Przetargi nieruchomości: domy małopolskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

27 750 zł

534 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Cena wywoławcza:

27 750 zł

534 zł/m2

52 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości

Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

myślenicki, Lubień, Tenczyn, Tenczyn 689

Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 7417/7 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 689 położonej w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień, powiat myślenicki dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr ***
za cenę nie niższą niż 417.345,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).
1. Należy zapozna...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

417 345 zł

7 074 zł/m2

59 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

myślenicki, Lubień, Tenczyn, Tenczyn 689

Cena wywoławcza:

417 345 zł

7 074 zł/m2

59 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 7417/7 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 689 położonej w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień, powiat myślenicki dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr ***
za cenę nie niższą niż 417.345,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).
1. Należy zapozna...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

myślenicki, Lubień, Tenczyn

Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 7417/7 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 689 położonej w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień, powiat myślenicki dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr ***

za cenę nie niższą niż 417.345,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).

1. Należy zap...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

414 345 zł

7 023 zł/m2

59 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

myślenicki, Lubień, Tenczyn

Cena wywoławcza:

414 345 zł

7 023 zł/m2

59 m2

Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 7417/7 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 689 położonej w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień, powiat myślenicki dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr ***

za cenę nie niższą niż 417.345,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).

1. Należy zap...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

myślenicki, Lubień, Tenczyn

Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 7417/7 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 689 położonej w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień, powiat myślenicki dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr ***za cenę nie niższą niż 417.345,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).1. ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

417 345 zł

4 347 zł/m2

96 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

myślenicki, Lubień, Tenczyn

Cena wywoławcza:

417 345 zł

4 347 zł/m2

96 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości sprzeda w drodze konkursu ofert nieruchomość gruntową, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 7417/7 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o numerze porządkowym 689 położonej w miejscowości Tenczyn, gmina Lubień, powiat myślenicki dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr ***za cenę nie niższą niż 417.345,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych).1. ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

227 435,50 zł

1 157 zł/m2

197 m2 6 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

Cena wywoławcza:

227 435,50 zł

1 157 zł/m2

197 m2 6 pokoi

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.

Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny. Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beli...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

227 435 zł

1 157 zł/m2

197 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

Cena wywoławcza:

227 435 zł

1 157 zł/m2

197 m2

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny. Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. Beli...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.
Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. B...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

227 435 zł

11,57 zł/m2

19 665 m2 5 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Olkusz

Cena wywoławcza:

227 435 zł

11,57 zł/m2

19 665 m2 5 pokoi

... bezpośrednio po otwarciu i rozpoznaniu przez syndyka ofert pisemnych.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez wyboru oferty bez podania przyczyny.
Regulamin przedmiotowego konkursu ofert i operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Magdalenę Ślufarską, z dnia 22.12.2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka - Lucrum Kancelaria Restrukturyzacyjna Robert Lasak al. B...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wadowice, Kasztanowa

SYNDYK OGŁASZA PIERWSZY KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości *** w postępowaniu upadłościowym sygn. akt KR1S/GUp/41/2023 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 1315/24 położonej w Wadowicach przy ul. Kasztanowej 15, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę wieczystą KW Nr ***.

Oględziny odbędą ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

221 500 zł

1 504 zł/m2

147 m2 6 pokoi

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wadowice, Kasztanowa

Cena wywoławcza:

221 500 zł

1 504 zł/m2

147 m2 6 pokoi

SYNDYK OGŁASZA PIERWSZY KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości *** w postępowaniu upadłościowym sygn. akt KR1S/GUp/41/2023 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprzeda udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki nr 1315/24 położonej w Wadowicach przy ul. Kasztanowej 15, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach prowadzi księgę wieczystą KW Nr ***.

Oględziny odbędą ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sułkowice

...

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Sułkowice (gmina Sułkowice, powiat myślenicki, woj. małopolskie), składającej się z działki ewidencyjnej numer 518 o powierzchni 0,1619 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. W centralnej/północnej części działki posadowiony budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, o powierzchni użytkowej 266,05 m2, podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych-parte...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

570 500 zł

2 144 zł/m2

266 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Myślenicach
Przetarg na dom

Sułkowice

Cena wywoławcza:

570 500 zł

2 144 zł/m2

266 m2

...

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w miejscowości Sułkowice (gmina Sułkowice, powiat myślenicki, woj. małopolskie), składającej się z działki ewidencyjnej numer 518 o powierzchni 0,1619 ha, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. W centralnej/północnej części działki posadowiony budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący, o powierzchni użytkowej 266,05 m2, podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych-parte...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-30

Organizator przetargu:
Urząd Skarbowy w Myślenicach
Przetarg na dom

Wadowice, Nadbrzeżna

SYNDYK OGŁASZA PIERWSZY KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości *** w postępowaniu upadłościowym sygn. akt KR1S/GUp-s/101/2023 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprzeda udział 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 352/1 i 3365 położonej w Wadowicach, obręb ewidencyjny 0001 Wadowice, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczyst...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

45 500 zł

529 zł/m2

86 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wadowice, Nadbrzeżna

Cena wywoławcza:

45 500 zł

529 zł/m2

86 m2 3 pokoje

SYNDYK OGŁASZA PIERWSZY KONKURS OFERT

Syndyk masy upadłości *** w postępowaniu upadłościowym sygn. akt KR1S/GUp-s/101/2023 Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych sprzeda udział 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 352/1 i 3365 położonej w Wadowicach, obręb ewidencyjny 0001 Wadowice, dla której Sąd Rejonowy w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczyst...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Kraków, Mogilska

Przetarg w dniu: 22.11.2023r. godz. 10:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 0,1452 ha
Cena wywoławcza 2 350 000,00 PLN


...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 350 000 zł

1 618 zł/m2Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na dom

Kraków, Mogilska

Cena wywoławcza:

2 350 000 zł

1 618 zł/m2


Przetarg w dniu: 22.11.2023r. godz. 10:00

Pozycje przetargowe:

*** Powierzchnia 0,1452 ha
Cena wywoławcza 2 350 000,00 PLN


...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Agencja Mienia Wojskowego AMW
Przetarg na dom

krakowski, Mogilany, Libertów

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 części obciążonego prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 184/3 o powierzchni 0,0555 ha położonej w miejscowości Libertów, gminie Mogilany, powiecie krakowskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzib...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

115 500 zł

895 zł/m2

129 m2 4 pokoje

Termin: 2023-11-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

krakowski, Mogilany, Libertów

Cena wywoławcza:

115 500 zł

895 zł/m2

129 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/2 części obciążonego prawa własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 184/3 o powierzchni 0,0555 ha położonej w miejscowości Libertów, gminie Mogilany, powiecie krakowskim, dla której w Sądzie Rejonowym w Wieliczce V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzib...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-15

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Syndyk masy upadłości***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości.
Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/13 o...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

37 000 zł

699 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Cena wywoławcza:

37 000 zł

699 zł/m2

53 m2 2 pokoje

Syndyk masy upadłości***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości.
Sprzedaż nastąpi przy zachowaniu przepisów art. 491 11a ust. 1 i 2, art. 311 ust. 1 oraz art. 216ab ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
Przedmiotem sprzedaży jest udział wynoszący 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Śledziejowicach (gm. Wieliczka), składającej się z działki ewidencyjnej nr 134/13 o...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

chrzanowski, Trzebinia, Płoki

... w Biurze Syndyka, dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 8.00. Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

28 365 zł

236 zł/m2

120 m2

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

chrzanowski, Trzebinia, Płoki

Cena wywoławcza:

28 365 zł

236 zł/m2

120 m2

... w Biurze Syndyka, dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 8.00. Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

chrzanowski, Trzebinia, Płoki

... w Biurze Syndyka, dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 8.00.
Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

28 365 zł

709 zł/m2

40 m2 5 pokoi

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

chrzanowski, Trzebinia, Płoki

Cena wywoławcza:

28 365 zł

709 zł/m2

40 m2 5 pokoi

... w Biurze Syndyka, dnia 17 listopada 2023 r. o godz. 8.00.
Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej znajdującej się na stronie intranetowej Biura Syndyka. Sprzedaż odbywa się zgodnie z regulacjami prawa upadłościowego....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-10

Organizator przetargu:
Syndyk
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości