Licytacje komornicze: grunty dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Sobótka, Strzegomiany

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Strzegomiany, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem do rozbiórki o powierzchni użytkowej ok. 649,97 m2, położonej w Gminie Sobótka, obręb Strzegomiany, działka ewidencyjna nr 174

Suma oszacowania wynosi 243 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowan...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

182 850 zł

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Sobótka, Strzegomiany

Cena wywoławcza:

182 850 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Strzegomiany, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem do rozbiórki o powierzchni użytkowej ok. 649,97 m2, położonej w Gminie Sobótka, obręb Strzegomiany, działka ewidencyjna nr 174

Suma oszacowania wynosi 243 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowan...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Bystrzyca Kłodzka, Marianówka

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** 0, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr *** o pow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

44 250 zł

49,17 zł/m2

900 m2

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Bystrzyca Kłodzka, Marianówka

Cena wywoławcza:

44 250 zł

49,17 zł/m2

900 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy *** 0, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul.Bohaterów Getta 15, Kłodzko, 57-300 Kłodzko) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana - działka nr *** o pow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

karkonoski, Mysłakowice

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Mysłakowice , 58-533 Mysłakowice, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej stanow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

96 000 zł

203 zł/m2

473 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

karkonoski, Mysłakowice

Cena wywoławcza:

96 000 zł

203 zł/m2

473 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Mysłakowice , 58-533 Mysłakowice, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
prawo własności nieruchomości gruntowej stanow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

lwówecki, Pasiecznik

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, ***, 59-623 Lwówecki, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położona w *** nr ***, działki ewidencyjne nr ***/***, ***/***, ***. Nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych, położonych obok siebie. Działka nr *** o powierzchni ***,*** ha (z czego p...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

150 666,67 zł

15,86 zł/m2

9 500 m2

Termin: 2024-01-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

lwówecki, Pasiecznik

Cena wywoławcza:

150 666,67 zł

15,86 zł/m2

9 500 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, ***, 59-623 Lwówecki, dla której SĄD REJONOWY LWÓWEK ŚLĄSKI IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym, położona w *** nr ***, działki ewidencyjne nr ***/***, ***/***, ***. Nieruchomość składa się z trzech działek ewidencyjnych, położonych obok siebie. Działka nr *** o powierzchni ***,*** ha (z czego p...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-09

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jelenia Góra, Radomierz

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Radomierz 5, 58-520 Janowice Wielkie, dla której Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste w...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

274 200 zł

20,16 zł/m2

13 600 m2

Termin: 2024-01-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jelenia Góra, Radomierz

Cena wywoławcza:

274 200 zł

20,16 zł/m2

13 600 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- użytkowania wieczystego położonego przy Radomierz 5, 58-520 Janowice Wielkie, dla której Sąd Rejonowy Jelenia Góra VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Bankowa 18, Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
grunt oddany w użytkowanie wieczyste w...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-04

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

oleśnicki, Oleśnica, Poniatowice

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 56-400 Poniatowice, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana objęta Księgą Wieczystą *** zlokalizowana w miejscowości Poniatowice, gmina Oleśnica, o łącznej powierzchni 2,12ha obejmująca działkę nr ***. Działka nie posiada dostępu do żadnej sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie Uchwałą Nr XII/65/15 z dnia 201...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 373 007,50 zł

119 zł/m2

20 000 m2

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

oleśnicki, Oleśnica, Poniatowice

Cena wywoławcza:

2 373 007,50 zł

119 zł/m2

20 000 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 56-400 Poniatowice, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa zabudowana objęta Księgą Wieczystą *** zlokalizowana w miejscowości Poniatowice, gmina Oleśnica, o łącznej powierzchni 2,12ha obejmująca działkę nr ***. Działka nie posiada dostępu do żadnej sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie Uchwałą Nr XII/65/15 z dnia 201...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Wilczków

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 55-020 Żórawina, Wilczków dz. nr 80, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, będącej własnością dłużnika***

Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północno-zachodniej części wsi Wilczków w gminie Żórawina.
Dz. nr 80 o pow. 1,6200ha. Nieruchomość składa się z jednej działki, jej teren jest płaski, z niewielkim pofałdowaniem, nieogrodzony. Kszt...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

119 250 zł

7,36 zł/m2

16 200 m2

Termin: 2023-12-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Wilczków

Cena wywoławcza:

119 250 zł

7,36 zł/m2

16 200 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 55-020 Żórawina, Wilczków dz. nr 80, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, będącej własnością dłużnika***

Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północno-zachodniej części wsi Wilczków w gminie Żórawina.
Dz. nr 80 o pow. 1,6200ha. Nieruchomość składa się z jednej działki, jej teren jest płaski, z niewielkim pofałdowaniem, nieogrodzony. Kszt...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kąty Wrocławskie, ul. KĄTECKIEJ

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. *** ,***, 55-080 Kąty Wrocławskie, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA ŚLĄSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ŚW. ANDRZEJA 3, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość, będąca przedmiotem licytacji jest to niezabudowana działka 532. Działka ta tworzy obszar o kształcie zbliżonym do trapezu i pow. 0,2200ha. Częściowo ogrodzona. Przy cieku wodnym w ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

308 320 zł

140 zł/m2

2 200 m2

Termin: 2023-12-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kąty Wrocławskie, ul. KĄTECKIEJ

Cena wywoławcza:

308 320 zł

140 zł/m2

2 200 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. *** ,***, 55-080 Kąty Wrocławskie, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA ŚLĄSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ŚW. ANDRZEJA 3, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość, będąca przedmiotem licytacji jest to niezabudowana działka 532. Działka ta tworzy obszar o kształcie zbliżonym do trapezu i pow. 0,2200ha. Częściowo ogrodzona. Przy cieku wodnym w ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

oleśnicki, Twardogóra, Łazisko, Łazisko Twardogóra Oleśnica

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 56-416 ***, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna objęta Księgą Wieczystą ***, zlokalizowana w miejscowości ***, gmina ***, o łącznej powierzchni 1,84ha obejmująca działkę 17/1. Teren działki płaski, niezabudowany, porośniety roślinością naturalną. Klasoużytki RIVa ŁV, PsIV. Zgodnie z MZPM działka oznaczona jako R ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

327 879,33 zł

17,82 zł/m2

18 400 m2

Termin: 2023-12-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

oleśnicki, Twardogóra, Łazisko, Łazisko Twardogóra Oleśnica

Cena wywoławcza:

327 879,33 zł

17,82 zł/m2

18 400 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 56-416 ***, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość rolna objęta Księgą Wieczystą ***, zlokalizowana w miejscowości ***, gmina ***, o łącznej powierzchni 1,84ha obejmująca działkę 17/1. Teren działki płaski, niezabudowany, porośniety roślinością naturalną. Klasoużytki RIVa ŁV, PsIV. Zgodnie z MZPM działka oznaczona jako R ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

oleśnicki, Twardogóra, Drągów, DRĄGÓW

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy *** 5, 56-416 TWARDOGÓRA, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa objęta Księgą Wieczystą *** zlokalizowana w miejscowości *** 5, gmina Twardogóra, o łącznej powierzchni 2.86ha obejmująca działki: 211, 234. Działka 211 o powierzchni 1,87ha stanowi grunt niezabudowany. Działka nr 234 o powierzchni 0,99ha stanowi teren z...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

678 273,33 zł

23,72 zł/m2

28 600 m2

Termin: 2023-12-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

oleśnicki, Twardogóra, Drągów, DRĄGÓW

Cena wywoławcza:

678 273,33 zł

23,72 zł/m2

28 600 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy *** 5, 56-416 TWARDOGÓRA, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa objęta Księgą Wieczystą *** zlokalizowana w miejscowości *** 5, gmina Twardogóra, o łącznej powierzchni 2.86ha obejmująca działki: 211, 234. Działka 211 o powierzchni 1,87ha stanowi grunt niezabudowany. Działka nr 234 o powierzchni 0,99ha stanowi teren z...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Ziębice, Wąska

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy *** dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
dz. nr *** o powierzchni ***

Suma oszacowania wynosi 43 569,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 046,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę *** zł. Rękojmia ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

29 046 zł

110 zł/m2

263 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Ziębice, Wąska

Cena wywoławcza:

29 046 zł

110 zł/m2

263 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy *** dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
dz. nr *** o powierzchni ***

Suma oszacowania wynosi 43 569,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 046,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę *** zł. Rękojmia ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jelenia Góra, ul. K. MiarkiO B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 14-12-2023 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 ( sala nr 121 ).

o d b ę d z i e s i ę

I L I C Y T A C J A

nieruchomości - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, działki nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***, ***/***, ***/***, ***/***, *...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 555 500 zł

45,36 zł/m2

34 295 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Jelenia Góra, ul. K. Miarki

Cena wywoławcza:

1 555 500 zł

45,36 zł/m2

34 295 m2O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 14-12-2023 r. o godz. 10:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 ( sala nr 121 ).

o d b ę d z i e s i ę

I L I C Y T A C J A

nieruchomości - grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość, działki nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***, ***/***, ***/***, ***/***, *...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

złotoryjski, Złotoryja, Prusice

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Prusice, 59-500 Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusice, gm.Złotoryja, powiat złotoryjski, województwo Dolnośląskie i opisanej jako nieruchomość gruntowa działka nr *** obręb 0011 Prusice. Jej obszar wynos...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

10 500 zł

4,38 zł/m2

2 400 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

złotoryjski, Złotoryja, Prusice

Cena wywoławcza:

10 500 zł

4,38 zł/m2

2 400 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ,Prusice, 59-500 Złotoryja, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Kolejowa 3, Złotoryja, 59-500 Złotoryja) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Prusice, gm.Złotoryja, powiat złotoryjski, województwo Dolnośląskie i opisanej jako nieruchomość gruntowa działka nr *** obręb 0011 Prusice. Jej obszar wynos...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wałbrzych, Ludowa

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Ludowa 0, 58-304 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzych VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana. Części składo...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

147 675 zł

383 zł/m2

386 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Wałbrzych, Ludowa

Cena wywoławcza:

147 675 zł

383 zł/m2

386 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy Ludowa 0, 58-304 Wałbrzych, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzych VII Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. , Wałbrzych, 58-304 Wałbrzych) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana. Części składo...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

strzeliński, Przeworno, Konary

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** stanowiącej: działkę nr 25 AM-1 pow. 2,5543 ha(w tym w klasie gruntu RII o pow. 1,0180ha, w klasie gruntu RIIIa o pow. 0,7267ha, w klasie gruntu ŁII o pow. 0,8096ha), niezabudowana, użytkowana rolniczo (jęczmień), położona we wsi Konary, gmina Przeworno, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelinie prowadzi księgę wieczystą numer WR1T/***/***. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

103 350 zł

4,05 zł/m2

25 543 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

strzeliński, Przeworno, Konary

Cena wywoławcza:

103 350 zł

4,05 zł/m2

25 543 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** stanowiącej: działkę nr 25 AM-1 pow. 2,5543 ha(w tym w klasie gruntu RII o pow. 1,0180ha, w klasie gruntu RIIIa o pow. 0,7267ha, w klasie gruntu ŁII o pow. 0,8096ha), niezabudowana, użytkowana rolniczo (jęczmień), położona we wsi Konary, gmina Przeworno, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Strzelinie prowadzi księgę wieczystą numer WR1T/***/***. Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          51
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości