Przetargi nieruchomości: domy augustowski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Augustów, Polna

... dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 09 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


W wyznaczonym te...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

392 850 zł





Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

Cena wywoławcza:

392 850 zł




... dnia 17 stycznia 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 09 stycznia 2024 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.


W wyznaczonym te...
Szczegóły przetargu

Termin: 2024-01-17

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, 3 Maja

... dnia 08 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.



W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.



Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 25 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.



Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.



W wyz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

991 550 zł





Termin: 2023-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, 3 Maja

Cena wywoławcza:

991 550 zł




... dnia 08 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.



W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.



Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 25 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.



Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.



W wyz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

... dnia 18 października 2023 r. o godz. 9.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 10 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie


Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

392 850 zł





Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

Augustów, Polna

Cena wywoławcza:

392 850 zł




... dnia 18 października 2023 r. o godz. 9.00

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie przy ulicy Młyńskiej 35, w Sali Narad, pokój Nr 411, 3 piętro.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne.


Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do 10 października 2023 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Augustowie


Nr 87 1240 5211 1111 0000 4921 6440.


Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazany wyżej rachunek.

...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Augustowa
Przetarg na dom

augustowski, Lipsk, Dolinczany

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości: gruntowej rolnej zabudowanej na działce nr geod. 148 o pow. 4,14 ha, działce rolnej niezabudowanej nr geod. 149 o pow. 0,95 ha oraz działce o nr 104 o pow. 1,54 ha położonych w obrębie miejscowości Dolinczany, gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. Podlaskie, dla których Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***.

Cena to 66% wartości oszacowania, tj 50.160,00 zł (pięćdziesiąt ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 160 zł

627 zł/m2

80 m2

Termin: 2022-10-24

Organizator przetargu:
Syndyk Daniel Zabłocki
Przetarg na dom

augustowski, Lipsk, Dolinczany

Cena wywoławcza:

50 160 zł

627 zł/m2

80 m2

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości: gruntowej rolnej zabudowanej na działce nr geod. 148 o pow. 4,14 ha, działce rolnej niezabudowanej nr geod. 149 o pow. 0,95 ha oraz działce o nr 104 o pow. 1,54 ha położonych w obrębie miejscowości Dolinczany, gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. Podlaskie, dla których Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr ***.

Cena to 66% wartości oszacowania, tj 50.160,00 zł (pięćdziesiąt ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-24

Organizator przetargu:
Syndyk Daniel Zabłocki
Przetarg na dom

augustowski, Lipsk, Dolinczany

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości: gruntowej rolnej zabudowanej na działce nr geod. 148 o pow. 4,14 ha, działce rolnej niezabudowanej nr geod. 149 o pow. 0,95 ha oraz działce o nr 104 o pow. 1,54 ha położonych w obrębie miejscowości Dolinczany, gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. Podlaskie, dla których Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SU1A/0004426/6. Cena to 66% wartości oszacowania, tj 50.160,00 zł (pięćd...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 160 zł

0,89 zł/m2



Termin: 2022-10-24

Organizator przetargu:
Syndyk Daniel Zabłocki
Przetarg na dom

augustowski, Lipsk, Dolinczany

Cena wywoławcza:

50 160 zł

0,89 zł/m2


Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości: gruntowej rolnej zabudowanej na działce nr geod. 148 o pow. 4,14 ha, działce rolnej niezabudowanej nr geod. 149 o pow. 0,95 ha oraz działce o nr 104 o pow. 1,54 ha położonych w obrębie miejscowości Dolinczany, gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. Podlaskie, dla których Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SU1A/0004426/6. Cena to 66% wartości oszacowania, tj 50.160,00 zł (pięćd...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-10-24

Organizator przetargu:
Syndyk Daniel Zabłocki
Przetarg na dom

augustowski, Lipsk, Dolinczany

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości: gruntowej rolnej zabudowanej na działce nr geod. 148 o pow. 4,14 ha, działce rolnej niezabudowanej nr geod. 149 o pow. 0,95 ha oraz działce o nr 104 o pow. 1,54 ha położonych w obrębie miejscowości Dolinczany, gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. Podlaskie, dla których Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SU1A/0004426/6, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za cenę stanowiącą...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

76 000 zł

950 zł/m2

80 m2

Termin: 2022-06-28

Organizator przetargu:
Syndyk Daniel Zabłocki
Przetarg na dom

augustowski, Lipsk, Dolinczany

Cena wywoławcza:

76 000 zł

950 zł/m2

80 m2

Przedmiotem konkursu ofert jest udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości: gruntowej rolnej zabudowanej na działce nr geod. 148 o pow. 4,14 ha, działce rolnej niezabudowanej nr geod. 149 o pow. 0,95 ha oraz działce o nr 104 o pow. 1,54 ha położonych w obrębie miejscowości Dolinczany, gmina Lipsk, powiat augustowski, woj. Podlaskie, dla których Sąd Rejonowy w Augustowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SU1A/0004426/6, z wolnej ręki w trybie konkursu ofert za cenę stanowiącą...
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-06-28

Organizator przetargu:
Syndyk Daniel Zabłocki
Przetarg na dom

augustowski, Bargłów Kościelny

Syndyka masy upadłości K. Turowskiego postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy.Po uzyskiwaniu zgody sędziego komisarza  sprzeda w ramach drugiego przetargu  nieruchomość położoną w Bargłowie Kościelnym, Łabętnik o powierzchni 3,895 ha Nr działki 9/3. Składająca się z gruntów IV i V klasy.

Nieruchomość w momencie sprzedaży będzie wolna od obciążeń i osób ją zamieszkujących.

Z operatem nieruchomości  i warunkami przetargu można się zapoznać w kancelarii...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

321 240 zł

3 918 zł/m2

82 m2 4 pokoje

Termin: 2021-09-30

Organizator przetargu:
Syndyk Marcin Kopacz
Przetarg na dom

augustowski, Bargłów Kościelny

Cena wywoławcza:

321 240 zł

3 918 zł/m2

82 m2 4 pokoje

Syndyka masy upadłości K. Turowskiego postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy.Po uzyskiwaniu zgody sędziego komisarza  sprzeda w ramach drugiego przetargu  nieruchomość położoną w Bargłowie Kościelnym, Łabętnik o powierzchni 3,895 ha Nr działki 9/3. Składająca się z gruntów IV i V klasy.

Nieruchomość w momencie sprzedaży będzie wolna od obciążeń i osób ją zamieszkujących.

Z operatem nieruchomości  i warunkami przetargu można się zapoznać w kancelarii...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-30

Organizator przetargu:
Syndyk Marcin Kopacz
Przetarg na dom

augustowski, Bargłów Kościelny

Syndyka masy upadłości K. Turowskiego postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy.Po uzyskiwaniu zgody sędziego komisarza  sprzeda w ramach drugiego przetargu  nieruchomość położoną w Bargłowie Kościelnym, Łabętnik o powierzchni 3,895 ha Nr działki 9/3. Składająca się z gruntów IV i V klasy.

Nieruchomość w momencie sprzedaży będzie wolna od obciążeń i osób ją zamieszkujących.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2021 r.

Z operatem nieruchomości...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

321 240 zł

3 918 zł/m2

82 m2 4 pokoje

Termin: 2021-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

augustowski, Bargłów Kościelny

Cena wywoławcza:

321 240 zł

3 918 zł/m2

82 m2 4 pokoje

Syndyka masy upadłości K. Turowskiego postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy.Po uzyskiwaniu zgody sędziego komisarza  sprzeda w ramach drugiego przetargu  nieruchomość położoną w Bargłowie Kościelnym, Łabętnik o powierzchni 3,895 ha Nr działki 9/3. Składająca się z gruntów IV i V klasy.

Nieruchomość w momencie sprzedaży będzie wolna od obciążeń i osób ją zamieszkujących.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 lipca 2021 r.

Z operatem nieruchomości...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-12

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości