Licytacje komornicze: domy wielicki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 32-007 *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach (adres: ul. , Niepołomice, 32-005 Niepołomice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości składającej się z sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych o nr ***/*** i ***/*** o łącznej powierzchni 0,1000 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (budynek wolnost...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

332 250 zł

3 001 zł/m2

111 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Niepołomice, Zabierzów Bocheński

Cena wywoławcza:

332 250 zł

3 001 zł/m2

111 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 32-007 *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach (adres: ul. , Niepołomice, 32-005 Niepołomice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości składającej się z sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych o nr ***/*** i ***/*** o łącznej powierzchni 0,1000 ha zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (budynek wolnost...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ***Koźmice Wielkie, 32-020 Wieliczka***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość składa się z dz. ewid. nr 300 o powierzchni 0,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 155. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do dro...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

386 581,50 zł

129 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

Cena wywoławcza:

386 581,50 zł

129 zł/m2

3 000 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ***Koźmice Wielkie, 32-020 Wieliczka***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość składa się z dz. ewid. nr 300 o powierzchni 0,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 155. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do dro...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kokotów 420,Kokotów, 32-002 Wieliczka, dla której (adres: ul. Kokotów 420, Kokotów, 32-002 Kokotów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz ***.
Opis nieruchomości:
Działki o kształcie foremnym, przylegające do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działki są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leżą w obszarze 163MN.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - działka nr 442/6 o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

714 750 zł

4 385 zł/m2

163 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

Cena wywoławcza:

714 750 zł

4 385 zł/m2

163 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kokotów 420,Kokotów, 32-002 Wieliczka, dla której (adres: ul. Kokotów 420, Kokotów, 32-002 Kokotów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz ***.
Opis nieruchomości:
Działki o kształcie foremnym, przylegające do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działki są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leżą w obszarze 163MN.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - działka nr 442/6 o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr 586/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika***

_Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr 380, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr 586/2 o powierzchni 0,1200 ha ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr 586/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika***

_Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr 380, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr 586/2 o powierzchni 0,1200 ha ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania wynosi 1.276.000,00-zł ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

957 000 zł

2 558 zł/m2

374 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

957 000 zł

2 558 zł/m2

374 m2

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania wynosi 1.276.000,00-zł ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Biskupice, Jawczyce

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużników opisanej jako: prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid, nr 29 o powierzchni 0,53 ha położona w miejscowości Jawczyce, Gmina Biskupice (Jawczyce 133, 32-020 Biskupice). Nieruchomość w odległość ok 60 mb od drogi zabudowana jest domem mieszkalnym, pozostała część nieużytkowana. Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 1...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

318 960 zł

2 110 zł/m2

151 m2 6 pokoi

Termin: 2023-10-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Biskupice, Jawczyce

Cena wywoławcza:

318 960 zł

2 110 zł/m2

151 m2 6 pokoi

... https://e-licytacje.komornik.pl/ odbędzie się

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości stanowiącej własność dłużników opisanej jako: prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid, nr 29 o powierzchni 0,53 ha położona w miejscowości Jawczyce, Gmina Biskupice (Jawczyce 133, 32-020 Biskupice). Nieruchomość w odległość ok 60 mb od drogi zabudowana jest domem mieszkalnym, pozostała część nieużytkowana. Budynek mieszkalny wykonany w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej 1...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Niepołomice, Franciszka Ziemby

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości stanowiącej własność dłużnika*** opisanej jako należące do dłużników na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości: Niepołomice 32-005, ul. F. Ziemby 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Niepołomicach prowadzi księgę wieczystą o nr: ***. Działka nr 4223 o powierzchni 0.0702 ha położona w miejscowości N...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

519 750 zł

3 739 zł/m2

139 m2

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Niepołomice, Franciszka Ziemby

Cena wywoławcza:

519 750 zł

3 739 zł/m2

139 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości stanowiącej własność dłużnika*** opisanej jako należące do dłużników na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości położonej w miejscowości: Niepołomice 32-005, ul. F. Ziemby 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Wieliczce, VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z Siedzibą w Niepołomicach prowadzi księgę wieczystą o nr: ***. Działka nr 4223 o powierzchni 0.0702 ha położona w miejscowości N...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Grajów

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
działka nr ***/***5 zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem produkcyjnym, oraz
działka niezabudowana nr ***/***6 , ***/***7, ***/***8, ***/***4
położonej w miejscowości Grajów, stanowiącej własność dłużnika*** posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wieliczce nr ***.

Działka nr ***/***5 o powierzchni o pow. 0,7700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 106 569,33 zł

4 129 zł/m2

268 m2

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Grajów

Cena wywoławcza:

1 106 569,33 zł

4 129 zł/m2

268 m2

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
działka nr ***/***5 zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem produkcyjnym, oraz
działka niezabudowana nr ***/***6 , ***/***7, ***/***8, ***/***4
położonej w miejscowości Grajów, stanowiącej własność dłużnika*** posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wieliczce nr ***.

Działka nr ***/***5 o powierzchni o pow. 0,7700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konary, gmina Mogilany, składająca się z zabudowanej działki nr ew. ***1 oraz niezabudowanej działki nr ***2, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, Księga Wieczysta o nr ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 684 500 zł

3 574 zł/m2

471 m2

Termin: 2023-08-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki

Cena wywoławcza:

1 684 500 zł

3 574 zł/m2

471 m2

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Konary, gmina Mogilany, składająca się z zabudowanej działki nr ew. ***1 oraz niezabudowanej działki nr ***2, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, Księga Wieczysta o nr ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, św. Stanisława

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Świątniki Górne, przy ulicy św. Stanisława, gmina Świątniki Górne, składająca się z zabudowanej działki ew. nr ***/4 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta o nr KR1I/***/7 oraz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świątniki Górne, przy ulicy św. Stanisława, gmina Świątniki Górne, składająca się z niezabudowanej działki nr ew. ***/2 dla której...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

874 500 zł

3 446 zł/m2

254 m2

Termin: 2023-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, św. Stanisława

Cena wywoławcza:

874 500 zł

3 446 zł/m2

254 m2

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Świątniki Górne, przy ulicy św. Stanisława, gmina Świątniki Górne, składająca się z zabudowanej działki ew. nr ***/4 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta o nr KR1I/***/7 oraz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Świątniki Górne, przy ulicy św. Stanisława, gmina Świątniki Górne, składająca się z niezabudowanej działki nr ew. ***/2 dla której...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Biskupice, Jawczyce

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy Jawczyce 133,Jawczyce, 32-020 Biskupice , dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Stroma 12, WIELICZKA, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużników: *** opisanej jako: prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid, nr 29 o powierzchni 0,53 ha położona w miejscowości Jawczyce, Gmina Biskupi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

358 830 zł

2 373 zł/m2

151 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Biskupice, Jawczyce

Cena wywoławcza:

358 830 zł

2 373 zł/m2

151 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy Jawczyce 133,Jawczyce, 32-020 Biskupice , dla której SĄD REJONOWY WIELICZKA III WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. Stroma 12, WIELICZKA, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytacja nieruchomości stanowiącej własność dłużników: *** opisanej jako: prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę ewid, nr 29 o powierzchni 0,53 ha położona w miejscowości Jawczyce, Gmina Biskupi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości