Licytacje komornicze: domy Piaseczno

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Zalesie Górne, Leśnych Boginek

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy *** ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna 729 z obrębu 0042 położona jest w miejscowości ***, gmina Piaseczno. Sąsiedztwo stanowią budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej oraz działki niezabudowane. Dojazd do nieruchomości moż...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 928 646,75 zł

922 zł/m2

2 091 m2

Termin: 2024-02-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Zalesie Górne, Leśnych Boginek

Cena wywoławcza:

1 928 646,75 zł

922 zł/m2

2 091 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy *** ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka ewidencyjna 729 z obrębu 0042 położona jest w miejscowości ***, gmina Piaseczno. Sąsiedztwo stanowią budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej oraz działki niezabudowane. Dojazd do nieruchomości moż...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-02-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Kazimierza Przerwy-Tetmajera

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 465 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 348 975,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni prz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

348 975 zł

3 598 zł/m2

97 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Cena wywoławcza:

348 975 zł

3 598 zł/m2

97 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 465 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 348 975,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni prz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, MuzycznaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie TG GKm 47/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Muzyczna 18, 05-552 Łazy, dla której Sąd Rejonowy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

547 500 zł

6 366 zł/m2

86 m2

Termin: 2023-12-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Muzyczna

Cena wywoławcza:

547 500 zł

6 366 zł/m2

86 m2OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tomasz Gierała podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie TG GKm 47/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Muzyczna 18, 05-552 Łazy, dla której Sąd Rejonowy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Mokra

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Mokra,Henryków Urocze, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest dz. ew. nr 99/14 o powierzchni 1140mkw zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, wybudowanym w 2010r. posiadającym 1 kondygnację naziemną o...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

606 300 zł

4 185 zł/m2

145 m2

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Mokra

Cena wywoławcza:

606 300 zł

4 185 zł/m2

145 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Mokra,Henryków Urocze, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest dz. ew. nr 99/14 o powierzchni 1140mkw zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, wybudowanym w 2010r. posiadającym 1 kondygnację naziemną o...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Siedliska, Medyka

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działkę nr 704 o pow. 0,35 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 132,50 m.kw. oraz budynkiem godpodarczym o pow. 100,70 m.kw.

należącego/ej do dłużnika*** darowizny zawartą pomiędzy Mariuszem Pyrzakiem a Heleną Pyrzak i Stanisławem Pyrzak w dniu 5 maja 2010 r. przed notariuszem Bogumiłem Gazdą na wniosek : Asekuracja Sp. z o.o. Sopot, uznano za bezskuteczną)

położonej: Siedliska, , Siedliska, 37-732 Medyka,

dla które...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

222 750 zł

1 681 zł/m2

133 m2

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Siedliska, Medyka

Cena wywoławcza:

222 750 zł

1 681 zł/m2

133 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

działkę nr 704 o pow. 0,35 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 132,50 m.kw. oraz budynkiem godpodarczym o pow. 100,70 m.kw.

należącego/ej do dłużnika*** darowizny zawartą pomiędzy Mariuszem Pyrzakiem a Heleną Pyrzak i Stanisławem Pyrzak w dniu 5 maja 2010 r. przed notariuszem Bogumiłem Gazdą na wniosek : Asekuracja Sp. z o.o. Sopot, uznano za bezskuteczną)

położonej: Siedliska, , Siedliska, 37-732 Medyka,

dla które...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, ul. Leśna

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ul. Leśna ***,***, *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza ***, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę nr ew. ***/*** obręb ***, o powierzchni ***,***m2 położona: ***, ul. Leśna ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

604 667 zł

195 zł/m2

3 100 m2

Termin: 2023-11-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, ul. Leśna

Cena wywoławcza:

604 667 zł

195 zł/m2

3 100 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są*** przy ul. Leśna ***,***, *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza ***, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę nr ew. ***/*** obręb ***, o powierzchni ***,***m2 położona: ***, ul. Leśna ***, ***, dla której Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Przesmyckiego

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Przesmyckiego 23K,Chyliczki, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, działka nr ew. 24/18 obręb 0022 Piaseczno, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w miejsc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

956 197 zł

1 292 zł/m2Termin: 2023-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Przesmyckiego

Cena wywoławcza:

956 197 zł

1 292 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Przesmyckiego 23K,Chyliczki, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, działka nr ew. 24/18 obręb 0022 Piaseczno, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w miejsc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Orzeszkowej

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ul. Orzeszkowej, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość - dz. ew. nr 83/14 o powierzchni 729m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, 2-kondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 110m2 i powierzchni ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

963 000 zł

3 852 zł/m2

250 m2

Termin: 2023-07-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Orzeszkowej

Cena wywoławcza:

963 000 zł

3 852 zł/m2

250 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielami są *** położonej przy ul. Orzeszkowej, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość - dz. ew. nr 83/14 o powierzchni 729m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, 2-kondygnacyjnym z poddaszem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 110m2 i powierzchni ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Złotokłos, Urocza

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Urocza 8, 05-500 Złotokłos , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka nr ew. 681/2 obręb 0043 Złotokłos, gm. Piaseczno, o powierzchni c położonej: 05-500 Piaseczno, ul. Urocza 8, Złoto...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

426 896 zł

1 926 zł/m2

222 m2

Termin: 2023-07-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Złotokłos, Urocza

Cena wywoławcza:

426 896 zł

1 926 zł/m2

222 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Urocza 8, 05-500 Złotokłos , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka nr ew. 681/2 obręb 0043 Złotokłos, gm. Piaseczno, o powierzchni c położonej: 05-500 Piaseczno, ul. Urocza 8, Złoto...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Złotokłos, Grottgera

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Grottgera 05-504 Złotokłos , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku- 261,60 m2. Parter- 107,32m2. Garaż- 64,85m2.Poddasze - 154,43m2.Zabudowa budynk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

611 092,50 zł

2 336 zł/m2

262 m2

Termin: 2023-07-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Złotokłos, Grottgera

Cena wywoławcza:

611 092,50 zł

2 336 zł/m2

262 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Grottgera 05-504 Złotokłos , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, zrealizowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku- 261,60 m2. Parter- 107,32m2. Garaż- 64,85m2.Poddasze - 154,43m2.Zabudowa budynk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Dębowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Dębowa , Uwieliny, 05-540 Uwielny, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. T. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 454 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 460,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

340 950 zł

Termin: 2023-07-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Dębowa

Cena wywoławcza:

340 950 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy Dębowa , Uwieliny, 05-540 Uwielny, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. T. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 454 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 460,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Gołków

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Gołków, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi dz. ew. nr 844 o powierzchni 4187m2. Na nieruchomości zrealizowany został budynek o charakterze mieszkalnym, o powierzchni zabudowy ok. 1000mkw. Budynek wykonany bez wymaganych pozwo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

228 000 zł

228 zł/m2

1 000 m2

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

piaseczyński, Piaseczno, Gołków

Cena wywoławcza:

228 000 zł

228 zł/m2

1 000 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Gołków, 05-500 Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi dz. ew. nr 844 o powierzchni 4187m2. Na nieruchomości zrealizowany został budynek o charakterze mieszkalnym, o powierzchni zabudowy ok. 1000mkw. Budynek wykonany bez wymaganych pozwo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Głogowa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy Głogowa Zalesie Dolne, 05-500 Piaseczno , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. T. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość wyceniana stanowi działkę ewidencyjną o powierzchni 2087 m2w obrębie 65 Piaseczno. Działka ma kształt prostokąta o długości około 84 m i szerokości około 25 m. Nieruchomość przyleg...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 293 750 zł

6 665 zł/m2

194 m2

Termin: 2023-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Głogowa

Cena wywoławcza:

1 293 750 zł

6 665 zł/m2

194 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy Głogowa Zalesie Dolne, 05-500 Piaseczno , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. T. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość wyceniana stanowi działkę ewidencyjną o powierzchni 2087 m2w obrębie 65 Piaseczno. Działka ma kształt prostokąta o długości około 84 m i szerokości około 25 m. Nieruchomość przyleg...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Osiedlowa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Osiedlowa, Józefosław, 05-500 Piaseczno , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka nr ew. 139/49 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, o powierzchni 615 m2 położona 05-500 Piaseczno...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

546 558 zł

4 198 zł/m2

130 m2

Termin: 2023-06-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Osiedlowa

Cena wywoławcza:

546 558 zł

4 198 zł/m2

130 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. Osiedlowa, Józefosław, 05-500 Piaseczno , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka nr ew. 139/49 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, o powierzchni 615 m2 położona 05-500 Piaseczno...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Broniewskiego

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** położonej przy ul. Broniewskiego 18, 05-500 Piaseczno , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, dz. ew. nr 64 o powierzchni 495m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 91m2, posiadającym trzy kondygnacj...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

376 600 zł

4 138 zł/m2

91 m2

Termin: 2023-05-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Piaseczno, Broniewskiego

Cena wywoławcza:

376 600 zł

4 138 zł/m2

91 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** położonej przy ul. Broniewskiego 18, 05-500 Piaseczno , dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa, dz. ew. nr 64 o powierzchni 495m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 91m2, posiadającym trzy kondygnacj...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości