Licytacje komornicze: domy podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

Suwałki, Ułanów Grochowskich

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 675/19 w dniu 12-01-2024 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są ***, *** położonej przy ul. Ułanów Groch...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

437 933,33 zł

3 197 zł/m2

137 m2

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Suwałki, Ułanów Grochowskich

Cena wywoławcza:

437 933,33 zł

3 197 zł/m2

137 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 675/19 w dniu 12-01-2024 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny, ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki, odbędzie się pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielami są ***, *** położonej przy ul. Ułanów Groch...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

białostocki, Łapy, Łupianka Nowa

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Łapach, Łupiance Nowej. Są to działki rolne niezabudowane o łącznej pow.9,8200 ha. (nr:83/6, 83/7, 83/13, 83/14, 83/15, 140/4, 140/7) oraz działka zabudowana nr.140/1 o pow.0,5600 ha , dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW *** oraz ***

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dwie księgi wieczyste.

...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

533 148 zł

3 136 zł/m2

170 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

białostocki, Łapy, Łupianka Nowa

Cena wywoławcza:

533 148 zł

3 136 zł/m2

170 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Łapach, Łupiance Nowej. Są to działki rolne niezabudowane o łącznej pow.9,8200 ha. (nr:83/6, 83/7, 83/13, 83/14, 83/15, 140/4, 140/7) oraz działka zabudowana nr.140/1 o pow.0,5600 ha , dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW *** oraz ***

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dwie księgi wieczyste.

...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sokólski, Kuźnica, Kruglany, Sokółka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 16-123 ***, dla której (adres: ul. ***, 16-100 Sokółka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym (59m2) oraz budynkiem gospodarczym (42m2) działka rolna o numerze ewidencyjnym ***, położona w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie ***, miejscowości *** o powierzchni całkowitej 0,1489ha, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wi...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

270 389,25 zł

4 583 zł/m2

59 m2

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sokólski, Kuźnica, Kruglany, Sokółka

Cena wywoławcza:

270 389,25 zł

4 583 zł/m2

59 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 16-123 ***, dla której (adres: ul. ***, 16-100 Sokółka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana domem mieszkalnym (59m2) oraz budynkiem gospodarczym (42m2) działka rolna o numerze ewidencyjnym ***, położona w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie ***, miejscowości *** o powierzchni całkowitej 0,1489ha, dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wi...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-11

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach (adres: ul. ***, Suwałki, 16-400 Suwałki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi (powierzchnia zabudowy domu murowanego: 120,60 m2, powierzchnia zabudowy domu drewnianego: 80,50 m2) oraz niewielkim budynkiem gospodarczym, działka nr *** i *** o pow. 2,6626 ha, położona pod adresem: ***...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

263 533,33 zł

1 310 zł/m2

201 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

suwalski, Szypliszki, Kaletnik

Cena wywoławcza:

263 533,33 zł

1 310 zł/m2

201 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach (adres: ul. ***, Suwałki, 16-400 Suwałki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi (powierzchnia zabudowy domu murowanego: 120,60 m2, powierzchnia zabudowy domu drewnianego: 80,50 m2) oraz niewielkim budynkiem gospodarczym, działka nr *** i *** o pow. 2,6626 ha, położona pod adresem: ***...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

białostocki, Michałowo, Jałówka, Białostocka

... https://e-licytacje.komornik.pl w drodze licytacji elektronicznej odbywać się będzie druga licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr geod. 113 o powierzchni 1800 m2, położonej pod adresem: 16-050 Jałówka, ul. Białostocka 3 (Gmina Michałowo), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość zabudowana wolno stojącym drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 72,38 m2 (według danych zawartyc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

71 289,33 zł

985 zł/m2

72 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

białostocki, Michałowo, Jałówka, Białostocka

Cena wywoławcza:

71 289,33 zł

985 zł/m2

72 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl w drodze licytacji elektronicznej odbywać się będzie druga licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr geod. 113 o powierzchni 1800 m2, położonej pod adresem: 16-050 Jałówka, ul. Białostocka 3 (Gmina Michałowo), dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. Nieruchomość zabudowana wolno stojącym drewnianym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 72,38 m2 (według danych zawartyc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Ciechanowiec

... pierwsza licytacja:
Nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 1385/2 o pow. 0,0066ha i 1386/1 o pow. 0,0628ha położone w jednostce ewidencyjnej Ciechanowiec miasto, obręb 0005Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
-Działka nr 1385/2: Kształt działki: niekorzystny, Ogrodzenie: drewniane, Nawierzchnia drogi doja...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

45 291 zł

1 132 zł/m2

40 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Ciechanowiec

Cena wywoławcza:

45 291 zł

1 132 zł/m2

40 m2

... pierwsza licytacja:
Nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym jako działka 1385/2 o pow. 0,0066ha i 1386/1 o pow. 0,0628ha położone w jednostce ewidencyjnej Ciechanowiec miasto, obręb 0005Ciechanowiec, powiat wysokomazowiecki, woj. podlaskie. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
-Działka nr 1385/2: Kształt działki: niekorzystny, Ogrodzenie: drewniane, Nawierzchnia drogi doja...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sokólski, Suchowola, Czerwonka, Sokółka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Czerwonka, 16-150 Suchowola, dla której (adres: ul. , Sokółka, 16-100 Sokółka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana murowanym domem mieszkalnym(pow.156m2), budynkiem inwertarskim fermy drobiu(pow.1932m2) oraz budynkiem inwentarsko-gospodarczym(pow.149m2), działkę rolną o numerze ewidencyjnym ***, położonej w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Suchowola,...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

270 389,25 zł

5,53 zł/m2

48 900 m2

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sokólski, Suchowola, Czerwonka, Sokółka

Cena wywoławcza:

270 389,25 zł

5,53 zł/m2

48 900 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Czerwonka, 16-150 Suchowola, dla której (adres: ul. , Sokółka, 16-100 Sokółka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana murowanym domem mieszkalnym(pow.156m2), budynkiem inwertarskim fermy drobiu(pow.1932m2) oraz budynkiem inwentarsko-gospodarczym(pow.149m2), działkę rolną o numerze ewidencyjnym ***, położonej w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, gminie Suchowola,...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

kolneński, Grabowo, Przywidzka

... druga licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** przy Przywidzka, 83-404 Grabowo Kościerskie, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Zmartwychwstańców 1, Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość położona jest poza zurbanizowanym terenem wsi Grabowo Kościerskie przy ul. Przywidzkiej 4, niedaleko skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 i ulicy Pr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

170 000 zł

2 046 zł/m2

83 m2 3 pokoje

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

kolneński, Grabowo, Przywidzka

Cena wywoławcza:

170 000 zł

2 046 zł/m2

83 m2 3 pokoje

... druga licytacja:

- użytkowania wieczystego, którego właścicielem jest *** przy Przywidzka, 83-404 Grabowo Kościerskie, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Zmartwychwstańców 1, Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Wyceniana nieruchomość położona jest poza zurbanizowanym terenem wsi Grabowo Kościerskie przy ul. Przywidzkiej 4, niedaleko skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 224 i ulicy Pr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

siemiatycki, Siemiatycze, Rogawka

... druga licytacja nieruchomości:
- działki o numerze ewidencyjnym 227/1 o powierzchni 1,2600 ha. Użytki to las klasy V, drzewostan to sosna w wieku 56 lat, zadrzewieniu 0,8 i bonitacji II. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie przeznaczonym pod tereny leśne.
- działki o numerze ewidencyjnym 205/6 o powierzchni 1,4416 ha. Użytki to grunty zabudowane i grunty orne klasy IVa i IVb. Zabudowę stanowi: dom w technologii drewnianej, z dobudowaną mu...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

38 000 zł

422 zł/m2

90 m2

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

siemiatycki, Siemiatycze, Rogawka

Cena wywoławcza:

38 000 zł

422 zł/m2

90 m2

... druga licytacja nieruchomości:
- działki o numerze ewidencyjnym 227/1 o powierzchni 1,2600 ha. Użytki to las klasy V, drzewostan to sosna w wieku 56 lat, zadrzewieniu 0,8 i bonitacji II. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona na terenie przeznaczonym pod tereny leśne.
- działki o numerze ewidencyjnym 205/6 o powierzchni 1,4416 ha. Użytki to grunty zabudowane i grunty orne klasy IVa i IVb. Zabudowę stanowi: dom w technologii drewnianej, z dobudowaną mu...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łomża, ul. Zdrojowa

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. ***, 18-421 ***, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 2 233 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 674 900,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto. Licytant przyst...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 674 900 zł

750 zł/m2

2 233 m2

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Łomża, ul. Zdrojowa

Cena wywoławcza:

1 674 900 zł

750 zł/m2

2 233 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. ***, 18-421 ***, dla której Sąd Rejonowy w Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Polowa 1, Łomża, 18-400 Łomża) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 2 233 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 674 900,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto. Licytant przyst...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Białystok, Dojlidy Górne

... pierwsza licytacja nieruchomości:

stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną nr. ***/*** obręb Dojlidy Górne o pow. 0,1830 ha położonej 15-572 Białystok, ul. Dojlidy Górne ***, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi zbiór dokumentów nr ***- brak KW
Działka o kształcie prostokąta w pełni uzbrojona zabudowana budynkiem murowanym,mieszkalnym o pow. zabudowy 84 m2, 2 kondygnacje nadziemne, zbliźniaczony z budynkiem na sąsiedniej działce oraz budynkiem murowanym, niemieszkalnym, 1 ko...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

327 460,50 zł

3 898 zł/m2

84 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Białystok, Dojlidy Górne

Cena wywoławcza:

327 460,50 zł

3 898 zł/m2

84 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości:

stanowiącej zabudowaną działkę ewidencyjną nr. ***/*** obręb Dojlidy Górne o pow. 0,1830 ha położonej 15-572 Białystok, ul. Dojlidy Górne ***, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku prowadzi zbiór dokumentów nr ***- brak KW
Działka o kształcie prostokąta w pełni uzbrojona zabudowana budynkiem murowanym,mieszkalnym o pow. zabudowy 84 m2, 2 kondygnacje nadziemne, zbliźniaczony z budynkiem na sąsiedniej działce oraz budynkiem murowanym, niemieszkalnym, 1 ko...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wasilków, Staszica

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym zlokalizowana w województwie podlaskim, powiat białostocki, gmina Wasilków, obrębie 13-Wasilków, przy ul. ***, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach **...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

703 077,33 zł

355 zł/m2

1 982 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Wasilków, Staszica

Cena wywoławcza:

703 077,33 zł

355 zł/m2

1 982 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg wieczystych (adres: ul. ul. Mickiewicza 103, Białystok, 15-950 Białystok) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym zlokalizowana w województwie podlaskim, powiat białostocki, gmina Wasilków, obrębie 13-Wasilków, przy ul. ***, składająca się z działek ewidencyjnych o numerach **...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Hajnówka, Podlasie

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Podlaskie 35, 17-200 Hajnówka, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce (adres: ul. , Hajnówka, 17-200 Hajnówka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Hajnówce ul. Podlasie 35 oznaczona jako działka nr 2580 i powierzchni 0,1685 ha dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wie...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

149 326 zł

1 867 zł/m2

80 m2

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Hajnówka, Podlasie

Cena wywoławcza:

149 326 zł

1 867 zł/m2

80 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Podlaskie 35, 17-200 Hajnówka, dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce (adres: ul. , Hajnówka, 17-200 Hajnówka) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w Hajnówce ul. Podlasie 35 oznaczona jako działka nr 2580 i powierzchni 0,1685 ha dla której IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wie...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sokólski, Kuźnica, Parczowce

... pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej:

Działka ozn.nr ***/***, o powierzchni 0,4212 ha (Br-RVI 0,0942, RV 0,1400, RVI 0,1870), - zabudowana.
Siedlisko zabudowane jest budynkiem mieszkalnym drewnianym, parterowym, z poddaszem niemieszkalnym., rok budowy 1960, powierzchnia zabudowy 54 m2 (wg. ewidencji budynków). Stan techniczny budynku mieszkalnego dostateczny. Na terenie działki położona jest część murowanego budynku gospodarczego. Na działce znajdują się pozostałośc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

40 950,75 zł

758 zł/m2

54 m2

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sokólski, Kuźnica, Parczowce

Cena wywoławcza:

40 950,75 zł

758 zł/m2

54 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej stanowiącej:

Działka ozn.nr ***/***, o powierzchni 0,4212 ha (Br-RVI 0,0942, RV 0,1400, RVI 0,1870), - zabudowana.
Siedlisko zabudowane jest budynkiem mieszkalnym drewnianym, parterowym, z poddaszem niemieszkalnym., rok budowy 1960, powierzchnia zabudowy 54 m2 (wg. ewidencji budynków). Stan techniczny budynku mieszkalnego dostateczny. Na terenie działki położona jest część murowanego budynku gospodarczego. Na działce znajdują się pozostałośc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Szepietowo, Ogrodowa

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** ***, 18-210 Szepietowo, dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ludowa 44, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niewydzielony udział w wysokości 175/320 w nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną zlokalizowaną w gminie Szepietowo, w powiecie wysokomazowieckiem, woj. podlask...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

226 000 zł

189 zł/m2

1 197 m2

Termin: 2023-11-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Szepietowo, Ogrodowa

Cena wywoławcza:

226 000 zł

189 zł/m2

1 197 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy *** ***, 18-210 Szepietowo, dla której Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem, IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Ludowa 44, Wysokie Mazowieckie, 18-200 Wysokie Mazowieckie) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
niewydzielony udział w wysokości 175/320 w nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną zlokalizowaną w gminie Szepietowo, w powiecie wysokomazowieckiem, woj. podlask...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości