Przetargi nieruchomości: grunty dolnośląskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

Oleśnica, Wielkopolna

... dnia 19 grudnia 2023r. o godz. 11:00 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

168 zł/m2

8 946 m2

Termin: 2023-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

Oleśnica, Wielkopolna

Cena wywoławcza:

1 500 000 zł

168 zł/m2

8 946 m2

... dnia 19 grudnia 2023r. o godz. 11:00 (w Sali Obrad – pokój nr 37 na II piętrze Urzędu Miasta Oleśnicy).
wadium wynosi 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy). Najpóźniej do dnia 14 grudnia 2023r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 18 9584 0008 2001 0000 0055 0004 w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy należy wpłacić wadium w pieniądzu .


1) Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty podlega ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-19

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Oleśnicy
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

63 000 zł

6,00 zł/m2

10 500 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Cena wywoławcza:

63 000 zł

6,00 zł/m2

10 500 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

Lubin, DOLNOŚLĄSKIE Raszówka

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin, obręb Raszówka, nr działki: 316/15 o pow. ewid. 0,3329. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3329 w tym w użytkach rolnych (0,3329 o symbolu Br). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00021010/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

448 800 zł

135 zł/m2

3 329 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Lubin, DOLNOŚLĄSKIE Raszówka

Cena wywoławcza:

448 800 zł

135 zł/m2

3 329 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Lubin, obręb Raszówka, nr działki: 316/15 o pow. ewid. 0,3329. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,3329 w tym w użytkach rolnych (0,3329 o symbolu Br). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00021010/0. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ziębice, Nowy Dwór

Sygnatura akt VI GUp 8/22

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:

1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

100 000 zł

3,52 zł/m2

28 400 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ziębice, Nowy Dwór

Cena wywoławcza:

100 000 zł

3,52 zł/m2

28 400 m2

Sygnatura akt VI GUp 8/22

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:

1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

191 500 zł

1,19 zł/m2

161 000 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Cena wywoławcza:

191 500 zł

1,19 zł/m2

161 000 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

lubiński, Ścinawa, Buszkowice, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Ścinawa, obręb Buszkowice, nr działki: 157 o pow. ewid. 0,4700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4700 w tym w użytkach rolnych (0,4700 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00059871/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

158 700 zł

33,77 zł/m2

4 700 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

lubiński, Ścinawa, Buszkowice, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

158 700 zł

33,77 zł/m2

4 700 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo dolnośląskie, powiat lubiński, gmina Ścinawa, obręb Buszkowice, nr działki: 157 o pow. ewid. 0,4700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,4700 w tym w użytkach rolnych (0,4700 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr LE1U/00059871/8. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Bolesławiec, Bronisława Kosiby

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 400, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu, przy ul. Bronisława Kosiby, w obrębie 0014 miasta Bolesławiec – z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.Nr działkiPow.

działki (ha)PołożenieNr KWCena...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

899 000 zł

227 zł/m2

3 953 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bolesławiec
Przetarg na działkę

Bolesławiec, Bronisława Kosiby

Cena wywoławcza:

899 000 zł

227 zł/m2

3 953 m2

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
Z DNIA 06 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 400, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, położonej w Bolesławcu, przy ul. Bronisława Kosiby, w obrębie 0014 miasta Bolesławiec – z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.Nr działkiPow.

działki (ha)PołożenieNr KWCena...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Bolesławiec
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

3 919 000 zł

5,80 zł/m2

676 221 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Cena wywoławcza:

3 919 000 zł

5,80 zł/m2

676 221 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

świdnicki, Świdnica, Grodziszcze

... w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: 4.000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023 r.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w godzinach pracy na stanowisku nr 106 ds. Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica lub telefonicznie pod nr +48....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 000 zł

46,57 zł/m2

859 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Świdnica, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie
Przetarg na działkę

świdnicki, Świdnica, Grodziszcze

Cena wywoławcza:

40 000 zł

46,57 zł/m2

859 m2

... w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy ul. Głowackiego 4 (sala narad I piętro - pokój 211).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: 4.000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2023 r.
Informacje w przedmiotowej sprawie udzielane będą w godzinach pracy na stanowisku nr 106 ds. Gospodarki Mieniem Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica lub telefonicznie pod nr +48....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Urząd Gminy Świdnica, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

1 094 000 zł

6,40 zł/m2

171 068 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Cena wywoławcza:

1 094 000 zł

6,40 zł/m2

171 068 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Olbrachcice Wielkie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

8 000 zł

0,60 zł/m2

13 272 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Olbrachcice Wielkie

Cena wywoławcza:

8 000 zł

0,60 zł/m2

13 272 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

kłodzki, Kłodzko, Ścinawica

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

622 000 zł

5,17 zł/m2

120 200 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

kłodzki, Kłodzko, Ścinawica

Cena wywoławcza:

622 000 zł

5,17 zł/m2

120 200 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

kłodzki, Kłodzko, Gołogłowy

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

682 000 zł

5,18 zł/m2

131 700 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

kłodzki, Kłodzko, Gołogłowy

Cena wywoławcza:

682 000 zł

5,18 zł/m2

131 700 m2

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:
1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V Wydział Ksiąg Wieczystych – za c...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

wrocławski, Długołęka, DOLNOŚLĄSKIE

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat wrocławski, gmina Długołęka, obręb Długołęka działka nr: 357 o pow. ewid. 0.0700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0700 ha, w tym w użytkach (ŁIV/Ł - 0,0700 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1E/00006657/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

17 600 zł

25,14 zł/m2

700 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

wrocławski, Długołęka, DOLNOŚLĄSKIE

Cena wywoławcza:

17 600 zł

25,14 zł/m2

700 m2

Nieruchomość rolna niezabudowana, położenie - województwo DOLNOŚLĄSKIE, powiat wrocławski, gmina Długołęka, obręb Długołęka działka nr: 357 o pow. ewid. 0.0700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0.0700 ha, w tym w użytkach (ŁIV/Ł - 0,0700 ha). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WR1E/00006657/6. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Sygnatura akt VI GUp 8/22

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:

1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

489 000 zł

6,19 zł/m2

79 000 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
Przetarg na działkę

ząbkowicki, Ząbkowice Śląskie, Stolec

Cena wywoławcza:

489 000 zł

6,19 zł/m2

79 000 m2

Sygnatura akt VI GUp 8/22

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza przetarg na sprzedaż:

1) Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej w granicach działki o nr. ewidencyjnym 171/4 AM–1 i powierzchni 12,02 ha obręb Ścinawica, gmina Kłodzko, powiat kłodzki. Stan prawny przedmiotowej nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej nr *** prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kłodzku, V...
Szczegóły przetargu

Termin: 2023-12-14

Organizator przetargu:
Syndyk
1                          100
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości