 1909 m2 ( dz. ew. 10/1, 10/2, 10/4 z obr. 13 Żbiki). Dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

114 000 zł

518 zł/m2

220 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

przasnyski, Krasne, Żbiki

Cena wywoławcza:

114 000 zł

518 zł/m2

220 m2 4 pokoje

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 9/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem pomocniczym, Żbiki 21a gm. Krasne pow. przasnyski o powierzchni 1909 m2 ( dz. ew. 10/1, 10/2, 10/4 z obr. 13 Żbiki). Dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

1. Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", prawa własności udział w wysokości 1/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra przy ulicy Przylesie 1 w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

29 160 zł

71,65 zł/m2

407 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

Cena wywoławcza:

29 160 zł

71,65 zł/m2

407 m2

1. Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", prawa własności udział w wysokości 1/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra przy ulicy Przylesie 1 w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

siedlecki, Korczew, Szczeglacin

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr 327/4, obręb nr 0014 Szczeglacin, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***,

udział 1/4 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

22 710 zł

344 zł/m2

66 m2 11 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

siedlecki, Korczew, Szczeglacin

Cena wywoławcza:

22 710 zł

344 zł/m2

66 m2 11 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr 327/4, obręb nr 0014 Szczeglacin, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***,

udział 1/4 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,

udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 448 zł/m2

152 m2 11 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 448 zł/m2

152 m2 11 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,

udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Wola, Hrubieszowska

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości grun...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

105 600 zł

1 553 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Warszawa, Wola, Hrubieszowska

Cena wywoławcza:

105 600 zł

1 553 zł/m2

68 m2 3 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości grun...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości