Przetargi i licytacje nieruchomości: częstochowski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

częstochowski, Mstów, Jaźwiny, miejscowośćD R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

- gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Mstów w miejscowości Jaźwiny nr działki ***/*** o powierzchni 0,2476 ha dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta ***/***/***. Nieruchomość zabudowana pięcioma budynkami niestanowiącymi odrębnych od gruntu przedmiotów własności w tym: jednego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 76,00 M2 oraz dwóch budynków produkcyjnych us...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

129 000 zł

52,10 zł/m2

2 476 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Mstów, Jaźwiny, miejscowość

Cena wywoławcza:

129 000 zł

52,10 zł/m2

2 476 m2 3 pokojeD R U G A L I C Y T A C J A N I E R U C H O M O Ś C I

- gruntowej zabudowanej położonej w Gminie Mstów w miejscowości Jaźwiny nr działki ***/*** o powierzchni 0,2476 ha dla której w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie jest urządzona księga wieczysta ***/***/***. Nieruchomość zabudowana pięcioma budynkami niestanowiącymi odrębnych od gruntu przedmiotów własności w tym: jednego budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 76,00 M2 oraz dwóch budynków produkcyjnych us...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

częstochowski, Kłomnice, Chorzenice

... w dniu 08.12.2023 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20, w pokoju nr 102 (I piętro).

Cena wywoławcza nieruchomości netto – 60 000 zł

Wadium –6 000 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice–Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 203 ( II piętro) lub pod nr tel. (34) 3281122 w. 117 pon., śr., czw. 7:30-15:30, w...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 000 zł

19,64 zł/m2

3 055 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY KŁOMNICE
Przetarg na działkę

częstochowski, Kłomnice, Chorzenice

Cena wywoławcza:

60 000 zł

19,64 zł/m2

3 055 m2

... w dniu 08.12.2023 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy Kłomnice przy ul. Strażackiej 20, w pokoju nr 102 (I piętro).

Cena wywoławcza nieruchomości netto – 60 000 zł

Wadium –6 000 zł

Postąpienie – 1% ponad cenę wywoławczą ( z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kłomnice–Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój 203 ( II piętro) lub pod nr tel. (34) 3281122 w. 117 pon., śr., czw. 7:30-15:30, w...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
URZĄD GMINY KŁOMNICE
Przetarg na działkę

Koniecpol, ŚLĄSKIE

nieruchomość nierolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 218 000 zł

67,49 zł/m2

18 047 m2

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Koniecpol, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

1 218 000 zł

67,49 zł/m2

18 047 m2

nieruchomość nierolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
KOWR
Licytacja działki

częstochowski, Kłomnice, Rzerzęczyce

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 10027,9510,9892-grunt orny,las o pow.0,4966 ha
należącej do dłużnika: ***położonej: 42-270 Kłomnice, Rzerzęczyce,
dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 118696 [NKW: ***]
Suma oszacowania wynosi 54 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesią...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

40 650 zł

8,19 zł/m2

4 966 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

częstochowski, Kłomnice, Rzerzęczyce

Cena wywoławcza:

40 650 zł

8,19 zł/m2

4 966 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 10027,9510,9892-grunt orny,las o pow.0,4966 ha
należącej do dłużnika: ***położonej: 42-270 Kłomnice, Rzerzęczyce,
dla której IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cz-wie
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 118696 [NKW: ***]
Suma oszacowania wynosi 54 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 650,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesią...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

częstochowski, Blachownia, Cisie, Cisiańska

... w dniu 06 grudnia 2023 roku od godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22 - sala posiedzeń I piętro Cena wywoławcza licytowanej działki obejmuje cenę netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Działkę nr 128/2 zwolniono z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z d...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

116 200 zł

82,88 zł/m2

1 402 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Blachownia
Przetarg na działkę

częstochowski, Blachownia, Cisie, Cisiańska

Cena wywoławcza:

116 200 zł

82,88 zł/m2

1 402 m2

... w dniu 06 grudnia 2023 roku od godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22 - sala posiedzeń I piętro Cena wywoławcza licytowanej działki obejmuje cenę netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości ustalonej w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.). Działkę nr 128/2 zwolniono z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z d...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Blachownia
Przetarg na dom

częstochowski, Konopiska, Aleksandria, Piękna

OBWIESZCZENIE O I TERMINIE LICYTACJI

NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PROWADZONEGO WOBEC ZOBOWIĄZANEGO *** 6 GRUDNIA 2023 R. O GODZ. 10:00 W BUDYNKU PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE, UL. FILOMATÓW 18/20, W SALI NR 218 ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 32/1, O POWIERZCHNI 0,5480 HA, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

153 880,30 zł

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na dom

częstochowski, Konopiska, Aleksandria, Piękna

Cena wywoławcza:

153 880,30 zł
OBWIESZCZENIE O I TERMINIE LICYTACJI

NACZELNIK PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, ŻE W TOKU POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO PROWADZONEGO WOBEC ZOBOWIĄZANEGO *** 6 GRUDNIA 2023 R. O GODZ. 10:00 W BUDYNKU PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W CZĘSTOCHOWIE, UL. FILOMATÓW 18/20, W SALI NR 218 ODBĘDZIE SIĘ PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 32/1, O POWIERZCHNI 0,5480 HA, ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM, ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie
Licytacja działki

częstochowski, Mykanów, Wola Kiedrzyńska

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Wola Kiedrzyńska - Antoniów, 42-233 Mykanów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Kiedrzyńska - Antoniów, 42-233 Mykanów, gmina Mykanów, obręb 0027. Działka 45/4 o pow. 1,2714 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ks...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

33 300 zł

2,62 zł/m2

12 714 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

częstochowski, Mykanów, Wola Kiedrzyńska

Cena wywoławcza:

33 300 zł

2,62 zł/m2

12 714 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Wola Kiedrzyńska - Antoniów, 42-233 Mykanów, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Wola Kiedrzyńska - Antoniów, 42-233 Mykanów, gmina Mykanów, obręb 0027. Działka 45/4 o pow. 1,2714 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi ks...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

Blachownia, Prusa

... w dniu 06 grudnia 2023 roku od godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22 - sala posiedzeń I piętro.
Na dowodzie wpłaty należy umieścić informację o położeniu oraz numerze działki, do przetargu na sprzedaż, której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wyg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

80 000 zł

56,86 zł/m2

1 407 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Blachownia
Przetarg na działkę

Blachownia, Prusa

Cena wywoławcza:

80 000 zł

56,86 zł/m2

1 407 m2

... w dniu 06 grudnia 2023 roku od godz. 1230 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Blachowni ul. Sienkiewicza 22 - sala posiedzeń I piętro.
Na dowodzie wpłaty należy umieścić informację o położeniu oraz numerze działki, do przetargu na sprzedaż, której uczestnik zamierza przystąpić. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa wyłącznie w przetargu, którego dotyczy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które przetargu nie wyg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Blachownia
Licytacja domu

częstochowski, Kamienica Polska, Konopnickiej

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Konopnickiej 86, 42-260 Kamienica Polska, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 228 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiąte...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

152 000 zł

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

częstochowski, Kamienica Polska, Konopnickiej

Cena wywoławcza:

152 000 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Konopnickiej 86, 42-260 Kamienica Polska, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowskiego 23/35, Częstochowa, 42-202 Częstochowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 228 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 152 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiąte...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na mieszkanie

częstochowski, Konopiska, Skośna

... w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3.500,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 28 listopada 2023 r. Zwrot wadium dla osób które nie nabyły gruntów nastąpi do dnia 7 grudnia 2023 r. bez odsetek. W przypadku nabycia nieruchomości wadium zostanie zaliczone na po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 000 zł

443 zł/m2

79 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na mieszkanie

częstochowski, Konopiska, Skośna

Cena wywoławcza:

35 000 zł

443 zł/m2

79 m2 3 pokoje

... w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 3.500,00 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 28 listopada 2023 r. Zwrot wadium dla osób które nie nabyły gruntów nastąpi do dnia 7 grudnia 2023 r. bez odsetek. W przypadku nabycia nieruchomości wadium zostanie zaliczone na po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na działkę

częstochowski, Konopiska, Aleksandria

... w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr

56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 28.11.2023 r.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów, nastąpi do dnia 7.12.2023 r. bez odsetek.

Podane ceny są cenami netto. Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

148 260 zł

60,00 zł/m2

2 471 m2

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Przetarg na działkę

częstochowski, Konopiska, Aleksandria

Cena wywoławcza:

148 260 zł

60,00 zł/m2

2 471 m2

... w dniu 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Konopiska przy ul. Lipowej 5.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Konopiskach w Banku Spółdzielczym w Konopiskach nr

56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 najpóźniej do dnia 28.11.2023 r.

Zwrot wadium dla osób, które nie nabyły gruntów, nastąpi do dnia 7.12.2023 r. bez odsetek.

Podane ceny są cenami netto. Do ceny wylicytowanej podczas przetargu zostanie
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Konopiska
Licytacja obiektu / lokalu

częstochowski, Janów, Piasek, Częstochowska

... :

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem gastronomoczno - hotelowym, działka ewid. nr 608/8 k.m.5 obręb 14 Piasek o pow. 0,7799ha położonej w miejscowości Piasek, ul. Częstochowska 14 stanowiącej własność: ***, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW ***.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usług turystyczno- wypoczynkowych

...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

4 221 150 zł

2 732 zł/m2

1 545 m2 10 pokoi

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

częstochowski, Janów, Piasek, Częstochowska

Cena wywoławcza:

4 221 150 zł

2 732 zł/m2

1 545 m2 10 pokoi

... :

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej obiektem gastronomoczno - hotelowym, działka ewid. nr 608/8 k.m.5 obręb 14 Piasek o pow. 0,7799ha położonej w miejscowości Piasek, ul. Częstochowska 14 stanowiącej własność: ***, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie nr KW ***.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie podstawowe to tereny zabudowy usług turystyczno- wypoczynkowych

...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Blachownia

... pierwsza licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** w likwidacji z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu położonego przy ,Blachownia, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, dla której SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. UL.ŻEROMSKIEGO 5, KEDZIERZYN-KOŹLE, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00 zł. Licytant przystę...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

71 250 zł

83,43 zł/m2

854 m2

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Blachownia

Cena wywoławcza:

71 250 zł

83,43 zł/m2

854 m2

... pierwsza licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** w likwidacji z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu położonego przy ,Blachownia, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, dla której SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. UL.ŻEROMSKIEGO 5, KEDZIERZYN-KOŹLE, 47-200 KĘDZIERZYN-KOŹLE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00 zł. Licytant przystę...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

częstochowski, Kłomnice, Bartkowice, ŚLĄSKIE

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

54 400 zł

3,06 zł/m2

17 800 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Kłomnice, Bartkowice, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

54 400 zł

3,06 zł/m2

17 800 m2

nieruchomość rolna, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Kłomnice, ŚLĄSKIE

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

38 100 zł

39,73 zł/m2

959 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

częstochowski, Kłomnice, ŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

38 100 zł

39,73 zł/m2

959 m2

nieruchomość gruntowa, niezabudowana- szczegóły w załączniku poniżej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
KOWR
1                          47
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości