Przetargi Urzędów Gmin: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ogrodowa

... 13 grudnia 2023 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 22 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
6 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

220 000 zł

3 772 zł/m2

58 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Ogrodowa

Cena wywoławcza:

220 000 zł

3 772 zł/m2

58 m2 2 pokoje

... 13 grudnia 2023 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 22 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
6 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Eichendorffa

... 13 grudnia 2023 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 21 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
6 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

215 000 zł

3 530 zł/m2

61 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Eichendorffa

Cena wywoławcza:

215 000 zł

3 530 zł/m2

61 m2 2 pokoje

... 13 grudnia 2023 r. o godz. 11 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 21 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
6 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Solna

... 13 grudnia 2023 r. o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 37 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
6 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

370 000 zł

3 818 zł/m2

97 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Solna

Cena wywoławcza:

370 000 zł

3 818 zł/m2

97 m2 3 pokoje

... 13 grudnia 2023 r. o godz. 13 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 37 000,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
6 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Długa

... 13 grudnia 2023 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 12 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
6 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

125 000 zł

3 922 zł/m2

32 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Racibórz, Długa

Cena wywoławcza:

125 000 zł

3 922 zł/m2

32 m2 2 pokoje

... 13 grudnia 2023 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Racibórz,
ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 12 500,00 zł winno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
6 grudnia 2023r.

Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 217, numer tel. 32 7550 670,ponadtoudostępnione zostaływ Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Racibórz na stronie , zakładka Rejes...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-13

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz

... 12 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 680.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 grudnia 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 800 zł

10,01 zł/m2

679 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz

Cena wywoławcza:

6 800 zł

10,01 zł/m2

679 m2

... 12 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 680.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 grudnia 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

będziński, Mierzęcice, Toporowice

GK.6840.0004.2023

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że od dnia 10.11.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, na stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

110 000 zł

6,32 zł/m2

17 398 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Mierzęcice
Przetarg na działkę

będziński, Mierzęcice, Toporowice

Cena wywoławcza:

110 000 zł

6,32 zł/m2

17 398 m2

GK.6840.0004.2023

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

WÓJT GMINY MIERZĘCICE

na podstawie § 6 ust. 4, ust. 5a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że od dnia 10.11.2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mierzęcice przy ul. Wolności 95, na stronie internetowej Gminy Mierzęcice www.mierzecice....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Mierzęcice
Przetarg na działkę

Racibórz

... 12 grudnia 2023r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 1.600.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 grudnia 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

16 000 zł

7,66 zł/m2

2 090 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz

Cena wywoławcza:

16 000 zł

7,66 zł/m2

2 090 m2

... 12 grudnia 2023r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 1.600.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
5 grudnia 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

częstochowski, Kłomnice, Chorzenice

... w dniu 08.12.2023 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20, w pokoju nr 102 (I piętro).

Cena wywoławcza nieruchomości netto – 60 000 zł

Wadium –6 000 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice–Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 203 ( II piętro) lub pod nr tel. (34) 3281122 w. 117 pon., śr., czw. 7:30-15:30, w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

19,64 zł/m2

3 055 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY KŁOMNICE
Przetarg na działkę

częstochowski, Kłomnice, Chorzenice

Cena wywoławcza:

60 000 zł

19,64 zł/m2

3 055 m2

... w dniu 08.12.2023 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20, w pokoju nr 102 (I piętro).

Cena wywoławcza nieruchomości netto – 60 000 zł

Wadium –6 000 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice–Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 203 ( II piętro) lub pod nr tel. (34) 3281122 w. 117 pon., śr., czw. 7:30-15:30, w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY KŁOMNICE
Przetarg na działkę

Racibórz

... 5 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 4.800.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
28 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

48 000 zł

10,75 zł/m2

4 466 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz

Cena wywoławcza:

48 000 zł

10,75 zł/m2

4 466 m2

... 5 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 4.800.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
28 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

będziński, Psary, Malinowice, Promienna

... w dniu 05.12. 2023 r. o godzinie podanej w tabeli powyżej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu ul. Pocztowa 34a.
W przetargu mogą brać udział osoby fi zyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu (zł) w kasie Banku Spółdzielczego w Psarach poniedziałek
w godz. 800 – 1630 , wtorek- czwartek w godz.800 – 1500 , piątek w godz. 800 - 1345 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Psary Bank Spółdzielczy
w Będzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003 w kwocie podanej w powyższej tabeli,...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

218 000 zł

270 zł/m2

806 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Psary
Przetarg na działkę

będziński, Psary, Malinowice, Promienna

Cena wywoławcza:

218 000 zł

270 zł/m2

806 m2

... w dniu 05.12. 2023 r. o godzinie podanej w tabeli powyżej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu ul. Pocztowa 34a.
W przetargu mogą brać udział osoby fi zyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu (zł) w kasie Banku Spółdzielczego w Psarach poniedziałek
w godz. 800 – 1630 , wtorek- czwartek w godz.800 – 1500 , piątek w godz. 800 - 1345 lub przelewem na konto Urzędu Gminy Psary Bank Spółdzielczy
w Będzinie o/Psary Nr 44843800010000025720160003 w kwocie podanej w powyższej tabeli,...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Psary
Przetarg na działkę

Racibórz

... 5 grudnia 2023r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 4.500.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
28 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

45 000 zł

9,36 zł/m2

4 810 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz

Cena wywoławcza:

45 000 zł

9,36 zł/m2

4 810 m2

... 5 grudnia 2023r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 4.500.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
28 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz

... 5 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 4500.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
28 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

45 000 zł

10,08 zł/m2

4 466 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz

Cena wywoławcza:

45 000 zł

10,08 zł/m2

4 466 m2

... 5 grudnia 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 4500.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
28 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na mieszkanie

częstochowski, Konopiska, Skośna

... w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3.500,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 28 listopada 2023 r. Zwrot wadium dla osób które nie nabyły gruntów nastąpi do dnia 7 grudnia 2023 r. bez odsetek. W przypadku nabycia nieruchomości wadium zostanie zaliczone na po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 000 zł

443 zł/m2

79 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na mieszkanie

częstochowski, Konopiska, Skośna

Cena wywoławcza:

35 000 zł

443 zł/m2

79 m2 3 pokoje

... w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3.500,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 28 listopada 2023 r. Zwrot wadium dla osób które nie nabyły gruntów nastąpi do dnia 7 grudnia 2023 r. bez odsetek. W przypadku nabycia nieruchomości wadium zostanie zaliczone na po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na działkę

częstochowski, Konopiska, Aleksandria

... w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr

56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 28.11.2023 r.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów, nastąpi do dnia 7.12.2023 r. bez odsetek.

Podane ceny są cenami netto. Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

148 260 zł

60,00 zł/m2

2 471 m2

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na działkę

częstochowski, Konopiska, Aleksandria

Cena wywoławcza:

148 260 zł

60,00 zł/m2

2 471 m2

... w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr

56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 28.11.2023 r.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów, nastąpi do dnia 7.12.2023 r. bez odsetek.

Podane ceny są cenami netto. Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na działkę

Racibórz

... 30 listopada 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 2.600.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
23 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

26 000 zł

9,90 zł/m2

2 626 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz

Cena wywoławcza:

26 000 zł

9,90 zł/m2

2 626 m2

... 30 listopada 2023r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 125 (Sala błękitna).

Wadium w kwocie 2.600.00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu
23 listopada 2023r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 708....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Racibórz
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości