Przetargi nieruchomości: piaseczyński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 235 000 zł

4 117 zł/m2

300 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Cena wywoławcza:

1 235 000 zł

4 117 zł/m2

300 m2 1 pokój

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Konstancin-Jeziorna, Wilanowska

... w dniu 04.12.2023 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2023 roku (data uznania rachunku bankowego Gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie O/Konstancin-Jeziorna.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetar...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

25 000 000 zł

541 zł/m2

46 209 m2

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna
Przetarg na działkę

Konstancin-Jeziorna, Wilanowska

Cena wywoławcza:

25 000 000 zł

541 zł/m2

46 209 m2

... w dniu 04.12.2023 roku o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77.

Warunkiem przystąpienia w przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2023 roku (data uznania rachunku bankowego Gminy) na rachunek bankowy Gminy Konstancin-Jeziorna Nr 15 8002 0004 0200 1111 2002 0067 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Piasecznie O/Konstancin-Jeziorna.

Dodatkowych informacji na temat warunków przetar...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna
Przetarg na mieszkanie

piaseczyński, Prażmów, Łoś, Spółdzielcza

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Obwieszczenie o sprzedaży

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 247/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci prawa własności do nieruchomości lokalowej o łącznej powierzchni 96,50 m2 wraz z komórk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

173 439 zł

1 797 zł/m2

97 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk Patrycja Grenda
Przetarg na mieszkanie

piaseczyński, Prażmów, Łoś, Spółdzielcza

Cena wywoławcza:

173 439 zł

1 797 zł/m2

97 m2 2 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Obwieszczenie o sprzedaży

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 247/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci prawa własności do nieruchomości lokalowej o łącznej powierzchni 96,50 m2 wraz z komórk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk Patrycja Grenda
Przetarg na działkę

Góra Kalwaria

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Aleksandrów w gminie Góra Kalwaria, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działki: nr 67/15 o pow. 0,1381 ha, nr 67/16 o pow. 0,1242 ha, 67/17 o pow. 0,1126 ha, 67/18 o pow. 0,1139 ha, 67/19 o pow. 0,1153 ha, 67/20 o pow. 0,1977 ha, 67/21 o pow. 0,0851 ha, uregulo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

124 290 zł

90,00 zł/m2

1 381 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Przetarg na działkę

Góra Kalwaria

Cena wywoławcza:

124 290 zł

90,00 zł/m2

1 381 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Aleksandrów w gminie Góra Kalwaria, będącej własnością Powiatu Piaseczyńskiego, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków działki: nr 67/15 o pow. 0,1381 ha, nr 67/16 o pow. 0,1242 ha, 67/17 o pow. 0,1126 ha, 67/18 o pow. 0,1139 ha, 67/19 o pow. 0,1153 ha, 67/20 o pow. 0,1977 ha, 67/21 o pow. 0,0851 ha, uregulo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Przetarg na działkę

piaseczyński, Kamionka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH

W GMINIE PRAŻMÓW W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA,

STANOWIĄCYCH DZIAŁKI EWID. 60/4; 61/1 Z OBRĘBU KAMIONKA

OBJĘTYCH KW *** WRAZ Z UDZIAŁEM W WYS. 1/9

W DRODZE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCYCH DZ. EWID NR 60/17

I 60/18 OBJĘTYCH KW ***

Syndyk masy upadłości ***. w upadłości (Sygn. akt XIX GUp 23/22) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości niezabudowanych ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

226 000 zł

55,03 zł/m2

4 107 m2

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Syndyk Danuta Błachnio
Przetarg na działkę

piaseczyński, Kamionka

Cena wywoławcza:

226 000 zł

55,03 zł/m2

4 107 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH

W GMINIE PRAŻMÓW W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA,

STANOWIĄCYCH DZIAŁKI EWID. 60/4; 61/1 Z OBRĘBU KAMIONKA

OBJĘTYCH KW *** WRAZ Z UDZIAŁEM W WYS. 1/9

W DRODZE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCYCH DZ. EWID NR 60/17

I 60/18 OBJĘTYCH KW ***

Syndyk masy upadłości ***. w upadłości (Sygn. akt XIX GUp 23/22) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości niezabudowanych ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Syndyk Danuta Błachnio
Przetarg na działkę

piaseczyński, Prażmów, Kamionka

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH

W GMINIE PRAŻMÓW W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA,

STANOWIĄCYCH DZIAŁKI EWID. 60/4; 61/1 Z OBRĘBU KAMIONKA

OBJĘTYCH KW WA1I//6 WRAZ Z UDZIAŁEM W WYS. 1/9

W DRODZE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCYCH DZ. EWID NR 60/17

I 60/18 OBJĘTYCH KW WA1I//3

Syndyk masy upadłości Janusza Kiełczykowskiego. w upadłości (Sygn. akt XIX GUp 23/22) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

226 000 zł

55,03 zł/m2

4 107 m2

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Syndyk Danuta Błachnio
Przetarg na działkę

piaseczyński, Prażmów, Kamionka

Cena wywoławcza:

226 000 zł

55,03 zł/m2

4 107 m2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ Z WOLNEJ RĘKI PRAWA WŁASNOŚCI

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH

W GMINIE PRAŻMÓW W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA,

STANOWIĄCYCH DZIAŁKI EWID. 60/4; 61/1 Z OBRĘBU KAMIONKA

OBJĘTYCH KW WA1I//6 WRAZ Z UDZIAŁEM W WYS. 1/9

W DRODZE DOJAZDOWEJ STANOWIĄCYCH DZ. EWID NR 60/17

I 60/18 OBJĘTYCH KW WA1I//3

Syndyk masy upadłości Janusza Kiełczykowskiego. w upadłości (Sygn. akt XIX GUp 23/22) ogłasza przetarg na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Syndyk Danuta Błachnio
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

485 000 zł

1 583 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Cena wywoławcza:

485 000 zł

1 583 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Gołków

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCINaczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 479) podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości

Termin: 16 listopada 2023r., godz. 10.00

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 207 ( II piętro)

Przedmiot licytacji:

Nie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

450 000 zł

54,88 zł/m2

8 200 m2

Termin: 2023-11-16

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Przetarg na działkę

piaseczyński, Piaseczno, Gołków

Cena wywoławcza:

450 000 zł

54,88 zł/m2

8 200 m2

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCINaczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 479) podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości

Termin: 16 listopada 2023r., godz. 10.00

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 207 ( II piętro)

Przedmiot licytacji:

Nie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-16

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Przetarg na działkę

piaseczyński, Prażmów, Nowy Prażmów

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCINaczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 479) podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości

Termin: 14 listopada 2023r., godz. 10.00

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 207 ( II piętro)

Przedmiot licytacji:

Nie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

674 100 zł

44,64 zł/m2

15 101 m2

Termin: 2023-11-14

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Przetarg na działkę

piaseczyński, Prażmów, Nowy Prażmów

Cena wywoławcza:

674 100 zł

44,64 zł/m2

15 101 m2

OBWIESZCZENIE PUBLICZNE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCINaczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 479) podaje do publicznej wiadomości informację o pierwszej licytacji nieruchomości

Termin: 14 listopada 2023r., godz. 10.00

Miejsce: budynek Urzędu Skarbowego w Piasecznie, ul. Energetyczna 5, pok. 207 ( II piętro)

Przedmiot licytacji:

Nie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-14

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Piasecznie
Przetarg na działkę

Góra Kalwaria

... dnia 26.10.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10, sala nr 1.11 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2023 r. (data zaksięgowania na gminnym koncie).

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Gminy prowadzone przez MAZOVIA Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX005

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. O...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 794 000 zł

568 zł/m2

6 681 m2

Termin: 2023-10-26

Organizator przetargu:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA
Przetarg na działkę

Góra Kalwaria

Cena wywoławcza:

3 794 000 zł

568 zł/m2

6 681 m2

... dnia 26.10.2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3-Maja 10, sala nr 1.11 (I piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2023 r. (data zaksięgowania na gminnym koncie).

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Gminy prowadzone przez MAZOVIA Bank Spółdzielczy w Górze Kalwarii nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX005

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. O...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-26

Organizator przetargu:
BURMISTRZ MIASTA I GMINY GÓRA KALWARIA
Przetarg na działkę

Konstancin-Jeziorna, Piasta

... w dniu 25 października 2023 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXVI, pok. 2603, o godz. 12.00.
ZAWARCIE UMOWY
Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca jest obowiązany do zapłaty 100% ceny nieruchomości powię...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

469 zł/m2

3 305 m2

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Polska Akademia Nauk
Przetarg na działkę

Konstancin-Jeziorna, Piasta

Cena wywoławcza:

1 550 000 zł

469 zł/m2

3 305 m2

... w dniu 25 października 2023 r. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, PKiN, Plac Defilad 1, piętro XXVI, pok. 2603, o godz. 12.00.
ZAWARCIE UMOWY
Przed zawarciem umowy sprzedaży niezbędne będzie uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Krajowemu Zasobowi Nieruchomości przysługuje prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.
Nabywca jest obowiązany do zapłaty 100% ceny nieruchomości powię...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Polska Akademia Nauk
Przetarg na mieszkanie

piaseczyński, Prażmów, Łoś, Spółdzielcza

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Obwieszczenie o sprzedaży

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 247/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci prawa własności do nieruchomości lokalowej o łącznej powierzchni 96,50 m2 wraz z komórk...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

208 127 zł

2 157 zł/m2

97 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-23

Organizator przetargu:
Syndyk Patrycja Grenda
Przetarg na mieszkanie

piaseczyński, Prażmów, Łoś, Spółdzielcza

Cena wywoławcza:

208 127 zł

2 157 zł/m2

97 m2 2 pokoje

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Obwieszczenie o sprzedaży

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 247/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci prawa własności do nieruchomości lokalowej o łącznej powierzchni 96,50 m2 wraz z komórk...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-23

Organizator przetargu:
Syndyk Patrycja Grenda
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna

Kto sprzedaje

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 425 zł/m2

200 m2 7 pokoi

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 425 zł/m2

200 m2 7 pokoi

Kto sprzedaje

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Łoziska

Syndyk masy upadłości Osiedle przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Sobieniach Biskupich ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości położonej w woj. mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola, obrębie 0015 Łoziska, dz. ew. nr 146/3 o powierzchni 974 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW W*** – za cenę nie niższą niż 1.285.000,00 zł netto

Wadium 10%. Termin składania ofert 20.10.2023 r.
W celu uzyskania dodatkowych in...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Łoziska

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł
Syndyk masy upadłości Osiedle przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Sobieniach Biskupich ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości położonej w woj. mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola, obrębie 0015 Łoziska, dz. ew. nr 146/3 o powierzchni 974 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW W*** – za cenę nie niższą niż 1.285.000,00 zł netto

Wadium 10%. Termin składania ofert 20.10.2023 r.
W celu uzyskania dodatkowych in...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna 21

Kto sprzedaje
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.
Przedmiot sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fabryczn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 946 zł/m2

185 m2 7 pokoi

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna 21

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 946 zł/m2

185 m2 7 pokoi

Kto sprzedaje
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.
Przedmiot sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fabryczn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości