Przetargi i licytacje nieruchomości: domy czarnkowsko-trzcianecki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja domu

czarnkowsko-trzcianecki, Lubasz, Jesionowa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 grudnia 2021r o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance mającego siedzibę przy ul. Staszica 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej za...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

370 933 zł

2 563 zł/m2

145 m2

Termin: 2021-12-02

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

czarnkowsko-trzcianecki, Lubasz, Jesionowa

Cena wywoławcza:

370 933 zł

2 563 zł/m2

145 m2

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02 grudnia 2021r o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance mającego siedzibę przy ul. Staszica 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej za...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-12-02

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Licytacja domu

Czarnków, Wroniecka

... pierwsza licytacja nieruchomości, położonego/ej przy Wroniecka ***, 64-700 Czarnków, dla którego/j prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00zł. Licytant przystęp...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

267 000 zł

Termin: 2021-11-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

Czarnków, Wroniecka

Cena wywoławcza:

267 000 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości, położonego/ej przy Wroniecka ***, 64-700 Czarnków, dla którego/j prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 356 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 267 000,00zł. Licytant przystęp...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-11-29

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na dom

Krzyż Wielkopolski

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/12 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem stodoły położone...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

37 500 zł

595 zł/m2

63 m2

Termin: 2021-09-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Krzyż Wielkopolski

Cena wywoławcza:

37 500 zł

595 zł/m2

63 m2

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału 5/12 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem stodoły położone...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-09-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Licytacja domu

Czarnków

... druga licytacja nieruchomości, położonego/ej przy ,Sarbka, 64-700 Czarnków, dla którego/j SĄD REJONOWY CZARNKÓW VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W CZARNKOWIE prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 846 500,00 zł, zaś cena wywołania...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

564 333 zł

2 627 zł/m2

215 m2

Termin: 2021-09-23

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na dom

Czarnków

Cena wywoławcza:

564 333 zł

2 627 zł/m2

215 m2

... druga licytacja nieruchomości, położonego/ej przy ,Sarbka, 64-700 Czarnków, dla którego/j SĄD REJONOWY CZARNKÓW VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH Z SIEDZIBĄ W CZARNKOWIE prowadzi księgę wieczystą o numerze *******************. Suma oszacowania wynosi 846 500,00 zł, zaś cena wywołania...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-09-23

Organizator przetargu:
KOMORNIK
Przetarg na dom

Czarnków

Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w
postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XI GUp 289/18,
z wolnej ręki, w formie konkursu ofert.

Syndyk MU upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

67 550 zł

759 zł/m2

89 m2

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na dom

Czarnków

Cena wywoławcza:

67 550 zł

759 zł/m2

89 m2

Obwieszczenie o sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w
postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygnaturą akt XI GUp 289/18,
z wolnej ręki, w formie konkursu ofert.

Syndyk MU upadłości ustanowiony w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospo...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-30

Organizator przetargu:
Syndyk
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 38 portali nieruchomości

Przeszukaj portale i ustaw powiadomienie