Licytacje komornicze: domy sandomierski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

Sandomierz, Czyżów SzlacheckiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoi

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Sandomierz, Czyżów Szlachecki

Cena wywoławcza:

3 838 500 zł

86,65 zł/m2

44 300 m2 20 pokoiOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKM 32/23 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** ,*** , ***, dla której Sąd Rejonowy w Sand...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-04-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Samborzec, Gorzyczany

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej opisanej w KW *** położonej w miejscowości Gorzyczany, nr *** gmina Samborzec i składającej się z działki o nr *** o pow. użytkowej 1,1600 ha. Działka ma kształt nieregularny wieloboczny zbliżony do trapezu.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym piętrowym murowanym, wolnostojącym o pow. zabudowy: 123 m2, budynkiem usługowo-gospodarczym dla rolnictwa typu przechowalnia o pow. zabudowy 526 m2 oraz budynkie...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

240 132 zł

1 952 zł/m2

123 m2 4 pokoje

Termin: 2023-11-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Samborzec, Gorzyczany

Cena wywoławcza:

240 132 zł

1 952 zł/m2

123 m2 4 pokoje

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej opisanej w KW *** położonej w miejscowości Gorzyczany, nr *** gmina Samborzec i składającej się z działki o nr *** o pow. użytkowej 1,1600 ha. Działka ma kształt nieregularny wieloboczny zbliżony do trapezu.
Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym piętrowym murowanym, wolnostojącym o pow. zabudowy: 123 m2, budynkiem usługowo-gospodarczym dla rolnictwa typu przechowalnia o pow. zabudowy 526 m2 oraz budynkie...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Samborzec

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, opisanej w KW *** położonej w gminie Samborzec w miejscowości Strączków 6 i składającej się z działki o nr 90/4 o pow. użytkowej 0,9300 ha. Działka ma kształt regularny prostokątny o wymiarach około 29 mb/314 mb ze zwężeniem o szerokości około 7 mb i długości około 40 mb - na wjazd na posesję od strony północnej. Jest to działka zabudowana wolnostojącym piętrowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy: 146m2 usytuo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

331 237,50 zł

1 758 zł/m2

188 m2

Termin: 2023-11-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Samborzec

Cena wywoławcza:

331 237,50 zł

1 758 zł/m2

188 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

Nieruchomości gruntowej zabudowanej, opisanej w KW *** położonej w gminie Samborzec w miejscowości Strączków 6 i składającej się z działki o nr 90/4 o pow. użytkowej 0,9300 ha. Działka ma kształt regularny prostokątny o wymiarach około 29 mb/314 mb ze zwężeniem o szerokości około 7 mb i długości około 40 mb - na wjazd na posesję od strony północnej. Jest to działka zabudowana wolnostojącym piętrowym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy: 146m2 usytuo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Koprzywnica, Błonie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 200/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Błonie, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

526 670 zł

Termin: 2023-10-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Koprzywnica, Błonie

Cena wywoławcza:

526 670 zł
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Wojciech Malinowski podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 200/21 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Błonie, 27-600 Sandomierz, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Obrazów

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 12 413,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kom...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

93 097,50 zł

1 910 zł/m2

49 m2 1 pokój

Termin: 2023-10-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Obrazów

Cena wywoławcza:

93 097,50 zł

1 910 zł/m2

49 m2 1 pokój

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 12 413,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy kom...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Zawichost, Linów

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17330,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

129 975 zł

2 321 zł/m2

56 m2 2 pokoje

Termin: 2023-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Zawichost, Linów

Cena wywoławcza:

129 975 zł

2 321 zł/m2

56 m2 2 pokoje

...: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z art. 9865 §1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 17330,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Wilczyce, Stokrotkowa

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Stokrotkowa 51-361 Wilczyce , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 48/49, Oleśnica, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce, na terenie kameralnego osiedla w otoczeniu terenów rolnych. Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (l...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

617 250 zł

5 663 zł/m2

109 m2

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Wilczyce, Stokrotkowa

Cena wywoławcza:

617 250 zł

5 663 zł/m2

109 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Stokrotkowa 51-361 Wilczyce , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 3 Maja 48/49, Oleśnica, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona w południowo-wschodniej części wsi Wilczyce, na terenie kameralnego osiedla w otoczeniu terenów rolnych. Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (l...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Słupcza

... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy 166,Słupcza, Dwikozy, 27-620 Dwikozy , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana oznaczona nr działek 1130, 1132, 1133

Suma oszacowania wynosi 67 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 040,00 zł. Licy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

45 040 zł

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Słupcza

Cena wywoławcza:

45 040 zł
... druga licytacja

nieruchomości, której właścicielami są*** przy 166,Słupcza, Dwikozy, 27-620 Dwikozy , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a/27-600, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa w części zabudowana oznaczona nr działek 1130, 1132, 1133

Suma oszacowania wynosi 67 560,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 45 040,00 zł. Licy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Łoniów, Suliszów

... druga licytacja nieruchomości położonej przy , Suliszów, 27-670 Łoniów , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Suliszów, gmina Łoniów, powiat Sandomierz i opisana jest jako nieruchomość gruntowa. Objęta księgą wieczystą o nr KW: ***, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Suliszów jako działki nr : 412/1 o pow. 1,0100 ha zabudowana budynkiem gospodarczym, 247 o pow. 1,0000 ha zabudowana budynkiem ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

263 761,33 zł

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Łoniów, Suliszów

Cena wywoławcza:

263 761,33 zł
... druga licytacja nieruchomości położonej przy , Suliszów, 27-670 Łoniów , dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Suliszów, gmina Łoniów, powiat Sandomierz i opisana jest jako nieruchomość gruntowa. Objęta księgą wieczystą o nr KW: ***, oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Suliszów jako działki nr : 412/1 o pow. 1,0100 ha zabudowana budynkiem gospodarczym, 247 o pow. 1,0000 ha zabudowana budynkiem ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Mściów

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Mściów, Dwikozy, 27-600 Sandomierz , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, składająca się z działek o nr ewid. 1938 i 1939 o łącznej pow. 0,2600 ha. Działki przylegają do ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

67 275 zł

25,88 zł/m2Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Mściów

Cena wywoławcza:

67 275 zł

25,88 zł/m2


... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Mściów, Dwikozy, 27-600 Sandomierz , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2a, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym, składająca się z działek o nr ewid. 1938 i 1939 o łącznej pow. 0,2600 ha. Działki przylegają do ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Klimontów, Strażacka

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej opisanej w ***. Nieruchomość składa się z działki nr 425 o pow. użyt. 90m2. Działka położona jest w samym centrum Klimontowa przy ul. Strażackiej 5 w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, obiektów handlowo-usługowych oraz Rynku miasta. Nieruchomość ma kształt wydłużony prostokątny z lekkim spadkiem z południa na północ. Jest to działka zabudowana dwukond...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

80 474 zł

894 zł/m2

90 m2 3 pokoje

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Klimontów, Strażacka

Cena wywoławcza:

80 474 zł

894 zł/m2

90 m2 3 pokoje

...:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej opisanej w ***. Nieruchomość składa się z działki nr 425 o pow. użyt. 90m2. Działka położona jest w samym centrum Klimontowa przy ul. Strażackiej 5 w bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej, obiektów handlowo-usługowych oraz Rynku miasta. Nieruchomość ma kształt wydłużony prostokątny z lekkim spadkiem z południa na północ. Jest to działka zabudowana dwukond...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-07

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Sandomierz, Ostrówek

... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Ostrówek 70, 27-600 Sandomierz , dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, stanowiąca działkę o nr ewid. 571 o pow. 0,2059 ha

Suma oszacowania wynosi 551 700,00 zł, zaś cena wyw...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

367 800 zł

Termin: 2023-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

Sandomierz, Ostrówek

Cena wywoławcza:

367 800 zł
... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest *** przy Ostrówek 70, 27-600 Sandomierz , dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomości gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, stanowiąca działkę o nr ewid. 571 o pow. 0,2059 ha

Suma oszacowania wynosi 551 700,00 zł, zaś cena wyw...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-03

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Winiary

... pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Dwikozy, Winiary, 27-620 Dwikozy , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działki o nr ewid. 42/2 i 43 o łącznej pow. 0,0800 ha. Działka nr 42/2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynek jest w stanie pogorszonym. Działka nr 43 przylega do dział...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

29 850 zł

Termin: 2023-06-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Winiary

Cena wywoławcza:

29 850 zł
... pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ,Dwikozy, Winiary, 27-620 Dwikozy , dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 27-600) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
działki o nr ewid. 42/2 i 43 o łącznej pow. 0,0800 ha. Działka nr 42/2 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, budynek jest w stanie pogorszonym. Działka nr 43 przylega do dział...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Obrazów, Chwałki

... druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 393/25, 393/23, 393/28 (sad, zabudowa) o łącznej powierzchni 0,2228 ha, położone w miejscowości Chwałki, gmina Obrazów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Suma oszacowania wynosi 268 730,00 zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 134 365,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej d...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

134 365 zł

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Obrazów, Chwałki

Cena wywoławcza:

134 365 zł
... druga licytacja nieruchomości stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 393/25, 393/23, 393/28 (sad, zabudowa) o łącznej powierzchni 0,2228 ha, położone w miejscowości Chwałki, gmina Obrazów, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Suma oszacowania wynosi 268 730,00 zł zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 134 365,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej d...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Kamień Łukawski

... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są*** przy 52,Kamień Łukawski, Dwikozy, 27-600 Sandomierz , dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i ***.
Opis nieruchomości:
Działki o nr ewid. 9 i 10 o łącznej pow. 0,44 ha, Działka nr 9 wraz z działką nr 10 stanowi funkcjonalną całość. Działki zabudowane są zabudową mieszkalną jednorodzinną - dwoma obiek...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

97 100 zł

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja domu

sandomierski, Dwikozy, Kamień Łukawski

Cena wywoławcza:

97 100 zł
... druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego właścicielami są*** przy 52,Kamień Łukawski, Dwikozy, 27-600 Sandomierz , dla którego Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kościuszki 2A, Sandomierz, 27-600 Sandomierz) prowadzi księgę wieczystą o numerze *** i ***.
Opis nieruchomości:
Działki o nr ewid. 9 i 10 o łącznej pow. 0,44 ha, Działka nr 9 wraz z działką nr 10 stanowi funkcjonalną całość. Działki zabudowane są zabudową mieszkalną jednorodzinną - dwoma obiek...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości