Licytacje komornicze: grunty wrocławski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Sobótka, Strzegomiany

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Strzegomiany, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem do rozbiórki o powierzchni użytkowej ok. 649,97 m2, położonej w Gminie Sobótka, obręb Strzegomiany, działka ewidencyjna nr 174

Suma oszacowania wynosi 243 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowan...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

182 850 zł

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Sobótka, Strzegomiany

Cena wywoławcza:

182 850 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Strzegomiany, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem do rozbiórki o powierzchni użytkowej ok. 649,97 m2, położonej w Gminie Sobótka, obręb Strzegomiany, działka ewidencyjna nr 174

Suma oszacowania wynosi 243 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowan...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Wilczków

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 55-020 Żórawina, Wilczków dz. nr 80, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, będącej własnością dłużnika***

Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północno-zachodniej części wsi Wilczków w gminie Żórawina.
Dz. nr 80 o pow. 1,6200ha. Nieruchomość składa się z jednej działki, jej teren jest płaski, z niewielkim pofałdowaniem, nieogrodzony. Kszt...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

119 250 zł

7,36 zł/m2

16 200 m2

Termin: 2023-12-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Wilczków

Cena wywoławcza:

119 250 zł

7,36 zł/m2

16 200 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 55-020 Żórawina, Wilczków dz. nr 80, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***, będącej własnością dłużnika***

Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w północno-zachodniej części wsi Wilczków w gminie Żórawina.
Dz. nr 80 o pow. 1,6200ha. Nieruchomość składa się z jednej działki, jej teren jest płaski, z niewielkim pofałdowaniem, nieogrodzony. Kszt...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kąty Wrocławskie, ul. KĄTECKIEJ

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. *** ,***, 55-080 Kąty Wrocławskie, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA ŚLĄSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ŚW. ANDRZEJA 3, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość, będąca przedmiotem licytacji jest to niezabudowana działka 532. Działka ta tworzy obszar o kształcie zbliżonym do trapezu i pow. 0,2200ha. Częściowo ogrodzona. Przy cieku wodnym w ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

308 320 zł

140 zł/m2

2 200 m2

Termin: 2023-12-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Kąty Wrocławskie, ul. KĄTECKIEJ

Cena wywoławcza:

308 320 zł

140 zł/m2

2 200 m2

... druga licytacja:

- nieruchomości, której właścicielem jest *** przy ul. *** ,***, 55-080 Kąty Wrocławskie, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA ŚLĄSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul. ŚW. ANDRZEJA 3, ŚRODA ŚLĄSKA, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość, będąca przedmiotem licytacji jest to niezabudowana działka 532. Działka ta tworzy obszar o kształcie zbliżonym do trapezu i pow. 0,2200ha. Częściowo ogrodzona. Przy cieku wodnym w ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Łozina

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 55-095 Łozina, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

LICYTACJA O GODZ. 13.00 Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni pow. 0,4347 ha , działka nr 195/6, posiada regularny kształt, zbliżony do trapezu, o bokach dł. około 104m,112 m,40 m,41 m. Położona w drugiej linii zabudowy od drogi głównej ul. Nowego Osiedla, k...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

380 763,75 zł

87,59 zł/m2

4 347 m2

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Łozina

Cena wywoławcza:

380 763,75 zł

87,59 zł/m2

4 347 m2

... pierwsza licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy , 55-095 Łozina, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

LICYTACJA O GODZ. 13.00 Nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni pow. 0,4347 ha , działka nr 195/6, posiada regularny kształt, zbliżony do trapezu, o bokach dł. około 104m,112 m,40 m,41 m. Położona w drugiej linii zabudowy od drogi głównej ul. Nowego Osiedla, k...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-12-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Czernica, Krzyków

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 55-003 Czernica, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 735 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 551 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książec...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

551 925 zł

578 zł/m2

955 m2

Termin: 2023-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Czernica, Krzyków

Cena wywoławcza:

551 925 zł

578 zł/m2

955 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ***, 55-003 Czernica, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 735 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 551 925,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 590,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książec...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-16

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Wilkowice

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilkowice (gmina Żórawina), obręb ewidencyjny 0027 Wilkowice, działka ewidencyjna 51/1 (AR-1) pow. 0,3763 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Suma oszacowania wynosi 221 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 750,00zł.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, dostępna do oglądania w każdym czasie....
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

165 750 zł

44,05 zł/m2

3 763 m2

Termin: 2023-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Wilkowice

Cena wywoławcza:

165 750 zł

44,05 zł/m2

3 763 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilkowice (gmina Żórawina), obręb ewidencyjny 0027 Wilkowice, działka ewidencyjna 51/1 (AR-1) pow. 0,3763 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Suma oszacowania wynosi 221 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 750,00zł.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, dostępna do oglądania w każdym czasie....
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Mirków

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o., położonej przy Mirków ,Długołęka, 55-095 Dlugołęka, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 189/55 – objęta KW ***, zlokalizowana w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski województwo dolnośląskie, pow. 0,3306 ha. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz ter...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

495 602 zł

150 zł/m2

3 306 m2

Termin: 2023-09-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Mirków

Cena wywoławcza:

495 602 zł

150 zł/m2

3 306 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o., położonej przy Mirków ,Długołęka, 55-095 Dlugołęka, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 189/55 – objęta KW ***, zlokalizowana w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski województwo dolnośląskie, pow. 0,3306 ha. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz ter...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Wilkowice

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilkowice (gmina Żórawina), obręb ewidencyjny 0027 Wilkowice działka ewidencyjna 48 (AR-1) pow. 0,4639 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Suma oszacowania wynosi 255 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 250,00zł.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, dostępna do oglądania w każdym czasie.
...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

191 250 zł

41,23 zł/m2

4 639 m2

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Wilkowice

Cena wywoławcza:

191 250 zł

41,23 zł/m2

4 639 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Wilkowice (gmina Żórawina), obręb ewidencyjny 0027 Wilkowice działka ewidencyjna 48 (AR-1) pow. 0,4639 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ***.
Suma oszacowania wynosi 255 000,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 250,00zł.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, dostępna do oglądania w każdym czasie.
...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Łozina

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Łozina gm. Długołęka, 55-095 Łozina, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. .

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 4,7779ha, położona w trzech miejscach w zachodniej części obrębu Łozina, głównie 500m na południe od drogi do wsi Tokary, około 1,3 km od centrum wsi Łozina i 800 m od zabudowań wsi Tokary. Nieruchomość tworzy pię...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

908 666,67 zł

19,02 zł/m2

47 779 m2

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Łozina

Cena wywoławcza:

908 666,67 zł

19,02 zł/m2

47 779 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Łozina gm. Długołęka, 55-095 Łozina, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. .

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 4,7779ha, położona w trzech miejscach w zachodniej części obrębu Łozina, głównie 500m na południe od drogi do wsi Tokary, około 1,3 km od centrum wsi Łozina i 800 m od zabudowań wsi Tokary. Nieruchomość tworzy pię...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Kiełczów

... druga licytacja

nieruchomości, której położonej przy , 55-093 Kiełczów , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 48/49, Oleśnica, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 49 253,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 835,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 925,30 zł. Rękojmia po...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

32 835,33 zł

132 zł/m2

248 m2

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Kiełczów

Cena wywoławcza:

32 835,33 zł

132 zł/m2

248 m2

... druga licytacja

nieruchomości, której położonej przy , 55-093 Kiełczów , dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. 3 Maja 48/49, Oleśnica, 56-400 Oleśnica) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 49 253,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 32 835,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 925,30 zł. Rękojmia po...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Kąty Wrocławskie, Gniechowice

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,GNIECHOWICE, 55-080 Kąty Wrocławskie, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA ŚLĄSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚC GRUNTOWA - działka nr 532 tworzy obszar o kształcie zbliżonym do trapezu i pow. 0,2200ha. Częściowo ogrodzona. Przy cieku wodnym w niewielkim stopniu zadrzewiona i zakrzewiona. W północno- wschodnim narożniku znajduje się dwuramienny, betonow...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

346 860 zł

158 zł/m2

2 200 m2

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Kąty Wrocławskie, Gniechowice

Cena wywoławcza:

346 860 zł

158 zł/m2

2 200 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,GNIECHOWICE, 55-080 Kąty Wrocławskie, dla której SĄD REJONOWY ŚRODA ŚLĄSKA IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚC GRUNTOWA - działka nr 532 tworzy obszar o kształcie zbliżonym do trapezu i pow. 0,2200ha. Częściowo ogrodzona. Przy cieku wodnym w niewielkim stopniu zadrzewiona i zakrzewiona. W północno- wschodnim narożniku znajduje się dwuramienny, betonow...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-08-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Kobierzyce, Racławice Wielkie

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Racławice Wielkie, 55-040 Kobierzyce, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 509 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 132 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 150 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce a...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 132 425 zł

105 zł/m2

10 808 m2

Termin: 2023-07-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Kobierzyce, Racławice Wielkie

Cena wywoławcza:

1 132 425 zł

105 zł/m2

10 808 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Racławice Wielkie, 55-040 Kobierzyce, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 1 509 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 132 425,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 150 990,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce a...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Mirków

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o., położonej przy Mirków , 55-095 Długołęka, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 189/52 – objęta KW ***/5, zlokalizowana w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski województwo dolnośląskie, pow. 0,7768ha. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz tereny ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

1 310 062,50 zł

169 zł/m2

7 768 m2

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Mirków

Cena wywoławcza:

1 310 062,50 zł

169 zł/m2

7 768 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o., położonej przy Mirków , 55-095 Długołęka, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ***/5.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 189/52 – objęta KW ***/5, zlokalizowana w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski województwo dolnośląskie, pow. 0,7768ha. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz tereny ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Mirków

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o., położonej przy Mirków ,Długołęka, 55-095 Dlugołęka, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/***/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 189/55 – objęta KW WR1E/***/6, zlokalizowana w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski województwo dolnośląskie, pow. 0,3306 ha. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mies...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

557 552,25 zł

169 zł/m2

3 306 m2

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Długołęka, Mirków

Cena wywoławcza:

557 552,25 zł

169 zł/m2

3 306 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** sp. z o.o., położonej przy Mirków ,Długołęka, 55-095 Dlugołęka, dla której SĄD REJONOWY OLEŚNICA V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1E/***/6.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 189/55 – objęta KW WR1E/***/6, zlokalizowana w miejscowości Mirków, gmina Długołęka, powiat wrocławski województwo dolnośląskie, pow. 0,3306 ha. W najbliższym otoczeniu znajduje się zabudowa mies...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Rzeplin

Przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Kancelaria Komornicza, Worcella 21, Wrocław, 50-448 Wrocław

tel. 579653637 / fax.

Sygnatura: km 2261/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Tomasz Górski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-0...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

322 335 zł

158 zł/m2

2 039 m2

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Żórawina, Rzeplin

Cena wywoławcza:

322 335 zł

158 zł/m2

2 039 m2

Przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Kancelaria Komornicza, Worcella 21, Wrocław, 50-448 Wrocław

tel. 579653637 / fax.

Sygnatura: km 2261/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Tomasz Górski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-06-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy Podwale 30, 50-0...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości