Licytacje komornicze: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

wodzisławski, Gorzyce, Rogów, Czyżowicka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Czyżowicka, Rogów, 44-362 Gorzyce, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka gruntu numer 184/31 o powierzchni 0,0698 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 163,30 m2. Budynek został wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. Budynek w do...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

252 750 zł

1 548 zł/m2

163 m2

Termin: 2023-08-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wodzisławski, Gorzyce, Rogów, Czyżowicka

Cena wywoławcza:

252 750 zł

1 548 zł/m2

163 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Czyżowicka, Rogów, 44-362 Gorzyce, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka gruntu numer 184/31 o powierzchni 0,0698 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 163,30 m2. Budynek został wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. Budynek w do...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zabrze, Rokitnica, Budowlana

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Budowlana 112, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:
Lokal mieszkalny opisany w księdze wieczystej o nr ***, położony w Zabrzu, przy ul. Budowlanej 112, na III piętrze budynku 5 kondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej 30 m2...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

86 550 zł

2 885 zł/m2

30 m2 1 pokój

Termin: 2023-08-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zabrze, Rokitnica, Budowlana

Cena wywoławcza:

86 550 zł

2 885 zł/m2

30 m2 1 pokój

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Budowlana 112, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:
Lokal mieszkalny opisany w księdze wieczystej o nr ***, położony w Zabrzu, przy ul. Budowlanej 112, na III piętrze budynku 5 kondygnacyjnego, o powierzchni użytkowej 30 m2...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zabrze, Makoszowy, Rybna

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rybna 8, 41-811 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość opisany w księdze wieczystej o nr *** Położenie: Zabrze, dzielnica Makoszowy, ul. Rybna 8/2 Powierzchnia użytkowa lokalu 58,80 m2 Układ lokalu...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

100 000 zł

1 701 zł/m2

59 m2 2 pokoje

Termin: 2023-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zabrze, Makoszowy, Rybna

Cena wywoławcza:

100 000 zł

1 701 zł/m2

59 m2 2 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rybna 8, 41-811 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS PRZEDMIOTU LICYTACJI:
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość opisany w księdze wieczystej o nr *** Położenie: Zabrze, dzielnica Makoszowy, ul. Rybna 8/2 Powierzchnia użytkowa lokalu 58,80 m2 Układ lokalu...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Sosnowiec, Pawia

...

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sosnowcu przy ul. Pawia ***, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą KA1S/***/***, które przysługuje***.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 386 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 289 500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dzi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

289 500 zł

Termin: 2023-07-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Sosnowiec, Pawia

Cena wywoławcza:

289 500 zł
...

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Sosnowcu przy ul. Pawia ***, dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą KA1S/***/***, które przysługuje***.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 386 000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 289 500,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dzi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wodzisławski, Mszana, Konopnickiej

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Konopnickiej 44-325 Mszana, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działki gruntu o nr 1211/77 oraz nr 1212/77 o łącznej o powierzchni 0,2013 ha (poprzednio działka gruntu nr 1103/77 o powierzchni 0,2019 ha), zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, w pełni podpiwniczonym, który posiada łączną p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

235 333 zł

1 802 zł/m2

131 m2

Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wodzisławski, Mszana, Konopnickiej

Cena wywoławcza:

235 333 zł

1 802 zł/m2

131 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ul. Konopnickiej 44-325 Mszana, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działki gruntu o nr 1211/77 oraz nr 1212/77 o łącznej o powierzchni 0,2013 ha (poprzednio działka gruntu nr 1103/77 o powierzchni 0,2019 ha), zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym, w pełni podpiwniczonym, który posiada łączną p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

bielski, Jaworze, Południowa

... druga licytacja nieruchomości położonej: 43-384 Jaworze, Południowa 508, Jaworze, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***, należącej do dłużnika ***
Suma oszacowania wynosi 688 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 458 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 800,00zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (li...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

58 667 zł

330 zł/m2

178 m2

Termin: 2023-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

bielski, Jaworze, Południowa

Cena wywoławcza:

58 667 zł

330 zł/m2

178 m2

... druga licytacja nieruchomości położonej: 43-384 Jaworze, Południowa 508, Jaworze, dla której Sąd Rejonowy Wydział VII Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***, należącej do dłużnika ***
Suma oszacowania wynosi 688 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 458 666,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 68 800,00zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (li...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wodzisław Śląski, Olszyny

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Olszyny 71, 44-373 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - zabudowana położona w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Olszyny , składająca się z trzech niezależnych działek o nr 109/19, 115/19, 137/18, o łącznej powierzchni 12192 m2. Działka 109/19 oddalona około 140 m od pozostałych, pozbawiona bezpośredniego dostępu ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

459 867 zł

3 186 zł/m2

144 m2

Termin: 2023-07-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wodzisław Śląski, Olszyny

Cena wywoławcza:

459 867 zł

3 186 zł/m2

144 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Olszyny 71, 44-373 Wodzisław Śląski, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - zabudowana położona w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Olszyny , składająca się z trzech niezależnych działek o nr 109/19, 115/19, 137/18, o łącznej powierzchni 12192 m2. Działka 109/19 oddalona około 140 m od pozostałych, pozbawiona bezpośredniego dostępu ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Chorzów, Dąbrowskiego

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika *** opisanej jako: prawo odrębnej własności lokalu ; położonej w: CHORZÓW, ul. DĄBROWSKIEGO ***/***, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr ***.
Lokal usytuowany jest na parterze (1 kondygnacja) budynku. Posiada powierzchnię użytkową
39,57 m2 i składa się z: 1 pokoju, 1 kuchni, 1 łazienki z WC, 1 przedpokoju i 1 garderoby.
Do lokalu przynależy piwnica...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

62 250 zł

1 573 zł/m2

40 m2 1 pokój

Termin: 2023-07-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Chorzów, Dąbrowskiego

Cena wywoławcza:

62 250 zł

1 573 zł/m2

40 m2 1 pokój

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika *** opisanej jako: prawo odrębnej własności lokalu ; położonej w: CHORZÓW, ul. DĄBROWSKIEGO ***/***, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr ***.
Lokal usytuowany jest na parterze (1 kondygnacja) budynku. Posiada powierzchnię użytkową
39,57 m2 i składa się z: 1 pokoju, 1 kuchni, 1 łazienki z WC, 1 przedpokoju i 1 garderoby.
Do lokalu przynależy piwnica...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Chorzów, WOLNOŚCI

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika *** opisanej jako: prawo odrębnej własności lokalu ; położonej w: CHORZÓW, ul. WOLNOŚCI ***/*** (*** piętro - *** kondygnacja),
dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA***C/***/***.
Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 52,23 m2 i składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, 1 pokoju, 1 łazienki i 2 komunikacji. Brak pomieszczeń przynależnych do...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

156 750 zł

3 001 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Termin: 2023-07-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Chorzów, WOLNOŚCI

Cena wywoławcza:

156 750 zł

3 001 zł/m2

52 m2 2 pokoje

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości, stanowiącej własność dłużnika *** opisanej jako: prawo odrębnej własności lokalu ; położonej w: CHORZÓW, ul. WOLNOŚCI ***/*** (*** piętro - *** kondygnacja),
dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA***C/***/***.
Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 52,23 m2 i składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym, 1 pokoju, 1 łazienki i 2 komunikacji. Brak pomieszczeń przynależnych do...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Katowice, Murcki, Henryka Czeczotta

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Henryka Czeczotta 1, 40-749 Katowice, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Francuska 70 A, Katowice, 40-028 Katowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 281 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

210 750 zł

3 603 zł/m2

59 m2 3 pokoje

Termin: 2023-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Katowice, Murcki, Henryka Czeczotta

Cena wywoławcza:

210 750 zł

3 603 zł/m2

59 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Henryka Czeczotta 1, 40-749 Katowice, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział XI Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Francuska 70 A, Katowice, 40-028 Katowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 281 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 210 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Ruda Śląska, Księdza Ludwika Tunkla

... druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: ul. Księdza Ludwika Tunkla 124 41-707 Ruda Śląska stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa (adres spółdzielni: ul. Księdza Ludwika Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska) o powierzchni użytkowej 48,34 m2, przysługującego dłużnikowi ***.
Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Lokal posiada piwnicę. Okna w lokalu...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

61 333 zł

1 269 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2023-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Ruda Śląska, Księdza Ludwika Tunkla

Cena wywoławcza:

61 333 zł

1 269 zł/m2

48 m2 2 pokoje

... druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: ul. Księdza Ludwika Tunkla 124 41-707 Ruda Śląska stanowiącego własność spółdzielni mieszkaniowej Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Perspektywa (adres spółdzielni: ul. Księdza Ludwika Tunkla 147, 41-707 Ruda Śląska) o powierzchni użytkowej 48,34 m2, przysługującego dłużnikowi ***.
Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi kuchni, łazienki z WC, przedpokoju. Lokal posiada piwnicę. Okna w lokalu...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Bytom, Matejki

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Matejki 12, 41-902 Bytom, dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Piekarska 1, Bytom, 41-902 Bytom) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Bytomiu, przy ul. Matejki 12 stanowiący własność dłużnika ***, dla której w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzon...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

237 375 zł

1 613 zł/m2

147 m2 4 pokoje

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Bytom, Matejki

Cena wywoławcza:

237 375 zł

1 613 zł/m2

147 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Matejki 12, 41-902 Bytom, dla którego Sąd Rejonowy w Bytomiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Piekarska 1, Bytom, 41-902 Bytom) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytacji podlega lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położony w Bytomiu, przy ul. Matejki 12 stanowiący własność dłużnika ***, dla której w Sądzie Rejonowym w Bytomiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzon...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

gliwicki, Gierałtowice, Przyszowice, Karola Miarki

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Karola Miarki, 44-178 Przyszowice , dla której SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , GLIWICE, 44-100 GLIWICE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,częściowo podpiwniczonym, parterowym, z użytkowym poddaszem.Obiekt wyposażony w instalacje: wodociągową, elektryczną, co zasilane z pieca na olej opałowy znajdu...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

459 400 zł

4 065 zł/m2

113 m2

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

gliwicki, Gierałtowice, Przyszowice, Karola Miarki

Cena wywoławcza:

459 400 zł

4 065 zł/m2

113 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Karola Miarki, 44-178 Przyszowice , dla której SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , GLIWICE, 44-100 GLIWICE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,częściowo podpiwniczonym, parterowym, z użytkowym poddaszem.Obiekt wyposażony w instalacje: wodociągową, elektryczną, co zasilane z pieca na olej opałowy znajdu...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Sosnowiec, Gospodarcza

...

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 38,80 m2 położonej w Sosnowcu przy ul. Gospodarczej 10F stanowiącej własność dłużnika *** dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą ***.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 147 700,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 110 775,00 zł (słownie: sto dziesi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

110 775 zł

2 855 zł/m2

39 m2 2 pokoje

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Sosnowiec, Gospodarcza

Cena wywoławcza:

110 775 zł

2 855 zł/m2

39 m2 2 pokoje

...

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości lokalowej o powierzchni użytkowej 38,80 m2 położonej w Sosnowcu przy ul. Gospodarczej 10F stanowiącej własność dłużnika *** dla której Sąd Rejonowy w Sosnowcu prowadzi księgę wieczystą ***.

Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 147 700,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset złotych 00/100).
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 110 775,00 zł (słownie: sto dziesi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wodzisławski, Gorzyce, Wiejska

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wiejska 43, 44-350 Gorzyce, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - zabudowana położona w miejscowości Gorzyce, przy ul. Wiejskiej 43, działka nr 392/265 o powierzchni 1240 m2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 123,40 m2, częściowo podpiwniczonym, parterowym, z poddaszem użytkowym oraz dwoma...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

156 667 zł

1 270 zł/m2

123 m2

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wodzisławski, Gorzyce, Wiejska

Cena wywoławcza:

156 667 zł

1 270 zł/m2

123 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Wiejska 43, 44-350 Gorzyce, dla której Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - zabudowana położona w miejscowości Gorzyce, przy ul. Wiejskiej 43, działka nr 392/265 o powierzchni 1240 m2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 123,40 m2, częściowo podpiwniczonym, parterowym, z poddaszem użytkowym oraz dwoma...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości