Licytacje komornicze: domy mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

pruszkowski, Nadarzyn, Kasztanowa

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Kasztanowa, 05-830 Nadarzyn, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytant przystępujący do przetargu, przez co uznaje się skuteczne złożenie rękojmi zobowiązany jest, w przypadku nie wylicytowania nieruchomości lub nie stawienia się na termin licytacji...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

435 000 zł

1 693 zł/m2

257 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pruszkowski, Nadarzyn, Kasztanowa

Cena wywoławcza:

435 000 zł

1 693 zł/m2

257 m2

... pierwsza licytacja:

- lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** położonego przy Kasztanowa, 05-830 Nadarzyn, dla którego Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Licytant przystępujący do przetargu, przez co uznaje się skuteczne złożenie rękojmi zobowiązany jest, w przypadku nie wylicytowania nieruchomości lub nie stawienia się na termin licytacji...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

miński, Halinów, Józefin

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy dz.ew. 119/37 -, 05-074 Józefin, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

230 178 zł

1 604 zł/m2

144 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

miński, Halinów, Józefin

Cena wywoławcza:

230 178 zł

1 604 zł/m2

144 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy dz.ew. 119/37 -, 05-074 Józefin, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

siedlecki, Kotuń, Polna

...:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej o pow. 956 m2 przeznaczonej na cele mieszkalne oraz prowadzenia działalności gospodarczej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z nieużytkowym poddaszem, budynkiem gospodarczym murowanym (UWAGA: Jak wynika z mapy ewidencyjnej, część budynku o pow. około 6 m2 od strony wschodniej znajduje się na działce sąsiedniej nienależącej do dłużnika*** budynkiem gospodarczym blaszanym (UWAGA: Przedmiot...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

237 333 zł

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

siedlecki, Kotuń, Polna

Cena wywoławcza:

237 333 zł
...:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej o pow. 956 m2 przeznaczonej na cele mieszkalne oraz prowadzenia działalności gospodarczej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym murowanym, wolnostojącym, trzykondygnacyjnym z nieużytkowym poddaszem, budynkiem gospodarczym murowanym (UWAGA: Jak wynika z mapy ewidencyjnej, część budynku o pow. około 6 m2 od strony wschodniej znajduje się na działce sąsiedniej nienależącej do dłużnika*** budynkiem gospodarczym blaszanym (UWAGA: Przedmiot...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wołomin, Pokoje

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Pokoje, 05-205 Wola Rasztowska, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/***/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę numer ewidencyjny 487/10, z obrębu Wola Rasztowska, będącej własnością: ***. Egzekucja w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

490 667 zł

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wołomin, Pokoje

Cena wywoławcza:

490 667 zł
... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Pokoje, 05-205 Wola Rasztowska, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1W/***/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, stanowiąca działkę numer ewidencyjny 487/10, z obrębu Wola Rasztowska, będącej własnością: ***. Egzekucja w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wyszkowski, Brańszczyk, Udrzyn

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 07-221 Udrzyn, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie (adres: ul. Kościuszki 50, Wyszków, 07-200 Wyszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości w postaci: działki nr 1623/4 położonej w m. Udrzyn, gm. Brańszczyk, stanowiącej własność dłużnika: posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. Działka o pow. 0,0848 ha ma ksz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

276 825 zł

2 609 zł/m2

106 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

wyszkowski, Brańszczyk, Udrzyn

Cena wywoławcza:

276 825 zł

2 609 zł/m2

106 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 07-221 Udrzyn, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie (adres: ul. Kościuszki 50, Wyszków, 07-200 Wyszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości w postaci: działki nr 1623/4 położonej w m. Udrzyn, gm. Brańszczyk, stanowiącej własność dłużnika: posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie. Działka o pow. 0,0848 ha ma ksz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

legionowski, Wieliszew, Skrzeszew, Polna

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy Polna, 05-124 Skrzeszew, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120 Legionowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej: we wsi Skrzeszew, przy ul. Polnej 37K, działka nr 856/15, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

662 100 zł

4 444 zł/m2

149 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

legionowski, Wieliszew, Skrzeszew, Polna

Cena wywoławcza:

662 100 zł

4 444 zł/m2

149 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy Polna, 05-124 Skrzeszew, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Sobieskiego 47, Legionowo, 05-120 Legionowo) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej: we wsi Skrzeszew, przy ul. Polnej 37K, działka nr 856/15, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Iłża, Błazińska

... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Błazińska , 27-100 Iłża, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki oznaczone nr 670, 669/2 tworzące jedną nieruchomość, zabudowane budynkiem mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, o łącznej pow. 0,2648ha, jednostka ewidencyjna 142503_4 Iłża-Miasto, w obrębie 0001 Iłża, ark 21. należącej do dłużnika:*** położonej: 27-1...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

200 299 zł

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Iłża, Błazińska

Cena wywoławcza:

200 299 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Błazińska , 27-100 Iłża, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki oznaczone nr 670, 669/2 tworzące jedną nieruchomość, zabudowane budynkiem mieszkalnym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi, o łącznej pow. 0,2648ha, jednostka ewidencyjna 142503_4 Iłża-Miasto, w obrębie 0001 Iłża, ark 21. należącej do dłużnika:*** położonej: 27-1...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Lipsko

... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 27-300 Lipsko, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki nr 605/2, 198 o łącznej powierzchni 1,5999ha należącej do dłużnika *** położonej: 27-300 Lipsko, Lipsko, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]

Suma oszacowania wynosi 246 649,00 zł, zaś cena wy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

164 433 zł

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Lipsko

Cena wywoławcza:

164 433 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 27-300 Lipsko, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działki nr 605/2, 198 o łącznej powierzchni 1,5999ha należącej do dłużnika *** położonej: 27-300 Lipsko, Lipsko, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: ***]

Suma oszacowania wynosi 246 649,00 zł, zaś cena wy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

grodziski, Jaktorów, Henryszew, Okulickiego

...
pierwsza licytacja
należącej do *** zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość jest położona przy ul. Okulickiego 8 w miejscowości Henryszew, w gminie Jaktorów, w powiecie grodziskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 238 (w obrębie 0009 Henryszew) o ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

512 625 zł

4 244 zł/m2

121 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

grodziski, Jaktorów, Henryszew, Okulickiego

Cena wywoławcza:

512 625 zł

4 244 zł/m2

121 m2

...
pierwsza licytacja
należącej do *** zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość jest położona przy ul. Okulickiego 8 w miejscowości Henryszew, w gminie Jaktorów, w powiecie grodziskim. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 238 (w obrębie 0009 Henryszew) o ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

lipski, Solec nad Wisłą, Zemborzyn Drugi

... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Zemborzyn II, 27-320 Solec, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów w jednostce ewid. 140906, Solec, obręb nr 0021 Zemborzyn II jako działki nr działek nr 189, 204, 208 i 3048 o łącznej powierzchni 4,76ha. Działka nr 189 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, 2 kondygnacyjny...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

321 333 zł

1 925 zł/m2

167 m2

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

lipski, Solec nad Wisłą, Zemborzyn Drugi

Cena wywoławcza:

321 333 zł

1 925 zł/m2

167 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Zemborzyn II, 27-320 Solec, dla której Sąd Rejonowy w Lipsku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów w jednostce ewid. 140906, Solec, obręb nr 0021 Zemborzyn II jako działki nr działek nr 189, 204, 208 i 3048 o łącznej powierzchni 4,76ha. Działka nr 189 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, 2 kondygnacyjny...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Wyszogród, Rębowo

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Rębowo 42,Wyszogórd, 09-450 Wyszogród, dla której Sąd Rejonowym w Płocku (adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 400,00 zł...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

82 667 zł

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

płocki, Wyszogród, Rębowo

Cena wywoławcza:

82 667 zł
... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy Rębowo 42,Wyszogórd, 09-450 Wyszogród, dla której Sąd Rejonowym w Płocku (adres: ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6, Płock, 09-400 Płock) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 124 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 12 400,00 zł...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Ostrów Mazowiecka, Bursztynowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Bursztynowa 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz (adres: ul. Prusa Bolesława 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew.4592/32 o powierzchni 2119m2, należącej do dłużnika*** zabudowanej budy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

518 250 zł

2 303 zł/m2

225 m2

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Ostrów Mazowiecka, Bursztynowa

Cena wywoławcza:

518 250 zł

2 303 zł/m2

225 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Bursztynowa 17, 07-300 Ostrów Mazowiecka, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz (adres: ul. Prusa Bolesława 2, Ostrów Mazowiecka, 07-300 Ostrów Mazowiecka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
pierwsza licytacja prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr ew.4592/32 o powierzchni 2119m2, należącej do dłużnika*** zabudowanej budy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pruszkowski, Brwinów, Owczarnia, Kingi

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której położonej przy ul. Kingi, Owczarnia, 05-807 Brwinów , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 419 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 064 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowani...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 064 250 zł

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

pruszkowski, Brwinów, Owczarnia, Kingi

Cena wywoławcza:

1 064 250 zł
... pierwsza licytacja

nieruchomości, której położonej przy ul. Kingi, Owczarnia, 05-807 Brwinów , dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kraszewskiego 22, Pruszków, 05-800 Pruszków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 419 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 064 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowani...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Mińsk Mazowiecki, Zielona

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Zielona, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz ***.

Opis nieruchomości:
Informuję, iż egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. *** - Nieruchomość gruntowa niezabudowana po...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

496 500 zł

6 130 zł/m2

81 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Mińsk Mazowiecki, Zielona

Cena wywoławcza:

496 500 zł

6 130 zł/m2

81 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Zielona, 05-300 Mińsk Mazowiecki, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** oraz ***.

Opis nieruchomości:
Informuję, iż egzekucja ma na celu zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej. *** - Nieruchomość gruntowa niezabudowana po...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

gostyniński

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Model (dz. nr 89/2),Wyzwolenia 13, 09-541 Pacyna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Szacowana nieruchomość położona jest w miejscowości Model zlokalizowanej w gminie Pacyna, na terenie powiatu gostynińskiego. Wieś Model zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 583, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości gminnej, o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

300 000 zł

1 534 zł/m2

196 m2

Termin: 2023-09-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

gostyniński

Cena wywoławcza:

300 000 zł

1 534 zł/m2

196 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Model (dz. nr 89/2),Wyzwolenia 13, 09-541 Pacyna, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gostyninie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Szacowana nieruchomość położona jest w miejscowości Model zlokalizowanej w gminie Pacyna, na terenie powiatu gostynińskiego. Wieś Model zlokalizowana jest przy drodze wojewódzkiej nr 583, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości gminnej, o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                         90
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości