Przetargi nieruchomości: pucki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Puck, Mechowo

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Puck, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Mechowo (0009) jako działka nr 43/16 o pow. 0,1847 ha, w tym: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0250 ha, pastwiska trwałe PsIV – 0,1597 ha.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 380 zł

39,19 zł/m2

1 847 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Puck, Mechowo

Cena wywoławcza:

72 380 zł

39,19 zł/m2

1 847 m2

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Puck, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Mechowo (0009) jako działka nr 43/16 o pow. 0,1847 ha, w tym: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0250 ha, pastwiska trwałe PsIV – 0,1597 ha.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Brzyno

Przedmiotem ogłoszenia jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Krokowa, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Brzyno jako działka nr 268 o pow. 1,7230 ha, w tym: grunty orne RIVa - 1,7230 ha.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

515 240 zł

29,90 zł/m2

17 230 m2

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

pucki, Krokowa, Brzyno

Cena wywoławcza:

515 240 zł

29,90 zł/m2

17 230 m2

Przedmiotem ogłoszenia jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w gminie Krokowa, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Brzyno jako działka nr 268 o pow. 1,7230 ha, w tym: grunty orne RIVa - 1,7230 ha.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Puck, Łebcz

... dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestnikiem przetargu.

3...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

44,29 zł/m2

9 031 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

Puck, Łebcz

Cena wywoławcza:

400 000 zł

44,29 zł/m2

9 031 m2

... dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestnikiem przetargu.

3...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Łebcz

... dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie ucz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

44,29 zł/m2

9 031 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Łebcz

Cena wywoławcza:

400 000 zł

44,29 zł/m2

9 031 m2

... dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie ucz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 19 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 83...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

360 000 zł

349 zł/m2

1 031 m2

Termin: 2023-10-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

360 000 zł

349 zł/m2

1 031 m2

... dnia 19 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 83...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 17 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro. IV. Wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr __35 8348 00pokaż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

298 000 zł

350 zł/m2

851 m2

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

298 000 zł

350 zł/m2

851 m2

... dnia 17 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro. IV. Wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr __35 8348 00pokaż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Puck, Mieroszyno

... dnia 13 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku przy ul. 10 Lutego 29. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze __55834900pokaż telefon BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer działki jakiej wadium dotyczy. 3. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Gminy jw. w dniu 9 października 2023 r. 4. Wpł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

138 000 zł

172 zł/m2

801 m2

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

Puck, Mieroszyno

Cena wywoławcza:

138 000 zł

172 zł/m2

801 m2

... dnia 13 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku przy ul. 10 Lutego 29. 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze __55834900pokaż telefon BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer działki jakiej wadium dotyczy. 3. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Gminy jw. w dniu 9 października 2023 r. 4. Wpł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Mieroszyno

... dnia 13 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer działki jakiej wadium dotyczy.

3. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Gminy jw. w dniu 9 października 2023...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

138 000 zł

172 zł/m2

801 m2

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Mieroszyno

Cena wywoławcza:

138 000 zł

172 zł/m2

801 m2

... dnia 13 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer działki jakiej wadium dotyczy.

3. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Gminy jw. w dniu 9 października 2023...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na dom

Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/191/2023

z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/191/2023

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:

udział wynoszący 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

144 300 zł

729 zł/m2

198 m2

Termin: 2023-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich

Cena wywoławcza:

144 300 zł

729 zł/m2

198 m2

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/191/2023

z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/191/2023

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:

udział wynoszący 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Hel

... w dniu 28 września 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, tel. XXXXXXX251.

Hel, dnia 20.06.2023 r....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 700 000 zł

904 zł/m2

1 881 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Helu
Przetarg na działkę

Hel

Cena wywoławcza:

1 700 000 zł

904 zł/m2

1 881 m2

... w dniu 28 września 2023 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Helu, ul. Wiejska 50 (sala konferencyjna na parterze budynku).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Helu, tel. XXXXXXX251.

Hel, dnia 20.06.2023 r....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Helu
Przetarg na dom

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błoto Pierwsze

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 573/21/KP

z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 573/21/KP

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:

prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 803/2 obszaru 493...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

405 000 zł

2 045 zł/m2

198 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pucki, Krokowa, Karwieńskie Błoto Pierwsze

Cena wywoławcza:

405 000 zł

2 045 zł/m2

198 m2

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 573/21/KP

z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt VI GUp 573/21/KP

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:

prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu nr 803/2 obszaru 493...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 22 września 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXX...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

599 000 zł

350 zł/m2

1 710 m2

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

599 000 zł

350 zł/m2

1 710 m2

... dnia 22 września 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXX...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 31 sierpnia 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

298 000 zł

350 zł/m2

851 m2

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

298 000 zł

350 zł/m2

851 m2

... dnia 31 sierpnia 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na mieszkanie

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Klifowa

- Przetarg na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze –Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu niemieszkalnego (apartamentu wczasowego) przy ul. Klifowej 1A w Jastrzębiej Górze, o powierzchni użytkowej 67,70 m2, objętego KW nr *** wraz z udziałem w garażu wielostanowiskowym objętym KW nr ***.

Cena wywoławcza za nieruchomość ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

472 000 zł

6 972 zł/m2

68 m2

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Klifowa

Cena wywoławcza:

472 000 zł

6 972 zł/m2

68 m2

- Przetarg na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze –Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu niemieszkalnego (apartamentu wczasowego) przy ul. Klifowej 1A w Jastrzębiej Górze, o powierzchni użytkowej 67,70 m2, objętego KW nr *** wraz z udziałem w garażu wielostanowiskowym objętym KW nr ***.

Cena wywoławcza za nieruchomość ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pucki, Kosakowo, Suchy Dwór

Oferta dodana za pomocą MULTIPORTALU B e b r o k e r . pl Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – ***, Kancelaria Syndyka przy ul. Dworcowej 8/2 w Wejherowie, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Ewy Dejewskiej udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Suchym Dworze przy ul. Borchardta 28, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 920 zł

220 zł/m2

127 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pucki, Kosakowo, Suchy Dwór

Cena wywoławcza:

27 920 zł

220 zł/m2

127 m2 4 pokoje

Oferta dodana za pomocą MULTIPORTALU B e b r o k e r . pl Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – ***, Kancelaria Syndyka przy ul. Dworcowej 8/2 w Wejherowie, ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości Ewy Dejewskiej udziału ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Suchym Dworze przy ul. Borchardta 28, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości