Licytacje komornicze: domy małopolskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kraków, Prądnik Biały, Malinowa

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Malinowa, 31-222 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka ewidencyjna nr 248 obręb K-31 Krowodrza o powierzchni 0,0453 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Malinowej 5 o ustalonej powierzchni użytkowej 237,89 m2, dla k...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

909 287,34 zł

3 822 zł/m2

238 m2

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kraków, Prądnik Biały, Malinowa

Cena wywoławcza:

909 287,34 zł

3 822 zł/m2

238 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy Malinowa, 31-222 Kraków, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
działka ewidencyjna nr 248 obręb K-31 Krowodrza o powierzchni 0,0453 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Malinowej 5 o ustalonej powierzchni użytkowej 237,89 m2, dla k...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

limanowski, Słopnice

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Słopnice , 34-615 Słopnice, dla której SĄD REJONOWY LIMANOWA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Józefa Marka 19, 34-600 Limanowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
dz. ew. nr 1357/3 o pow. 814 m2 zabudowanej budynkiem o konstrukcji sz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

80 025 zł

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

limanowski, Słopnice

Cena wywoławcza:

80 025 zł
... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Słopnice , 34-615 Słopnice, dla której SĄD REJONOWY LIMANOWA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Józefa Marka 19, 34-600 Limanowa) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
dz. ew. nr 1357/3 o pow. 814 m2 zabudowanej budynkiem o konstrukcji sz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kęty, Mickiewicza

... https://e-licytacje.komornik.pl/). E-licytacja zakończy się w dniu 17-01-2024 o godz. 11.00

PIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA

Prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ***/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ***/00028459/5. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kęty, przy ul. Mickiewicza *** i opisana jest jako Dz. nr ***/2, TERENY MIESZKANIOWE o pow. 0,0978 H, BUDYNEK MIESZKALNY nr *** przy ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

291 185,25 zł

2 576 zł/m2

113 m2 4 pokoje

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kęty, Mickiewicza

Cena wywoławcza:

291 185,25 zł

2 576 zł/m2

113 m2 4 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/). E-licytacja zakończy się w dniu 17-01-2024 o godz. 11.00

PIERWSZA ELEKTRONICZNA LICYTACJA

Prawo własności nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ***/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer ***/00028459/5. Nieruchomość położona jest w miejscowości Kęty, przy ul. Mickiewicza *** i opisana jest jako Dz. nr ***/2, TERENY MIESZKANIOWE o pow. 0,0978 H, BUDYNEK MIESZKALNY nr *** przy ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

chrzanowski, Babice, Zagórze, Marszałka Józefa Piłsudskiego


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż nadzień:
- 22.12.2023 o godzinie: 15:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie
wyznaczona została:

DRUGA L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej objętej KW *** Sądu Rejonowego w Chrzanowie, złożonej z działki nr 2668 o pow. 0,0255 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość położona admini...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

93 450 zł

1 190 zł/m2

79 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

chrzanowski, Babice, Zagórze, Marszałka Józefa Piłsudskiego

Cena wywoławcza:

93 450 zł

1 190 zł/m2

79 m2 2 pokoje


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza nr II w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż nadzień:
- 22.12.2023 o godzinie: 15:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie
wyznaczona została:

DRUGA L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej objętej KW *** Sądu Rejonowego w Chrzanowie, złożonej z działki nr 2668 o pow. 0,0255 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość położona admini...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kraków, Nowa Huta

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Huta Nowa 18, 37-413 Harasiuki, dla której SĄD REJONOWY NISKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 3 Maja 32, NISKO, 37-400 NISKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona jest w miejscowości Huta Nowa , gm. Harasiuki oznaczon...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

162 825 zł

131 zł/m2Termin: 2023-12-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kraków, Nowa Huta

Cena wywoławcza:

162 825 zł

131 zł/m2


... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Huta Nowa 18, 37-413 Harasiuki, dla której SĄD REJONOWY NISKO IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 3 Maja 32, NISKO, 37-400 NISKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość położona jest w miejscowości Huta Nowa , gm. Harasiuki oznaczon...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Bochnia, Dębina

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy 49,Dębina, 32-712 Bratucice, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , BOCHNIA, 32-700 BOCHNIA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 34 o powierzchni 0,40 ha, o kształcie zbliżonym do prostokąta położona w terenie płaskim. Dostęp do drogi publicznej: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej. Są...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

229 982 zł

3 549 zł/m2

65 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Bochnia, Dębina

Cena wywoławcza:

229 982 zł

3 549 zł/m2

65 m2 4 pokoje

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości położonej przy 49,Dębina, 32-712 Bratucice, dla której SĄD REJONOWY BOCHNIA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , BOCHNIA, 32-700 BOCHNIA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna nr 34 o powierzchni 0,40 ha, o kształcie zbliżonym do prostokąta położona w terenie płaskim. Dostęp do drogi publicznej: działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej. Są...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

dąbrowski, Szczucin, Dąbrowica

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***73,Dąbrowica, 33-230 Szczucin***, dla której Sąd Rejonowy Dąbrowa Tarnowska (adres: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
- działka nr ***737/2*** o pow. ***0,9200 ha*** , zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. użytkowej ***75,13 m2***- zamieszkałym, budynkiem gospodarczym murowanym o pow. użytkowej ***16,47 m2***
...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

71 700 zł

954 zł/m2

75 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

dąbrowski, Szczucin, Dąbrowica

Cena wywoławcza:

71 700 zł

954 zł/m2

75 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***73,Dąbrowica, 33-230 Szczucin***, dla której Sąd Rejonowy Dąbrowa Tarnowska (adres: ul. Jakuba Bojki 2, Dąbrowa Tarnowska, 33-200 Dąbrowa Tarnowska) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
- działka nr ***737/2*** o pow. ***0,9200 ha*** , zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym o pow. użytkowej ***75,13 m2***- zamieszkałym, budynkiem gospodarczym murowanym o pow. użytkowej ***16,47 m2***
...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kraków, ul. Józefa Kustronia

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0600 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr ***/***, obręb ewidencyjny numer ***, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Kustronia ***b. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/***/***. Na działce posadowiony jest budynek mieszk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 019 311,50 zł

1 699 zł/m2

600 m2 6 pokoi

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kraków, ul. Józefa Kustronia

Cena wywoławcza:

1 019 311,50 zł

1 699 zł/m2

600 m2 6 pokoi

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,0600 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr ***/***, obręb ewidencyjny numer ***, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Józefa Kustronia ***b. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KR1P/***/***. Na działce posadowiony jest budynek mieszk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Bobowa

... druga licytacja:

nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, działka ewid. o pow. 0,0595 ha położonej w miejscowości Bobowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW *** (w księdze wieczystej widnieje nieaktualny wpis pow. działki 0,0600 ha).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:................................................................................... 479 3...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

319 576 zł

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Bobowa

Cena wywoławcza:

319 576 zł
... druga licytacja:

nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, działka ewid. o pow. 0,0595 ha położonej w miejscowości Bobowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach o nr KW *** (w księdze wieczystej widnieje nieaktualny wpis pow. działki 0,0600 ha).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:................................................................................... 479 3...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

suski, Budzów

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ***, RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr *** o pow.0,1700 ha kształtem zbliżona do trapezu. Część frontowa szer. *** m, z tyłu ok. *** m. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym, jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym , na suterenach, o pow. zabudowy ***...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

88 933,33 zł

52,31 zł/m2

1 700 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

suski, Budzów

Cena wywoławcza:

88 933,33 zł

52,31 zł/m2

1 700 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ***, RADOMSKO, 97-500 RADOMSKO) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr *** o pow.0,1700 ha kształtem zbliżona do trapezu. Część frontowa szer. *** m, z tyłu ok. *** m. Nieruchomość zabudowana wolnostojącym, jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem mieszkalnym , na suterenach, o pow. zabudowy ***...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Sułkowice

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr ***. Nieruchomość składa się z działki nr 309/8 o pow.0,2995 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Budynek jest wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej - 198.50m2. Budynek ma w rzucie wymiary ok. 16 x 19m i wysokość ok. 6m, wybudowany w 2005r. Stan techniczny budyn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

457 333,34 zł

2 304 zł/m2

199 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Sułkowice

Cena wywoławcza:

457 333,34 zł

2 304 zł/m2

199 m2

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr ***. Nieruchomość składa się z działki nr 309/8 o pow.0,2995 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Budynek jest wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, o pow. użytkowej - 198.50m2. Budynek ma w rzucie wymiary ok. 16 x 19m i wysokość ok. 6m, wybudowany w 2005r. Stan techniczny budyn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          61
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości