Przetargi nieruchomości: domy Piaseczno

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 235 000 zł

4 117 zł/m2

300 m2 1 pokój

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Głogowa 11

Cena wywoławcza:

1 235 000 zł

4 117 zł/m2

300 m2 1 pokój

Syndyk w masy upadłości *** w upadłości ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki (konkursu ofert) lub dodatkowo aukcji (przetarg ustny) na sprzedaż, w sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 3/5 w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, położonej w Piasecznie, pow. piaseczyński, przy ul. Głogowej 11, działka ew. nr 41, obręb 65, o powierzchni 2087 m2, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Piaseczni...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

485 000 zł

1 583 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Cena wywoławcza:

485 000 zł

1 583 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-22

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna

Kto sprzedaje

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 425 zł/m2

200 m2 7 pokoi

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 425 zł/m2

200 m2 7 pokoi

Kto sprzedaje

Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.

Przedmiot sprzedaży.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna 21

Kto sprzedaje
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.
Przedmiot sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fabryczn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 946 zł/m2

185 m2 7 pokoi

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Fabryczna 21

Cena wywoławcza:

1 285 000 zł

6 946 zł/m2

185 m2 7 pokoi

Kto sprzedaje
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Osiedla przy Wspólnej sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie IX GU 352/21.
Przedmiot sprzedaży.
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łoziskach przy ul. Fabryczn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

... w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokaln...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 992 600 zł

10 460 zł/m2

191 m2

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

Cena wywoławcza:

1 992 600 zł

10 460 zł/m2

191 m2

... w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokaln...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-22

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

... w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 18.09.2023 r. (włącznie) do godz. 17:00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę s...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 992 600 zł

10 460 zł/m2

191 m2 6 pokoi

Termin: 2023-09-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

Cena wywoławcza:

1 992 600 zł

10 460 zł/m2

191 m2 6 pokoi

... w dniu 22.09.2023 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, na I piętrze, pok. 38.

Pisemne oferty można składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w terminie do dnia 18.09.2023 r. (włącznie) do godz. 17:00 – w zamkniętych kopertach.

Oferty składane przez zainteresowanych winny zawierać:

1. Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2. Datę s...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

593 600 zł

1 937 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Termin: 2023-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Cena wywoławcza:

593 600 zł

1 937 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

742 000 zł

2 421 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Termin: 2023-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Cena wywoławcza:

742 000 zł

2 421 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Syndyk Masy Upadłości *** w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prowadzona jest księg...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-06-14

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

... w dniu 12.05.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokalne...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 214 000 zł

11 622 zł/m2

191 m2

Termin: 2023-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

Cena wywoławcza:

2 214 000 zł

11 622 zł/m2

191 m2

... w dniu 12.05.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokalne...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-05-12

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Kwiatowa

W postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt XVIII GUp 91/21) Syndyk podaje do wiadomości publicznej o prowadzonym przetargu na sprzedaż nieruchomości:

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,1350 ha położonej przy ul. Kwiatowej w Piasecznie, stanowiącej działkę ewidencyjną 89 z obrębu nr 75 m. Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW ***. Przedmiotowa ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 821 000 zł

5 263 zł/m2

346 m2 1 pokój

Termin: 2023-01-13

Organizator przetargu:
Malecha Krzemiński Noga
Przetarg na dom

Piaseczno, Kwiatowa

Cena wywoławcza:

1 821 000 zł

5 263 zł/m2

346 m2 1 pokój

W postępowaniu upadłościowym *** (sygn. akt XVIII GUp 91/21) Syndyk podaje do wiadomości publicznej o prowadzonym przetargu na sprzedaż nieruchomości:

1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o łącznej powierzchni 0,1350 ha położonej przy ul. Kwiatowej w Piasecznie, stanowiącej działkę ewidencyjną 89 z obrębu nr 75 m. Piaseczno, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KW ***. Przedmiotowa ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-13

Organizator przetargu:
Malecha Krzemiński Noga
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

... w dniu 13.01.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokalne...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 214 000 zł

11 622 zł/m2

191 m2

Termin: 2023-01-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

Piaseczno, Czajewicza

Cena wywoławcza:

2 214 000 zł

11 622 zł/m2

191 m2

... w dniu 13.01.2023 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, I piętro, pok. 38.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno z siedzibą w Piasecznie przy ul. Kościuszki 5 – na I piętrze, zostało opublikowane na stronach internetowych urzędu www.piaseczno.eu i BIP, na stronach internetowych wybranych portali branżowych oraz zostało zamieszczone w prasie lokalne...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-01-13

Organizator przetargu:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Syndyk Masy Upadłości Ireneusza Szczęsnego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

927 500 zł

3 026 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Termin: 2022-10-10

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Henryków-Urocze

Cena wywoławcza:

927 500 zł

3 026 zł/m2

307 m2 6 pokoi

Syndyk Masy Upadłości Ireneusza Szczęsnego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział XIX Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XIX GUp 1175/21, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, składnika masy upadłości w postaci udziału 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej dz, ew.129112, o powierzchni 3000 m2, w obrębie 0015, Henryków Urocze, gmina Piaseczno, powiat piaseczyńskiego, dla której prow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-10

Organizator przetargu:
Syndyk Tomasz Sadurski
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Wólka Kozodawska

Syndyk masy upadłości *** w upadłości – osoby ficzynej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 222/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej (na której usadowiony został budynek mieszkalny jednorodzinny) położona w miejscowości Wólka Kozodawska (05-501 Piaseczno) przy ul. Pogodnej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** oraz udział w wysokości 1/107 w wewnętrznej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

825 243 zł

3 114 zł/m2

265 m2

Termin: 2022-10-05

Organizator przetargu:
Syndyk Małgorzata Jarosińska
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Wólka Kozodawska

Cena wywoławcza:

825 243 zł

3 114 zł/m2

265 m2

Syndyk masy upadłości *** w upadłości – osoby ficzynej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 222/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej (na której usadowiony został budynek mieszkalny jednorodzinny) położona w miejscowości Wólka Kozodawska (05-501 Piaseczno) przy ul. Pogodnej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** oraz udział w wysokości 1/107 w wewnętrznej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-05

Organizator przetargu:
Syndyk Małgorzata Jarosińska
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Wólka Kozodawska

Syndyk masy upadłości *** w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 222/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej (na której usadowiony został budynek mieszkalny jednorodzinny) położona w miejscowości Wólka Kozodawska (05-501 Piaseczno) przy ul. Pogodnej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** oraz udział w wysokości 1/107 w wewnętrzne...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 100 325 zł

4 152 zł/m2

265 m2

Termin: 2022-07-28

Organizator przetargu:
Syndyk Małgorzata Jarosińska
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Wólka Kozodawska

Cena wywoławcza:

1 100 325 zł

4 152 zł/m2

265 m2

Syndyk masy upadłości *** w upadłości – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 222/21, sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo własności nieruchomości gruntowej (na której usadowiony został budynek mieszkalny jednorodzinny) położona w miejscowości Wólka Kozodawska (05-501 Piaseczno) przy ul. Pogodnej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW *** oraz udział w wysokości 1/107 w wewnętrzne...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-28

Organizator przetargu:
Syndyk Małgorzata Jarosińska
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Wólka Pracka

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XVIII GUp 1460/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze przetargu pisemnego i aukcji udziału w wielkości 1/24 w prawie własności nieruchomości, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 212, o powierzchni 1240m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 244m2, położonej w Piastowie przy ul. Sienkiewicza 13A, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wi...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

7 000 zł

29,00 zł/m2

244 m2

Termin: 2022-07-20

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Małkowska
Przetarg na dom

piaseczyński, Piaseczno, Wólka Pracka

Cena wywoławcza:

7 000 zł

29,00 zł/m2

244 m2

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - w postępowaniu upadłościowym sygn. akt XVIII GUp 1460/19, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w drodze przetargu pisemnego i aukcji udziału w wielkości 1/24 w prawie własności nieruchomości, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 212, o powierzchni 1240m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 244m2, położonej w Piastowie przy ul. Sienkiewicza 13A, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie, VI Wydział Ksiąg Wi...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-07-20

Organizator przetargu:
Syndyk Anna Małkowska
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości