Przetargi nieruchomości: domy Sandomierz

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na dom

Sandomierz, Mickiewicza

Syndyk masy upadłości ***

- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na sprzedaż z wolnej ręki udział wynoszący 800/28560 w nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę ewidencyjną nr 790 o łącznej powierzchni 0,1275 ha, położonej przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż 72 841,00 zł.

Telefon kontaktowy do kancelarii syndyka: 668-199-917....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

72 841 zł

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Sandomierz, Mickiewicza

Cena wywoławcza:

72 841 zł
Syndyk masy upadłości ***

- osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza na sprzedaż z wolnej ręki udział wynoszący 800/28560 w nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmującej działkę ewidencyjną nr 790 o łącznej powierzchni 0,1275 ha, położonej przy ul. Mickiewicza w Sandomierzu, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr *** za cenę nie niższą niż 72 841,00 zł.

Telefon kontaktowy do kancelarii syndyka: 668-199-917....
Szczegóły przetargu

Termin: 2022-05-16

Organizator przetargu:
Syndyk