Licytacje komornicze: podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

kolneński, Mały Płock, Korzeniste

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Korzeniste , 18-516 Mały Płock , dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości stanowią 2 działki: niezabudowaną działkę gruntu o numerze ew. 52/2 o pow. 2700 m2 oraz zabudowaną działkę gruntu o numerze ew. 52/25 o pow. 4321 m2. Działka niezabudowana nr 52/2 zewidencjonowana jako pastwiska klasy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

108 648 zł

Termin: 2023-06-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

kolneński, Mały Płock, Korzeniste

Cena wywoławcza:

108 648 zł
... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Korzeniste , 18-516 Mały Płock , dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości stanowią 2 działki: niezabudowaną działkę gruntu o numerze ew. 52/2 o pow. 2700 m2 oraz zabudowaną działkę gruntu o numerze ew. 52/25 o pow. 4321 m2. Działka niezabudowana nr 52/2 zewidencjonowana jako pastwiska klasy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Milejczyce, Sobiatyno

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Sobiatyno, 17-332 Milejczyce , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona pod adresem Sobiatyno gmina Milejczyce oznaczona jako działka nr 1760/1 o powierzchni 1,7664 ha , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczac...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

32 923 zł

1,86 zł/m2

17 664 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Milejczyce, Sobiatyno

Cena wywoławcza:

32 923 zł

1,86 zł/m2

17 664 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Sobiatyno, 17-332 Milejczyce , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona pod adresem Sobiatyno gmina Milejczyce oznaczona jako działka nr 1760/1 o powierzchni 1,7664 ha , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczac...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sokólski, Dąbrowa Białostocka, Łozowo

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy ,Łozowo, 16-200 Dąbrowa Białostocka, dla której (adres: ul. , Sokółka, 16-100 Sokółka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka gruntu niezabudowana o nr geod. 35/6 o pow. 4,0720ha (w tym RIVa 0,5140, RIVb 0,8570, ŁIV 1,3646, ŁV 0,0264, PsIV 1,30, Br-RV 0,01) , położona w miejscowości Łozowo, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski o nr KW ***

Suma oszacowania wynosi 104 543,00 zł, zaś cena wywołania ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

78 407 zł

1,93 zł/m2

40 720 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sokólski, Dąbrowa Białostocka, Łozowo

Cena wywoławcza:

78 407 zł

1,93 zł/m2

40 720 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy ,Łozowo, 16-200 Dąbrowa Białostocka, dla której (adres: ul. , Sokółka, 16-100 Sokółka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka gruntu niezabudowana o nr geod. 35/6 o pow. 4,0720ha (w tym RIVa 0,5140, RIVb 0,8570, ŁIV 1,3646, ŁV 0,0264, PsIV 1,30, Br-RV 0,01) , położona w miejscowości Łozowo, gmina Dąbrowa Białostocka, powiat sokólski o nr KW ***

Suma oszacowania wynosi 104 543,00 zł, zaś cena wywołania ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

bielski, Boćki, Dubno

... druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Dubno, 17-111 Boćki , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Dubno i oznaczona jako działka nr 9/2 i o powierzchni 1,85 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** .

Suma oszacowania wynosi 65 402,00 zł, zaś cen...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

32 701 zł

1,77 zł/m2

18 500 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

bielski, Boćki, Dubno

Cena wywoławcza:

32 701 zł

1,77 zł/m2

18 500 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Dubno, 17-111 Boćki , dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Dubno i oznaczona jako działka nr 9/2 i o powierzchni 1,85 ha dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** .

Suma oszacowania wynosi 65 402,00 zł, zaś cen...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Drohiczyn, Arbasy

... druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Arbasy, 17-312 Drohiczyn , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Arbasy oznaczona jako działka o powierzchni 1,01 ha dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wiec...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

22 574 zł

2,24 zł/m2

10 100 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Drohiczyn, Arbasy

Cena wywoławcza:

22 574 zł

2,24 zł/m2

10 100 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Arbasy, 17-312 Drohiczyn , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Arbasy oznaczona jako działka o powierzchni 1,01 ha dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wiec...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Mielnik, Wilanowo

... druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Wilanowo, 17-307 Mielnik , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Wilanowo oznaczona jako działka nr 430 i powierzchni 1,64 ha dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi ks...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

18 218 zł

1,11 zł/m2

16 400 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Mielnik, Wilanowo

Cena wywoławcza:

18 218 zł

1,11 zł/m2

16 400 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Wilanowo, 17-307 Mielnik , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Wilanowo oznaczona jako działka nr 430 i powierzchni 1,64 ha dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi ks...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Augustów, Kościelna

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Kościelna 2 16-300 Augustów , dla którego (adres: ul. Kościelna 2/2, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący: nieruchomość lokalowa wraz z udziałem 7/8 w nieruchomości wspólnej usytuowanej w Augustowie przy ulicy Kościelna 2. Nieruchomość wspólną stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3456, obręb 0...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

680 396 zł

7 822 zł/m2

87 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Augustów, Kościelna

Cena wywoławcza:

680 396 zł

7 822 zł/m2

87 m2

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Kościelna 2 16-300 Augustów , dla którego (adres: ul. Kościelna 2/2, Augustów, 16-300 Augustów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny stanowiący: nieruchomość lokalowa wraz z udziałem 7/8 w nieruchomości wspólnej usytuowanej w Augustowie przy ulicy Kościelna 2. Nieruchomość wspólną stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3456, obręb 0...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Mielnik, Sutno

... pierwsza licytacja nieruchomości rolnej:
działki o numerze ewidencyjnym 1400/2 o powierzchni 0,57 ha, użytki to łąki klasy IV i grunty pod rowami na łąkach klasy IV, dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Nieruchomość położona jest w gminie Mielnik, obręb 0010 Sutno, stanowi własność dłużnika ***
Suma oszacowania 12.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 9.375,00zł. Rę...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

9 375 zł

1,64 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Mielnik, Sutno

Cena wywoławcza:

9 375 zł

1,64 zł/m2

5 700 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości rolnej:
działki o numerze ewidencyjnym 1400/2 o powierzchni 0,57 ha, użytki to łąki klasy IV i grunty pod rowami na łąkach klasy IV, dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Nieruchomość położona jest w gminie Mielnik, obręb 0010 Sutno, stanowi własność dłużnika ***
Suma oszacowania 12.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 9.375,00zł. Rę...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Drohiczyn, Zajęczniki

... pierwsza licytacja nieruchomości rolnej:
działki o numerze ewidencyjnym 287/5 o powierzchni 1,5072 ha, użytki to łąki trwałe ŁV, dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
nieruchomość jest położona w gminie Drohiczyn, obręb Zajęczniki, stanowi własność dłużniczki ***.

Suma oszacowania 25.924,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 19.443,00zł. Rękojmia 2.592,40zł.

Przystęp...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

19 443 zł

1,29 zł/m2

15 072 m2

Termin: 2023-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siemiatycki, Drohiczyn, Zajęczniki

Cena wywoławcza:

19 443 zł

1,29 zł/m2

15 072 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości rolnej:
działki o numerze ewidencyjnym 287/5 o powierzchni 1,5072 ha, użytki to łąki trwałe ŁV, dla której Sąd Rejonowy X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
nieruchomość jest położona w gminie Drohiczyn, obręb Zajęczniki, stanowi własność dłużniczki ***.

Suma oszacowania 25.924,00zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 19.443,00zł. Rękojmia 2.592,40zł.

Przystęp...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Białystok, Jaroszówka

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 1989 o powierzchni 0,0352 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym zamknietym w zabudowie bliźniaczej
należącej do uczestników:***
położonej: Białystok, Jaroszówka
dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]
Suma oszacowania wynosi 456 568,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 426,00 zł.
Licytant przystępujący...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

342 426 zł

Termin: 2023-05-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Białystok, Jaroszówka

Cena wywoławcza:

342 426 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę nr 1989 o powierzchni 0,0352 ha zabudowana budynkiem jednorodzinnym w stanie surowym zamknietym w zabudowie bliźniaczej
należącej do uczestników:***
położonej: Białystok, Jaroszówka
dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]
Suma oszacowania wynosi 456 568,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 426,00 zł.
Licytant przystępujący...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Szepietowo, Majora Hubala

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Majora Hubala, 18-210 Szepietowo , dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ludowa 44, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 520 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej d...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

346 667 zł

Termin: 2023-05-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Szepietowo, Majora Hubala

Cena wywoławcza:

346 667 zł
... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Majora Hubala, 18-210 Szepietowo , dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ludowa 44, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 520 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej d...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Klewinowo

... pierwsza licytacja nieruchomości rolnej w postaci :
- działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 480 i obszarze 0,38 ha ( w tym PsV-0,15 ha, RV-0,23 ha), położona pod adresem: 16-060 Juchnowiec Kościelny, Klewinowo (obręb geodezyjny 0019 Klewinowo), dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi kwotę 100.282,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

75 212 zł

19,79 zł/m2

3 800 m2

Termin: 2023-05-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Klewinowo

Cena wywoławcza:

75 212 zł

19,79 zł/m2

3 800 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości rolnej w postaci :
- działka niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 480 i obszarze 0,38 ha ( w tym PsV-0,15 ha, RV-0,23 ha), położona pod adresem: 16-060 Juchnowiec Kościelny, Klewinowo (obręb geodezyjny 0019 Klewinowo), dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Białymstoku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi kwotę 100.282,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

kolneński, Stawiski, Poryte, Strażacka

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Strażacka, Poryte, 18-520 Stawiski , dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana siedliskiem składająca się z działek o nr 6/7, 7/1, 8/3, 8/4, 9/1, 9/8 o łącznej pow. 1,2241ha poł. w Porytem gm. Stawiski, obciążona prawem dożywocia. Działki stanowią zwarty kompleks gr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 036 073 zł

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

kolneński, Stawiski, Poryte, Strażacka

Cena wywoławcza:

1 036 073 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Strażacka, Poryte, 18-520 Stawiski , dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana siedliskiem składająca się z działek o nr 6/7, 7/1, 8/3, 8/4, 9/1, 9/8 o łącznej pow. 1,2241ha poł. w Porytem gm. Stawiski, obciążona prawem dożywocia. Działki stanowią zwarty kompleks gr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

hajnowski, Kleszczele, Gruzka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Gruzka, 17-250 Kleszczele , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Gruzka oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 2 o powierzchni 0,21 ha ha dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Sie...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

5 582 zł

2,66 zł/m2

2 100 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

hajnowski, Kleszczele, Gruzka

Cena wywoławcza:

5 582 zł

2,66 zł/m2

2 100 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy , Gruzka, 17-250 Kleszczele , dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w obrębie gruntów miejscowości Gruzka oznaczona jako działka o numerze geodezyjnym 2 o powierzchni 0,21 ha ha dla której X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Sie...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Brańsk

... pierwsza licytacja nieruchomości, oznaczonych numerami działek:
- 7/1 - o powierzchni 0,12 ha (opis użytku nieużytki N). Suma oszacowania wynosi 3 514,50 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 2.635,88 zł. Rękojmia 351,45zł

- 10/1 - o powierzchni 0,17 ha (opis użytku nieużytki N). Suma oszacowania wynosi 4 978,87 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 3.734,15 zł. Rękojmia 497,89zł

- 49 - o powierzchni 3,48 ha (opis użytku...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

50 410 zł

2,53 zł/m2

19 906 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Brańsk

Cena wywoławcza:

50 410 zł

2,53 zł/m2

19 906 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości, oznaczonych numerami działek:
- 7/1 - o powierzchni 0,12 ha (opis użytku nieużytki N). Suma oszacowania wynosi 3 514,50 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 2.635,88 zł. Rękojmia 351,45zł

- 10/1 - o powierzchni 0,17 ha (opis użytku nieużytki N). Suma oszacowania wynosi 4 978,87 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 3.734,15 zł. Rękojmia 497,89zł

- 49 - o powierzchni 3,48 ha (opis użytku...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          75
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości