Przetargi nieruchomości: śląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Katowice, Oswobodzenia

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. śląskim, w powiecie katowickim przy ul. Oswobodzenia 64 w Katowicach.
Budynek mieszkalny nr 64 położony jest na działkach nr 1054/132 i 1982/133 o łącznej pow. 0,2600ha, obręb: 0009 Janów. Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowy wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych oraz terenów kolejowych.
Mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 47,83m² usytuowane je...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

197 000 zł

4 119 zł/m2

48 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Katowice, Oswobodzenia

Cena wywoławcza:

197 000 zł

4 119 zł/m2

48 m2 2 pokoje

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. śląskim, w powiecie katowickim przy ul. Oswobodzenia 64 w Katowicach.
Budynek mieszkalny nr 64 położony jest na działkach nr 1054/132 i 1982/133 o łącznej pow. 0,2600ha, obręb: 0009 Janów. Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie terenów zabudowy wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych oraz terenów kolejowych.
Mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 47,83m² usytuowane je...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Bytomska 47 / 1

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. Śląskim, w powiecie mysłowickim przy ul. Bytomskiej 47/1 w Mysłowicach.

Budynek mieszkalny nr 47/1 położony jest na działce nr 620/156 o łącznej pow. 0,0590ha, obręb: 0015, Mysłowice. Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych oraz terenów kolejowych.

Mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 48,50m² usytuowa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

2 062 zł/m2

49 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na obiekt / lokal

Mysłowice, Bytomska 47 / 1

Cena wywoławcza:

100 000 zł

2 062 zł/m2

49 m2

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach posiada w swojej ofercie nieruchomość położoną w woj. Śląskim, w powiecie mysłowickim przy ul. Bytomskiej 47/1 w Mysłowicach.

Budynek mieszkalny nr 47/1 położony jest na działce nr 620/156 o łącznej pow. 0,0590ha, obręb: 0015, Mysłowice. Przedmiotowy lokal znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, punktów usługowo-handlowych oraz terenów kolejowych.

Mieszkanie nr 1 o powierzchni użytkowej 48,50m² usytuowa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
PKP
Przetarg na mieszkanie

Ruda Śląska, B. Chrobrego

... w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna) w dniu 28.09.2023r. o godz. 9:00.Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej wł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

127 200 zł

4 212 zł/m2

30 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERSPEKTYWA” w Rudzie Śląskiej
Przetarg na mieszkanie

Ruda Śląska, B. Chrobrego

Cena wywoławcza:

127 200 zł

4 212 zł/m2

30 m2 2 pokoje

... w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna) w dniu 28.09.2023r. o godz. 9:00.Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej wł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERSPEKTYWA” w Rudzie Śląskiej
Przetarg na działkę

Radlin

... dnia 28 września 2023r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej budynku C Urzędu Miasta Radlin, ul. J. Rymera 15.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Radlin nie później niż 3 dni przed planowanym przetargiem tj. do dnia 25 września 2023r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto urzędu:

Uczestnicy przetargu lub osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

13 000 zł

65,66 zł/m2

198 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Radlin
Przetarg na działkę

Radlin

Cena wywoławcza:

13 000 zł

65,66 zł/m2

198 m2

... dnia 28 września 2023r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej budynku C Urzędu Miasta Radlin, ul. J. Rymera 15.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu na konto Urzędu Miasta Radlin nie później niż 3 dni przed planowanym przetargiem tj. do dnia 25 września 2023r.

Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto urzędu:

Uczestnicy przetargu lub osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do przetargu przedstawić Komi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Radlin
Przetarg na działkę

mikołowski, Wyry, Gostyń, Kalinowa

... 28 września 2023 roku o godzinie 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Główna 58.

1. Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Kalinowej, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M//3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.: 1.

Numer działki: 2904/16

Powierzchnia (m²): 667

Rodzaj użytku: Ł IV, R IVb

Cena wywoławcza netto (zł): 74 000,00

Wadium zł: 10 000,00

Lp.: 2.

Numer działki: 2907/16, 2908/16

Powierzc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

74 000 zł

111 zł/m2

667 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wyry
Przetarg na działkę

mikołowski, Wyry, Gostyń, Kalinowa

Cena wywoławcza:

74 000 zł

111 zł/m2

667 m2

... 28 września 2023 roku o godzinie 10:00 w Pawilonie Usługowo-Handlowym, woj. śląskie, pow. Mikołów, 43-175 Wyry przy ul. Główna 58.

1. Nieruchomości gruntowe położone w Gostyni przy ul. Kalinowej, zapisane w Księdze Wieczystej KA1M//3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Mikołowie:

Lp.: 1.

Numer działki: 2904/16

Powierzchnia (m²): 667

Rodzaj użytku: Ł IV, R IVb

Cena wywoławcza netto (zł): 74 000,00

Wadium zł: 10 000,00

Lp.: 2.

Numer działki: 2907/16, 2908/16

Powierzc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Wyry
Przetarg na działkę

żywiecki, Milówka, Nieledwia

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ***, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania, która to cena oszacowania wynosi 7.991,00 zł:
• udziału 1/16 prawa własności nieruchomości położonej w gminie Milówka obręb Nieledwia dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ***, w postaci działek ewidencyjnych nr 408 i 860 o łącznej powierzchni 5216 m2,
• udziału 1/8 prawa włas...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 991 zł

1,53 zł/m2

5 216 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

żywiecki, Milówka, Nieledwia

Cena wywoławcza:

7 991 zł

1,53 zł/m2

5 216 m2

OGŁOSZENIE
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ***, ogłasza przetarg pisemny, nieograniczony na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż 75% ceny oszacowania, która to cena oszacowania wynosi 7.991,00 zł:
• udziału 1/16 prawa własności nieruchomości położonej w gminie Milówka obręb Nieledwia dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ***, w postaci działek ewidencyjnych nr 408 i 860 o łącznej powierzchni 5216 m2,
• udziału 1/8 prawa włas...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Racibórz, Odrodzenia

... 28 września 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 108.

Wadium w kwocie 12 000,00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 września 2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 741....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

102 zł/m2

1 172 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Racibórz
Przetarg na działkę

Racibórz, Odrodzenia

Cena wywoławcza:

120 000 zł

102 zł/m2

1 172 m2

... 28 września 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Racibórz, ul. Króla Stefana Batorego 6, sala 108.

Wadium w kwocie 12 000,00 zł powinno być uznane na rachunku gminy najpóźniej w dniu 21 września 2023 r.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu oraz dokumentach niezbędnych do udziału w przetargu, można uzyskać Wydziale Gospodarki Nieruchomości Urzędu Miasta w Raciborzu, II piętro, pokój 216 lub pod numerem tel. 32 7550 741....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Racibórz
Przetarg na mieszkanie

Ruda Śląska, Zabrzańska

... w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna) w dniu 28.09.2023r. o godz. 9:00.Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej wł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 200 zł

3 744 zł/m2

32 m2 1 pokój

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERSPEKTYWA” w Rudzie Śląskiej
Przetarg na mieszkanie

Ruda Śląska, Zabrzańska

Cena wywoławcza:

121 200 zł

3 744 zł/m2

32 m2 1 pokój

... w siedzibie Spółdzielni w Rudzie Śląskiej 7 ul. ks. L. Tunkla 147 pokój 111 (sala konferencyjna) w dniu 28.09.2023r. o godz. 9:00.Oferty powinny być składane w siedzibie Spółdzielni na drukach Spółdzielni w zaklejonych kopertach opisanych w następujący sposób: - „Przetarg na nieruchomość lokalową”, adres nieruchomości, której oferta dotyczy, imię, nazwisko, numer telefonu i adres oferenta. Oferta powinna zawierać dane określone w „Regulaminie zasad ustanawiania i zbycia odrębnej wł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PERSPEKTYWA” w Rudzie Śląskiej
Przetarg na działkę

Łaziska Górne, Kardynała Wyszyńskiego

... w dniu 28 września 2023 roku o godzinie: 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 września 2023 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 44 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

103 000 zł

104 zł/m2

994 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Łaziska Górne
Przetarg na działkę

Łaziska Górne, Kardynała Wyszyńskiego

Cena wywoławcza:

103 000 zł

104 zł/m2

994 m2

... w dniu 28 września 2023 roku o godzinie: 10:00 w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych, ul. Energetyków 5, pokój nr 3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł dla pojedynczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 września 2023 roku na konto Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych tj. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie numer rachunku: 44 z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Łaziska Górne
Przetarg na działkę

częstochowski, Lelów, Paulinów

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej (grunty orne), opisanej jako działki nr: 22, 24, 25, 26, 23, o powierzchni 4,9900 ha, położonej w msc. Paulinów, gm. Lelów, powiat częstochowski, stanowiącej wyłączną własność zobowiązanego: ***, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr ***.[1,2]

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi: 213.572,00 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złotych 00/100).

Cena w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

160 179 zł

3,21 zł/m2

49 900 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na działkę

częstochowski, Lelów, Paulinów

Cena wywoławcza:

160 179 zł

3,21 zł/m2

49 900 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej (grunty orne), opisanej jako działki nr: 22, 24, 25, 26, 23, o powierzchni 4,9900 ha, położonej w msc. Paulinów, gm. Lelów, powiat częstochowski, stanowiącej wyłączną własność zobowiązanego: ***, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą nr ***.[1,2]

Wartość oszacowania nieruchomości wynosi: 213.572,00 zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złotych 00/100).

Cena w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na obiekt / lokal

Sosnowiec, Stefana Grota - Roweckiego

... druga licytacja dwóch nieruchomości należących Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego „ARMEX” Sp. z o. o. tj. nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej pow. 0,3966 ha, położonych w Sosnowcu przy ul. Grota - Roweckiego 187 o nr działek 2891, 3666, 3667, 3674 o nr KW *** oraz działki 2888 o nr KW ***

Cena oszacowania wynosi brutto 3 200 706,00 zł.

Cena wywołania 2 240 494,20 zł.

Obwieszczenie o licytacji umieszone na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach:
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 240 494 zł

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Przetarg na obiekt / lokal

Sosnowiec, Stefana Grota - Roweckiego

Cena wywoławcza:

2 240 494 zł
... druga licytacja dwóch nieruchomości należących Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego „ARMEX” Sp. z o. o. tj. nieruchomości gruntowych zabudowanych o łącznej pow. 0,3966 ha, położonych w Sosnowcu przy ul. Grota - Roweckiego 187 o nr działek 2891, 3666, 3667, 3674 o nr KW *** oraz działki 2888 o nr KW ***

Cena oszacowania wynosi brutto 3 200 706,00 zł.

Cena wywołania 2 240 494,20 zł.

Obwieszczenie o licytacji umieszone na stronie BIP Izby Administracji Skarbowej
w Katowicach:
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Sosnowcu
Przetarg na dom

pszczyński, Pawłowice, Jarząbkowice

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, Ludwika Hermana osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/5 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem stodoły, stanowiącej działkę o nr 642/138 oraz 641/138 położonej w Jarząbkowicach przy ulicy Żytnia 8 objętej księgą wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 60% wartości rynkowej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

32 000 zł

327 zł/m2

98 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pszczyński, Pawłowice, Jarząbkowice

Cena wywoławcza:

32 000 zł

327 zł/m2

98 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, Ludwika Hermana osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/5 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem stodoły, stanowiącej działkę o nr 642/138 oraz 641/138 położonej w Jarząbkowicach przy ulicy Żytnia 8 objętej księgą wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 60% wartości rynkowej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

żywiecki, Łękawica, Źródlana 2A

... w dniu 28 września 2023r, o godz. 11:00 w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 106.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji na rachunek bankowy:
syndyk Lucyna Tokarz (Santander Bank Polska) nr: 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479.
Termin wpłacania wadium – do końca dnia 26 września 2023r.
Regulamin Aukcji dostępny jest w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śl. 6 pok. 106, pod numerem telefo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

211 200 zł

1 354 zł/m2

156 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

żywiecki, Łękawica, Źródlana 2A

Cena wywoławcza:

211 200 zł

1 354 zł/m2

156 m2 3 pokoje

... w dniu 28 września 2023r, o godz. 11:00 w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 106.
Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej przedmiotu aukcji na rachunek bankowy:
syndyk Lucyna Tokarz (Santander Bank Polska) nr: 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479.
Termin wpłacania wadium – do końca dnia 26 września 2023r.
Regulamin Aukcji dostępny jest w biurze syndyka w Bielsku-Białej ul. Powstańców Śl. 6 pok. 106, pod numerem telefo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bielski, Wilkowice, Bystra

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ***

OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

1.\tPrzedmiotem sprzedaży jest:

udział w wysokości 8/12 (osiem dwunastych) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Bystrej (43-360) przy ulicy Potok 10 składającej się z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 725/7; 730/4 o łącznej powierzchni 0,0394 hektara objętych KW nr *** oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym powstałym w latach 70-ch XX w. o powierzchni użytkowej 197,69 m² d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

506 zł/m2

198 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

bielski, Wilkowice, Bystra

Cena wywoławcza:

100 000 zł

506 zł/m2

198 m2

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI ***

OGŁASZA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW MASY UPADŁOŚCI Z WOLNEJ RĘKI

1.\tPrzedmiotem sprzedaży jest:

udział w wysokości 8/12 (osiem dwunastych) w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Bystrej (43-360) przy ulicy Potok 10 składającej się z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych 725/7; 730/4 o łącznej powierzchni 0,0394 hektara objętych KW nr *** oraz zabudowanej budynkiem mieszkalnym powstałym w latach 70-ch XX w. o powierzchni użytkowej 197,69 m² d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Gliwice

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Gliwicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątkowych ogródka numer 251 położonego na terenie Polskiego Związku Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Radość” w Gliwicach za cenę nie niższą niż 22.176,00 zł która to cena stanowi 320% wartości rynkowej składników majątkowych ogródka numer 251 położone...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

22 176 zł

31,46 zł/m2

705 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk Jędrzej Minkus
Przetarg na działkę

Gliwice

Cena wywoławcza:

22 176 zł

31,46 zł/m2

705 m2

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku, *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałej w Gliwicach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątkowych ogródka numer 251 położonego na terenie Polskiego Związku Działkowców, Rodzinny Ogród Działkowy „Radość” w Gliwicach za cenę nie niższą niż 22.176,00 zł która to cena stanowi 320% wartości rynkowej składników majątkowych ogródka numer 251 położone...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-27

Organizator przetargu:
Syndyk Jędrzej Minkus
1                         100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości