Licytacje komornicze: Puck

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

pucki, Puck, Leśniewo, ul.A.Mickiewicza

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ***/*** o powierzchni 1 069 m2 zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 196,7m2, którego budowy nie ukończono
należącej do dłużnika***
położonej: 84-106 Leśniewo, działka nr ***/***,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydzial Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Suma oszacowania wynosi 299 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

224 925 zł

210 zł/m2

1 069 m2

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Leśniewo, ul.A.Mickiewicza

Cena wywoławcza:

224 925 zł

210 zł/m2

1 069 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr ***/*** o powierzchni 1 069 m2 zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 196,7m2, którego budowy nie ukończono
należącej do dłużnika***
położonej: 84-106 Leśniewo, działka nr ***/***,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydzial Ksiag Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Suma oszacowania wynosi 299 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 224...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Łebcz

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o łącznej powierzchni działek 20 026 m2,
należącej w 1/2 części do dłużnika *** i w 1/2 części do dłużnika ***
położonej: 84-103 Łebcz, działki nr 218/5, 218/6, 218/9, 698, 699, 700,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/***/6

Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana, działka nr 698 jest zakrzaczona, stanowi obecnie nieużytek rolniczy, działki nr 699, ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

376 875 zł

18,82 zł/m2

20 026 m2

Termin: 2023-08-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Łebcz

Cena wywoławcza:

376 875 zł

18,82 zł/m2

20 026 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o łącznej powierzchni działek 20 026 m2,
należącej w 1/2 części do dłużnika *** i w 1/2 części do dłużnika ***
położonej: 84-103 Łebcz, działki nr 218/5, 218/6, 218/9, 698, 699, 700,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/***/6

Przedmiotowa nieruchomość nie jest zabudowana, działka nr 698 jest zakrzaczona, stanowi obecnie nieużytek rolniczy, działki nr 699, ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Połchowo, Łąkowa

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 600m2, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 104,9m2 i budynkiem gospodarczym,
należącej do dłużnika***
położonej: 84-123 Połchowo, ul. Łąkowa
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/***/7

W dziale III księgi wieczystej ww. nieruchomości widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego, tj. prawo nieodpłatnej, dożywotniej służebnoś...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

118 875 zł

1 133 zł/m2

105 m2

Termin: 2023-07-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Połchowo, Łąkowa

Cena wywoławcza:

118 875 zł

1 133 zł/m2

105 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej o powierzchni 600m2, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 104,9m2 i budynkiem gospodarczym,
należącej do dłużnika***
położonej: 84-123 Połchowo, ul. Łąkowa
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD2W/***/7

W dziale III księgi wieczystej ww. nieruchomości widnieje wpis ograniczonego prawa rzeczowego, tj. prawo nieodpłatnej, dożywotniej służebnoś...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Łebcz, Łąkowa

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Zbigniew Trowski, położonej przy ul. Łąkowa 1a, 84-103 Łebcz, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/9 o powierzchni 954 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1KNQ5lZ5v1vT0QqCSqUJz2lt6VSvPz7Ba/view

Suma osz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 750 zł

73,11 zł/m2Termin: 2023-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Łebcz, Łąkowa

Cena wywoławcza:

69 750 zł

73,11 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do: Zbigniew Trowski, położonej przy ul. Łąkowa 1a, 84-103 Łebcz, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 285/9 o powierzchni 954 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1KNQ5lZ5v1vT0QqCSqUJz2lt6VSvPz7Ba/view

Suma osz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Domatówko

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Działka 290/15 290/16 , 84-106 Domatówko , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 109 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

82 425 zł

7,90 zł/m2

10 436 m2

Termin: 2023-05-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Domatówko

Cena wywoławcza:

82 425 zł

7,90 zł/m2

10 436 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Działka 290/15 290/16 , 84-106 Domatówko , dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Sekcja do rozpoznawania spraw egzekucyjnych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 109 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Domatówko, Nad Stawem

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Nad Stawem, 84-106 Domatówko, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1ScAZWZToCMHhXxbZW3D8DubCwyMd2Wzf/view Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Domatówk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

304 500 zł

2 578 zł/m2

118 m2

Termin: 2023-02-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Domatówko, Nad Stawem

Cena wywoławcza:

304 500 zł

2 578 zł/m2

118 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ul. Nad Stawem, 84-106 Domatówko, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Wniebowstąpienia 4, Wejherowo, 84-200 Wejherowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1ScAZWZToCMHhXxbZW3D8DubCwyMd2Wzf/view Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Domatówk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Osłonino

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: ***
położonej: 84-122 Osłonino,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.02.2023 r. o godzinie: 13:00.

Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 125,00zł.
Licytant przyst...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

43 125 zł

7,13 zł/m2

6 049 m2

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Osłonino

Cena wywoławcza:

43 125 zł

7,13 zł/m2

6 049 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: ***
położonej: 84-122 Osłonino,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.02.2023 r. o godzinie: 13:00.

Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 125,00zł.
Licytant przyst...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Werblinia, Żarnowiecka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Żarnowiecka, 84-107 Werblinia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 386/9, o pow. 1908 m2, o kształcie regularnego wieloboku, teren działki płaski, nieogrodzony, częściowo zagospodarowany i urządzony, z bezpośrednim dostępem do drogi, zabudowany budynkiem mieszkalnym, jednorodzi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

240 000 zł

3 429 zł/m2

70 m2

Termin: 2023-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Werblinia, Żarnowiecka

Cena wywoławcza:

240 000 zł

3 429 zł/m2

70 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Żarnowiecka, 84-107 Werblinia, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr 386/9, o pow. 1908 m2, o kształcie regularnego wieloboku, teren działki płaski, nieogrodzony, częściowo zagospodarowany i urządzony, z bezpośrednim dostępem do drogi, zabudowany budynkiem mieszkalnym, jednorodzi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Domatowo, Piaskowa

... druga licytacja nieruchomości należącej do: ***, położonej przy Piaskowa, 84-106 Domatowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 195/2 o powierzchni 809 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący oraz budynek gospodarczy. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1LIZ-N9MZMxWr6sj1DsIKrY68zCn7F8v6/view

S...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

222 000 zł

2 176 zł/m2

102 m2

Termin: 2022-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pucki, Puck, Domatowo, Piaskowa

Cena wywoławcza:

222 000 zł

2 176 zł/m2

102 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do: ***, położonej przy Piaskowa, 84-106 Domatowo, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 195/2 o powierzchni 809 m2. Na nieruchomości usytuowany jest budynek mieszkalny wolnostojący oraz budynek gospodarczy. LINK DO OPERATU: https://drive.google.com/file/d/1LIZ-N9MZMxWr6sj1DsIKrY68zCn7F8v6/view

S...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Osłonino

... pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: ***
położonej: 84-122 Osłonino, gmina Puck, powiat pucki, woj. pomorskie
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 750,00z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

43 125 zł

7,13 zł/m2

6 049 m2

Termin: 2022-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Osłonino

Cena wywoławcza:

43 125 zł

7,13 zł/m2

6 049 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości
należącej do dłużnika: ***
położonej: 84-122 Osłonino, gmina Puck, powiat pucki, woj. pomorskie
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wejherowie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Suma oszacowania wynosi 57 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 125,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 750,00z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

pucki, Puck, Radoszewo, Kłanińska

... druga licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 542 o pow. 1 259 m2 i nr 543 o pow. 4 660 m2, zabudowanej obiektami o charakterze produkcyjno - magazynowym,
należącej do dłużnika***
położonej: 84-107 Starzyński Dwór, przy ulicy Kłanińska, Radoszewo,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Suma oszacowania wynosi 1 364 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 909 400,00zł.
...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

909 400 zł

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

pucki, Puck, Radoszewo, Kłanińska

Cena wywoławcza:

909 400 zł
... druga licytacja nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr 542 o pow. 1 259 m2 i nr 543 o pow. 4 660 m2, zabudowanej obiektami o charakterze produkcyjno - magazynowym,
należącej do dłużnika***
położonej: 84-107 Starzyński Dwór, przy ulicy Kłanińska, Radoszewo,
dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***
Suma oszacowania wynosi 1 364 100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 909 400,00zł.
...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Połczyno

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy - -/-, 84-100 Połczyno, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi płaską, niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 151, użytkowaną jako łąka, o pow.1,7500 ha, o kształcie regularnego wieloboku, zbliżonego do prostokąta, położoną w obrębie geod. Połczyno, gm.Puck, w lokal...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

19 575 zł

1,12 zł/m2

17 500 m2

Termin: 2022-11-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Połczyno

Cena wywoławcza:

19 575 zł

1,12 zł/m2

17 500 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy - -/-, 84-100 Połczyno, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi płaską, niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 151, użytkowaną jako łąka, o pow.1,7500 ha, o kształcie regularnego wieloboku, zbliżonego do prostokąta, położoną w obrębie geod. Połczyno, gm.Puck, w lokal...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Połczyno

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy - -/-,Połczyno, 84-100 Puck, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości stanowiącej płaską, niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 211/2 o pow. 2,4300 ha, o kształcie dosyć regularnego wieloboku, zbliżonego do prostokąta, położoną w obrębie geod. Połczyno, gm.Puck, w odległośc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

42 375 zł

1,74 zł/m2

24 300 m2

Termin: 2022-11-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Połczyno

Cena wywoławcza:

42 375 zł

1,74 zł/m2

24 300 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy - -/-,Połczyno, 84-100 Puck, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości stanowiącej płaską, niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 211/2 o pow. 2,4300 ha, o kształcie dosyć regularnego wieloboku, zbliżonego do prostokąta, położoną w obrębie geod. Połczyno, gm.Puck, w odległośc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Połczyno

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy - -/-,Połczyno, 84-100 Puck, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 395 o pow. 15,5900 ha o kształcie nieregularnego wieloboku, położoną przy ul. Ceynowy 37-39, Połczyno,gm.Puck. Zachodnia część działki położona jest w potencja...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

489 750 zł

3,14 zł/m2

155 900 m2

Termin: 2022-11-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Połczyno

Cena wywoławcza:

489 750 zł

3,14 zł/m2

155 900 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy - -/-,Połczyno, 84-100 Puck, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 395 o pow. 15,5900 ha o kształcie nieregularnego wieloboku, położoną przy ul. Ceynowy 37-39, Połczyno,gm.Puck. Zachodnia część działki położona jest w potencja...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Połczyno

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy - -/-, 84-100 Połczyno, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi użytkowaną rolniczo, płaską, niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 296 o pow. 2,4000 ha z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ( ul.Gdańska, droga nr 213 Połczyno-Zdrada, utwardzona asfaltem), o ks...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

72 600 zł

3,03 zł/m2

24 000 m2

Termin: 2022-11-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

pucki, Puck, Połczyno

Cena wywoławcza:

72 600 zł

3,03 zł/m2

24 000 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy - -/-, 84-100 Połczyno, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Wydział Zamiejscowy PUCK prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi użytkowaną rolniczo, płaską, niezabudowaną, nieuzbrojoną i nieogrodzoną działkę nr 296 o pow. 2,4000 ha z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej ( ul.Gdańska, droga nr 213 Połczyno-Zdrada, utwardzona asfaltem), o ks...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości