Licytacje komornicze: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Zawiercie, 11 Listopada

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość oznaczony Księgą Wieczystą o numerze ***, składający się z działki o numerze ewidencyjnym 11/9. Nieruchomość ta położona jest w Zawierciu przu ul. 11 Listopada.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem licytacji wynosi 1,7106 ha (tj. 17106,0 m2)....
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

575 250 zł

33,63 zł/m2

17 106 m2

Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Zawiercie, 11 Listopada

Cena wywoławcza:

575 250 zł

33,63 zł/m2

17 106 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość oznaczony Księgą Wieczystą o numerze ***, składający się z działki o numerze ewidencyjnym 11/9. Nieruchomość ta położona jest w Zawierciu przu ul. 11 Listopada.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem licytacji wynosi 1,7106 ha (tj. 17106,0 m2)....
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-03-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zawiercie, 11 Listopada

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość oznaczony Księgą Wieczystą o numerze *** składający się z działek o numerach ewidencyjnych: 11/67,11/68,11/69,11/70,11/71,11/72. Nieruchomość ta położona jest w: Zawierciu przy ul. 11 Listopada.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem licytacji ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 221 000 zł

111 zł/m2Termin: 2024-03-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Zawiercie, 11 Listopada

Cena wywoławcza:

1 221 000 zł

111 zł/m2


... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej licytacja nieruchomości oznaczonej jako:

grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami stanowiącymi odrębną nieruchomość oznaczony Księgą Wieczystą o numerze *** składający się z działek o numerach ewidencyjnych: 11/67,11/68,11/69,11/70,11/71,11/72. Nieruchomość ta położona jest w: Zawierciu przy ul. 11 Listopada.

Powierzchnia nieruchomości gruntowych, będących przedmiotem licytacji ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-03-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Poręba

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo - gospodarczym położonej w miejscowości Poręba przy ulicy Wolności nr 82A (działka ewidencyjna nr ***/1 o powierzchni 0,1140 ha), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/8 i należącej do dłużnika: *** ***.
Przedmiotowa nieruchomość położona j...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

290 175 zł

255 zł/m2

1 140 m2

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Poręba

Cena wywoławcza:

290 175 zł

255 zł/m2

1 140 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl rozpocznie się w trybie licytacji elektronicznej pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem garażowo - gospodarczym położonej w miejscowości Poręba przy ulicy Wolności nr 82A (działka ewidencyjna nr ***/1 o powierzchni 0,1140 ha), dla której Sąd Rejonowy w Zawierciu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/***/8 i należącej do dłużnika: *** ***.
Przedmiotowa nieruchomość położona j...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jastrzębie-Zdrój

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. ***Pszczyńskiej***, działka gruntu nr ***536/40*** o pow. ***0,4168 ha***, położonej pomiędzy wjazdem na ulicę Korfantego i komisem samochodowym MOBIL, z nieurządzonym wjazdem na działkę. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** i stanowi własność *** Nieru...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

200 782,50 zł

48,17 zł/m2

4 168 m2

Termin: 2024-02-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jastrzębie-Zdrój

Cena wywoławcza:

200 782,50 zł

48,17 zł/m2

4 168 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbywać się będzie w formie elektronicznej

P I E R W S Z A E-L I C Y T A C J A

nieruchomości niezabudowanej położonej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. ***Pszczyńskiej***, działka gruntu nr ***536/40*** o pow. ***0,4168 ha***, położonej pomiędzy wjazdem na ulicę Korfantego i komisem samochodowym MOBIL, z nieurządzonym wjazdem na działkę. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju księgę wieczystą nr *** i stanowi własność *** Nieru...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Będzin, KołłątajaOBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy SR w Będzinie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 959/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Kołłątaja 11,Będzin Grodziec, 42-506 Będzin, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie (adres: ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

467 066,67 zł

98,37 zł/m2Termin: 2024-01-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Będzin, Kołłątaja

Cena wywoławcza:

467 066,67 zł

98,37 zł/m2
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy SR w Będzinie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 959/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Kołłątaja 11,Będzin Grodziec, 42-506 Będzin, dla której Sąd Rejonowy w Będzinie (adres: ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Chorzów, ks. Augustyna Strzybnego

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
w drodze licytacji elektronicznej

nieruchomości oznaczonej KW ***, położonej w Chorzowie (41-500) ul. ks. Augustyna Strzybnego 7,
o powierzchni 39,50 m2 wraz z piwnicą nr 9 o powierzchni 7,50 m2, wc na poddaszu o powierzchni 1,40 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej 495/10000.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 73000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
Cena wywołania w p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

54 750 zł

1 386 zł/m2

40 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Chorzów, ks. Augustyna Strzybnego

Cena wywoławcza:

54 750 zł

1 386 zł/m2

40 m2 2 pokoje

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
w drodze licytacji elektronicznej

nieruchomości oznaczonej KW ***, położonej w Chorzowie (41-500) ul. ks. Augustyna Strzybnego 7,
o powierzchni 39,50 m2 wraz z piwnicą nr 9 o powierzchni 7,50 m2, wc na poddaszu o powierzchni 1,40 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej 495/10000.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 73000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
Cena wywołania w p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Dąbrowa Górnicza, StorczykówOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2455/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Storczyków, 41-300 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejono...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

336 465 zł

2 180 zł/m2

154 m2 6 pokoi

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Dąbrowa Górnicza, Storczyków

Cena wywoławcza:

336 465 zł

2 180 zł/m2

154 m2 6 pokoiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 2455/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Storczyków, 41-300 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejono...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Dąbrowa Górnicza, Wojska Polskiego


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 603/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Wojska Polskiego 49/67, 41-300 Dąbrowa ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

103 830 zł

3 903 zł/m2

27 m2 1 pokój

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Dąbrowa Górnicza, Wojska Polskiego

Cena wywoławcza:

103 830 zł

3 903 zł/m2

27 m2 1 pokój


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 603/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy Wojska Polskiego 49/67, 41-300 Dąbrowa ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Bielsko-Biała, Giewont

... druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, 43-300 Bielsko-Biała, dla którego SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , BIELSKO-BIAŁA, 43-300 BIELSKO-BIAŁA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - położony w Bielsku-Białej przy ul. ***. Lokal mieszkalny składa się z aneksu kuchennego z pokojem /salonem, trzech pokoi,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

145 233,33 zł

2 054 zł/m2

71 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Bielsko-Biała, Giewont

Cena wywoławcza:

145 233,33 zł

2 054 zł/m2

71 m2 4 pokoje

... druga licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ***, 43-300 Bielsko-Biała, dla którego SĄD REJONOWY BIELSKO-BIAŁA VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , BIELSKO-BIAŁA, 43-300 BIELSKO-BIAŁA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - położony w Bielsku-Białej przy ul. ***. Lokal mieszkalny składa się z aneksu kuchennego z pokojem /salonem, trzech pokoi,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Rybnik, Rudzka

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy *** 21B,***, 44-292 ***, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni 0,0915 ha. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 159,38 m2. Budynek posiada parter, piętro a także piwnicę. Postępowanie dotyczy zniesienia współwłasności.

Suma oszacowania wynosi 400 068,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

300 051 zł

1 883 zł/m2

159 m2

Termin: 2024-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Rybnik, Rudzka

Cena wywoławcza:

300 051 zł

1 883 zł/m2

159 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy *** 21B,***, 44-292 ***, dla której SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana o łącznej powierzchni 0,0915 ha. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 159,38 m2. Budynek posiada parter, piętro a także piwnicę. Postępowanie dotyczy zniesienia współwłasności.

Suma oszacowania wynosi 400 068,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Rybnik, Floriańska

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy *** ***/***, 44-217 Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow.: 75,40 m2. Mieszkanie znajdujące się na IX piętrze.

Suma oszacowania wynosi 234 667,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 000,25 zł. Licytant przystępujący do przet...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

176 000,25 zł

2 334 zł/m2

75 m2

Termin: 2024-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Rybnik, Floriańska

Cena wywoławcza:

176 000,25 zł

2 334 zł/m2

75 m2

... pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika*** położonego przy *** ***/***, 44-217 Rybnik, dla którego SĄD REJONOWY RYBNIK VII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow.: 75,40 m2. Mieszkanie znajdujące się na IX piętrze.

Suma oszacowania wynosi 234 667,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 176 000,25 zł. Licytant przystępujący do przet...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Marzena Gadowska Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

15 555 195 zł

125 zł/m2

124 210 m2

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza

Cena wywoławcza:

15 555 195 zł

125 zł/m2

124 210 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Marzena Gadowska Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zabrze, DROBNA

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są*** położonego przy *** , 41-807 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 9 przy ul. Drobnej w Zabrzu, objęta księgą wieczystą ***. Lokal położony na parterze budynku (1 kondygnacji nadziemnej), składa się z 2 pokoi, kuchni, ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

55 725 zł

1 251 zł/m2

45 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Zabrze, DROBNA

Cena wywoławcza:

55 725 zł

1 251 zł/m2

45 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są*** położonego przy *** , 41-807 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy Zabzre Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku nr 9 przy ul. Drobnej w Zabrzu, objęta księgą wieczystą ***. Lokal położony na parterze budynku (1 kondygnacji nadziemnej), składa się z 2 pokoi, kuchni, ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Turystyczna 25, 44-335 M. Jastrzębie-Zdrój, dla którego SĄD REJONOWY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-330 M. Jastrzębie-Zdrój) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny zlokalizowany...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

115 725 zł

2 084 zł/m2

56 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Jastrzębie-Zdrój, Turystyczna

Cena wywoławcza:

115 725 zł

2 084 zł/m2

56 m2 2 pokoje

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- lokalu mieszkalnego położonego przy Turystyczna 25, 44-335 M. Jastrzębie-Zdrój, dla którego SĄD REJONOWY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, 44-330 M. Jastrzębie-Zdrój) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny zlokalizowany...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza, Perla

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Marzena Gadowska Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Perla ., 41-300 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górnicz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 547 032,50 zł

115 zł/m2

13 399 m2

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Dąbrowa Górnicza, Perla

Cena wywoławcza:

1 547 032,50 zł

115 zł/m2

13 399 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej Marzena Gadowska Kancelaria Komornicza nr X w Dąbrowie Górniczej podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Perla ., 41-300 Dąbrowa Górnicza, dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górnicz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości