Licytacje komornicze: domy świętokrzyskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

Sandomierz, Czyżów SzlacheckiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoi

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Sandomierz, Czyżów Szlachecki

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

jędrzejowski, Wodzisław, Piotrkowice

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Piotrkowice, 28-330 Wodzisław, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 11 Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa. Działka ewidencyjna nr 140 o powierzchni 2,9784 ha. Nieruchomość obciążona prawem nieodpłatnej osobistej służebności zamieszkania

Suma oszacowania wynosi 194 400,00 zł, zaś cena wyw...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

145 800 zł

7,29 zł/m2Termin: 2024-01-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

jędrzejowski, Wodzisław, Piotrkowice

Cena wywoławcza:

145 800 zł

7,29 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Piotrkowice, 28-330 Wodzisław, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. 11 Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa. Działka ewidencyjna nr 140 o powierzchni 2,9784 ha. Nieruchomość obciążona prawem nieodpłatnej osobistej służebności zamieszkania

Suma oszacowania wynosi 194 400,00 zł, zaś cena wyw...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

starachowicki, Pawłów, Godów

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Godów, 27-230 Pawłów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w miejscowości Godów, gmina Pawłów i oznaczona jako położona w obrębie 0008 Godów działka numer 339 o powierzchni 0,6000 ha zabudowana drewnianym domem letniskowym, dla której Wydział ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

208 500 zł

34,75 zł/m2Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

starachowicki, Pawłów, Godów

Cena wywoławcza:

208 500 zł

34,75 zł/m2


... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Godów, 27-230 Pawłów, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12, Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość położona w miejscowości Godów, gmina Pawłów i oznaczona jako położona w obrębie 0008 Godów działka numer 339 o powierzchni 0,6000 ha zabudowana drewnianym domem letniskowym, dla której Wydział ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

konecki, Stąporków, Wólka Plebańska

... pierwszalicytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Wólka Plebańska , 26-220 Stąporków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Wólka Plebańska, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, oznaczonej ewid. numerami działek: 315, 1035/1, 1476 1485, objętej księgą wieczystą Nr ***, należącej do *** 315 o pow. 0,0800 ha – niezabudow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

64 903 zł

Termin: 2023-12-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

konecki, Stąporków, Wólka Plebańska

Cena wywoławcza:

64 903 zł
... pierwszalicytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Wólka Plebańska , 26-220 Stąporków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Wólka Plebańska, gmina Stąporków, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, oznaczonej ewid. numerami działek: 315, 1035/1, 1476 1485, objętej księgą wieczystą Nr ***, należącej do *** 315 o pow. 0,0800 ha – niezabudow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

konecki, Pępice Mniów

... druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Pępice, gmina Mniów, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, ozn. ewidencyjnie numerami działek: 495/4 o pow. 0,1476 ha oraz 495/8 o pow. 0,1801 ha, stanowiących zintegrowaną całość gospodarczą zabudowaną budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

426 000 zł

130 zł/m2

3 277 m2

Termin: 2023-12-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

konecki, Pępice Mniów

Cena wywoławcza:

426 000 zł

130 zł/m2

3 277 m2

... druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości położonej w obrębie Pępice, gmina Mniów, powiat konecki, woj. świętokrzyskie, ozn. ewidencyjnie numerami działek: 495/4 o pow. 0,1476 ha oraz 495/8 o pow. 0,1801 ha, stanowiących zintegrowaną całość gospodarczą zabudowaną budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

staszowski, Łubnice, Orzelec Duży

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej w miejscowości ,Orzelec Duży , 28-232 Łubnice, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości położonej we wsi Orzelec Duży gmina Łubnice oznaczonej jako położone w obrębie 0010 Orzelec Duży działki nr 111 i 112/2 o łącznej powierzchni 1,64 ha. Działka nr 111 o powierzchni 1,42 ha obejmuje siedlisko zabudowane drewnianym partero...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

162 750 zł

9,92 zł/m2

4 pokoje

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

staszowski, Łubnice, Orzelec Duży

Cena wywoławcza:

162 750 zł

9,92 zł/m2

4 pokoje

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej w miejscowości ,Orzelec Duży , 28-232 Łubnice, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Staszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości położonej we wsi Orzelec Duży gmina Łubnice oznaczonej jako położone w obrębie 0010 Orzelec Duży działki nr 111 i 112/2 o łącznej powierzchni 1,64 ha. Działka nr 111 o powierzchni 1,42 ha obejmuje siedlisko zabudowane drewnianym partero...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

buski, Pacanów

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 28-133 ***, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju (adres: ul. Kościuszki , Busko-Zdrój, 28-100 Busko-Zdrój) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr. *** o powierzchni 0,35 ha. zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 110 m2 i pow. użytkowej 88 m2, oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 178 m2 i pow. użytkowej 130 m2. Działka zakrzaczona, zarośnięta starym ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

81 393,33 zł

23,26 zł/m2

3 500 m2

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

buski, Pacanów

Cena wywoławcza:

81 393,33 zł

23,26 zł/m2

3 500 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, 28-133 ***, dla której Sąd Rejonowy w Busku Zdroju (adres: ul. Kościuszki , Busko-Zdrój, 28-100 Busko-Zdrój) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działka nr. *** o powierzchni 0,35 ha. zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 110 m2 i pow. użytkowej 88 m2, oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 178 m2 i pow. użytkowej 130 m2. Działka zakrzaczona, zarośnięta starym ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

włoszczowski, Krasocin

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, gm. Krasocin, 29-105 Krasocin, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ***, we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni *** ha i działka nr *** o powierzchni *** ha są zabudowane budynkiem mieszkalnym piętrowym dwurodzinnym na działce nr *** i budynkiem parterowym mieszkalnym jednorodzinnym na działce...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

715 800 zł

274 zł/m2

2 614 m2

Termin: 2023-12-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

włoszczowski, Krasocin

Cena wywoławcza:

715 800 zł

274 zł/m2

2 614 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, gm. Krasocin, 29-105 Krasocin, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ***, we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni *** ha i działka nr *** o powierzchni *** ha są zabudowane budynkiem mieszkalnym piętrowym dwurodzinnym na działce nr *** i budynkiem parterowym mieszkalnym jednorodzinnym na działce...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

włoszczowski, Kluczewsko, Nowiny

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Nowiny gm. Kluczewsko, 29-120 Kluczewsko, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni 0,51 ha - w/g ewidencji łąki trwałe, pastwiska trwałe i grunty orne kwota oszacowania = 17.200,00 zł, cena wywoławcza = 12.900,00 zł, rękojmia = 1.720.00 zł; Działk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

131 850 zł

Termin: 2023-12-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

włoszczowski, Kluczewsko, Nowiny

Cena wywoławcza:

131 850 zł
... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Nowiny gm. Kluczewsko, 29-120 Kluczewsko, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni 0,51 ha - w/g ewidencji łąki trwałe, pastwiska trwałe i grunty orne kwota oszacowania = 17.200,00 zł, cena wywoławcza = 12.900,00 zł, rękojmia = 1.720.00 zł; Działk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

konecki, Fałków, Czermno-Kolonia

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Kolonia Czermno ,Kolonia Czermno, 26-260 Fałków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe zabudowane obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: 283 o pow. 0,0300 ha oraz 344 o pow. 0,8200 ha. Działka nr 283 jest niezabudowana, na dzień oględzin nieużytkowa, porośnięta roślinnością trawiastą. ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

176 103,33 zł

2 074 zł/m2

85 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

konecki, Fałków, Czermno-Kolonia

Cena wywoławcza:

176 103,33 zł

2 074 zł/m2

85 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy Kolonia Czermno ,Kolonia Czermno, 26-260 Fałków, dla której SĄD REJONOWY KOŃSKIE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji są nieruchomości gruntowe zabudowane obejmujące działki o numerach ewidencyjnych: 283 o pow. 0,0300 ha oraz 344 o pow. 0,8200 ha. Działka nr 283 jest niezabudowana, na dzień oględzin nieużytkowa, porośnięta roślinnością trawiastą. ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

opatowski, Sadowie, Sadowie Sadowie Opatów

... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 27-580 Sadowie, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w postaci działki ewidencyjnej nr *** o pow. 0.3024 ha, położona w Sadowie gmina Sadowie, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie nr ***. Działka usytuowana jest w południowej części miejscowości na terenach ekstensywnej zabudowy miesz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

102 000 zł

33,73 zł/m2

3 024 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

opatowski, Sadowie, Sadowie Sadowie Opatów

Cena wywoławcza:

102 000 zł

33,73 zł/m2

3 024 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 27-580 Sadowie, dla której Sąd Rejonowy w Opatowie prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość w postaci działki ewidencyjnej nr *** o pow. 0.3024 ha, położona w Sadowie gmina Sadowie, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opatowie nr ***. Działka usytuowana jest w południowej części miejscowości na terenach ekstensywnej zabudowy miesz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

włoszczowski, Radków, Dzierzgów

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 510 o powierzchni 0,1000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, wybudowany w 1982r. o powierzchni użytkowej 76,61m2 w większości do remontu kapitalnego w niskim standard...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

86 250 zł

1 126 zł/m2

77 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

włoszczowski, Radków, Dzierzgów

Cena wywoławcza:

86 250 zł

1 126 zł/m2

77 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ***, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ***) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr 510 o powierzchni 0,1000 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, wybudowany w 1982r. o powierzchni użytkowej 76,61m2 w większości do remontu kapitalnego w niskim standard...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kielce, StacyjnaOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 291/20 Km 292/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Stacyjna 20, 25-828 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

171 078,75 zł

1 722 zł/m2

99 m2 4 pokoje

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Kielce, Stacyjna

Cena wywoławcza:

171 078,75 zł

1 722 zł/m2

99 m2 4 pokojeOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 291/20 Km 292/20 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Stacyjna 20, 25-828 Kielce, dla której Sąd Rejonowy w Kielc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

kielecki, Miedziana Góra, Tumlin-Wykień

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Tumlin-Wykień 11, Tumlin-Wykień, 26-085 Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Malików 146A, Kielce, 25-639 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze KIL/00007281/9.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Tumlin-Wykień, w gminie Miedziana Góra, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, oznacz...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

445 201,50 zł

2 676 zł/m2

166 m2 8 pokoi

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

kielecki, Miedziana Góra, Tumlin-Wykień

Cena wywoławcza:

445 201,50 zł

2 676 zł/m2

166 m2 8 pokoi

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy Tumlin-Wykień 11, Tumlin-Wykień, 26-085 Miedziana Góra, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Malików 146A, Kielce, 25-639 Kielce) prowadzi księgę wieczystą o numerze KIL/00007281/9.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Tumlin-Wykień, w gminie Miedziana Góra, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, oznacz...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

włoszczowski, Słupia Słupia Konecka

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni ***ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości ***m, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym/garażem. Działka ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

117 750 zł

107 zł/m2

1 100 m2

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

włoszczowski, Słupia Słupia Konecka

Cena wywoławcza:

117 750 zł

107 zł/m2

1 100 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, dla której SĄD REJONOWY WŁOSZCZOWA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. , we Włoszczowie, 29-100 WŁOSZCZOWA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Działka nr *** o powierzchni ***ha w kształcie zbliżonym do prostokąta o szerokości ***m, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym/garażem. Działka ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-05

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          28
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości