Przetargi nieruchomości: domy łęczycki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

łęczycki, Świnice Warckie, Kosew

... przez komisję na posiedzeniu jawnym, w dniu 15 czerwca 2023 roku, o godz. 11:00, w biurze syndyka w Łodzi ul. Kasprzaka 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz opis nieruchomości określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka.

Nieruchomości można oglądać w terminie do 13 czerwca 2023 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem

tel. 603 920 123, mail: syndyk.pawlak@gmail.com.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

141 000 zł

236 zł/m2

596 m2

Termin: 2023-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

łęczycki, Świnice Warckie, Kosew

Cena wywoławcza:

141 000 zł

236 zł/m2

596 m2

... przez komisję na posiedzeniu jawnym, w dniu 15 czerwca 2023 roku, o godz. 11:00, w biurze syndyka w Łodzi ul. Kasprzaka 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz opis nieruchomości określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka.

Nieruchomości można oglądać w terminie do 13 czerwca 2023 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem

tel. 603 920 123, mail: syndyk.pawlak@gmail.com.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

łęczycki, Świnice Warckie, Kosew

... przez komisję na posiedzeniu jawnym, w dniu 15 czerwca 2023 roku, o godz. 11:00, w biurze syndyka w Łodzi ul. Kasprzaka 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz opis nieruchomości określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka. Nieruchomości można oglądać w terminie do 13 czerwca 2023 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. *** *** ***, mail: sy***k@g***com. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.***...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

141 000 zł

237 zł/m2

596 m2 5 pokoi

Termin: 2023-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

łęczycki, Świnice Warckie, Kosew

Cena wywoławcza:

141 000 zł

237 zł/m2

596 m2 5 pokoi

... przez komisję na posiedzeniu jawnym, w dniu 15 czerwca 2023 roku, o godz. 11:00, w biurze syndyka w Łodzi ul. Kasprzaka 3. Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz opis nieruchomości określa Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka. Nieruchomości można oglądać w terminie do 13 czerwca 2023 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem tel. *** *** ***, mail: sy***k@g***com. Ogłoszenie dodane do 100 portali nieruchomości przez portal www.***...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-13

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

łęczycki, Piątek, Włostowice-Parcele

KONKURS OFERT - sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIV GUp 259/20 sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert należący do upadłego udział w wysokości ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni działki 4.900 m2 położonej we wsi

Włostowice-Parcele w gminie Piątek powiat łęczycki, oznaczonej jako działka 68/2 dla której Sąd Rejonow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

97 000 zł

1 275 zł/m2

76 m2

Termin: 2023-03-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

łęczycki, Piątek, Włostowice-Parcele

Cena wywoławcza:

97 000 zł

1 275 zł/m2

76 m2

KONKURS OFERT - sprzedaż 1/2 udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej

Syndyk w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt XIV GUp 259/20 sprzeda w drodze pisemnego konkursu ofert należący do upadłego udział w wysokości ½ w prawie własności zabudowanej nieruchomości rolnej o powierzchni działki 4.900 m2 położonej we wsi

Włostowice-Parcele w gminie Piątek powiat łęczycki, oznaczonej jako działka 68/2 dla której Sąd Rejonow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-03-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

łęczycki, Grabów, Leszno

... w dniu 9 stycznia 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21, 99 -150 Grabów o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Grabów nr 08 8538 0002 0300 0101 2000 0090 BS Witkowo najpóźniej do dnia 5 stycznia 2023 r.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi,
...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

87 000 zł

Termin: 2023-01-09

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Grabów
Przetarg na dom

łęczycki, Grabów, Leszno

Cena wywoławcza:

87 000 zł
... w dniu 9 stycznia 2023 r. w sali narad Urzędu Gminy Grabów ul. 1 Maja 21, 99 -150 Grabów o godzinie 10.00

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium wniesione w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Grabów nr 08 8538 0002 0300 0101 2000 0090 BS Witkowo najpóźniej do dnia 5 stycznia 2023 r.
Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi,
...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-09

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Grabów
Przetarg na dom

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym z udziałem ***

prowadzącym działalność gospodarczą od firmą

***

z siedzibą w Witaszewicach 27

sygn. akt XIV GUp 116/20

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi sygn. akt XIV GUp 116/20 ogłasza o

SPRZEDAŻY W TRYBIE KONKURSU OFERT

należącej do Upadłego i wskazanej przez syndyka w spisie inwentarza złożonym w dniu 17 lipca 2020 r. pod poz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

341 000 zł

2 214 zł/m2

154 m2 4 pokoje

Termin: 2022-09-02

Organizator przetargu:
SYNDYK Konrad Wilijewicz
Przetarg na dom

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty

Cena wywoławcza:

341 000 zł

2 214 zł/m2

154 m2 4 pokoje

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż w postępowaniu upadłościowym z udziałem ***

prowadzącym działalność gospodarczą od firmą

***

z siedzibą w Witaszewicach 27

sygn. akt XIV GUp 116/20

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi sygn. akt XIV GUp 116/20 ogłasza o

SPRZEDAŻY W TRYBIE KONKURSU OFERT

należącej do Upadłego i wskazanej przez syndyka w spisie inwentarza złożonym w dniu 17 lipca 2020 r. pod poz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-09-02

Organizator przetargu:
SYNDYK Konrad Wilijewicz
Przetarg na dom

Łęczyca, Poznańska

... 7 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej (parter).
Nieruchomość zabudowana jest II-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym
oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny częściowo zniszczony w wyniku pożaru.
Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

495 000 zł

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na dom

Łęczyca, Poznańska

Cena wywoławcza:

495 000 zł
... 7 grudnia 2021 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej (parter).
Nieruchomość zabudowana jest II-kondygnacyjnym budynkiem mieszkalno-usługowym
oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny częściowo zniszczony w wyniku pożaru.
Obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla przedmiotowej nieruchomości brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyca. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-12-07

Organizator przetargu:
Urząd Miejski w Łęczycy
Przetarg na dom

łęczycki, Łęczyca, Garbalin

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności działki gruntu nr 53/3 o powierzchni 6.451 m2 wraz z prawem własności nieruchomości - budynku jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony gospodarczego o powierzchni użytkowej 54,24 m2 oraz budynku jednokondygnacyjnego, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 68,66 m2 .

Opisana nieruchomość położona jest w Garbalinie gm. Łęczyca.

Za cenę minima...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

53 250 zł

776 zł/m2

69 m2

Termin: 2021-11-24

Organizator przetargu:
Syndyk Ryszard Lesiuk
Przetarg na dom

łęczycki, Łęczyca, Garbalin

Cena wywoławcza:

53 250 zł

776 zł/m2

69 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności działki gruntu nr 53/3 o powierzchni 6.451 m2 wraz z prawem własności nieruchomości - budynku jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony gospodarczego o powierzchni użytkowej 54,24 m2 oraz budynku jednokondygnacyjnego, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 68,66 m2 .

Opisana nieruchomość położona jest w Garbalinie gm. Łęczyca.

Za cenę minima...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-11-24

Organizator przetargu:
Syndyk Ryszard Lesiuk
Przetarg na dom

łęczycki, Piątek, Włostowice-Parcele

Syndyk masy upadłości dłużnika Anny Rymer sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert należący do upadłej udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej o powierzchni 4900 m2 położonej we wsi Włostowice-Parcele nr 11 w gminie Piątek powiat łęczycki, oznaczonej jako działka 68/2 dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00027552/2

Na nieruchomości znajduje się zamieszkały jednokondygnacyjny murowany ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

129 500 zł

1 702 zł/m2

76 m2

Termin: 2021-08-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

łęczycki, Piątek, Włostowice-Parcele

Cena wywoławcza:

129 500 zł

1 702 zł/m2

76 m2

Syndyk masy upadłości dłużnika Anny Rymer sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert należący do upadłej udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej o powierzchni 4900 m2 położonej we wsi Włostowice-Parcele nr 11 w gminie Piątek powiat łęczycki, oznaczonej jako działka 68/2 dla której Sąd Rejonowy w Łęczycy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1Y/00027552/2

Na nieruchomości znajduje się zamieszkały jednokondygnacyjny murowany ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Witaszewice

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

szczegółowy opis zawarty jest w załączonym w formacie pdf operacie szacunkowym

kliknij link "Dokumenty"

w postępowaniu upadłościowym z udziałem Marka Pisery 

prowadzącym działalność gospodarczą od firmą 

PHU MARTI-TRANSPORT MAREK PISERA

 z siedzibą w Witaszewicach 27 

sygn. akt XIV GUp 116/20

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi sygn. akt XIV GUp 116/20 ogłasza o 

SPRZEDAŻY W TRYBIE KONK...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

341 000 zł

2 214 zł/m2

154 m2

Termin: 2021-08-16

Organizator przetargu:
SYNDYK Konrad Wilijewicz
Przetarg na dom

łęczycki, Góra Świętej Małgorzaty, Witaszewice

Cena wywoławcza:

341 000 zł

2 214 zł/m2

154 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

szczegółowy opis zawarty jest w załączonym w formacie pdf operacie szacunkowym

kliknij link "Dokumenty"

w postępowaniu upadłościowym z udziałem Marka Pisery 

prowadzącym działalność gospodarczą od firmą 

PHU MARTI-TRANSPORT MAREK PISERA

 z siedzibą w Witaszewicach 27 

sygn. akt XIV GUp 116/20

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi sygn. akt XIV GUp 116/20 ogłasza o 

SPRZEDAŻY W TRYBIE KONK...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-16

Organizator przetargu:
SYNDYK Konrad Wilijewicz
Przetarg na dom

łęczycki, Łęczyca, Garbalin

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności działki gruntu nr 53/3 o powierzchni 6.451 m2 wraz z prawem własności nieruchomości - budynku jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony gospodarczego o powierzchni użytkowej 54,24 m2 oraz budynku jednokondygnacyjnego, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 68,66 m2 .

Opisana nieruchomość położona jest w Garbalinie gm. Łęczyca.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

71 000 zł

1 034 zł/m2

69 m2

Termin: 2021-07-27

Organizator przetargu:
Syndyk Ryszard Lesiuk
Przetarg na dom

łęczycki, Łęczyca, Garbalin

Cena wywoławcza:

71 000 zł

1 034 zł/m2

69 m2

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

z wolnej ręki w drodze konkursu ofert wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności działki gruntu nr 53/3 o powierzchni 6.451 m2 wraz z prawem własności nieruchomości - budynku jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony gospodarczego o powierzchni użytkowej 54,24 m2 oraz budynku jednokondygnacyjnego, z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 68,66 m2 .

Opisana nieruchomość położona jest w Garbalinie gm. Łęczyca.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-27

Organizator przetargu:
Syndyk Ryszard Lesiuk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości