Licytacje komornicze: grunty małopolskie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Kraków, ul. Bobrowa

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości składającej się z działek: działki ewidencyjnej nr *** (grunt zabudowany częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod adresem ul. ***, Kraków), obręb ewidencyjny numer ***, jednostka ewidencyjna Podgórze oraz nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr *** (grunt niezabudowany), obręb ewidencyjny nr ***, jednostka ewidencyjna Podgórze. Nieruchomość o łącznej powierzchni 0...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

748 662 zł

249 zł/m2

3 004 m2

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków, ul. Bobrowa

Cena wywoławcza:

748 662 zł

249 zł/m2

3 004 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości składającej się z działek: działki ewidencyjnej nr *** (grunt zabudowany częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod adresem ul. ***, Kraków), obręb ewidencyjny numer ***, jednostka ewidencyjna Podgórze oraz nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr *** (grunt niezabudowany), obręb ewidencyjny nr ***, jednostka ewidencyjna Podgórze. Nieruchomość o łącznej powierzchni 0...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków, ul. Bobrowa

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1712 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 139 (grunt zabudowany częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod adresem ul. Bobrowa 12, Kraków), obręb ewidencyjny numer 3, jednostka ewidencyjna Podgórze. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW ***.

Przet...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

710 463 zł

415 zł/m2

1 712 m2

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków, ul. Bobrowa

Cena wywoławcza:

710 463 zł

415 zł/m2

1 712 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,1712 ha, składającej się z działki ewidencyjnej nr 139 (grunt zabudowany częścią budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod adresem ul. Bobrowa 12, Kraków), obręb ewidencyjny numer 3, jednostka ewidencyjna Podgórze. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW ***.

Przet...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-31

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Myślenice

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ***, 32-400 Myślenice, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr *** o pow. 0,0933 ha. położonej w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie posiadająca założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

54 937,50 zł

58,88 zł/m2

933 m2

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Myślenice

Cena wywoławcza:

54 937,50 zł

58,88 zł/m2

933 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy ***, 32-400 Myślenice, dla której SĄD REJONOWY MYŚLENICE IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr *** o pow. 0,0933 ha. położonej w miejscowości Myślenice, gmina Myślenice, powiat myślenicki, województwo małopolskie posiadająca założoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-25

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***0, 30-698 Kraków***, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka ewidencyjna nr ***1...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

169 524 zł

57,72 zł/m2

2 937 m2

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków

Cena wywoławcza:

169 524 zł

57,72 zł/m2

2 937 m2

... w trybie ustalonym w art. 9864 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:

- nieruchomości położonej przy ***0, 30-698 Kraków***, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Przy Rondzie 7, Kraków, 31-547 Kraków) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest działka ewidencyjna nr ***1...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-12

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

krakowski, Liszki

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

188 700,75 zł

88,38 zł/m2

2 135 m2

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

krakowski, Liszki

Cena wywoławcza:

188 700,75 zł

88,38 zł/m2

2 135 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

chrzanowski, Chrzanów, Balin

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 32-500 Balin, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie (adres: ul. , Chrzanów, 32-500 Chrzanów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***13.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowa niezabudowana o funkcji rolnej złożonej z działek nr 1544 o pow. 0,0240 ha oraz nr 1545 o pow. 0,5312 ha położone w Balinie

Suma oszacowania wynosi 42 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 792,50 zł. ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

31 792,50 zł

5,73 zł/m2

5 552 m2

Termin: 2023-12-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

chrzanowski, Chrzanów, Balin

Cena wywoławcza:

31 792,50 zł

5,73 zł/m2

5 552 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy , 32-500 Balin, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie (adres: ul. , Chrzanów, 32-500 Chrzanów) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***13.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowa niezabudowana o funkcji rolnej złożonej z działek nr 1544 o pow. 0,0240 ha oraz nr 1545 o pow. 0,5312 ha położone w Balinie

Suma oszacowania wynosi 42 390,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 31 792,50 zł. ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków, brak danych

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr ***/*** o powierzchni 0,0092 ha, położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb ewidencyjny nr ***. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze ***/***. Działka posiada kształt regularny zbliżony do figury trapezu o szero...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

14 842 zł

161 zł/m2

92 m2

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków, brak danych

Cena wywoławcza:

14 842 zł

161 zł/m2

92 m2

... https://elicytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę ewidencyjną nr ***/*** o powierzchni 0,0092 ha, położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb ewidencyjny nr ***. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze ***/***. Działka posiada kształt regularny zbliżony do figury trapezu o szero...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Zakopane, Kasprowicza

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Kasprowicza , 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obr. 3, miasto Zakopanem, gm. Zakopane, powiat tatrzański, woj. małopolskie. Działka położona w północno - wschodniej części miasta, zlokalizowana w odległości ok. 2 km na płn - wsch. od centrum oraz w odległości ok. 2...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

530 672,25 zł

Termin: 2023-12-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Zakopane, Kasprowicza

Cena wywoławcza:

530 672,25 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ***, położonej przy Kasprowicza , 34-500 Zakopane, dla której SĄD REJONOWY ZAKOPANE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obr. 3, miasto Zakopanem, gm. Zakopane, powiat tatrzański, woj. małopolskie. Działka położona w północno - wschodniej części miasta, zlokalizowana w odległości ok. 2 km na płn - wsch. od centrum oraz w odległości ok. 2...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

nowosądecki, Podegrodzie, Podrzecze

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. *** , Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca część stawu położona w miejsc...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

8 722,50 zł

1,78 zł/m2

4 900 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

nowosądecki, Podegrodzie, Podrzecze

Cena wywoławcza:

8 722,50 zł

1,78 zł/m2

4 900 m2

... w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy ***, *** ***, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. *** , Nowy Sącz, 33-300 Nowy Sącz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca część stawu położona w miejsc...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków, Morelowa

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie- nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z prawa własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 8/13 o pow. 0,0861 ha, położona w Krakowie, obręb 9, jedn. ewid. Krowodrza, ulica Morelowa

Przetarg odbywa się w drodze licytacji...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

826 730,25 zł

960 zł/m2

861 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków, Morelowa

Cena wywoławcza:

826 730,25 zł

960 zł/m2

861 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie- nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z prawa własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 8/13 o pow. 0,0861 ha, położona w Krakowie, obręb 9, jedn. ewid. Krowodrza, ulica Morelowa

Przetarg odbywa się w drodze licytacji...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie- nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z prawa własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 8/12 o pow. 0,0920 ha, położona w Krakowie, obręb 9, jedn. ewid. Krowodrza, ulica Morelowa.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

849 115,50 zł

923 zł/m2

920 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków

Cena wywoławcza:

849 115,50 zł

923 zł/m2

920 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie- nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z prawa własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 8/12 o pow. 0,0920 ha, położona w Krakowie, obręb 9, jedn. ewid. Krowodrza, ulica Morelowa.

Przetarg odbywa się w drodze licytacji...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie- nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z prawa własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 8/11 o pow. 0,0515 ha, położonej w Krakowie, obręb 9, jedn. ewid. Krowodrza, ulica Morelowa.

Przetarg odbywa się w drodze licytac...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

532 639,50 zł

1 034 zł/m2

515 m2

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kraków

Cena wywoławcza:

532 639,50 zł

1 034 zł/m2

515 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/

rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika *** sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie- nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr *** prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, składająca się z prawa własności działki oznaczonej nr ewidencyjnym 8/11 o pow. 0,0515 ha, położonej w Krakowie, obręb 9, jedn. ewid. Krowodrza, ulica Morelowa.

Przetarg odbywa się w drodze licytac...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

tatrzański, Poronin, Suche

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 34-520 Poronin, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewid. nr *** położoną w obr. ***, gm. Poronin, powiat tatrzański, woj. małopolskie. Działka położona w północno - wschodniej części miasta, zlokalizowana w odległości ok. 220 m na północny - zachód od drogi głównej przechodzącej przez miejscowość ***. Nieruchomość nie jest...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

234 526,50 zł

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

tatrzański, Poronin, Suche

Cena wywoławcza:

234 526,50 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 34-520 Poronin, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ewid. nr *** położoną w obr. ***, gm. Poronin, powiat tatrzański, woj. małopolskie. Działka położona w północno - wschodniej części miasta, zlokalizowana w odległości ok. 220 m na północny - zachód od drogi głównej przechodzącej przez miejscowość ***. Nieruchomość nie jest...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Chrzanów, Działkowa

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

59 070,75 zł

44,38 zł/m2

1 331 m2

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Chrzanów, Działkowa

Cena wywoławcza:

59 070,75 zł

44,38 zł/m2

1 331 m2

...: https://elicytacje.komornik.pl/
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          69
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości