Przetargi nieruchomości: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Bytom, Koksowa

... w dniu 3 marca 2023 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJE DOT. PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ:

W WYDZIALE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL. PARKOWEJ 2,

w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 3...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

145 000 zł

152 zł/m2

956 m2

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na działkę

Bytom, Koksowa

Cena wywoławcza:

145 000 zł

152 zł/m2

956 m2

... w dniu 3 marca 2023 r. o godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJE DOT. PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ:

W WYDZIALE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL. PARKOWEJ 2,

w pokoju nr 333, tel. (32) 283 63 3...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Janów, Lusławice, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

41 600 zł

7,43 zł/m2

5 600 m2

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na obiekt / lokal

częstochowski, Janów, Lusławice, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

41 600 zł

7,43 zł/m2

5 600 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na mieszkanie

Knurów, Dworcowa

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. Śląskim, w gminie Knurów ul. Dworcowa 40/1.

Budynek mieszkalny nr 4 położony jest na działce nr 2173/8 o łącznej pow. 0,2231 ha, obręb: 0001, Knurów. Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych oraz terenów kolejowych.

Mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 76,77 m² usytuowane jest na pierwszym piętrze budy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

115 000 zł

1 498 zł/m2

77 m2 4 pokoje

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Knurów, Dworcowa

Cena wywoławcza:

115 000 zł

1 498 zł/m2

77 m2 4 pokoje

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. Śląskim, w gminie Knurów ul. Dworcowa 40/1.

Budynek mieszkalny nr 4 położony jest na działce nr 2173/8 o łącznej pow. 0,2231 ha, obręb: 0001, Knurów. Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych oraz terenów kolejowych.

Mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 76,77 m² usytuowane jest na pierwszym piętrze budy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Kazimiera Przerwy - Tetmajera

... w dniu 3 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJE DOT. PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ:

W WYDZIALE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL. PARKOWEJ 2,

w pokoju nr 327, tel. (32) 283 63 27 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

232 500 zł

1 037 zł/m2

224 m2

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na obiekt / lokal

Bytom, Kazimiera Przerwy - Tetmajera

Cena wywoławcza:

232 500 zł

1 037 zł/m2

224 m2

... w dniu 3 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju nr 200 (I piętro).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz opublikowana na stronie internetowej tut. urzędu www.bytom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJE DOT. PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ:

W WYDZIALE OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI URZĘDU MIEJSKIEGO W BYTOMIU PRZY UL. PARKOWEJ 2,

w pokoju nr 327, tel. (32) 283 63 27 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bytom
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

18 700 zł

3,02 zł/m2

6 200 m2

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

18 700 zł

3,02 zł/m2

6 200 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

kłobucki, Wręczyca Wielka, ŚLĄSKIE Kalej

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

10 600 zł

3,53 zł/m2

3 006 m2

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

kłobucki, Wręczyca Wielka, ŚLĄSKIE Kalej

Cena wywoławcza:

10 600 zł

3,53 zł/m2

3 006 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-03

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

41 300 zł

2,89 zł/m2

14 300 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

41 300 zł

2,89 zł/m2

14 300 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Racibórz, Piotrowska

... w dniu 2 marca 2023r. o godzinie 13.00 w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz
przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
8. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
8.1. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 2700,00 zł, na konto
bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być
uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 23 lutego 2023r.
8.2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać j...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 000 zł

10,89 zł/m2

2 479 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz, Piotrowska

Cena wywoławcza:

27 000 zł

10,89 zł/m2

2 479 m2

... w dniu 2 marca 2023r. o godzinie 13.00 w sali nr 125 na I piętrze Urzędu Miasta Racibórz
przy ul. Króla Stefana Batorego 6.
8. Wysokość, forma, termin i miejsce wniesienia wadium:
8.1. Osoba przystępująca do przetargu winna wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 2700,00 zł, na konto
bankowe Nr 97 1050 1070 1000 0004 0003 3544 ING Bank Śląski S.A, z zastrzeżeniem, iż wpłata winna być
uznana na rachunku gminy najpóźniej w dniu 23 lutego 2023r.
8.2. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać j...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Racibórz
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

51 800 zł

2,89 zł/m2

17 900 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

51 800 zł

2,89 zł/m2

17 900 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

13 400 zł

2,91 zł/m2

4 600 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

13 400 zł

2,91 zł/m2

4 600 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na mieszkanie

Będzin, Rewolucjonistów

ArcelorMittal Poland S.A.

zaprasza do składania ofert zakupu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego
w Będzinie

Lokal przy ul. Rewolucjonistów 2/34 - Lokal mieszkalny o powierzchni 44,00 m2 - cena wywoławcza sprzedaży wynosi 192 600,00 zł.

Termin składania ofert: 02.03.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat ww. lokalu i warunków postepowania ofertowego można uzyskać w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Zarządzania Majątkiem, tel. 668-615-328, oraz na stronie internetowej www.arcelormit...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

192 600 zł

4 377 zł/m2

44 m2 2 pokoje

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
ArcelorMittal Poland S.A.
Przetarg na mieszkanie

Będzin, Rewolucjonistów

Cena wywoławcza:

192 600 zł

4 377 zł/m2

44 m2 2 pokoje

ArcelorMittal Poland S.A.

zaprasza do składania ofert zakupu lokalu mieszkalnego zlokalizowanego
w Będzinie

Lokal przy ul. Rewolucjonistów 2/34 - Lokal mieszkalny o powierzchni 44,00 m2 - cena wywoławcza sprzedaży wynosi 192 600,00 zł.

Termin składania ofert: 02.03.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat ww. lokalu i warunków postepowania ofertowego można uzyskać w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Zarządzania Majątkiem, tel. 668-615-328, oraz na stronie internetowej www.arcelormit...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
ArcelorMittal Poland S.A.
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

44 800 zł

2,87 zł/m2

15 600 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

44 800 zł

2,87 zł/m2

15 600 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 300 zł

2,87 zł/m2

17 500 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

50 300 zł

2,87 zł/m2

17 500 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

22 000 zł

2,89 zł/m2

7 600 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

22 000 zł

2,89 zł/m2

7 600 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

49 500 zł

3,17 zł/m2

15 600 m2

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Przyrów, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

49 500 zł

3,17 zł/m2

15 600 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-02

Organizator przetargu:
KOWR
1                        100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości