Przetargi nieruchomości: domy pomorskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Żukowo

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 55/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Witosławy 10 w Żukowie, gmina Żukowo, powiat kartuski, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1033, o powierzchni 660m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 144,89m2, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wy...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

372 600 zł

2 588 zł/m2

144 m2

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Żukowo

Cena wywoławcza:

372 600 zł

2 588 zł/m2

144 m2

Syndyk masy upadłości *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu o sygnaturze akt VI GUp 55/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Witosławy 10 w Żukowie, gmina Żukowo, powiat kartuski, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1033, o powierzchni 660m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni użytkowej 144,89m2, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach V Wy...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Pruszcz Gdański, Gdańska

... w dniu 8 grudnia 2023 r. od godziny 1000, co 20 minut w sali posiedzeń numer 1 Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta. Wpłacenie wadium jest równoznacz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

635 000 zł

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Przetarg na dom

Pruszcz Gdański, Gdańska

Cena wywoławcza:

635 000 zł
... w dniu 8 grudnia 2023 r. od godziny 1000, co 20 minut w sali posiedzeń numer 1 Urzędu Miasta Pruszcz Gdański przy ul. Grunwaldzkiej 20.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu przelewem (z zaznaczeniem na jaką nieruchomość jest wpłata) najpóźniej do dnia 5 grudnia 2023 r. na konto Bank Spółdzielczy Nr 63 8335 0003 0121 1827 2000 0080.

Za datę wpłaty wadium przyjmuje się datę uznania środków na rachunku bankowym Urzędu Miasta. Wpłacenie wadium jest równoznacz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Pruszcz Gdański
Przetarg na dom

Gdańsk, Szczygla

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 288/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości:  ½ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanej przy ulicy Szczygła 36 w Skierdach, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 59/115, obręb 0009 Skierdy, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo ma...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

156 800 zł

1 668 zł/m2

94 m2 5 pokoi

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Gdańsk, Szczygla

Cena wywoławcza:

156 800 zł

1 668 zł/m2

94 m2 5 pokoi

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ***, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oznaczonym sygnaturą akt VI GUp 288/22 ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości:  ½ prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanej przy ulicy Szczygła 36 w Skierdach, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 59/115, obręb 0009 Skierdy, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo ma...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-08

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

starogardzki, Bobowo

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bobowo przy ul. Gdańskiej 24, gminie Bobowo, powiecie starogardzkim, województwie pomorskim, składającej się z dwóch działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 221/1 i 221/2 łącznego obszaru 0,2527 ha. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 221/2 o obszarze 0,0...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

1 775 zł/m2

169 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Poczta Polska SA
Przetarg na dom

starogardzki, Bobowo

Cena wywoławcza:

300 000 zł

1 775 zł/m2

169 m2

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Bobowo przy ul. Gdańskiej 24, gminie Bobowo, powiecie starogardzkim, województwie pomorskim, składającej się z dwóch działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi: 221/1 i 221/2 łącznego obszaru 0,2527 ha. Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 221/2 o obszarze 0,0...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-06

Organizator przetargu:
Poczta Polska SA
Przetarg na dom

człuchowski, Człuchów, Rychnowy

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/3 prawa własności domu w miejscowości Rychnowy, gmina Człuchów wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (09.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/83/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - 1/3 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 80/8 obszaru 992 m² położonej w miejscowości Rychnowy nr 2, gmina Człuchów. Nieruchomość zabudo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

58 500 zł

430 zł/m2

136 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

człuchowski, Człuchów, Rychnowy

Cena wywoławcza:

58 500 zł

430 zł/m2

136 m2 3 pokoje

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż 1/3 prawa własności domu w miejscowości Rychnowy, gmina Człuchów wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (09.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/83/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - 1/3 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 80/8 obszaru 992 m² położonej w miejscowości Rychnowy nr 2, gmina Człuchów. Nieruchomość zabudo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

starogardzki, Bobowo, Jabłówko

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ¾ prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jabłówko, powiat starogardzki wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/582/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - ¾ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jabłówko nr 21A, obręb Jabłówko, gmina Bobowo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

210 600 zł

2 393 zł/m2

88 m2 5 pokoi

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

starogardzki, Bobowo, Jabłówko

Cena wywoławcza:

210 600 zł

2 393 zł/m2

88 m2 5 pokoi

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż ¾ prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Jabłówko, powiat starogardzki wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/582/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - ¾ prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Jabłówko nr 21A, obręb Jabłówko, gmina Bobowo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

tczewski, Gniew, Polskie Gronowo

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w miejscowości Gronowo 3, w powiecie tczewskim, wchodzącej w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** (VI GUp 10/22) nie prowadzących działalności gospodarczej, zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w 83-140 Polskie Gronowo 3...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 700 zł

1 616 zł/m2

45 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

tczewski, Gniew, Polskie Gronowo

Cena wywoławcza:

72 700 zł

1 616 zł/m2

45 m2 3 pokoje

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym, położonej w miejscowości Gronowo 3, w powiecie tczewskim, wchodzącej w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** (VI GUp 10/22) nie prowadzących działalności gospodarczej, zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawa własności nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w 83-140 Polskie Gronowo 3...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

tczewski, Tczew, Czarlin, Lipowa 5

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/13/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 36/1 obszaru 900 m2, położonej w miejscowości Czarlin przy ulicy Lipowej nr 5, obręb Czarlin, gmina Tczew powiat tczewski. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 137,97 m2 oraz budynkiem gospodarczym o p...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

57 375 zł

410 zł/m2

140 m2 7 pokoi

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

tczewski, Tczew, Czarlin, Lipowa 5

Cena wywoławcza:

57 375 zł

410 zł/m2

140 m2 7 pokoi

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/13/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 36/1 obszaru 900 m2, położonej w miejscowości Czarlin przy ulicy Lipowej nr 5, obręb Czarlin, gmina Tczew powiat tczewski. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 137,97 m2 oraz budynkiem gospodarczym o p...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

tczewski, Tczew, Czarlin, Lipowa

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/13/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 36/1 obszaru 900 m2, położonej w miejscowości Czarlin przy ulicy Lipowej nr 5, obręb Czarlin, gmina Tczew powiat tczewski. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 137,97 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

57 375 zł

419 zł/m2

137 m2 7 pokoi

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

tczewski, Tczew, Czarlin, Lipowa

Cena wywoławcza:

57 375 zł

419 zł/m2

137 m2 7 pokoi

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/13/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - 1/8 prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 36/1 obszaru 900 m2, położonej w miejscowości Czarlin przy ulicy Lipowej nr 5, obręb Czarlin, gmina Tczew powiat tczewski. Nieruchomość zabudowana jest jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 137,97 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

chojnicki, Chojnice, Czartołomie

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności domu w zabudowie szeregowej w Czartołomie, gmina Chojnice wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (09.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/839/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/9, położoną w miejscowości Czartołomie nr 5, gmina Chojnice. Nieruchomość zabudowana je...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

218 167 zł

3 463 zł/m2

63 m2 5 pokoi

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

chojnicki, Chojnice, Czartołomie

Cena wywoławcza:

218 167 zł

3 463 zł/m2

63 m2 5 pokoi

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności domu w zabudowie szeregowej w Czartołomie, gmina Chojnice wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (09.11.2023 r.)

Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącej działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/839/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/9, położoną w miejscowości Czartołomie nr 5, gmina Chojnice. Nieruchomość zabudowana je...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

słupski, Kobylnica, Sycewice

UWAGA ! ! !

Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt z syndykiem.

*** nieruchomość położona przy ul. Kościelnej 12 w miejscowości Sycewice, gmina Kobylnica

*** na działce nr 66 w obrębie PGR Sycewice o powierzchni 0,098 ha,

*** zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 107,20 m2,

*** dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wiecz...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

533 210 zł

4 974 zł/m2

107 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

słupski, Kobylnica, Sycewice

Cena wywoławcza:

533 210 zł

4 974 zł/m2

107 m2 3 pokoje

UWAGA ! ! !

Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt z syndykiem.

*** nieruchomość położona przy ul. Kościelnej 12 w miejscowości Sycewice, gmina Kobylnica

*** na działce nr 66 w obrębie PGR Sycewice o powierzchni 0,098 ha,

*** zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
w zabudowie wolnostojącej o powierzchni użytkowej 107,20 m2,

*** dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych księga wiecz...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Czarna Woda, Starowiejska 50

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do niezabudowanej nieruchomości gruntowej zabudowanej domem letniskowym w miejscowości Czarna Woda, powiat starogardzki wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)
Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/366/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawo Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 672/13 obszaru 5546 m² położonej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

498 164 zł

13 712 zł/m2

36 m2 3 pokoje

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Czarna Woda, Starowiejska 50

Cena wywoławcza:

498 164 zł

13 712 zł/m2

36 m2 3 pokoje

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż prawa do niezabudowanej nieruchomości gruntowej zabudowanej domem letniskowym w miejscowości Czarna Woda, powiat starogardzki wchodzącego w skład masy upadłości *** w upadłości konsumenckiej (02.11.2023 r.)
Wierzyciele w postępowaniu upadłościowym *** nie prowadzącego działalności gospodarczej (GD1G/GUp-s/366/2023) zatwierdzili warunki przetargu na sprzedaż - prawo Prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 672/13 obszaru 5546 m² położonej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-04

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Gdańsk, Komandorska

... pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem wolnostojącym, należącej do Pani ***
położonej: w Gdańsku 80-299, przy ul. Komandorskiej, obręb 0001 Osowa, gmina M. Gdańsk, powiat M. Gdańsk, województwo pomorskie, stanowiącej: działkę gruntu o numerze 451 i o powierzchni 0,1063 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Oznaczenie nieruchomości: tereny mieszkaniowe.

Oszacowana wartość nieruchomości wyno...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

587 250 zł

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na dom

Gdańsk, Komandorska

Cena wywoławcza:

587 250 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem wolnostojącym, należącej do Pani ***
położonej: w Gdańsku 80-299, przy ul. Komandorskiej, obręb 0001 Osowa, gmina M. Gdańsk, powiat M. Gdańsk, województwo pomorskie, stanowiącej: działkę gruntu o numerze 451 i o powierzchni 0,1063 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***.

Oznaczenie nieruchomości: tereny mieszkaniowe.

Oszacowana wartość nieruchomości wyno...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-28

Organizator przetargu:
Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
Przetarg na dom

lęborski, Nowa Wieś Lęborska, Lubowidz

... w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 12.20, w trakcie którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny.
Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby), podawać oferowaną cenę netto (bez danin publicznych), oświadczenia o zobowiązaniu się do zapłaty ceny w przypadku wybrania jego oferty, o zobowiązaniu do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą oraz, że jest oferentowi znany stan prawny...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

170 000 zł

2 179 zł/m2

78 m2 2 pokoje

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

lęborski, Nowa Wieś Lęborska, Lubowidz

Cena wywoławcza:

170 000 zł

2 179 zł/m2

78 m2 2 pokoje

... w tej samej kancelarii i tego samego dnia o godz. 12.20, w trakcie którego zostaną podane nazwa oferentów i oferowane przez nich ceny.
Oferta winna zawierać nazwę (dane) i siedzibę (adres) oferenta, być podpisana przez upoważnioną (umocowaną) osobę (osoby), podawać oferowaną cenę netto (bez danin publicznych), oświadczenia o zobowiązaniu się do zapłaty ceny w przypadku wybrania jego oferty, o zobowiązaniu do pokrycia kosztów związanych ze sprzedażą oraz, że jest oferentowi znany stan prawny...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Lębork, Pomorska 2d

Syndyk masy upadłości *** prowadzącej działalność gospodarczą jako Usługi Pielęgniarskie Marlena – *** , w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 235/19 , działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż: 1. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lęborku przy ulicy Pomorskiej 2d. W skład nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

303 615 zł

2 640 zł/m2

115 m2

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Lębork, Pomorska 2d

Cena wywoławcza:

303 615 zł

2 640 zł/m2

115 m2

Syndyk masy upadłości *** prowadzącej działalność gospodarczą jako Usługi Pielęgniarskie Marlena – *** , w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 235/19 , działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż: 1. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lęborku przy ulicy Pomorskiej 2d. W skład nieruchomo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-23

Organizator przetargu:
Syndyk
       
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości