Przetargi nieruchomości: domy piaseczyński

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

485 000 zł

1 583 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Cena wywoławcza:

485 000 zł

1 583 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna

Kto sprzedaje

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 425 zł/m2

200 m2 7 pokoi

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 425 zł/m2

200 m2 7 pokoi

Kto sprzedaje

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Łoziska

Syndyk masy upadłości Osiedle przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Sobieniach Biskupich ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości położonej w woj. mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola, obrębie 0015 Łoziska, dz. ew. nr 146/3 o powierzchni 974 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW W*** – za cenę nie niższą niż 1.285.000,00 zł netto

Wadium 10%. Termin składania ofert 20.10.2023 r.
W celu uzyskania dodatkowych in...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Łoziska

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł
Syndyk masy upadłości Osiedle przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Sobieniach Biskupich ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki
prawa własności nieruchomości położonej w woj. mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola, obrębie 0015 Łoziska, dz. ew. nr 146/3 o powierzchni 974 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW W*** – za cenę nie niższą niż 1.285.000,00 zł netto

Wadium 10%. Termin składania ofert 20.10.2023 r.
W celu uzyskania dodatkowych in...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna 21

Kto sprzedaje
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.
Przedmiot sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fabryczn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 946 zł/m2

185 m2 7 pokoi

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna 21

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 946 zł/m2

185 m2 7 pokoi

Kto sprzedaje
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.
Przedmiot sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fabryczn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Konstancin-Jeziorna, Od Lasu

1.Przedmiotem sprzedaży jest prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej jako działka o nr ew. 80 i powierzchni 1647 m2, obręb 63, położonej przy ul. Od Lasu 22 w Konstancinie-Jeziornie, woj. mazowieckie, KW nr WA5M/0005886/1.

2.Postanowieniem z dnia5-09-2023 r. Sędzia Komisarz sygn. akt: XIX GUp 1692/20 zezwolił na sprzedaż z wolnej ręki określonego w pkt. 1 prawa własności nieruchomości.

3.Sprzedaż będzie prowadzona przez Zenona Stępnia syndyka m...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 689 300 zł

13 459 zł/m2

497 m2

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Konstancin-Jeziorna, Od Lasu

Cena wywoławcza:

6 689 300 zł

13 459 zł/m2

497 m2

1.Przedmiotem sprzedaży jest prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej jako działka o nr ew. 80 i powierzchni 1647 m2, obręb 63, położonej przy ul. Od Lasu 22 w Konstancinie-Jeziornie, woj. mazowieckie, KW nr WA5M/0005886/1.

2.Postanowieniem z dnia5-09-2023 r. Sędzia Komisarz sygn. akt: XIX GUp 1692/20 zezwolił na sprzedaż z wolnej ręki określonego w pkt. 1 prawa własności nieruchomości.

3.Sprzedaż będzie prowadzona przez Zenona Stępnia syndyka m...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Prażmów, Ustanów, Opłotkowa

Przedmiot sprzedaży stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 346 o powierzchni 902 m2, położonej przy ul. Opłotkowej 24 w miejscowości Ustanów, w gminie Prażmów, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 175,33 m2. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie księga wieczysta nr ***.

Przedmiot sprzedaży jest dokładni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 143 000 zł

6 519 zł/m2

175 m2

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Syndyk Mirosław Stanisławski
Przetarg na dom

piaseczyński, Prażmów, Ustanów, Opłotkowa

Cena wywoławcza:

1 143 000 zł

6 519 zł/m2

175 m2

Przedmiot sprzedaży stanowi prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 346 o powierzchni 902 m2, położonej przy ul. Opłotkowej 24 w miejscowości Ustanów, w gminie Prażmów, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 175,33 m2. Dla w/w nieruchomości prowadzona jest przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Piasecznie księga wieczysta nr ***.

Przedmiot sprzedaży jest dokładni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-25

Organizator przetargu:
Syndyk Mirosław Stanisławski
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

... w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokaln...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 992 600 zł

10 460 zł/m2

191 m2

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

Cena wywoławcza:

1 992 600 zł

10 460 zł/m2

191 m2

... w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokaln...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

... w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 18.09.2023 r. (włącznie) do godz. 17:00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 992 600 zł

10 460 zł/m2

191 m2 6 pokoi

Termin: 2023-09-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

Cena wywoławcza:

1 992 600 zł

10 460 zł/m2

191 m2 6 pokoi

... w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 18.09.2023 r. (włącznie) do godz. 17:00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Łoziska

Syndyk masy upadłości

Osiedle przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Sobieniach Biskupich

ogłasza 2 konkursy ofert na sprzedaż z wolnej ręki dwóch nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości:

1. Prawa własności nieruchomości położonej w woj. mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola, obrębie 0015 Łoziska, dz. ew. nr 146/3 o powierzchni 974 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW *** – za cenę nie niższą niż 1.469.334,00 zł netto (jeden milion...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 469 334 zł

Termin: 2023-08-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Łoziska

Cena wywoławcza:

1 469 334 zł
Syndyk masy upadłości

Osiedle przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Sobieniach Biskupich

ogłasza 2 konkursy ofert na sprzedaż z wolnej ręki dwóch nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości:

1. Prawa własności nieruchomości położonej w woj. mazowieckim, powiecie piaseczyńskim, gminie Lesznowola, obrębie 0015 Łoziska, dz. ew. nr 146/3 o powierzchni 974 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW *** – za cenę nie niższą niż 1.469.334,00 zł netto (jeden milion...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-11

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Łoziska, Fabryczna

Kto sprzedaje

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.Cel ogłoszenia

Wyłonienie w drodze sprzedaży z wolnej ręki kupca nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.Przedm...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 469 334 zł

7 328 zł/m2

201 m2 7 pokoi

Termin: 2023-08-11

Organizator przetargu:
Syndyk Paweł Choina
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Łoziska, Fabryczna

Cena wywoławcza:

1 469 334 zł

7 328 zł/m2

201 m2 7 pokoi

Kto sprzedaje

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.Cel ogłoszenia

Wyłonienie w drodze sprzedaży z wolnej ręki kupca nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości.Przedm...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-11

Organizator przetargu:
Syndyk Paweł Choina
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

593 600 zł

1 937 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Termin: 2023-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Cena wywoławcza:

593 600 zł

1 937 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

742 000 zł

2 421 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Termin: 2023-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Cena wywoławcza:

742 000 zł

2 421 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

... w dniu 12.05.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokalne...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 214 000 zł

11 622 zł/m2

191 m2

Termin: 2023-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

Cena wywoławcza:

2 214 000 zł

11 622 zł/m2

191 m2

... w dniu 12.05.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokalne...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Marysin, Ludowa

Działając jako syndyk masy upadłości, na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza sprzedam z „wolnej ręki” udziały w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/13 z obrębu 0017 Marysin, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, pow. 0,1626 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr *** (dalej: Przedmiot Przetargu).

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Jacka Chruślickiego (nr uprawnień 618317), z dnia 17 s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

90 000 zł

563 zł/m2

160 m2 5 pokoi

Termin: 2023-04-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Lesznowola, Marysin, Ludowa

Cena wywoławcza:

90 000 zł

563 zł/m2

160 m2 5 pokoi

Działając jako syndyk masy upadłości, na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza sprzedam z „wolnej ręki” udziały w wysokości 1/4 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/13 z obrębu 0017 Marysin, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, pow. 0,1626 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr *** (dalej: Przedmiot Przetargu).

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Jacka Chruślickiego (nr uprawnień 618317), z dnia 17 s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Prażmów, Krupia Wólka, Kasztanowa

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt XIX GUp 483/22 (poprzednio: XVIII GUp 1349/19), ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 260,00 m2 z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym, położonej przy u...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

939 877 zł

3 615 zł/m2

260 m2

Termin: 2023-04-04

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
Przetarg na dom

piaseczyński, Prażmów, Krupia Wólka, Kasztanowa

Cena wywoławcza:

939 877 zł

3 615 zł/m2

260 m2

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt XIX GUp 483/22 (poprzednio: XVIII GUp 1349/19), ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 260,00 m2 z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym, położonej przy u...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-04-04

Organizator przetargu:
Syndyk Tycjan Saltarski
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości