Przetargi nieruchomości: Władysławowo

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/191/2023

z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/191/2023

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:

udział wynoszący 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

144 300 zł

729 zł/m2

198 m2

Termin: 2023-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Władysławowo, Bohaterów Kaszubskich

Cena wywoławcza:

144 300 zł

729 zł/m2

198 m2

OBWIESZCZENIE

w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości wchodzącego w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt GD1G/GUp-s/191/2023

z wolnej ręki w formie konkursu ofert

syndyk masy upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt GD1G/GUp-s/191/2023

ogłasza pisemny konkurs ofert

na sprzedaż z wolnej ręki majątku masy upadłości obejmującego:

udział wynoszący 1/5 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Władysławowo

... dnia 14 lipca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

545 zł/m2

2 750 m2

Termin: 2022-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

545 zł/m2

2 750 m2

... dnia 14 lipca 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 08 lipca 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008 p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo, Żwirowa

... dnia 11 maja 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 05 maja 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 000...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

800 600 zł

213 zł/m2

3 766 m2

Termin: 2022-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo, Żwirowa

Cena wywoławcza:

800 600 zł

213 zł/m2

3 766 m2

... dnia 11 maja 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 160 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 05 maja 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 000...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo

... dnia 28 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

425 zł/m2

2 352 m2

Termin: 2022-04-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo

Cena wywoławcza:

1 000 000 zł

425 zł/m2

2 352 m2

... dnia 28 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 3737 0008...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-04-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo, Aleksandra De Rosse

... dnia 26 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 373...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

95 000 zł

322 zł/m2

295 m2

Termin: 2022-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na działkę

Władysławowo, Aleksandra De Rosse

Cena wywoławcza:

95 000 zł

322 zł/m2

295 m2

... dnia 26 kwietnia 2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie przy ul. Gen. J. Hallera 19, w pok. nr 322, III piętro.

IV. Wadium

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium. Wadium w formie gotówkowej w polskich złotych, w wysokości 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100), należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2022r. Wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Władysławowo nr 35 8348 0003 0000 0000 373...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-04-26

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Władysławowo
Przetarg na mieszkanie

Władysławowo

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,70 m2 położonego w budynku nr 8-9 w miejscowości Władysławowo gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie z udziałem wynoszącym 0,297 w prawie własności działki gruntowej nr 289 o powierzchni 0,0219 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW *** przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

70 400 zł

1 362 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
Grant Finance Sp. z o.o.
Przetarg na mieszkanie

Władysławowo

Cena wywoławcza:

70 400 zł

1 362 zł/m2

52 m2 2 pokoje

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,70 m2 położonego w budynku nr 8-9 w miejscowości Władysławowo gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie z udziałem wynoszącym 0,297 w prawie własności działki gruntowej nr 289 o powierzchni 0,0219 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW *** przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
Grant Finance Sp. z o.o.
Przetarg na działkę

Władysławowo

Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie:
Działka ewidencyjna nr 407/1
Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 407/1 o pow. 83 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt wąskiego trójkąta. Działka nr 407/1 posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej - ul. Kopalnianej (działka ewidencyjna nr 414) od strony zachodniej.
Działka ewidencyjna nr 411/1
Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/1 o pow....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

517 000 zł

Termin: 2021-11-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Władysławowo

Cena wywoławcza:

517 000 zł
Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie:
Działka ewidencyjna nr 407/1
Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 407/1 o pow. 83 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt wąskiego trójkąta. Działka nr 407/1 posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej - ul. Kopalnianej (działka ewidencyjna nr 414) od strony zachodniej.
Działka ewidencyjna nr 411/1
Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/1 o pow....
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na mieszkanie

Władysławowo

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,70 m2 położonego w budynku nr 8-9 w miejscowości Władysławowo gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie z udziałem wynoszącym 0,297 w prawie własności działki gruntowej nr 289 o powierzchni 0,0219 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW *** przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

70 400 zł

1 362 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Termin: 2021-10-25

Organizator przetargu:
Grant Finance Sp. z o.o.
Przetarg na mieszkanie

Władysławowo

Cena wywoławcza:

70 400 zł

1 362 zł/m2

52 m2 2 pokoje

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składników masy upadłości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,70 m2 położonego w budynku nr 8-9 w miejscowości Władysławowo gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie z udziałem wynoszącym 0,297 w prawie własności działki gruntowej nr 289 o powierzchni 0,0219 ha, dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW *** przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-10-25

Organizator przetargu:
Grant Finance Sp. z o.o.
Przetarg na działkę

Władysławowo

Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie:

Działka ewidencyjna nr 407/1

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 407/1 o pow. 83 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt wąskiego trójkąta. Działka nr 407/1 posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej - ul. Kopalnianej (działka ewidencyjna nr 414) od strony zachodniej.

Działka ewidencyjna nr 411/1

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/1 o ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

517 000 zł

Termin: 2021-09-10

Organizator przetargu:
Syndyk Kamil Dobies
Przetarg na działkę

Władysławowo

Cena wywoławcza:

517 000 zł
Syndyk sprzeda kompleks działek w Chłapowie:

Działka ewidencyjna nr 407/1

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 407/1 o pow. 83 m2 wchodzą w całości użytki w postaci terenów komunikacyjnych dr (drogi). Działka posiada kształt wąskiego trójkąta. Działka nr 407/1 posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej - ul. Kopalnianej (działka ewidencyjna nr 414) od strony zachodniej.

Działka ewidencyjna nr 411/1

Zgodnie z danymi ewidencji gruntów w skład działki nr 411/1 o ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-10

Organizator przetargu:
Syndyk Kamil Dobies
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości