Przetargi nieruchomości: Sandomierz

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na mieszkanie

Sandomierz, K. K. Baczyńskiego

... w dniu 03 lipca 2023r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Przeznaczenie nieruchomości: brak MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gosp...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

99 698 zł

3 652 zł/m2

27 m2 1 pokój

Termin: 2023-07-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na mieszkanie

Sandomierz, K. K. Baczyńskiego

Cena wywoławcza:

99 698 zł

3 652 zł/m2

27 m2 1 pokój

... w dniu 03 lipca 2023r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Przeznaczenie nieruchomości: brak MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sandomierza nieruchomość położona jest w obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gosp...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-07-03

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz, ul. Ożarowska

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowej w Sandomierzu Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ulicy Ożarowskiej, gmina Sandomierz, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 41/6, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***. Nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości w postępowaniu upadłości...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

208 000 zł

111 zł/m2

1 866 m2

Termin: 2023-06-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Sandomierz, ul. Ożarowska

Cena wywoławcza:

208 000 zł

111 zł/m2

1 866 m2

OGŁOSZENIE o sprzedaży nieruchomości gruntowej w Sandomierzu Syndyk Masy Upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu przy ulicy Ożarowskiej, gmina Sandomierz, powiat sandomierski, województwo świętokrzyskie, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 41/6, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ***. Nieruchomość wchodzi w skład masy upadłości w postępowaniu upadłości...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Sandomierz, Piaski

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 99/2023/GN z dnia 15 maja 2023r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00080711/4.

1. dz. nr 21...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

53 300 zł

49,22 zł/m2

1 083 m2

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz, Piaski

Cena wywoławcza:

53 300 zł

49,22 zł/m2

1 083 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 99/2023/GN z dnia 15 maja 2023r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski, stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00080711/4.

1. dz. nr 21...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-23

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz, Piaski

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 98/2023/GN z dnia 15 maja 2023r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00080711/4.

1. dz. nr 213...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

60 400 zł

43,05 zł/m2

1 403 m2

Termin: 2023-06-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz, Piaski

Cena wywoławcza:

60 400 zł

43,05 zł/m2

1 403 m2

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 98/2023/GN z dnia 15 maja 2023r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Piaski stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr KI1S/00080711/4.

1. dz. nr 213...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na mieszkanie

Sandomierz, K.K. Baczyńskiego

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 133/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. K.K. Baczyńskiego 11, o pow. użytkowej 52,50 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 3,30 m2...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

210 000 zł

4 000 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Termin: 2023-03-10

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
Przetarg na mieszkanie

Sandomierz, K.K. Baczyńskiego

Cena wywoławcza:

210 000 zł

4 000 zł/m2

53 m2 3 pokoje

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 133/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sandomierzu przy ul. K.K. Baczyńskiego 11, o pow. użytkowej 52,50 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o pow. 3,30 m2...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-10

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
Przetarg na działkę

Sandomierz, Długa/Milberta

Sandomierz, 2022-12-06

GN.6840.2.6.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiącej własność Powiatu Sandomierskiego.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Sandomierskiego, objęta księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położona przy ul. Długiej i ul. Milberta w Sand...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

113 410 zł

50,58 zł/m2

2 242 m2

Termin: 2023-01-12

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Przetarg na działkę

Sandomierz, Długa/Milberta

Cena wywoławcza:

113 410 zł

50,58 zł/m2

2 242 m2

Sandomierz, 2022-12-06

GN.6840.2.6.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiącej własność Powiatu Sandomierskiego.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowana nieruchomość, stanowiąca własność Powiatu Sandomierskiego, objęta księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położona przy ul. Długiej i ul. Milberta w Sand...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-12

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Przetarg na obiekt / lokal

Sandomierz, Żydowska

... w dniu 21 grudnia 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych os...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

830 000 zł

4 831 zł/m2

172 m2

Termin: 2022-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na obiekt / lokal

Sandomierz, Żydowska

Cena wywoławcza:

830 000 zł

4 831 zł/m2

172 m2

... w dniu 21 grudnia 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności ustawowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego, przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych os...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-12-21

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 211/2022/GN z dnia 17 października 2022r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr ***.

1. dz. nr 1027/14 o pow. 0,0560 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 67.100,00 zł. C...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 100 zł

120 zł/m2

560 m2

Termin: 2022-11-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz

Cena wywoławcza:

67 100 zł

120 zł/m2

560 m2

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

Nr 211/2022/GN z dnia 17 października 2022r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

Ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu przy ul. Krukowskiej stanowiących własność Gminy Sandomierz, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wpisanych do księgi wieczystej Nr ***.

1. dz. nr 1027/14 o pow. 0,0560 ha. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 67.100,00 zł. C...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-10

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na mieszkanie

Sandomierz, Por. Tadeusza Króla

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

GN 204/2022/GN z dnia 06.10.2022r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w komunalnym budynku wielomieszkaniowym w Sandomierzu przy ul. Por.T.Króla 8, stanowiących własność Gminy Sandomierz

1. Lokal Nr 24. Powierzchnia lokalu wynosi 26,17m2. Składa się on z pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki (IV piętro), przeznaczony do remontu. Do lokalu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

97 900 zł

3 741 zł/m2

26 m2 1 pokój

Termin: 2022-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na mieszkanie

Sandomierz, Por. Tadeusza Króla

Cena wywoławcza:

97 900 zł

3 741 zł/m2

26 m2 1 pokój

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Burmistrza Miasta Sandomierza

GN 204/2022/GN z dnia 06.10.2022r.

Burmistrz Miasta Sandomierza

ogłasza

I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w komunalnym budynku wielomieszkaniowym w Sandomierzu przy ul. Por.T.Króla 8, stanowiących własność Gminy Sandomierz

1. Lokal Nr 24. Powierzchnia lokalu wynosi 26,17m2. Składa się on z pokoju, przedpokoju, kuchni i łazienki (IV piętro), przeznaczony do remontu. Do lokalu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 800/28560 w nieruchomość gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sandomierz przy ul. Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego, dz. ewidencyjna nr 780 o powierzchni 1275 m2,dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr ***,za cenę nie niższą niż 72.841,00 zł (słownie:siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden tysięcy). Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępnio...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 841 zł

57,00 zł/m2

1 275 m2

Termin: 2022-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Sandomierz

Cena wywoławcza:

72 841 zł

57,00 zł/m2

1 275 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż z wolnej ręki udział w wysokości 800/28560 w nieruchomość gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Sandomierz przy ul. Adama Mickiewicza i Stefana Żeromskiego, dz. ewidencyjna nr 780 o powierzchni 1275 m2,dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr ***,za cenę nie niższą niż 72.841,00 zł (słownie:siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden tysięcy). Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży udostępnio...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na obiekt / lokal

Sandomierz, Zawichojska

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SANDOMIERZU
UL. ZAWICHOJSKA 13, 27-600 SANDOMIERZ; TEL. 15 832 26 86

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, ZLOKALIZOWANEJ W SANDOMIERZU
PRZY UL. ZAWICHOJSKIEJ 13, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 896/3
OBRĘB 0003-SANDOMIERZ LEWOBRZEŻNY, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W SANDOMIERZU,
V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ KW NR 1229....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 000 000 zł

Termin: 2022-06-10

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Handlowo - Produkcyjna "SCh" w Sandomierzu
Przetarg na obiekt / lokal

Sandomierz, Zawichojska

Cena wywoławcza:

8 000 000 zł
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SANDOMIERZU
UL. ZAWICHOJSKA 13, 27-600 SANDOMIERZ; TEL. 15 832 26 86

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ, ZLOKALIZOWANEJ W SANDOMIERZU
PRZY UL. ZAWICHOJSKIEJ 13, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 896/3
OBRĘB 0003-SANDOMIERZ LEWOBRZEŻNY, DLA KTÓREJ SĄD REJONOWY W SANDOMIERZU,
V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH PROWADZI KSIĘGĘ WIECZYSTĄ KW NR 1229....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-06-10

Organizator przetargu:
Spółdzielnia Handlowo - Produkcyjna "SCh" w Sandomierzu
Przetarg na działkę

Sandomierz, Polskiej Organizacji Wojskowej

... w dniu 6 czerwca 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.06.2021r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń. Działka 76/7 powstała z podziału działki nr 76...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

580 000 zł

295 zł/m2

1 968 m2

Termin: 2022-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz, Polskiej Organizacji Wojskowej

Cena wywoławcza:

580 000 zł

295 zł/m2

1 968 m2

... w dniu 6 czerwca 2022r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Pl. Poniatowskiego 3.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu 03.06.2021r. Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww nieruchomości: hipoteka – brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń. Działka 76/7 powstała z podziału działki nr 76...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-06-06

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sandomierz
Przetarg na działkę

Sandomierz

Sandomierz, 2022-04- 07

GN.6840.2.4.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

121 610 zł

51,00 zł/m2

2 404 m2

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Przetarg na działkę

Sandomierz

Cena wywoławcza:

121 610 zł

51,00 zł/m2

2 404 m2

Sandomierz, 2022-04- 07

GN.6840.2.4.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Przetarg na działkę

Sandomierz

Sandomierz, 2022-04- 07

GN.6840.2.4.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

113 410 zł

51,00 zł/m2

2 242 m2

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Przetarg na działkę

Sandomierz

Cena wywoławcza:

113 410 zł

51,00 zł/m2

2 242 m2

Sandomierz, 2022-04- 07

GN.6840.2.4.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Przetarg na działkę

Sandomierz

Sandomierz, 2022-04- 07

GN.6840.2.4.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

149 430 zł

101 zł/m2

1 477 m2

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
Przetarg na działkę

Sandomierz

Cena wywoławcza:

149 430 zł

101 zł/m2

1 477 m2

Sandomierz, 2022-04- 07

GN.6840.2.4.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu w Sandomierzu ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przy ul. Długiej i ul. Milberta, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego.

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności n/w niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Sandomierskiego, objętych księgą wieczystą KI1S/00078343/6, położonych przy ul. Długiej i ul....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-18

Organizator przetargu:
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości