Przetargi nieruchomości: Władysławowo

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 19 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 83...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

360 000 zł

349 zł/m2

1 031 m2

Termin: 2023-10-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

360 000 zł

349 zł/m2

1 031 m2

... dnia 19 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 72 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 83...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 17 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro. IV. Wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr __35 8348 00pokaż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

298 000 zł

350 zł/m2

851 m2

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

298 000 zł

350 zł/m2

851 m2

... dnia 17 października 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro. IV. Wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 października 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr __35 8348 00pokaż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na dom

Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/191/2023

z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/191/2023

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:

udział wynoszący 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

144 300 zł

729 zł/m2

198 m2

Termin: 2023-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich

Cena wywoławcza:

144 300 zł

729 zł/m2

198 m2

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/191/2023

z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/191/2023

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:

udział wynoszący 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 22 września 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXX...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

599 000 zł

350 zł/m2

1 710 m2

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

599 000 zł

350 zł/m2

1 710 m2

... dnia 22 września 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 110 000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 września 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXX...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na mieszkanie

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Klifowa

- Przetarg na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze –Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu niemieszkalnego (apartamentu wczasowego) przy ul. Klifowej 1A w Jastrzębiej Górze, o powierzchni użytkowej 67,70 m2, objętego KW nr *** wraz z udziałem w garażu wielostanowiskowym objętym KW nr ***.

Cena wywoławcza za nieruchomość ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

472 000 zł

6 972 zł/m2

68 m2

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Klifowa

Cena wywoławcza:

472 000 zł

6 972 zł/m2

68 m2

- Przetarg na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze –Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu niemieszkalnego (apartamentu wczasowego) przy ul. Klifowej 1A w Jastrzębiej Górze, o powierzchni użytkowej 67,70 m2, objętego KW nr *** wraz z udziałem w garażu wielostanowiskowym objętym KW nr ***.

Cena wywoławcza za nieruchomość ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 31 sierpnia 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

298 000 zł

350 zł/m2

851 m2

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

298 000 zł

350 zł/m2

851 m2

... dnia 31 sierpnia 2023r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej, w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr XXXXXXXXXXXXXXXXXX...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na dom

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze. Przedmiotem Przetargu są następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości: a) prawo własności lokalu niemieszkalnego (apartamentu wczasowego) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową, położonego w budynku przy ul. Klifowej 1A w Jastrzębiej Górze, o powierzchni użytkowej 67,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wiec...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

555 000 zł

8 162 zł/m2

68 m2

Termin: 2022-09-21

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra

Cena wywoławcza:

555 000 zł

8 162 zł/m2

68 m2

Tymczasowy syndyk masy upadłości Polmos Józefów sp. z o.o. w upadłości zawiadamia o prowadzonym przetargu na sprzedaż apartamentu w Jastrzębiej Górze. Przedmiotem Przetargu są następujące składniki wchodzące w skład masy upadłości: a) prawo własności lokalu niemieszkalnego (apartamentu wczasowego) stanowiącego odrębną nieruchomość lokalową, położonego w budynku przy ul. Klifowej 1A w Jastrzębiej Górze, o powierzchni użytkowej 67,70 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wiec...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-09-21

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Władysławowo

... dnia 14 lipca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

545 zł/m2

2 750 m2

Termin: 2022-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

545 zł/m2

2 750 m2

... dnia 14 lipca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra

... dnia 14 lipca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro. IV. Wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr __35 8348 00pokaż telefon prowadzony w Ba...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

545 zł/m2

2 750 m2

Termin: 2022-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

545 zł/m2

2 750 m2

... dnia 14 lipca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro. IV. Wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr __35 8348 00pokaż telefon prowadzony w Ba...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

... dnia 15 czerwca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 09 czerwca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 373...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 000 zł

192 zł/m2

1 352 m2

Termin: 2022-06-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Ostrowo

Cena wywoławcza:

260 000 zł

192 zł/m2

1 352 m2

... dnia 15 czerwca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 09 czerwca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 373...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-06-15

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Rozewie

... dnia 12 maja 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 06 maja 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

972 650 zł

350 zł/m2

2 779 m2

Termin: 2022-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Rozewie

Cena wywoławcza:

972 650 zł

350 zł/m2

2 779 m2

... dnia 12 maja 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 190 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 06 maja 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo, Żwirowa

... dnia 11 maja 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 05 maja 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 000...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

800 600 zł

213 zł/m2

3 766 m2

Termin: 2022-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo, Żwirowa

Cena wywoławcza:

800 600 zł

213 zł/m2

3 766 m2

... dnia 11 maja 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 05 maja 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 000...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo

... dnia 28 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

425 zł/m2

2 352 m2

Termin: 2022-04-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

425 zł/m2

2 352 m2

... dnia 28 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-04-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Aleksandra de Rosse

... dnia 26 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro. IV. Wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr __35 8348 00pokaż telefon pro...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

95 000 zł

322 zł/m2

295 m2

Termin: 2022-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

pucki, Władysławowo, Jastrzębia Góra, Aleksandra de Rosse

Cena wywoławcza:

95 000 zł

322 zł/m2

295 m2

... dnia 26 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro. IV. Wadium Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr __35 8348 00pokaż telefon pro...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo, Aleksandra De Rosse

... dnia 26 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 373...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

95 000 zł

322 zł/m2

295 m2

Termin: 2022-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo, Aleksandra De Rosse

Cena wywoławcza:

95 000 zł

322 zł/m2

295 m2

... dnia 26 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 373...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości