Przetargi nieruchomości: domy łódzkie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

wieluński, Wieluń, Sieniec

... internetowym.

16. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegóły na:...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

273 200 zł

2 577 zł/m2

106 m2 10 pokoi

Termin: 2023-09-30

Organizator przetargu:
Syndyk Wojciech Wiśniewski
Przetarg na dom

wieluński, Wieluń, Sieniec

Cena wywoławcza:

273 200 zł

2 577 zł/m2

106 m2 10 pokoi

... internetowym.

16. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Szczegóły na:...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-30

Organizator przetargu:
Syndyk Wojciech Wiśniewski
Przetarg na dom

zgierski, Zgierz, Grotniki, Topolowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Grotnikach (gmina Zgierz) przy ul. Topolowej 14, działka nr 56/33 o pow. 0,10...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

600 000 zł

1 515 zł/m2

396 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zgierski, Zgierz, Grotniki, Topolowa

Cena wywoławcza:

600 000 zł

1 515 zł/m2

396 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Grotnikach (gmina Zgierz) przy ul. Topolowej 14, działka nr 56/33 o pow. 0,10...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łódź

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe Bogusława Art zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 261 250zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) 1) udziału 1/4 części, w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 110/1, 110/2 położonej we wsi Smardzew ul. Podleśna 8 dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze *** na po...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

261 250 zł

55,85 zł/m2

4 678 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łódź

Cena wywoławcza:

261 250 zł

55,85 zł/m2

4 678 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadząca postępowanie upadłościowe Bogusława Art zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż 261 250zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) 1) udziału 1/4 części, w prawie własności zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działki 110/1, 110/2 położonej we wsi Smardzew ul. Podleśna 8 dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze *** na po...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łódź, Gimnastyczna 79

... w dniu 3 października 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 10.00.

6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

103 500 zł

947 zł/m2

109 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łódź, Gimnastyczna 79

Cena wywoławcza:

103 500 zł

947 zł/m2

109 m2

... w dniu 3 października 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź, o godzinie 10.00.

6. Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane, bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

7. Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zgierski, Zgierz, Grotniki, Topolowa

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Grotnikach (gmina Zgierz) przy ul. Topolowej 14, działka nr 56/33 o pow. 0,10...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

600 000 zł

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zgierski, Zgierz, Grotniki, Topolowa

Cena wywoławcza:

600 000 zł
Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w stosunku do której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi prowadzone jest postępowanie pod sygn. akt XIV GUp 77/20, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za najwyższą zaproponowaną cenę, nie mniejszą niż 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych) – prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Grotnikach (gmina Zgierz) przy ul. Topolowej 14, działka nr 56/33 o pow. 0,10...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

poddębicki, Dalików, Dąbrówka Woźnicka

... w dniu 3 października 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 13.00.

*** Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

*** Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

15 525 zł

235 zł/m2

66 m2 2 pokoje

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

poddębicki, Dalików, Dąbrówka Woźnicka

Cena wywoławcza:

15 525 zł

235 zł/m2

66 m2 2 pokoje

... w dniu 3 października 2023 roku w siedzibie syndyka masy upadłości w Łodzi, ul. A. Struga nr 16, lok. 311, 90-513 Łódź o godzinie 13.00.

*** Ogłoszenie oraz warunki konkursu ofert mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny. Syndykowi przysługuje prawo uznania bez podawania przyczyny, że konkurs nie został rozstrzygnięty oraz prawo unieważnienia całego konkursu lub jego części bez podawania przyczyn.

*** Szczegółowe warunki konkursu ofert określa regulamin sporządzony przez...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łódź, Polesie, Krańcowa

... internetowym.
*** Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

kontakt tel. 782 932 624, 602 717 066.

Szczegóły na upadlosci.sidowski.com.pl...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

91 000 zł

740 zł/m2

123 m2

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk Hubert Sidowski
Przetarg na dom

Łódź, Polesie, Krańcowa

Cena wywoławcza:

91 000 zł

740 zł/m2

123 m2

... internetowym.
*** Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

kontakt tel. 782 932 624, 602 717 066.

Szczegóły na upadlosci.sidowski.com.pl...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk Hubert Sidowski
Przetarg na dom

Łódź, Krańcowa

... internetowym.

15. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, kontakt tel. 782 932 624, 602 717 066.

Szczegóły na
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

91 000 zł

830 zł/m2

110 m2 5 pokoi

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk Barbara Petryniak-Sidowska
Przetarg na dom

Łódź, Krańcowa

Cena wywoławcza:

91 000 zł

830 zł/m2

110 m2 5 pokoi

... internetowym.

15. Przedmiot przetargu można oglądać w po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, kontakt tel. 782 932 624, 602 717 066.

Szczegóły na
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk Barbara Petryniak-Sidowska
Przetarg na dom

Sieradz, Mostowa

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

1/3 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, trzykondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem gospodarczym, położonym w Sieradzu pod adresem Mostowa 1A, działka nr 210/1, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW ***, za kwotę 35 240,00 zł w trybie pisemnego konkursu ofert.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie . Oferty w zamkniętych kopertach z ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 240 zł

301 zł/m2

117 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sieradz, Mostowa

Cena wywoławcza:

35 240 zł

301 zł/m2

117 m2 3 pokoje

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki:

1/3 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, trzykondygnacyjnym w zabudowie bliźniaczej i budynkiem gospodarczym, położonym w Sieradzu pod adresem Mostowa 1A, działka nr 210/1, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW ***, za kwotę 35 240,00 zł w trybie pisemnego konkursu ofert.

Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie . Oferty w zamkniętych kopertach z ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zgierski, Aleksandrów Łódzki, Rąbień AB, Zagajnikowa

... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B-I piętro, sala ślubów).

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009, winno wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 13.09.2023r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, prasie lokalnej, ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery.

Szczegółowych inf...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

532 000 zł

Termin: 2023-09-19

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Przetarg na dom

zgierski, Aleksandrów Łódzki, Rąbień AB, Zagajnikowa

Cena wywoławcza:

532 000 zł
... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2 ( budynek B-I piętro, sala ślubów).

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009, winno wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 13.09.2023r.

Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, prasie lokalnej, ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery.

Szczegółowych inf...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-19

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
Przetarg na dom

Zgierz

... V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Andrzeja Struga 3

Położenie nieruchomości: Zgierz, ulica Andrzeja Struga 3

Numer ewidencyjny działki: 146/12

Jednostka rejestrowa, numer obrębu, oznaczenie użytków: G377, obr. Zgierz 121, B

Powierzchnia w m2: 416

Cena wywoławcza w złotych: 180 000,- (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 lit. a i b ustawy o podatku od towarów i us...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

180 000 zł

3 087 zł/m2

58 m2 3 pokoje

Termin: 2023-09-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na dom

Zgierz

Cena wywoławcza:

180 000 zł

3 087 zł/m2

58 m2 3 pokoje

... V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Zgierzu przy ulicy Andrzeja Struga 3

Położenie nieruchomości: Zgierz, ulica Andrzeja Struga 3

Numer ewidencyjny działki: 146/12

Jednostka rejestrowa, numer obrębu, oznaczenie użytków: G377, obr. Zgierz 121, B

Powierzchnia w m2: 416

Cena wywoławcza w złotych: 180 000,- (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy).

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 lit. a i b ustawy o podatku od towarów i us...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-11

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Zgierza
Przetarg na dom

pajęczański, Strzelce Wielkie, W. Witosa

... w kancelarii syndyka w dniu 6 września 2023 r., a o rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani tego samego dnia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – na adres i numer wskazany w ofercie.

Regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości są wyłożone do wglądu w biurze syndyka pod adresem: 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. H. Sienkiewicza 13 lok. 2. (pierwsze piętro) i mogą być udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (prośbę o udostępnienie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

260 000 zł

Termin: 2023-09-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pajęczański, Strzelce Wielkie, W. Witosa

Cena wywoławcza:

260 000 zł
... w kancelarii syndyka w dniu 6 września 2023 r., a o rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani tego samego dnia za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – na adres i numer wskazany w ofercie.

Regulamin konkursu ofert oraz operat szacunkowy nieruchomości są wyłożone do wglądu w biurze syndyka pod adresem: 97 – 300 Piotrków Tryb. ul. H. Sienkiewicza 13 lok. 2. (pierwsze piętro) i mogą być udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (prośbę o udostępnienie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Bełchatów, Okrzei

... w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 930 w sali nr 316
(II piętro) Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej nieruchomości należy wpłacać na
konto Urzędu Miasta w Bełchatowie: PKO Bank Polski SA 71 1020 3916 0000 0602 0299 8292
przy czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do końca dnia
30 sierpnia 2023 roku.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

162 186 zł

1 843 zł/m2

88 m2

Termin: 2023-09-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bełchatowa
Przetarg na dom

Bełchatów, Okrzei

Cena wywoławcza:

162 186 zł

1 843 zł/m2

88 m2

... w dniu 05 września 2023 roku o godzinie 930 w sali nr 316
(II piętro) Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej nieruchomości należy wpłacać na
konto Urzędu Miasta w Bełchatowie: PKO Bank Polski SA 71 1020 3916 0000 0602 0299 8292
przy czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do końca dnia
30 sierpnia 2023 roku.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie
na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-05

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bełchatowa
Przetarg na dom

Sieradz, Jana Kochanowskiego

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SR1S/43716/9 położonej w Sieradzu przy ul. Jana Kochanowskiego 3, za łączną cenę nie niższą niż 561.200,00 zł

Oferty zgodne z regulaminem konkursu ofert należy składać w biurze syndyka w Ł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

561 200 zł

3 330 zł/m2

169 m2 8 pokoi

Termin: 2023-09-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sieradz, Jana Kochanowskiego

Cena wywoławcza:

561 200 zł

3 330 zł/m2

169 m2 8 pokoi

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SR1S/43716/9 położonej w Sieradzu przy ul. Jana Kochanowskiego 3, za łączną cenę nie niższą niż 561.200,00 zł

Oferty zgodne z regulaminem konkursu ofert należy składać w biurze syndyka w Ł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zduńskowolski

... na zasadach określonych postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 25 lipca 2023 r. oraz Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt LD1M/GUp/3/2023.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; cena wywołania wynosi 680.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy 0/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny do dnia 31 sierpnia 2023 r. uiścić wadium w wysokości 5% ceny wywołania, tj. 34.000,00 zł ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

680 000 zł

3 400 zł/m2

200 m2

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

zduńskowolski

Cena wywoławcza:

680 000 zł

3 400 zł/m2

200 m2

... na zasadach określonych postanowieniem Sędziego-Komisarza z dnia 25 lipca 2023 r. oraz Warunkach sprzedaży z wolnej ręki, złożonych do akt postępowania upadłościowego - sygn. akt LD1M/GUp/3/2023.

Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego; cena wywołania wynosi 680.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy 0/100).

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny do dnia 31 sierpnia 2023 r. uiścić wadium w wysokości 5% ceny wywołania, tj. 34.000,00 zł ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-31

Organizator przetargu:
Syndyk
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości