Przetargi i licytacje nieruchomości: Puck

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

pucki, Puck, Leśniewo, ul.A.Mickiewicza

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ***/*** o powierzchni 1 069 m2 zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 196,7m2, którego budowy nie ukończono
należącej do dłużnika***
położonej: 84-106 Leśniewo, działka nr ***/***,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydzial Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Suma oszacowania wynosi 299 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

224 925 zł

210 zł/m2

1 069 m2

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Leśniewo, ul.A.Mickiewicza

Cena wywoławcza:

224 925 zł

210 zł/m2

1 069 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ***/*** o powierzchni 1 069 m2 zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 196,7m2, którego budowy nie ukończono
należącej do dłużnika***
położonej: 84-106 Leśniewo, działka nr ***/***,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydzial Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Suma oszacowania wynosi 299 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Łebcz

... dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie ucz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

44,29 zł/m2

9 031 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Łebcz

Cena wywoławcza:

400 000 zł

44,29 zł/m2

9 031 m2

... dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.
2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie ucz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-17

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Mieroszyno

... dnia 13 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer działki jakiej wadium dotyczy.

3. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Gminy jw. w dniu 9 października 2023...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

138 000 zł

172 zł/m2

801 m2

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Mieroszyno

Cena wywoławcza:

138 000 zł

172 zł/m2

801 m2

... dnia 13 października 2023 r. o godz. 10:00 w budynku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer działki jakiej wadium dotyczy.

3. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym Gminy jw. w dniu 9 października 2023...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Licytacja działki

pucki, Puck, Łebcz

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o łącznej powierzchni działek 20 026 m2,
należącej w 1/2 części do dłużnika *** i w 1/2 części do dłużnika ***
położonej: 84-103 Łebcz, działki nr 218/5, 218/6, 218/9, 698, 699, 700,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/***/6

Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana, działka nr 698 jest zakrzaczona, stanowi obecnie nieużytek rolniczy, działki nr 699, ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

376 875 zł

18,82 zł/m2

20 026 m2

Termin: 2023-08-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Łebcz

Cena wywoławcza:

376 875 zł

18,82 zł/m2

20 026 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o łącznej powierzchni działek 20 026 m2,
należącej w 1/2 części do dłużnika *** i w 1/2 części do dłużnika ***
położonej: 84-103 Łebcz, działki nr 218/5, 218/6, 218/9, 698, 699, 700,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/***/6

Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana, działka nr 698 jest zakrzaczona, stanowi obecnie nieużytek rolniczy, działki nr 699, ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Połchowo, Łąkowa

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 600m2, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 104,9m2 i budynkiem gospodarczym,
należącej do dłużnika***
położonej: 84-123 Połchowo, ul. Łąkowa
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/***/7

W dziale III księgi wieczystej ww. nieruchomości widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego, tj. prawo nieodpłatnej, dożywotniej służebnoś...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

118 875 zł

1 133 zł/m2

105 m2

Termin: 2023-07-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Połchowo, Łąkowa

Cena wywoławcza:

118 875 zł

1 133 zł/m2

105 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 600m2, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 104,9m2 i budynkiem gospodarczym,
należącej do dłużnika***
położonej: 84-123 Połchowo, ul. Łąkowa
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/***/7

W dziale III księgi wieczystej ww. nieruchomości widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego, tj. prawo nieodpłatnej, dożywotniej służebnoś...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Łebcz

... dnia 14 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX030 BS Krokowa,w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczest...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

400 000 zł

44,29 zł/m2

9 031 m2

Termin: 2023-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Łebcz

Cena wywoławcza:

400 000 zł

44,29 zł/m2

9 031 m2

... dnia 14 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX030 BS Krokowa,w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczest...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Licytacja domu

pucki, Puck, Łebcz, Łąkowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Zbigniew Trowski, położonej przy ul. Łąkowa 1a, 84-103 Łebcz, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/9 o powierzchni 954 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1KNQ5lZ5v1vT0QqCSqUJz2lt6VSvPz7Ba/view

Suma osz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 750 zł

73,11 zł/m2Termin: 2023-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Łebcz, Łąkowa

Cena wywoławcza:

69 750 zł

73,11 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Zbigniew Trowski, położonej przy ul. Łąkowa 1a, 84-103 Łebcz, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/9 o powierzchni 954 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1KNQ5lZ5v1vT0QqCSqUJz2lt6VSvPz7Ba/view

Suma osz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Osłonino

... dnia 07 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

17 000 zł

30,25 zł/m2

562 m2

Termin: 2023-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Osłonino

Cena wywoławcza:

17 000 zł

30,25 zł/m2

562 m2

... dnia 07 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Osłonino

... dnia 07 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

25 000 zł

29,21 zł/m2

856 m2

Termin: 2023-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Osłonino

Cena wywoławcza:

25 000 zł

29,21 zł/m2

856 m2

... dnia 07 lipca 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck w Pucku przy ul. 10 Lutego 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa, w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-07

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Licytacja działki

pucki, Puck, Domatówko

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Działka 290/15 290/16 , 84-106 Domatówko , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 109 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

82 425 zł

7,90 zł/m2

10 436 m2

Termin: 2023-05-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Domatówko

Cena wywoławcza:

82 425 zł

7,90 zł/m2

10 436 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Działka 290/15 290/16 , 84-106 Domatówko , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 109 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

pucki, Puck, Rekowo Górne

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu
na sprzedaż nieruchomości
wchodzącej w skład mas upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 291/22/MB

syndyk mas upadłości, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 20 lutego 2023r. zapadłym w sprawi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

605 300 zł

5 357 zł/m2

113 m2 4 pokoje

Termin: 2023-04-21

Organizator przetargu:
syndyk Dominika Bączek
Przetarg na dom

pucki, Puck, Rekowo Górne

Cena wywoławcza:

605 300 zł

5 357 zł/m2

113 m2 4 pokoje

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu
na sprzedaż nieruchomości
wchodzącej w skład mas upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 291/22/MB

syndyk mas upadłości, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczych, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 20 lutego 2023r. zapadłym w sprawi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-21

Organizator przetargu:
syndyk Dominika Bączek
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Leśniewo

... dnia 21 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck przy ul. 10 Lutego nr 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa,w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

87 000 zł

113 zł/m2

767 m2

Termin: 2023-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Przetarg na działkę

pucki, Puck, Leśniewo

Cena wywoławcza:

87 000 zł

113 zł/m2

767 m2

... dnia 21 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck przy ul. 10 Lutego nr 29.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości, wnoszone w pieniądzu, w polskich złotych, płatne na rachunek bankowy Urzędu Gminy Puck o numerze 55834900020008950020000030 BS Krokowa,w tytule przelewu należy wskazać numer nieruchomości jakiej wpłata dotyczy oraz imię i nazwisko osoby fizycznej (osób fizycznych) lub nazwę osoby prawnej, która będzie uczestni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-21

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Puck
Licytacja domu

pucki, Puck, Domatówko, Nad Stawem

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Nad Stawem, 84-106 Domatówko, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1ScAZWZToCMHhXxbZW3D8DubCwyMd2Wzf/view Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Domatówk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

304 500 zł

2 578 zł/m2

118 m2

Termin: 2023-02-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Domatówko, Nad Stawem

Cena wywoławcza:

304 500 zł

2 578 zł/m2

118 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Nad Stawem, 84-106 Domatówko, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1ScAZWZToCMHhXxbZW3D8DubCwyMd2Wzf/view Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Domatówk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Osłonino

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: ***
położonej: 84-122 Osłonino,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.02.2023 r. o godzinie: 13:00.

Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 125,00zł.
Licytant przyst...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

43 125 zł

7,13 zł/m2

6 049 m2

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Osłonino

Cena wywoławcza:

43 125 zł

7,13 zł/m2

6 049 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: ***
położonej: 84-122 Osłonino,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.02.2023 r. o godzinie: 13:00.

Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 125,00zł.
Licytant przyst...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Werblinia, Żarnowiecka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Żarnowiecka, 84-107 Werblinia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 386/9, o pow. 1908 m2, o kształcie regularnego wieloboku, teren działki płaski, nieogrodzony, częściowo zagospodarowany i urządzony, z bezpośrednim dostępem do drogi, zabudowany budynkiem mieszkalnym, jednorodzi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

240 000 zł

3 429 zł/m2

70 m2

Termin: 2023-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Werblinia, Żarnowiecka

Cena wywoławcza:

240 000 zł

3 429 zł/m2

70 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Żarnowiecka, 84-107 Werblinia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 386/9, o pow. 1908 m2, o kształcie regularnego wieloboku, teren działki płaski, nieogrodzony, częściowo zagospodarowany i urządzony, z bezpośrednim dostępem do drogi, zabudowany budynkiem mieszkalnym, jednorodzi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości