Przetargi nieruchomości: otwocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na obiekt / lokal

otwocki, Osieck

*** Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości ¼ prawa własności w nieruchomości – Osieck kolonia ul. Kolejowa 10; 08-445 gmina Osieck powiat otwocki, województwo mazowieckie, zabudowaną budynkiem produkcyjno-biurowym dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW ***.

*** Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2022 r. Sędzia Komisarz wyznaczony w postępowaniu wobec upadłego *** osoby fizycznej nieprowadzącej działal...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

203 664 zł

218 zł/m2

936 m2

Termin: 2023-09-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

otwocki, Osieck

Cena wywoławcza:

203 664 zł

218 zł/m2

936 m2

*** Przedmiotem sprzedaży jest udział w wysokości ¼ prawa własności w nieruchomości – Osieck kolonia ul. Kolejowa 10; 08-445 gmina Osieck powiat otwocki, województwo mazowieckie, zabudowaną budynkiem produkcyjno-biurowym dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Garwolinie V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr KW ***.

*** Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2022 r. Sędzia Komisarz wyznaczony w postępowaniu wobec upadłego *** osoby fizycznej nieprowadzącej działal...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

otwocki, Karczew, Całowanie

Nieruchomość zabudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Karczew, obręb Całowanie, nr działki: 312/1 o pow. ewid. 4,8300. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 4,8300 w tym w użytkach rolnych (0,1900 o symbolu W, 0,6800 o symbolu R, 2,8300 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00040124/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 183 000 zł

65,90 zł/m2

48 300 m2

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

otwocki, Karczew, Całowanie

Cena wywoławcza:

3 183 000 zł

65,90 zł/m2

48 300 m2

Nieruchomość zabudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Karczew, obręb Całowanie, nr działki: 312/1 o pow. ewid. 4,8300. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 4,8300 w tym w użytkach rolnych (0,1900 o symbolu W, 0,6800 o symbolu R, 2,8300 o symbolu Ps). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00040124/3. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

Józefów, Skłodowskiej-Curie

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 141/22 Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w miejscowości Józefów (obręb 0045) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83, o powierzchni 0,1302 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ***. 1. Cena wywoławcza: 3.924.493,00 zł (słownie: trzy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 924 493 zł

3 014 zł/m2

1 302 m2

Termin: 2023-09-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Józefów, Skłodowskiej-Curie

Cena wywoławcza:

3 924 493 zł

3 014 zł/m2

1 302 m2

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 141/22 Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w miejscowości Józefów (obręb 0045) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24A, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 83, o powierzchni 0,1302 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ***. 1. Cena wywoławcza: 3.924.493,00 zł (słownie: trzy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Józefów

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 141/22 Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w miejscowości Józefów (obręb 0094) przy ul. Wiązowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 33, o powierzchni 0,2573 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ***. 1. Cena wywoławcza: 2.315.266,00 zł (słownie: dwa miliony trzyst...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 315 266 zł

900 zł/m2

2 573 m2

Termin: 2023-09-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

2 315 266 zł

900 zł/m2

2 573 m2

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 141/22 Syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w powiecie otwockim, w miejscowości Józefów (obręb 0094) przy ul. Wiązowskiej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 33, o powierzchni 0,2573 ha, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr ***. 1. Cena wywoławcza: 2.315.266,00 zł (słownie: dwa miliony trzyst...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Otwock, Tadeusza

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA III USTNE PRZETARGI

NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 37, art. 38 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

446 600 zł

298 zł/m2

1 501 m2

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock, Tadeusza

Cena wywoławcza:

446 600 zł

298 zł/m2

1 501 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA III USTNE PRZETARGI

NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 37, art. 38 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Radachówka

CENA NIERUCHOMOŚCI TO 4450 ZŁ

Syndyk masy upadłości *** w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości ½ prawa własności gruntu stanowiącego działki ew. nr: 171, 172 i 173/2 o łącznej powierzchni 0,5900ha, położonego w Radachówce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O//4 za cenę nie niższą niż 4.450,00 zł (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100 złotych).

Ofert...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

14 450 zł

2,45 zł/m2

5 900 m2

Termin: 2023-08-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Radachówka

Cena wywoławcza:

14 450 zł

2,45 zł/m2

5 900 m2

CENA NIERUCHOMOŚCI TO 4450 ZŁ

Syndyk masy upadłości *** w upadłości ogłasza o postępowaniu konkursowym i aukcji na sprzedaż udziału w wysokości ½ prawa własności gruntu stanowiącego działki ew. nr: 171, 172 i 173/2 o łącznej powierzchni 0,5900ha, położonego w Radachówce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1O//4 za cenę nie niższą niż 4.450,00 zł (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt 00/100 złotych).

Ofert...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Karczew

... w dniu 10 sierpnia 2023r. roku o godzinie 1100 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. W tytule wpłaty należy podać „wadium na zakup działki/ działek nr…….obr.19 Karczew ” .

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 400 000 zł

160 zł/m2

15 000 m2

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

Cena wywoławcza:

2 400 000 zł

160 zł/m2

15 000 m2

... w dniu 10 sierpnia 2023r. roku o godzinie 1100 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. W tytule wpłaty należy podać „wadium na zakup działki/ działek nr…….obr.19 Karczew ” .

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

... w dniu 10 sierpnia 2023r. roku o godzinie 1100 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. W tytule wpłaty należy podać „wadium na zakup działki/ działek nr…….obr.19 Karczew ” .

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

919 840 zł

160 zł/m2

5 749 m2

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

Cena wywoławcza:

919 840 zł

160 zł/m2

5 749 m2

... w dniu 10 sierpnia 2023r. roku o godzinie 1100 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. W tytule wpłaty należy podać „wadium na zakup działki/ działek nr…….obr.19 Karczew ” .

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

... w dniu 10 sierpnia 2023r. roku o godzinie 1100 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. W tytule wpłaty należy podać „wadium na zakup działki/ działek nr…….obr.19 Karczew ” .

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

919 680 zł

160 zł/m2

5 748 m2

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

Cena wywoławcza:

919 680 zł

160 zł/m2

5 748 m2

... w dniu 10 sierpnia 2023r. roku o godzinie 1100 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. W tytule wpłaty należy podać „wadium na zakup działki/ działek nr…….obr.19 Karczew ” .

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego w Karc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na mieszkanie

Otwock, Matejki

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XIX GUp 121/20) ogłasza przetarg z wolnej ręki na nabycie udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,40 m2, usytuowanego na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Otwocku, przy ul. Matejki 5A, powiat Otwocki, woj. mazowieckie, dla którego to własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu Sąd Rejonowy w Otwo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

104 755 zł

2 038 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Termin: 2023-07-27

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Meissner
Przetarg na mieszkanie

Otwock, Matejki

Cena wywoławcza:

104 755 zł

2 038 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XIX GUp 121/20) ogłasza przetarg z wolnej ręki na nabycie udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,40 m2, usytuowanego na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Otwocku, przy ul. Matejki 5A, powiat Otwocki, woj. mazowieckie, dla którego to własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu Sąd Rejonowy w Otwo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-27

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Meissner
Przetarg na działkę

otwocki, Celestynów, Jatne

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/59/2022) sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. o nr 192/7 położonej w miejscowości Jatne w gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 153 000 zł. Warunkiem uczestnictwa ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

153 000 zł

75,74 zł/m2

2 020 m2

Termin: 2023-07-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Celestynów, Jatne

Cena wywoławcza:

153 000 zł

75,74 zł/m2

2 020 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt LU1S/GUp-s/59/2022) sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ew. o nr 192/7 położonej w miejscowości Jatne w gm. Celestynów, pow. otwocki, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż cena oszacowania tj. 153 000 zł. Warunkiem uczestnictwa ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Otwock, Emilii Plater

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA I USTNE PRZETARGI

NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 37, art. 38 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) or...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

449 500 zł

299 zł/m2

1 501 m2

Termin: 2023-06-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na działkę

Otwock, Emilii Plater

Cena wywoławcza:

449 500 zł

299 zł/m2

1 501 m2

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA OGŁASZA I USTNE PRZETARGI

NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OTWOCK

Na podstawie art. 37, art. 38 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) or...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Otwocka
Przetarg na mieszkanie

Otwock, M. Andriollego

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. M. Andriollego 78 w Otwocku, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena to 100% wartości oszacowania, tj 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Z...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

159 000 zł

3 313 zł/m2

48 m2

Termin: 2023-06-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Otwock, M. Andriollego

Cena wywoławcza:

159 000 zł

3 313 zł/m2

48 m2

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości lokalowej- lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku mieszkalnym przy ul. M. Andriollego 78 w Otwocku, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Cena to 100% wartości oszacowania, tj 159.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).

Oferty należy składać do dnia 29 czerwca 2023 r. na adres: Kancelaria Syndyka Daniel Z...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Otwock, Matejki

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XIX GUp 121/20) ogłasza przetarg z wolnej ręki na nabycie udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,40 m2, usytuowanego na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Otwocku, przy ul. Matejki 5A, powiat Otwocki, woj. mazowieckie, dl...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

149 650 zł

2 911 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Termin: 2023-06-20

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Meissner
Przetarg na mieszkanie

Otwock, Matejki

Cena wywoławcza:

149 650 zł

2 911 zł/m2

51 m2 2 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XIX GUp 121/20) ogłasza przetarg z wolnej ręki na nabycie udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,40 m2, usytuowanego na trzeciej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego, położonego w Otwocku, przy ul. Matejki 5A, powiat Otwocki, woj. mazowieckie, dl...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-20

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Meissner
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Wola Ducka

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA1M/GUp/15/2023 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,4942 ha stanowiącej działki ewidencyjne nr 467/3, 467/5 z obrębu 0023 Wola Ducka położonej w miejscowości Wola Ducka, gminie Wiązowna, powiecie otwockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem *** za cenę nie niższą 309.000,00 zł (sło...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

309 000 zł

62,53 zł/m2

4 942 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

otwocki, Wiązowna, Wola Ducka

Cena wywoławcza:

309 000 zł

62,53 zł/m2

4 942 m2

W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt WA1M/GUp/15/2023 syndyk masy upadłości sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o powierzchni 0,4942 ha stanowiącej działki ewidencyjne nr 467/3, 467/5 z obrębu 0023 Wola Ducka położonej w miejscowości Wola Ducka, gminie Wiązowna, powiecie otwockim, województwie mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem *** za cenę nie niższą 309.000,00 zł (sło...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Syndyk
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości