Licytacje komornicze: domy Wieliczka

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

850 666,67 zł

2 274 zł/m2

374 m2 8 pokoi

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Golkowice

Cena wywoławcza:

323 250 zł

5 026 zł/m2

64 m2 2 pokoje

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

nieruchomości w postaci:
działki nr 454/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i działki nr 454/5 położonej
w miejscowości Golkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze ***.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę łączną: 431 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowani...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Czarnochowice

Cena wywoławcza:

466 300,50 zł

3 109 zł/m2

150 m2

...:

PI E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa - działka nr 368 o pow. 0,3100 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Czarnochowice stanowiąca własność dłużnika*** posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
_Działka nr 368 o kształcie regularnym, wydłużonym zbliżonym do figury prostokąta. We wschodniej części nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzin...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Węgrzce Wielkie

Cena wywoławcza:

569 250 zł

7 116 zł/m2

80 m2 13 pokoi

... za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
w drodze elektronicznej

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Węgrzce Wielkie nr 657, gmina Wieliczka, woj. małopolskie, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 787/4 o powierzchni 0,0492 ha oraz działki ewidencyjnej 789/4 o powierzchni 0.0316 ha mającą założoną księgę Wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych

Nieruchomość oszacowana jes...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ***Koźmice Wielkie, 32-020 Wieliczka***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość składa się z dz. ewid. nr 300 o powierzchni 0,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 155. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do dro...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

386 581,50 zł

129 zł/m2

3 000 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

Cena wywoławcza:

386 581,50 zł

129 zł/m2

3 000 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ***Koźmice Wielkie, 32-020 Wieliczka***, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wieliczka, 32-020 Wieliczka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytowana nieruchomość składa się z dz. ewid. nr 300 o powierzchni 0,3000ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 155. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do dro...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kokotów 420,Kokotów, 32-002 Wieliczka, dla której (adres: ul. Kokotów 420, Kokotów, 32-002 Kokotów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz ***.
Opis nieruchomości:
Działki o kształcie foremnym, przylegające do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działki są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leżą w obszarze 163MN.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - działka nr 442/6 o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

714 750 zł

4 385 zł/m2

163 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka

Cena wywoławcza:

714 750 zł

4 385 zł/m2

163 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kokotów 420,Kokotów, 32-002 Wieliczka, dla której (adres: ul. Kokotów 420, Kokotów, 32-002 Kokotów) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz ***.
Opis nieruchomości:
Działki o kształcie foremnym, przylegające do drogi o nawierzchni asfaltowej. Działki są objęte aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i leżą w obszarze 163MN.2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. - działka nr 442/6 o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr 586/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika***

_Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr 380, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr 586/2 o powierzchni 0,1200 ha ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Kokotów

Cena wywoławcza:

336 000 zł

3 830 zł/m2

88 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - działka nr 586/2, położona w miejscowości Kokotów, gm. Wieliczka, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o numerze *** stanowiąca własność dłużnika***

_Nieruchomość położona jest w miejscowości Kokotów nr 380, gmina Wieliczka, woj. małopolskie. Działka ewidencyjna nr 586/2 o powierzchni 0,1200 ha ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania wynosi 1.276.000,00-zł ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

957 000 zł

2 558 zł/m2

374 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Zabawa

Cena wywoławcza:

957 000 zł

2 558 zł/m2

374 m2

... pierwsza elektroniczna licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zabawa, gm. Wieliczka i posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce o numerze ***.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej jest przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (adres http://elicytacje.komornik.pl/). Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Suma oszacowania wynosi 1.276.000,00-zł ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Grajów

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
działka nr ***/***5 zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem produkcyjnym, oraz
działka niezabudowana nr ***/***6 , ***/***7, ***/***8, ***/***4
położonej w miejscowości Grajów, stanowiącej własność dłużnika*** posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wieliczce nr ***.

Działka nr ***/***5 o powierzchni o pow. 0,7700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 106 569,33 zł

4 129 zł/m2

268 m2

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Grajów

Cena wywoławcza:

1 106 569,33 zł

4 129 zł/m2

268 m2

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:
działka nr ***/***5 zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem produkcyjnym, oraz
działka niezabudowana nr ***/***6 , ***/***7, ***/***8, ***/***4
położonej w miejscowości Grajów, stanowiącej własność dłużnika*** posiadającej założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wieliczce nr ***.

Działka nr ***/***5 o powierzchni o pow. 0,7700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Janowice

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości: działka nr 321/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Janowice stanowiąca własność dłużników : ***, ***
posiadająca założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
Nieruchomość gruntowa, działka nr 321/3 o pow. 0,0900 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 120,38 m2. Budynek parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony, zrealizowany ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

234 666,66 zł

1 949 zł/m2

120 m2

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Janowice

Cena wywoławcza:

234 666,66 zł

1 949 zł/m2

120 m2

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości: działka nr 321/3 zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Janowice stanowiąca własność dłużników : ***, ***
posiadająca założoną księgę wieczystą w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce nr ***.
Nieruchomość gruntowa, działka nr 321/3 o pow. 0,0900 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 120,38 m2. Budynek parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony, zrealizowany ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Mietniów

...:
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja:

I. Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka ewidencyjna nr 288/3
położona w miejscowości Mietniów (Mietniów 256), posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce pod nr KW *** stanowiącej własność dłużnika ***

II. Udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości - działka nr 288/7 - stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 288/3 - położonej w miejscowości Mietniów...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

509 750,01 zł

1 281 zł/m2

398 m2

Termin: 2023-04-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Mietniów

Cena wywoławcza:

509 750,01 zł

1 281 zł/m2

398 m2

...:
https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja:

I. Nieruchomość gruntowa zabudowana - działka ewidencyjna nr 288/3
położona w miejscowości Mietniów (Mietniów 256), posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce pod nr KW *** stanowiącej własność dłużnika ***

II. Udziału wynoszącego 1/3 części nieruchomości - działka nr 288/7 - stanowiącej drogę dojazdową do działki nr 288/3 - położonej w miejscowości Mietniów...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-04-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Grabie

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabie, gmina Wieliczka, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 589 z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr ***.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 497.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

331 334 zł

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Grabie

Cena wywoławcza:

331 334 zł
...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grabie, gmina Wieliczka, składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej o numerze 589 z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr ***.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 497.000,00 zł
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka, Nad Stawem

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lednica Górna, gmina Wieliczka, składającej się z zabudowanej działki nr ew. 274/1 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta o Nr ***.

Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dojazdu . Dojazd odbywa się po ul. Nad Stawem ( dz. nr 1849 obr. 1 Wieliczka, własność Gmina Wieliczka, w Zarządzie Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce) o nawierzchni n...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

216 000 zł

2 856 zł/m2

76 m2

Termin: 2022-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka, Nad Stawem

Cena wywoławcza:

216 000 zł

2 856 zł/m2

76 m2

... druga elektroniczna licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lednica Górna, gmina Wieliczka, składającej się z zabudowanej działki nr ew. 274/1 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych, Księga Wieczysta o Nr ***.

Nieruchomość nie posiada prawnie uregulowanego dojazdu . Dojazd odbywa się po ul. Nad Stawem ( dz. nr 1849 obr. 1 Wieliczka, własność Gmina Wieliczka, w Zarządzie Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce) o nawierzchni n...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 45/13
i 45/12 położonej w miejscowości Śledziejowice ( Śledziejowice ), dla której prowadzona jest księga wieczysta w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr ***.
Nieruchomość stanowi własność ***.

oraz

licytacja udziału wynoszącego 2/20 części nieruchomości oraz całej nieruchomości - działka nr 45/7 położona w miejscowości Śledziejo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

490 500 zł

3 190 zł/m2

154 m2

Termin: 2022-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wielicki, Wieliczka, Śledziejowice

Cena wywoławcza:

490 500 zł

3 190 zł/m2

154 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach 45/13
i 45/12 położonej w miejscowości Śledziejowice ( Śledziejowice ), dla której prowadzona jest księga wieczysta w III Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr ***.
Nieruchomość stanowi własność ***.

oraz

licytacja udziału wynoszącego 2/20 części nieruchomości oraz całej nieruchomości - działka nr 45/7 położona w miejscowości Śledziejo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka, Sienkiewicza

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym- działka 521/3
położonej w Wieliczce, stanowiącej własność dłużnika***
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wieliczce nr ***.

_Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza. Działka nr 521/3 o polu pow. 559m2 posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowa nieruchomość posiada...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

608 250 zł

2 623 zł/m2

232 m2

Termin: 2022-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wieliczka, Sienkiewicza

Cena wywoławcza:

608 250 zł

2 623 zł/m2

232 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości w postaci:
nieruchomość gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym- działka 521/3
położonej w Wieliczce, stanowiącej własność dłużnika***
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wieliczce nr ***.

_Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza. Działka nr 521/3 o polu pow. 559m2 posiada dostęp do drogi o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowa nieruchomość posiada...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości