Przetargi nieruchomości: domy mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Warszawa

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż 1144/1179 udziału prawie własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 67, 73/1 i 73/3 o łącznej powierzchni 1.179 m2 oraz budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej, jednorodzinnego, piętrowego, podpiwniczonego o p.u. 368,8 m2 i wiaty garażowej o p.u. 53,8 m2, położonej w Warszawie przy ul. Bolesława Krzywoustego , obręb 2-09-01, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczys...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 616 450 zł

4 383 zł/m2

369 m2

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

Cena wywoławcza:

1 616 450 zł

4 383 zł/m2

369 m2

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż 1144/1179 udziału prawie własności nieruchomości zabudowanej, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 67, 73/1 i 73/3 o łącznej powierzchni 1.179 m2 oraz budynku mieszkalnego w zabudowie wolnostojącej, jednorodzinnego, piętrowego, podpiwniczonego o p.u. 368,8 m2 i wiaty garażowej o p.u. 53,8 m2, położonej w Warszawie przy ul. Bolesława Krzywoustego , obręb 2-09-01, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczys...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa, Białołęka, Srebrnogórska

Syndyk wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział ds. Gospodarczych i Upadłościowych w postępowaniu upadłościowym *** - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy ul. Srebrnogórskiej w Warszawie wchodzącej w skład masy upadłości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budyn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 216 000 zł

5 219 zł/m2

233 m2 6 pokoi

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa, Białołęka, Srebrnogórska

Cena wywoławcza:

1 216 000 zł

5 219 zł/m2

233 m2 6 pokoi

Syndyk wyznaczony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział ds. Gospodarczych i Upadłościowych w postępowaniu upadłościowym *** - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy ul. Srebrnogórskiej w Warszawie wchodzącej w skład masy upadłości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budyn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pułtuski, Pułtusk, Głodowo

OGŁOSZENIESyndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIX GUp 987/20 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup:- udziału w wys. 40/64 cz. prawa własności gruntu – działki nr 75 i 76 o pow. 3,7923 ha oraz działki nr 164 o pow.0,6762 ha zabudowanej budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 94,27 m² opisanych w KW prowadzonej przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku za cenę łączną nie niższą niż 93 363 zł brutto

W/w ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

93 363 zł

990 zł/m2

94 m2

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pułtuski, Pułtusk, Głodowo

Cena wywoławcza:

93 363 zł

990 zł/m2

94 m2

OGŁOSZENIESyndyk w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XIX GUp 987/20 zaprasza do składania ofert w drodze sprzedaży z wolnej ręki na zakup:- udziału w wys. 40/64 cz. prawa własności gruntu – działki nr 75 i 76 o pow. 3,7923 ha oraz działki nr 164 o pow.0,6762 ha zabudowanej budynkiem jednorodzinnym o pow. użytkowej 94,27 m² opisanych w KW prowadzonej przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pułtusku za cenę łączną nie niższą niż 93 363 zł brutto

W/w ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-31

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom, Godów

Syndyk masy upadłości ***, ogłasza IV. pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radom, gmina Radom Przedmiotem przetargu jest:  prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4074 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 192/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, położonej w miejscowości Radom, ul. Wiejska 166 B, powiat M. Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

379 200 zł

1 588 zł/m2

239 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom, Godów

Cena wywoławcza:

379 200 zł

1 588 zł/m2

239 m2

Syndyk masy upadłości ***, ogłasza IV. pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Radom, gmina Radom Przedmiotem przetargu jest:  prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4074 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 192/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, położonej w miejscowości Radom, ul. Wiejska 166 B, powiat M. Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Szydłowiec, Jana Kochanowskiego

Syndyk masy upadłości *** – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt: XVIII GUp 973/19, XIX Gup 131/21,) ogłasza przetarg z wolnej ręki na nabycie udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu, przy ul. Kochanowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** przysługujący *** łącznie z udziałem w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości grunto...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

190 000 zł

1 092 zł/m2

174 m2 6 pokoi

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Meissner
Przetarg na dom

Szydłowiec, Jana Kochanowskiego

Cena wywoławcza:

190 000 zł

1 092 zł/m2

174 m2 6 pokoi

Syndyk masy upadłości *** – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (sygn. akt: XVIII GUp 973/19, XIX Gup 131/21,) ogłasza przetarg z wolnej ręki na nabycie udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Szydłowcu, przy ul. Kochanowskiego, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** przysługujący *** łącznie z udziałem w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości grunto...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Meissner
Przetarg na dom

Radom, Wiejska

Syndyk masy upadłości ***,

ogłasza V. pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowych, położonych w miejscowości Radom, gmina Radom

Przedmiotem przetargu jest:

*** prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4074 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 192/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, położonej w miejscowości Radom, ul. Wiejska, powiat M. Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

505 600 zł

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom, Wiejska

Cena wywoławcza:

505 600 zł
Syndyk masy upadłości ***,

ogłasza V. pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowych, położonych w miejscowości Radom, gmina Radom

Przedmiotem przetargu jest:

*** prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4074 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 192/6, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, położonej w miejscowości Radom, ul. Wiejska, powiat M. Radom, województwo mazowieckie. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/99/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

1.\tPrawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w mieście Radom, przy ulicy Brzustowskiej, składającej się z działek nr 160/10 i 160/11 o łącznej powierzchni 2666 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomoś...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

296 250 zł

2 297 zł/m2

129 m2

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom

Cena wywoławcza:

296 250 zł

2 297 zł/m2

129 m2

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/99/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

1.\tPrawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w mieście Radom, przy ulicy Brzustowskiej, składającej się z działek nr 160/10 i 160/11 o łącznej powierzchni 2666 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomoś...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom, Gołębiów, Brzustowska

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/99/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

1. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w mieście Radom, przy ulicy Brzustowskiej składającej się z działek nr 160/10 i 160/11 o łącznej powierzchni 2666 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomości...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

296 250 zł

2 314 zł/m2

128 m2 5 pokoi

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom, Gołębiów, Brzustowska

Cena wywoławcza:

296 250 zł

2 314 zł/m2

128 m2 5 pokoi

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/99/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

1. Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w mieście Radom, przy ulicy Brzustowskiej składającej się z działek nr 160/10 i 160/11 o łącznej powierzchni 2666 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomości...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom, Brzustówka, Brzustowska

INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/99/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

*** Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w mieście Radom, przy ulicy Brzustowskiej, składającej się z działek nr 160/10 i 160/11 o łącznej powierzchni 2666 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

296 250 zł

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
Przetarg na dom

Radom, Brzustówka, Brzustowska

Cena wywoławcza:

296 250 zł
INFORMACJA O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt RA1R/GUp-s/99/2022 informuje o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

*** Prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie mazowieckim, w mieście Radom, przy ulicy Brzustowskiej, składającej się z działek nr 160/10 i 160/11 o łącznej powierzchni 2666 m2 wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi. Dla nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-26

Organizator przetargu:
Syndyk Marek Nowak
Przetarg na dom

Sochaczew

... w dniu 25.05.2023r. o godz.10:00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 22.05.2023r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których in...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

350 000 zł

382 zł/m2

915 m2 15 pokoi

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sochaczew
Przetarg na dom

Sochaczew

Cena wywoławcza:

350 000 zł

382 zł/m2

915 m2 15 pokoi

... w dniu 25.05.2023r. o godz.10:00 (sala konferencyjna, I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, ul. 1 Maja 16. Wadium należy wpłacić do dnia 22.05.2023r. na konto sum depozytowych Gminy Miasto Sochaczew: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie Nr 51 9283 0006 0043 0197 2000 0100. Wadium ulega przepadkowi, gdy osoba która przetarg wygrała, uchyla się od podpisania aktu notarialnego. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem oraz warunkami przetargu, o których in...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-25

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Sochaczew
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec

Syndyk Masy Upadłości *** ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości I. Przedmiot przetargu: - prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B/1, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, - udział 20/980 w prawie użytkowania wieczystego nie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

305 300 zł

2 609 zł/m2

117 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec

Cena wywoławcza:

305 300 zł

2 609 zł/m2

117 m2

Syndyk Masy Upadłości *** ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości I. Przedmiot przetargu: - prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B/1, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, - udział 20/980 w prawie użytkowania wieczystego nie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Poświętne, Zabraniec

1.\tSyndyk masy upadłości *** sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną 898/5 o powierzchni 1 746 m2 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana (droga) stanowiąca działkę ewidencyjną numer 898/6 o powierzchni 676 m2 z obrębu 0025, położona przy ul. Wspólnej 1 w miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne, powiat wołomiński, województwo mazowieckim. Na przedmiotowej działce numer 898/5 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

676 000 zł

3 362 zł/m2

201 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Poświętne, Zabraniec

Cena wywoławcza:

676 000 zł

3 362 zł/m2

201 m2

1.\tSyndyk masy upadłości *** sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną 898/5 o powierzchni 1 746 m2 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana (droga) stanowiąca działkę ewidencyjną numer 898/6 o powierzchni 676 m2 z obrębu 0025, położona przy ul. Wspólnej 1 w miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne, powiat wołomiński, województwo mazowieckim. Na przedmiotowej działce numer 898/5 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z poddaszem...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Pałacowa

Syndyk Masy Upadłości ***

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***,

- udział 20/980 w prawie użytkowania wiec...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

305 300 zł

2 607 zł/m2

117 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Pałacowa

Cena wywoławcza:

305 300 zł

2 607 zł/m2

117 m2

Syndyk Masy Upadłości ***

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości

I. Przedmiot przetargu:

- prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jasieńcu przy ul. Pałacowej 7B, oznaczonej jako działki nr ewid. 303 i 307/7 o łącznej pow. 0,0519 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej o pow. użytkowej 117,1 m2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***,

- udział 20/980 w prawie użytkowania wiec...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Poświętne, Zabraniec, Wspólna

1. Syndyk masy upadłości Anety Lenkiewicz, sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną 898/5 o powierzchni 1 746 m2 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana (droga) stanowiąca działkę ewidencyjną numer 898/6 o powierzchni 676 m2 z obrębu 0025, położona przy ul. Wspólnej 1 w miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne, powiat wołomiński, województwo mazowieckim. Na przedmiotowej działce numer 898/5 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

676 000 zł

2 564 zł/m2

264 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Poświętne, Zabraniec, Wspólna

Cena wywoławcza:

676 000 zł

2 564 zł/m2

264 m2

1. Syndyk masy upadłości Anety Lenkiewicz, sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną 898/5 o powierzchni 1 746 m2 oraz nieruchomość gruntowa niezabudowana (droga) stanowiąca działkę ewidencyjną numer 898/6 o powierzchni 676 m2 z obrębu 0025, położona przy ul. Wspólnej 1 w miejscowości Zabraniec, gmina Poświętne, powiat wołomiński, województwo mazowieckim. Na przedmiotowej działce numer 898/5 znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, parterow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom, Glinice, Litewska

Syndyk masy upadłości ***,

ogłasza II. pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Litewskiej

Przedmiotem przetargu jest:

*** udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – działki o nr ew. 24, o powierzchni 499 m2, położonej w województwie mazowieckim, powiecie M. Radom, gminie M. Radom, Radom, przy ul. Litewskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

30 000 zł

Termin: 2023-05-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Radom, Glinice, Litewska

Cena wywoławcza:

30 000 zł
Syndyk masy upadłości ***,

ogłasza II. pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości

gruntowej zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Litewskiej

Przedmiotem przetargu jest:

*** udział 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – działki o nr ew. 24, o powierzchni 499 m2, położonej w województwie mazowieckim, powiecie M. Radom, gminie M. Radom, Radom, przy ul. Litewskiej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-23

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          37
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości