Przetargi nieruchomości: domy podlaskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Augustów, Polna

... dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 09 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


W wyznaczonym te...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

392 850 zł

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

Cena wywoławcza:

392 850 zł
... dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 09 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


W wyznaczonym te...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, 3 Maja

... dnia 08 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 25 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.W wyz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

991 550 zł

Termin: 2023-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, 3 Maja

Cena wywoławcza:

991 550 zł
... dnia 08 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 25 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.W wyz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Syndyk masy upadłości ***

sprzeda w trybie z wolnej ręki

udziału ½ w prawie własności nieruchomości położonej w Kleosinie przy ul. Gałczyńskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***.

1. Opis przedmiotu sprzedaży: udział wynoszący 1/2 część prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 313,12 m2, położonej w miejscowości Kleosin przy ul. Gałczyńskiego 4, gmina Juchno...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

293 017 zł

936 zł/m2

313 m2 10 pokoi

Termin: 2023-11-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Cena wywoławcza:

293 017 zł

936 zł/m2

313 m2 10 pokoi

Syndyk masy upadłości ***

sprzeda w trybie z wolnej ręki

udziału ½ w prawie własności nieruchomości położonej w Kleosinie przy ul. Gałczyńskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***.

1. Opis przedmiotu sprzedaży: udział wynoszący 1/2 część prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 313,12 m2, położonej w miejscowości Kleosin przy ul. Gałczyńskiego 4, gmina Juchno...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Syndyk masy upadłości ***

sprzeda w trybie z wolnej ręki

udziału ½ w prawie własności nieruchomości położonej w Kleosinie przy ul. Gałczyńskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***,

1. Opis przedmiotu sprzedaży: udział wynoszący 1/2 część prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 313,12 m2, położonej w miejscowości Kleosin przy ul. Gałczyńskiego , gmina Juchnow...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

293 017 zł

350 zł/m2

838 m2 8 pokoi

Termin: 2023-11-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

białostocki, Juchnowiec Kościelny, Kleosin, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Cena wywoławcza:

293 017 zł

350 zł/m2

838 m2 8 pokoi

Syndyk masy upadłości ***

sprzeda w trybie z wolnej ręki

udziału ½ w prawie własności nieruchomości położonej w Kleosinie przy ul. Gałczyńskiego 4, dla której Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ***,

1. Opis przedmiotu sprzedaży: udział wynoszący 1/2 część prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 313,12 m2, położonej w miejscowości Kleosin przy ul. Gałczyńskiego , gmina Juchnow...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-02

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

moniecki, Krypno, Krypno Wielkie

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości położonej w Krypnie Wielkim (powiat moniecki, województwo podlaskie), zabudowanej wolnostojącym domem jednorodzinnym. Łączna powierzchnia działki 0,5095 ha, powierzchnia użytkowa domu 124,80 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ***. Przedmiot postępowania może zostać sprzedany ze cenę nie niższą niż 255 551,20 (słownie: dwieście pięćdziesią...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

255 551,20 zł

2 048 zł/m2

125 m2

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk Szymon Stasiński
Przetarg na dom

moniecki, Krypno, Krypno Wielkie

Cena wywoławcza:

255 551,20 zł

2 048 zł/m2

125 m2

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości położonej w Krypnie Wielkim (powiat moniecki, województwo podlaskie), zabudowanej wolnostojącym domem jednorodzinnym. Łączna powierzchnia działki 0,5095 ha, powierzchnia użytkowa domu 124,80 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ***. Przedmiot postępowania może zostać sprzedany ze cenę nie niższą niż 255 551,20 (słownie: dwieście pięćdziesią...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-20

Organizator przetargu:
Syndyk Szymon Stasiński
Przetarg na dom

Augustów, Polna

... dnia 18 października 2023 r. o godz. 9.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 10 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie


Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

392 850 zł

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

Cena wywoławcza:

392 850 zł
... dnia 18 października 2023 r. o godz. 9.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 10 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie


Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Hajnówka, Granitowa

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 437/18/S) sprzeda w drodze przetargu pisemnego

½ udziału w nieruchomości położonej w Hajnówce, składającej się z działki nr 27/5, o pow. 0,1008 ha, zabudowanej budynkiem przy ul. Granitowej 17, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 52.500,00 zł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

52 500 zł

750 zł/m2

70 m2 4 pokoje

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Hajnówka, Granitowa

Cena wywoławcza:

52 500 zł

750 zł/m2

70 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 437/18/S) sprzeda w drodze przetargu pisemnego

½ udziału w nieruchomości położonej w Hajnówce, składającej się z działki nr 27/5, o pow. 0,1008 ha, zabudowanej budynkiem przy ul. Granitowej 17, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 52.500,00 zł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

moniecki, Krypno, Krypno Wielkie

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości położonej w Krypnie Wielkim (powiat moniecki, województwo podlaskie), zabudowanej wolnostojącym domem jednorodzinnym. Łączna powierzchnia działki 0,5095 ha, powierzchnia użytkowa domu 124,80 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ***. Przedmiot postępowania może zostać sprzedany ze cenę nie niższą niż 319 439,00 (słownie: trzysta dziewiętnaśc...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

319 439 zł

2 560 zł/m2

125 m2

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk Szymon Stasiński
Przetarg na dom

moniecki, Krypno, Krypno Wielkie

Cena wywoławcza:

319 439 zł

2 560 zł/m2

125 m2

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości położonej w Krypnie Wielkim (powiat moniecki, województwo podlaskie), zabudowanej wolnostojącym domem jednorodzinnym. Łączna powierzchnia działki 0,5095 ha, powierzchnia użytkowa domu 124,80 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ***. Przedmiot postępowania może zostać sprzedany ze cenę nie niższą niż 319 439,00 (słownie: trzysta dziewiętnaśc...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk Szymon Stasiński
Przetarg na dom

Hajnówka, Granitowa 17

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 437/18/S) sprzeda w drodze przetargu pisemnego ½ udziału w nieruchomości położonej w Hajnówce, składającej się z działki nr 27/5, o pow. 0,1008 ha, zabudowanej budynkiem przy ul. Granitowej 17, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/__000pokaż telefon Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 52.5...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

52 500 zł

750 zł/m2

70 m2 4 pokoje

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Hajnówka, Granitowa 17

Cena wywoławcza:

52 500 zł

750 zł/m2

70 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: VIII GUp 437/18/S) sprzeda w drodze przetargu pisemnego ½ udziału w nieruchomości położonej w Hajnówce, składającej się z działki nr 27/5, o pow. 0,1008 ha, zabudowanej budynkiem przy ul. Granitowej 17, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI2P/__000pokaż telefon Cena wywoławcza (minimalna) wynosi 52.5...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łomża

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

***, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Handel Dystrybucja *** w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. XXXXXX158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składa się:

zabudowana nieruchomość gruntowa składaj...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

2 150 000 zł

3 325 zł/m2

647 m2 7 pokoi

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Łomża

Cena wywoławcza:

2 150 000 zł

3 325 zł/m2

647 m2 7 pokoi

Oferta aktualna - możliwość umówienia bezpiecznej prezentacji. Zapraszamy!

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

***, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Handel Dystrybucja *** w upadłości likwidacyjnej, adres do korespondencji: 15-483 Białystok, ul. Fabryczna 8/4, tel. XXXXXX158, ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki, za cenę nie niższą niż ceny oszacowania, nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa.

Na przedmiot sprzedaży, składa się:

zabudowana nieruchomość gruntowa składaj...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-09-28

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

suwalski, Bakałarzewo, Nowa Kamionka

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki 1/3 udziału przypadającego Upadłej w prawie do nieruchomości położonej w Nowej Kamionce 10, gmina Bakałarzewo, obręb ewidencyjny Nowa Kamionka:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nowej Kamionce 10, składająca się z działki ewidencyjnej nr 35/5 o pow. 0,3268 ha (obręb ewidencyjny 0007- Nowa Kamiona, gmina Bakałarzewo). Nieruchomość zabudowana drewnianym ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

23 552 zł

387 zł/m2

61 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

suwalski, Bakałarzewo, Nowa Kamionka

Cena wywoławcza:

23 552 zł

387 zł/m2

61 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki 1/3 udziału przypadającego Upadłej w prawie do nieruchomości położonej w Nowej Kamionce 10, gmina Bakałarzewo, obręb ewidencyjny Nowa Kamionka:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nowej Kamionce 10, składająca się z działki ewidencyjnej nr 35/5 o pow. 0,3268 ha (obręb ewidencyjny 0007- Nowa Kamiona, gmina Bakałarzewo). Nieruchomość zabudowana drewnianym ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

suwalski, Bakałarzewo, Nowa Kamionka

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki 1/3 udziału przypadającego Upadłej w prawie do nieruchomości położonej w Nowej Kamionce 10, gmina Bakałarzewo, obręb ewidencyjny Nowa Kamionka:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nowej Kamionce 10, składająca się z działki ewidencyjnej nr 35/5 o pow. 0,3268 ha (obręb ewidencyjny 0007- Nowa Kamiona, gmina Bakałarzewo). Nieruchomość zabudowana drewnianym pa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

23 553 zł

280 zł/m2

84 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

suwalski, Bakałarzewo, Nowa Kamionka

Cena wywoławcza:

23 553 zł

280 zł/m2

84 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki 1/3 udziału przypadającego Upadłej w prawie do nieruchomości położonej w Nowej Kamionce 10, gmina Bakałarzewo, obręb ewidencyjny Nowa Kamionka:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nowej Kamionce 10, składająca się z działki ewidencyjnej nr 35/5 o pow. 0,3268 ha (obręb ewidencyjny 0007- Nowa Kamiona, gmina Bakałarzewo). Nieruchomość zabudowana drewnianym pa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-29

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

moniecki, Krypno, Krypno Wielkie

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości położonej w Krypnie Wielkim (powiat moniecki, województwo podlaskie), zabudowanej wolnostojącym domem jednorodzinnym. Łączna powierzchnia działki 0,5095 ha, powierzchnia użytkowa domu 124,80 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ***. Przedmiot postępowania może zostać sprzedany ze cenę nie niższą niż 383 326,80 (słownie: trzysta osiemdziesią...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

383 326,80 zł

3 072 zł/m2

125 m2

Termin: 2023-08-18

Organizator przetargu:
Syndyk Szymon Stasiński
Przetarg na dom

moniecki, Krypno, Krypno Wielkie

Cena wywoławcza:

383 326,80 zł

3 072 zł/m2

125 m2

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji nieruchomości położonej w Krypnie Wielkim (powiat moniecki, województwo podlaskie), zabudowanej wolnostojącym domem jednorodzinnym. Łączna powierzchnia działki 0,5095 ha, powierzchnia użytkowa domu 124,80 m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr ***. Przedmiot postępowania może zostać sprzedany ze cenę nie niższą niż 383 326,80 (słownie: trzysta osiemdziesią...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-18

Organizator przetargu:
Syndyk Szymon Stasiński
Przetarg na dom

suwalski, Bakałarzewo, Nowa Kamionka

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki 1/3 udziału przypadającego Upadłej w prawie do nieruchomości położonej w Nowej Kamionce 10, gmina Bakałarzewo, obręb ewidencyjny Nowa Kamionka:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nowej Kamionce 10, składająca się z działki ewidencyjnej nr 35/5 o pow. 0,3268 ha (obręb ewidencyjny 0007- Nowa Kamiona, gmina Bakałarzewo). Nieruchomość zabudowana drewnianym pa...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 329 zł

420 zł/m2

84 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

suwalski, Bakałarzewo, Nowa Kamionka

Cena wywoławcza:

35 329 zł

420 zł/m2

84 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki 1/3 udziału przypadającego Upadłej w prawie do nieruchomości położonej w Nowej Kamionce 10, gmina Bakałarzewo, obręb ewidencyjny Nowa Kamionka:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nowej Kamionce 10, składająca się z działki ewidencyjnej nr 35/5 o pow. 0,3268 ha (obręb ewidencyjny 0007- Nowa Kamiona, gmina Bakałarzewo). Nieruchomość zabudowana drewnianym pa...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

suwalski, Bakałarzewo, Nowa Kamionka

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki 1/3 udziału przypadającego Upadłej w prawie do nieruchomości położonej w Nowej Kamionce 10, gmina Bakałarzewo, obręb ewidencyjny Nowa Kamionka:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nowej Kamionce 10, składająca się z działki ewidencyjnej nr 35/5 o pow. 0,3268 ha (obręb ewidencyjny 0007- Nowa Kamiona, gmina Bakałarzewo). Nieruchomość zabudowana drewnianym ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

35 328 zł

580 zł/m2

61 m2 4 pokoje

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

suwalski, Bakałarzewo, Nowa Kamionka

Cena wywoławcza:

35 328 zł

580 zł/m2

61 m2 4 pokoje

Syndyk masy upadłości *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki 1/3 udziału przypadającego Upadłej w prawie do nieruchomości położonej w Nowej Kamionce 10, gmina Bakałarzewo, obręb ewidencyjny Nowa Kamionka:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Nowej Kamionce 10, składająca się z działki ewidencyjnej nr 35/5 o pow. 0,3268 ha (obręb ewidencyjny 0007- Nowa Kamiona, gmina Bakałarzewo). Nieruchomość zabudowana drewnianym ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-08-10

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości