Licytacje komornicze: Olsztyn

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja mieszkania

Olsztyn, Kardynała Stefana Wyszyńskiego

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28, 10-455 Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 169 358,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 018,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

127 019 zł

5 337 zł/m2

24 m2 1 pokój

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Cena wywoławcza:

127 019 zł

5 337 zł/m2

24 m2 1 pokój

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której położonej przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 28, 10-455 Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 169 358,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 127 018,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Brzeziny, gen. Stefana Grota Roweckiego

... pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 2, 10-693 Olsztyn , dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć ręk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

243 750 zł

5 253 zł/m2

46 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Brzeziny, gen. Stefana Grota Roweckiego

Cena wywoławcza:

243 750 zł

5 253 zł/m2

46 m2

... pierwsza licytacja

spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 2, 10-693 Olsztyn , dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć ręk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-28

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, .Wiosenna

... pierwsza licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielami są*** położonego przy ul.Wiosenna -/-, 10-360 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44/-, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 58 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dzies...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

43 875 zł

22,78 zł/m2

1 926 m2

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, .Wiosenna

Cena wywoławcza:

43 875 zł

22,78 zł/m2

1 926 m2

... pierwsza licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielami są*** położonego przy ul.Wiosenna -/-, 10-360 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44/-, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 58 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 43 875,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dzies...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2,

Suma oszacowania wynosi 1 021 780,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 510 890,00zł.
Przystępujący do przetargu je...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

510 890 zł

61,16 zł/m2

8 354 m2

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa

Cena wywoławcza:

510 890 zł

61,16 zł/m2

8 354 m2

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana ; działka nr 42/10 o pow. 0,8354 ha; obręb ewidencyjny 154; ul.Kanarkowa położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8 354,00 m2,

Suma oszacowania wynosi 1 021 780,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 510 890,00zł.
Przystępujący do przetargu je...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 22 620,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 11 310,00zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jedn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

11 310 zł

34,59 zł/m2

327 m2

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa

Cena wywoławcza:

11 310 zł

34,59 zł/m2

327 m2

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntowa niezabudowana; działka nr 42/9 o pow. 0,0327 ha położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 327,00 m2.

Suma oszacowania wynosi 22 620,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 11 310,00zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jedn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej działę nr 42/8 o pow. 0,5539 ha
należącej do dłużnika*** położonej: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Suma oszacowania wynosi 820 270,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 410 135,00zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, n...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

410 135 zł

74,04 zł/m2

5 539 m2

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa

Cena wywoławcza:

410 135 zł

74,04 zł/m2

5 539 m2

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej działę nr 42/8 o pow. 0,5539 ha
należącej do dłużnika*** położonej: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]

Suma oszacowania wynosi 820 270,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 410 135,00zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, n...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 .

Suma oszacowania wynosi 1 042 210,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 521 105,00zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej su...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

521 105 zł

141 zł/m2

3 698 m2

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olsztyn, Gutkowo, Kanarkowa

Cena wywoławcza:

521 105 zł

141 zł/m2

3 698 m2

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 42/6 o pow. 0,3698 HA położonej pod adresem: 11-041 Olsztyn, ul.Kanarkowa -/-, Olsztyn , dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 3 698,00 m2 .

Suma oszacowania wynosi 1 042 210,00, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 521 105,00zł.
Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej su...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Jaroty, Edwarda Mroza

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Edwarda Mroza 9, 10-692 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/3.

Suma oszacowania wynosi 326 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

244 500 zł

3 989 zł/m2

61 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Jaroty, Edwarda Mroza

Cena wywoławcza:

244 500 zł

3 989 zł/m2

61 m2 2 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Edwarda Mroza 9, 10-692 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/3.

Suma oszacowania wynosi 326 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Olsztyn, Wilczyńskiego

... pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego 25E, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny, o powierzchni użytkowej 30,9 m2, położony na II piętrze budynku przy ul. Wilczyńskiego 25E w Olsztynie wraz z udziałem 5/1000 w częściach wspólnych stanowiących prawo użytkowania wieczystego o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

59 475 zł

1 925 zł/m2

31 m2

Termin: 2023-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Olsztyn, Wilczyńskiego

Cena wywoławcza:

59 475 zł

1 925 zł/m2

31 m2

... pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego 25E, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny, o powierzchni użytkowej 30,9 m2, położony na II piętrze budynku przy ul. Wilczyńskiego 25E w Olsztynie wraz z udziałem 5/1000 w częściach wspólnych stanowiących prawo użytkowania wieczystego o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Olsztyn, Wilczyńskiego

... pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego 25E, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny , o powierzchni użytkowej 30,9 m2, położony na II piętrze budynku przy ul. Wilczyńskiego 25E w Olsztynie wraz z udziałem 5/1000 w częściach wspólnych stanowiących prawo użytkowania wieczystego ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

59 475 zł

1 925 zł/m2

31 m2

Termin: 2023-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja obiektu / lokalu

Olsztyn, Wilczyńskiego

Cena wywoławcza:

59 475 zł

1 925 zł/m2

31 m2

... pierwsza licytacja lokalu użytkowego należącego do dłużnika*** położonego przy Wilczyńskiego 25E, 10-686 M. Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
*** nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal niemieszkalny , o powierzchni użytkowej 30,9 m2, położony na II piętrze budynku przy ul. Wilczyńskiego 25E w Olsztynie wraz z udziałem 5/1000 w częściach wspólnych stanowiących prawo użytkowania wieczystego ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Jaroty, Jerzego Burskiego

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Jerzego Burskiego 7, 10-686 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/5.

Suma oszacowania wynosi 380 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy osz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

285 000 zł

4 419 zł/m2

65 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Jaroty, Jerzego Burskiego

Cena wywoławcza:

285 000 zł

4 419 zł/m2

65 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Jerzego Burskiego 7, 10-686 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/5.

Suma oszacowania wynosi 380 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy osz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Olsztyn

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Marcinkowo, 11-030 Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomośc gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 203/17 o powierzchni 769 m2, położonej w miejscowości Marcinkowo gmina Purda; stanowiąca ustawową wspólność majątkową małżeńską: ***; *** dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW ***. *** nieruchomoś...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

79 215 zł

103 zł/m2Termin: 2023-08-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Olsztyn

Cena wywoławcza:

79 215 zł

103 zł/m2


... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Marcinkowo, 11-030 Purda, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomośc gruntowa zabudowana stanowiąca działkę nr 203/17 o powierzchni 769 m2, położonej w miejscowości Marcinkowo gmina Purda; stanowiąca ustawową wspólność majątkową małżeńską: ***; *** dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi KW ***. *** nieruchomoś...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Jaroty, Wańkowicza

... pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr ***, o powierzchni użytkowej 36 m2, położonego na VI piętrze budynku przy ul. Wańkowicza *** w Olsztynie, bedącego w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie posiada założonej księgi wieczystej.
Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego: ***.

Suma oszacowania wynosi 224 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

168 525 zł

4 681 zł/m2

36 m2

Termin: 2023-07-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Jaroty, Wańkowicza

Cena wywoławcza:

168 525 zł

4 681 zł/m2

36 m2

... pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr ***, o powierzchni użytkowej 36 m2, położonego na VI piętrze budynku przy ul. Wańkowicza *** w Olsztynie, bedącego w zasobie Spółdzielni Mieszkaniowej "Jaroty" w Olsztynie. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie posiada założonej księgi wieczystej.
Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego: ***.

Suma oszacowania wynosi 224 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Pojezierze, Dworcowa

... pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. Dworcowa ***/***, 10-436 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 3 izb o powierzchni 37,2000m2

Suma oszacowania wynosi 200 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

150 150 zł

4 036 zł/m2

37 m2 3 pokoje

Termin: 2023-07-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Pojezierze, Dworcowa

Cena wywoławcza:

150 150 zł

4 036 zł/m2

37 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy ul. Dworcowa ***/***, 10-436 Olsztyn, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1O/***/***.

Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 3 izb o powierzchni 37,2000m2

Suma oszacowania wynosi 200 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Generałów, Okulickiego

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Okulickiego 6, 10-693 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i przynależnej do lokalu piwnicy o łącznej powierzchni 62,6000 m2 wraz z udziałem w wysokości 554/10000 w nieruchomośc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

263 213 zł

4 205 zł/m2

63 m2 3 pokoje

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja mieszkania

Olsztyn, Generałów, Okulickiego

Cena wywoławcza:

263 213 zł

4 205 zł/m2

63 m2 3 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ul. Okulickiego 6, 10-693 Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i przynależnej do lokalu piwnicy o łącznej powierzchni 62,6000 m2 wraz z udziałem w wysokości 554/10000 w nieruchomośc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości