Syndyk sprzeda: domy mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 235 000 zł

4 117 zł/m2

300 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Cena wywoławcza:

1 235 000 zł

4 117 zł/m2

300 m2 1 pokój

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wołomin

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022) ogłasza sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie (woj. Mazowieckie) składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, oraz działki niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,4374 HA, księga wieczysta numer ***

Cena wywoławcza 1 636 000,00 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy) złotych, wadium 163 600,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 636 000 zł

9 680 zł/m2

169 m2 6 pokoi

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Wołomin

Cena wywoławcza:

1 636 000 zł

9 680 zł/m2

169 m2 6 pokoi

Syndyk w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt WA2M/GUp-s/733/2022) ogłasza sprzedaż

prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Wołominie (woj. Mazowieckie) składającej się z działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym i innymi budynkami, oraz działki niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,4374 HA, księga wieczysta numer ***

Cena wywoławcza 1 636 000,00 (jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy) złotych, wadium 163 600,00 zł.

Oferty w terminie do dnia 12 grudnia 2023 r...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ostrów Mazowiecka

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt XIX GUp 414/21) informuje o sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości udziału 2/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Ostrowi Mazowieckiej, objętej Księgą wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu)

Wadium w wy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 317 zł/m2

91 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ostrów Mazowiecka

Cena wywoławcza:

120 000 zł

1 317 zł/m2

91 m2 3 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt XIX GUp 414/21) informuje o sprzedaży wchodzącego w skład masy upadłości udziału 2/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej położonej w Ostrowi Mazowieckiej, objętej Księgą wieczystą nr ***

za cenę nie niższą niż 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych)

Oferty należy składać do dnia 11 grudnia 2023r. (liczy się data wpływu)

Wadium w wy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

1. Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", prawa własności udział w wysokości 1/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra przy ulicy Przylesie 1 w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

29 160 zł

71,65 zł/m2

407 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Warszawa

Cena wywoławcza:

29 160 zł

71,65 zł/m2

407 m2

1. Syndyk masy upadłości ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w "Regulaminie konkursu ofert", prawa własności udział w wysokości 1/12 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Góra przy ulicy Przylesie 1 w powiecie górowskim, województwie dolnośląskim, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze *** przez Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Głogowie “Nieruchomość”), w ramach postępowania upadłościowego prowadzonego przez ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,

udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej n...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 448 zł/m2

152 m2 11 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Dębe Wielkie

Cena wywoławcza:

372 100 zł

2 448 zł/m2

152 m2 11 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***,

udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej n...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów

syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 427/1, położonej w Cegłowie, powiat Mińsk Mazowiecki, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za 81 294,00 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu ***-***-***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można zapoznać się z Regu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 294 zł

1 246 zł/m2

65 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów

Cena wywoławcza:

81 294 zł

1 246 zł/m2

65 m2

syndyk masy upadłości sprzeda udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z zabudowanej działki gruntu o nr ewidencyjnym 427/1, położonej w Cegłowie, powiat Mińsk Mazowiecki, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. za 81 294,00 zł. Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu ***-***-***. Wszelkie informacje można uzyskać w kancelarii syndyka - ul. Krakowskie Przedmieście 60/5, 20-002 Lublin, gdzie można zapoznać się z Regu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

przasnyski, Krasne, Żbiki

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 9/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem pomocniczym, Żbiki 21a gm. Krasne pow. przasnyski o powierzchni 1909 m2 ( dz. ew. 10/1, 10/2, 10/4 z obr. 13 Żbiki). Dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

114 000 zł

518 zł/m2

220 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

przasnyski, Krasne, Żbiki

Cena wywoławcza:

114 000 zł

518 zł/m2

220 m2 4 pokoje

OPIS OFERTY

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 9/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem jednorodzinnym oraz budynkiem pomocniczym, Żbiki 21a gm. Krasne pow. przasnyski o powierzchni 1909 m2 ( dz. ew. 10/1, 10/2, 10/4 z obr. 13 Żbiki). Dla przedmiotowej nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przasnyszu prowadzi ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

siedlecki, Korczew, Szczeglacin

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr 327/4, obręb nr 0014 Szczeglacin, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***,

udział 1/4 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

22 710 zł

344 zł/m2

66 m2 11 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

siedlecki, Korczew, Szczeglacin

Cena wywoławcza:

22 710 zł

344 zł/m2

66 m2 11 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest łącznie:

udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr 327/4, obręb nr 0014 Szczeglacin, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr ***,

udział 1/4 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów, Willowa

Syndyk Masy Upadłości

***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania ofert na zakup:I.

- udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 427/1 o powierzchni 0,1969 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, komórką i garażem, położonej w Cegłowie, przy ul. Willowej 40, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***. Wartość pr...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

81 294 zł

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

miński, Cegłów, Willowa

Cena wywoławcza:

81 294 zł
Syndyk Masy Upadłości

***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

zaprasza do składania ofert na zakup:I.

- udział w wysokości 14/32 w prawie własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 427/1 o powierzchni 0,1969 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, komórką i garażem, położonej w Cegłowie, przy ul. Willowej 40, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***. Wartość pr...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Boglewice

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec

Przedmiotem przetargu jest udział 1/1 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec, powiecie grójeckim o łącznej powierzchni 3,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 232.000,00 ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

232 000 zł

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

grójecki, Jasieniec, Boglewice

Cena wywoławcza:

232 000 zł
Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec

Przedmiotem przetargu jest udział 1/1 w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Boglewice, gminie Jasieniec, powiecie grójeckim o łącznej powierzchni 3,0000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Wartość oszacowania nieruchomości wynosi 232.000,00 ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

szydłowiecki, Jastrząb, Lipienice

Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Lipienicach, gminie Jastrząb

Przedmiotem przetargu jest udział 1/4 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lipienice, gminie Jastrząb, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 60, 233, 241, 240 o łącznej powierzchni 4,3100 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

140 075 zł

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

szydłowiecki, Jastrząb, Lipienice

Cena wywoławcza:

140 075 zł
Syndyk masy upadłości

ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na zbycie udziału w nieruchomości położonej w Lipienicach, gminie Jastrząb

Przedmiotem przetargu jest udział 1/4 w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Lipienice, gminie Jastrząb, składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 60, 233, 241, 240 o łącznej powierzchni 4,3100 ha. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Szydłowcu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-07

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Tłuszcz, Postoliska

Przedmiotem konkursu ofert jest łącznie : - prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym z częścią mieszkalną, budynkiem biurowo-warsztatowym i budynkiem dawnej pieczarkarni, położonej w Postoliskach, działki nr 257/2, 258, 261/1 i 260/1, obręb Postoliska (143411_5.001) łącznego obszaru 1,39 ha, miejscowość Postoliska, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksią...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

726 750 zł

8 524 zł/m2

85 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

wołomiński, Tłuszcz, Postoliska

Cena wywoławcza:

726 750 zł

8 524 zł/m2

85 m2

Przedmiotem konkursu ofert jest łącznie : - prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynkiem gospodarczym z częścią mieszkalną, budynkiem biurowo-warsztatowym i budynkiem dawnej pieczarkarni, położonej w Postoliskach, działki nr 257/2, 258, 261/1 i 260/1, obręb Postoliska (143411_5.001) łącznego obszaru 1,39 ha, miejscowość Postoliska, gmina Tłuszcz, powiat wołomiński, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksią...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

otwocki, Wiązowna, Emów

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział w wysokości 4/7 części w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 584/73, o powierzchni 1.216 m2 oraz budynku mieszkalnego, stojącego w zabudowie bliźniaczej, jednorodzinnego, piętrowego, częściowo podpiwniczonego z poddaszem niemieszkalnym, o powierzchni użytkowej 155,5 m2 i budynku garażowego o pow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

215 970 zł

1 393 zł/m2

155 m2 11 pokoi

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

otwocki, Wiązowna, Emów

Cena wywoławcza:

215 970 zł

1 393 zł/m2

155 m2 11 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert, którego przedmiotem jest udział w wysokości 4/7 części w nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 584/73, o powierzchni 1.216 m2 oraz budynku mieszkalnego, stojącego w zabudowie bliźniaczej, jednorodzinnego, piętrowego, częściowo podpiwniczonego z poddaszem niemieszkalnym, o powierzchni użytkowej 155,5 m2 i budynku garażowego o pow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

otwocki, Kołbiel, Sępochów

Syndyk masy upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt XIX GUp 496/22 sprzeda z wolnej ręki wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość gruntową zabudowaną objętą księgą wieczystą o numerze *** za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą niż 165.000,00 zł.

Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 02 listopada 2023 roku określił warunki sprzedaży:

1.\to sprzedaży należy obwieścić w Internecie (na przynajmniej trzech popularnych serwisach internetowych) oraz w Monitorz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

165 000 zł

2 115 zł/m2

78 m2

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

otwocki, Kołbiel, Sępochów

Cena wywoławcza:

165 000 zł

2 115 zł/m2

78 m2

Syndyk masy upadłości *** w postępowaniu upadłościowym o sygnaturze akt XIX GUp 496/22 sprzeda z wolnej ręki wchodzącą w skład masy upadłości nieruchomość gruntową zabudowaną objętą księgą wieczystą o numerze *** za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą niż 165.000,00 zł.

Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 02 listopada 2023 roku określił warunki sprzedaży:

1.\to sprzedaży należy obwieścić w Internecie (na przynajmniej trzech popularnych serwisach internetowych) oraz w Monitorz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sulejówek

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/261/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 16/32 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 30/1 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w Sulejówku, za cenę nie niższą niż 250.971,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 1 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu). Koszt...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

250 974 zł

365 zł/m2

688 m2

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sulejówek

Cena wywoławcza:

250 974 zł

365 zł/m2

688 m2

Syndyk masy upadłości sprzeda w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt LU1S/GUp-s/261/2023 w trybie z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział 16/32 w nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 30/1 o powierzchni 0,0688 ha, położonej w Sulejówku, za cenę nie niższą niż 250.971,00 zł. Oferty należy składać pocztą na adres Kancelarii Syndyka: ul. Topolowa 19, lok. U-6, 05-300 Mińsk Mazowiecki do dnia 1 grudnia 2023 r. (decyduje data wpływu). Koszt...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          48
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości