Przetargi nieruchomości: domy świętokrzyskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Kielce

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o możliwości sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/2 udziału przysługującego upadłej *** we współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,0305 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 94,67 m2, położonej w Kielcach przy ul. Pańskiej 11, stanowiącej działkę nr 444/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Opis i oszacowanie przedm...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

50 000 zł

528 zł/m2

95 m2

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Kielce

Cena wywoławcza:

50 000 zł

528 zł/m2

95 m2

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o możliwości sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/2 udziału przysługującego upadłej *** we współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,0305 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 94,67 m2, położonej w Kielcach przy ul. Pańskiej 11, stanowiącej działkę nr 444/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Opis i oszacowanie przedm...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-01

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Ostrowiec Świętokrzyski, Kuźnia

... w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5 w sali przy Biurze Obsługi Interesanta.
Informacje dotyczące wadium: Wadium należy uiścić do dnia 21 listopada 2023 r. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu PLN w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

180 000 zł

1 409 zł/m2

128 m2

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Przetarg na dom

Ostrowiec Świętokrzyski, Kuźnia

Cena wywoławcza:

180 000 zł

1 409 zł/m2

128 m2

... w dniu 27 listopada 2023 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przy ul. Jana Głogowskiego 3/5 w sali przy Biurze Obsługi Interesanta.
Informacje dotyczące wadium: Wadium należy uiścić do dnia 21 listopada 2023 r. Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu PLN w formie wpłaty gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub przelewu bankowego na konto Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - Santander Bank Polska S.A. 61 1090 2040 0000 0001 4742 2947....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-27

Organizator przetargu:
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Przetarg na dom

konecki, Końskie, Stary Dziebałtów

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 382/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, dla...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

48 414 zł

598 zł/m2

81 m2

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

konecki, Końskie, Stary Dziebałtów

Cena wywoławcza:

48 414 zł

598 zł/m2

81 m2

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 382/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/8 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Stary Dziebałtów, gm. Końskie, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, dla...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-24

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Kielce

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącą działkę ewidencyjną nr 658 o pow. 0,1110 HA zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położnej w miejscowości Słupia, gm. Słupia, w powiecie jędrzejowskim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KW ***. Kwota sprzedaży w wysokości 760.854,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100). Opis i oszacowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

760 854 zł

685 zł/m2

1 110 m2

Termin: 2023-11-20

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na dom

Kielce

Cena wywoławcza:

760 854 zł

685 zł/m2

1 110 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącą działkę ewidencyjną nr 658 o pow. 0,1110 HA zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położnej w miejscowości Słupia, gm. Słupia, w powiecie jędrzejowskim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KW ***. Kwota sprzedaży w wysokości 760.854,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100). Opis i oszacowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-20

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na dom

opatowski, Tarłów, Słupia Nadbrzeżna

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącą działkę ewidencyjną nr 658 o pow. 0,1110 HA zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położnej w miejscowości Słupia, gm. Słupia, w powiecie jędrzejowskim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KW ***. Kwota sprzedaży w wysokości 760.854,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100). Opis i oszacowan...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

760 854 zł

685 zł/m2

1 110 m2

Termin: 2023-11-20

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na dom

opatowski, Tarłów, Słupia Nadbrzeżna

Cena wywoławcza:

760 854 zł

685 zł/m2

1 110 m2

Syndyk masy upadłości ogłasza na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną stanowiącą działkę ewidencyjną nr 658 o pow. 0,1110 HA zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, położnej w miejscowości Słupia, gm. Słupia, w powiecie jędrzejowskim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie prowadzi Księgę Wieczystą nr KW ***. Kwota sprzedaży w wysokości 760.854,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote 00/100). Opis i oszacowan...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-20

Organizator przetargu:
Syndyk Emilia Polańska
Przetarg na dom

kielecki, Daleszyce, Niwy

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przysługującego upadłemu udziału 1/3 w prawie własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Niwach Daleszyckich, nr działki 685/1 dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, przy czym sprzedaż powinna nastąpić po najwyższej zaoferowanej cenie, jedn...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

79 520 zł

530 zł/m2

150 m2 6 pokoi

Termin: 2023-11-09

Organizator przetargu:
Syndyk Jędrzej Minkus
Przetarg na dom

kielecki, Daleszyce, Niwy

Cena wywoławcza:

79 520 zł

530 zł/m2

150 m2 6 pokoi

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przysługującego upadłemu udziału 1/3 w prawie własności nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości położonej w Niwach Daleszyckich, nr działki 685/1 dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ***, przy czym sprzedaż powinna nastąpić po najwyższej zaoferowanej cenie, jedn...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-11-09

Organizator przetargu:
Syndyk Jędrzej Minkus
Przetarg na dom

Skarżysko-Kamienna, Piłsudskiego 64a

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Sylwestra Rurarza adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział w prawie własności nieruchomości gruntowej
Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Piłsudskiego 64a oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 20/1 i działka 20/2 o łącznej powierzchni 677m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 87,20 m2 oraz budynkie...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

71 000 zł

814 zł/m2

87 m2 4 pokoje

Termin: 2023-10-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Skarżysko-Kamienna, Piłsudskiego 64a

Cena wywoławcza:

71 000 zł

814 zł/m2

87 m2 4 pokoje

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
Sylwestra Rurarza adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.
oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział w prawie własności nieruchomości gruntowej
Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Piłsudskiego 64a oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka nr 20/1 i działka 20/2 o łącznej powierzchni 677m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 87,20 m2 oraz budynkie...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-26

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

buski, Pacanów

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Pacanowie, w obrębie geodezyjnym 1-Pacanów, gminie Pacanów, pow. buski, województwo świętokrzyskie, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1651/1 o powierzchni 0,0369 ha, wraz ze stanowiącym odrębną nieruchomości budynkiem biurowym położonym w Pacanowie przy ul. Słupskiej 65, o powierzchni użytkowej wynoszącej 165,7 m ² oraz powierzchnią zabudowy wynoszącą 113 m ², objętej księgą wieczystą Nr *** pro...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

250 000 zł

1 515 zł/m2

165 m2

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Poczta Polska SA
Przetarg na dom

buski, Pacanów

Cena wywoławcza:

250 000 zł

1 515 zł/m2

165 m2

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę zabudowaną, położoną w Pacanowie, w obrębie geodezyjnym 1-Pacanów, gminie Pacanów, pow. buski, województwo świętokrzyskie, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1651/1 o powierzchni 0,0369 ha, wraz ze stanowiącym odrębną nieruchomości budynkiem biurowym położonym w Pacanowie przy ul. Słupskiej 65, o powierzchni użytkowej wynoszącej 165,7 m ² oraz powierzchnią zabudowy wynoszącą 113 m ², objętej księgą wieczystą Nr *** pro...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Poczta Polska SA
Przetarg na dom

pińczowski, Pińczów, Winiary

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 14 500 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 303/1, położonej w obrębie nr 35 w miejscowości Winiary, w Gminie Pińczów, powiat buski, woj. świętokrzyskie dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie mniej...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

135 000 zł

1 025 zł/m2

132 m2

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

pińczowski, Pińczów, Winiary

Cena wywoławcza:

135 000 zł

1 025 zł/m2

132 m2

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 14 500 m2, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 303/1, położonej w obrębie nr 35 w miejscowości Winiary, w Gminie Pińczów, powiat buski, woj. świętokrzyskie dla której Sąd Rejonowy w Pińczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie mniej...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-25

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Kielce, Jeleniowska

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt KI1L/GUp/28/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. o nr 462 o powierzchni 0,0582 ha, położonej w Kielcach przy ul. Jeleniowskiej 52, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

591 100 zł

3 730 zł/m2

159 m2 4 pokoje

Termin: 2023-10-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Kielce, Jeleniowska

Cena wywoławcza:

591 100 zł

3 730 zł/m2

159 m2 4 pokoje

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt KI1L/GUp/28/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. o nr 462 o powierzchni 0,0582 ha, położonej w Kielcach przy ul. Jeleniowskiej 52, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kielecki, Masłów, Dąbrowa-Osiedle

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt KI1L/GUp/28/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. o nr 462 o powierzchni 0,0582 ha, położonej w Kielcach przy ul. Jeleniowskiej 52, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

591 100 zł

3 730 zł/m2

159 m2

Termin: 2023-10-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kielecki, Masłów, Dąbrowa-Osiedle

Cena wywoławcza:

591 100 zł

3 730 zł/m2

159 m2

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym *** – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt KI1L/GUp/28/2022, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. o nr 462 o powierzchni 0,0582 ha, położonej w Kielcach przy ul. Jeleniowskiej 52, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. uż...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-23

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

ostrowiecki, Bodzechów, Szewna

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** sygn. akt KI1L/GUp/40/2022 oferuje do sprzedaży udział ½ części własności ruchomości zlokalizowanych w budynku mieszkalnym w Szewnie ul. Graniczna w tym m.in. skórzane zestawy wypoczynkowe, meble, artykuły oświetleniowe oraz sprzęt AGD za łączną cenę wywoławczą tj. 11 623,43 zł. I. Pisemne oferty należy przesyłać przesyłką poleconą na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Wardyńskiego 3, 27-400 Ostrowiec Św. w terminie do 18.10....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

11 623 zł

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

ostrowiecki, Bodzechów, Szewna

Cena wywoławcza:

11 623 zł
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym *** sygn. akt KI1L/GUp/40/2022 oferuje do sprzedaży udział ½ części własności ruchomości zlokalizowanych w budynku mieszkalnym w Szewnie ul. Graniczna w tym m.in. skórzane zestawy wypoczynkowe, meble, artykuły oświetleniowe oraz sprzęt AGD za łączną cenę wywoławczą tj. 11 623,43 zł. I. Pisemne oferty należy przesyłać przesyłką poleconą na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Wardyńskiego 3, 27-400 Ostrowiec Św. w terminie do 18.10....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-18

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kielecki, Masłów, Brzezinki

... pierwsza licytacja nieruchomości, stanowiącej działkę nr 575/2 położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Brzezinki, gmina Masłów dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW ***.

Opis nieruchomości:

Działka 572/2 o powierzchni 37 200 m2 położona jest w miejscowości Brzezinki. Teren jest częściowo zagospodarowany, posadowiony jest dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze oraz grunty wykorzystywane do celów rolniczych, ogrodzenie składające się z przęseł metalowych.

Bu...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 421 766 zł

7 952 zł/m2

179 m2 7 pokoi

Termin: 2023-10-09

Organizator przetargu:
Centrum Finansowe S.A
Przetarg na dom

kielecki, Masłów, Brzezinki

Cena wywoławcza:

1 421 766 zł

7 952 zł/m2

179 m2 7 pokoi

... pierwsza licytacja nieruchomości, stanowiącej działkę nr 575/2 położonych w obrębie ewidencyjnym gruntów wsi Brzezinki, gmina Masłów dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW ***.

Opis nieruchomości:

Działka 572/2 o powierzchni 37 200 m2 położona jest w miejscowości Brzezinki. Teren jest częściowo zagospodarowany, posadowiony jest dom mieszkalny, zabudowania gospodarcze oraz grunty wykorzystywane do celów rolniczych, ogrodzenie składające się z przęseł metalowych.

Bu...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-09

Organizator przetargu:
Centrum Finansowe S.A
Przetarg na dom

Kielce

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o możliwości sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/2 udziału przysługującego upadłej *** we współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,0305 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 94,67 m2, położonej w Kielcach przy ul. Pańskiej 11, stanowiącej działkę nr 444/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zarazem syndyk masy upadł...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

1 056 zł/m2

95 m2

Termin: 2023-10-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Kielce

Cena wywoławcza:

100 000 zł

1 056 zł/m2

95 m2

Syndyk masy upadłości *** ogłasza o możliwości sprzedaży z wolnej ręki wynoszącego 1/2 udziału przysługującego upadłej *** we współwłasności nieruchomości o powierzchni 0,0305 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 94,67 m2, położonej w Kielcach przy ul. Pańskiej 11, stanowiącej działkę nr 444/1, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi księgę wieczystą nr ***, za cenę nie niższą niż 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zarazem syndyk masy upadł...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kielecki, Górno, Krajno Drugie

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 449/1, o łącznej powierzchni 7 100 m2 położonej w m. Krajno Drugie, gm. Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer *** za cenę nie mniejszą niż 325 000,00 zł (słownie: t...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

325 000 zł

2 425 zł/m2

134 m2

Termin: 2023-10-05

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

kielecki, Górno, Krajno Drugie

Cena wywoławcza:

325 000 zł

2 425 zł/m2

134 m2

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 449/1, o łącznej powierzchni 7 100 m2 położonej w m. Krajno Drugie, gm. Górno, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer *** za cenę nie mniejszą niż 325 000,00 zł (słownie: t...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-10-05

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości