Licytacje komornicze: domy łęczycki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

Łęczyca, Gawrony

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gawrony

Cena wywoławcza:

157 500 zł

14,35 zł/m2


... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy 91,Gawrony, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu rolnego o numerze ewidencyjnym 110/1 i powierzchni 1,0978ha. Nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami gospodarstwa rolnego. W skład zabudowań wchodzą dwa parterowe budynki mieszkalne z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Królewska

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8, Łęczyca, 99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. *** / fax. ***

Sygnatura: KM 321/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

325 500 zł

3 223 zł/m2

101 m2

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Królewska

Cena wywoławcza:

325 500 zł

3 223 zł/m2

101 m2

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy

Mateusz Miszczak

Kancelaria Komornicza, ul. Przedrynek 8, Łęczyca, 99-100 www.komornikleczyca.pl

tel. *** / fax. ***

Sygnatura: KM 321/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łęczycy podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 321/22 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Witonia

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-335 Witonia, Romartów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 28/1, 28/2 o łącznej powierzchni 5,3984 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

596 700 zł

2 340 zł/m2

255 m2

Termin: 2023-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Witonia

Cena wywoławcza:

596 700 zł

2 340 zł/m2

255 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-335 Witonia, Romartów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi 28/1, 28/2 o łącznej powierzchni 5,3984 ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Świnice Warckie

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-140 Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Zbylczyce, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Świnice Kolonia na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 243, 244 oraz 245 oraz w miejscowości Zbylczyce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 487, gmina Świnic...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

203 093 zł

1 295 zł/m2

157 m2

Termin: 2023-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Świnice Warckie

Cena wywoławcza:

203 093 zł

1 295 zł/m2

157 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej: 99-140 Świnice Warckie, Świnice Kolonia, Zbylczyce, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW *** [NKW: ***]. Jest to nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana, położona w miejscowości Świnice Kolonia na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 243, 244 oraz 245 oraz w miejscowości Zbylczyce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 487, gmina Świnic...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Konopnickiej , Łęczyca, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 107 o powierzchni 0,80ha(klasa bonitacyjna grunty zabudowane Br-RIIIa- 0,11ha, RIIIa- 0,37ha, RIIIb- 0...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

21 638 zł

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Głupiejew

Cena wywoławcza:

21 638 zł
... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Głupiejew, 99-122 Góra św. Małgorzata, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Konopnickiej , Łęczyca, 99-100 Łeczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka o numerze ewidencyjnym 107 o powierzchni 0,80ha(klasa bonitacyjna grunty zabudowane Br-RIIIa- 0,11ha, RIIIa- 0,37ha, RIIIb- 0...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gen. Franciszka Altera

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Gen. Franciszka Altera, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/***/8 [NKW: LD1Y/***/8].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 260, o powierzchni 0.0703 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości l...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

239 564 zł

2 059 zł/m2

116 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łęczyca, Gen. Franciszka Altera

Cena wywoławcza:

239 564 zł

2 059 zł/m2

116 m2 4 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położonej: 99-100 Łęczyca, ul. Gen. Franciszka Altera, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1Y/***/8 [NKW: LD1Y/***/8].
Nieruchomość gruntowa zabudowana, składająca się z działki o nr ewidencyjnym 260, o powierzchni 0.0703 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie ww. nieruchomości znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dojazd do nieruchomości l...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów, Ksawerówek

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,KSAWERÓWEK, 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana o numerze działki ewidencyjnej 2/4 o powierzchni 0,4728ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą. Na działc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

153 900 zł

1 338 zł/m2

115 m2

Termin: 2023-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów, Ksawerówek

Cena wywoławcza:

153 900 zł

1 338 zł/m2

115 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,KSAWERÓWEK, 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana o numerze działki ewidencyjnej 2/4 o powierzchni 0,4728ha. Nieruchomość przeznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą. Na działc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów, Polamy

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Polamy, 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Na działce numer ewidencyjny 5/2 o powierzchni 1,50hektara znajduje się: - budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 103,50m2, - budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 128m2, - budynek stodoły o ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

158 640 zł

1 533 zł/m2

104 m2

Termin: 2023-03-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów, Polamy

Cena wywoławcza:

158 640 zł

1 533 zł/m2

104 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Polamy, 99-150 Grabów, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Na działce numer ewidencyjny 5/2 o powierzchni 1,50hektara znajduje się: - budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 103,50m2, - budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 128m2, - budynek stodoły o ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Witonia, Gołocice

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Gołocice, 99-335 Witonia , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1968m2, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 64/4. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkaln...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

193 333 zł

1 487 zł/m2

130 m2

Termin: 2023-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Witonia, Gołocice

Cena wywoławcza:

193 333 zł

1 487 zł/m2

130 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Gołocice, 99-335 Witonia , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1968m2, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 64/4. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkaln...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Daszyna, Nowa Żelazna

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Nowa Żelazna, 99-107 Daszyna, dla której (adres: ul. 37, Nowa Żelazna, 99-107 Daszyna) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana starym, murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 55m2, i murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 8m2. Udział 1/2 części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 146/1 i powierzchni 0,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

10 875 zł

198 zł/m2

55 m2

Termin: 2022-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Daszyna, Nowa Żelazna

Cena wywoławcza:

10 875 zł

198 zł/m2

55 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Nowa Żelazna, 99-107 Daszyna, dla której (adres: ul. 37, Nowa Żelazna, 99-107 Daszyna) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zabudowana starym, murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 55m2, i murowanym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 8m2. Udział 1/2 części nieruchomości o numerze ewidencyjnym 146/1 i powierzchni 0,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 68/1 i powierzchni 1043m2. Nieruchomość położona w miejscowości Grabów przy ulicy Przedrynek 27. Działka przylega do drogi publicznej. W pierzei ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

358 667 zł

Termin: 2022-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów

Cena wywoławcza:

358 667 zł
... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 68/1 i powierzchni 1043m2. Nieruchomość położona w miejscowości Grabów przy ulicy Przedrynek 27. Działka przylega do drogi publicznej. W pierzei ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów, Kadzidłowa

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Kadzidłowa, 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Na działce ewidencyjnej 318/1 o powierzchni 0,299ha znajdują się budynek mieszkalny o powierzchni 71m2 oraz drugi budynek mieszkalny z garażem o powierzchni użytkowej 63m2, budynek inwentarski - stodoła z oborą o po...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

135 873 zł

1 014 zł/m2

134 m2

Termin: 2022-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów, Kadzidłowa

Cena wywoławcza:

135 873 zł

1 014 zł/m2

134 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Kadzidłowa, 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Na działce ewidencyjnej 318/1 o powierzchni 0,299ha znajdują się budynek mieszkalny o powierzchni 71m2 oraz drugi budynek mieszkalny z garażem o powierzchni użytkowej 63m2, budynek inwentarski - stodoła z oborą o po...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-10-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Witonia, Gołocice

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Gołocice, 99-335 Witonia , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1968m2, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 64/4. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

217 500 zł

1 673 zł/m2

130 m2

Termin: 2022-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Witonia, Gołocice

Cena wywoławcza:

217 500 zł

1 673 zł/m2

130 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Gołocice, 99-335 Witonia , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa o powierzchni 1968m2, składająca się z jednej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 64/4. Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-09-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 68/1 i powierzchni 1043m2. Nieruchomość położona w miejscowości Grabów przy ulicy Przedrynek 27. Działka przylega do drogi publicznej. W pierz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

403 500 zł

Termin: 2022-08-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Grabów

Cena wywoławcza:

403 500 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 99-150 Grabów , dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Zabudowana nieruchomość gruntowa składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 68/1 i powierzchni 1043m2. Nieruchomość położona w miejscowości Grabów przy ulicy Przedrynek 27. Działka przylega do drogi publicznej. W pierz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-08-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Szlachecka

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Topola Szlachecka, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 157/7 o powierzchni 0,3915ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfal...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

121 875 zł

1 573 zł/m2

78 m2

Termin: 2022-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

łęczycki, Łęczyca, Topola Szlachecka

Cena wywoławcza:

121 875 zł

1 573 zł/m2

78 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Topola Szlachecka, 99-100 Łęczyca, dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konopnickiej 16, Łęczyca, 99-100 Łęczyca) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 157/7 o powierzchni 0,3915ha, z bezpośrednim dojazdem do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfal...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości