Licytacje komornicze: grunty Sobótka

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

Sobótka, Strzegomiany

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Strzegomiany, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem do rozbiórki o powierzchni użytkowej ok. 649,97 m2, położonej w Gminie Sobótka, obręb Strzegomiany, działka ewidencyjna nr 174

Suma oszacowania wynosi 243 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowan...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

182 850 zł

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Sobótka, Strzegomiany

Cena wywoławcza:

182 850 zł
... pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ,Strzegomiany, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem do rozbiórki o powierzchni użytkowej ok. 649,97 m2, położonej w Gminie Sobótka, obręb Strzegomiany, działka ewidencyjna nr 174

Suma oszacowania wynosi 243 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowan...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Rogów Sobócki, Parkowa

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Rogowie Sobóckim (gmina Sobótka) przy ul. Parkowej, jednostka ewid. Sobótka obręb Rogów Sobócki, dz. 215 (AR-1) o pow. 6,8200 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Suma oszacowania wynosi 461 000zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 750,00zł.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, dostępna do oglądania w każdym cza...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

345 750 zł

5,07 zł/m2

68 200 m2

Termin: 2022-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Rogów Sobócki, Parkowa

Cena wywoławcza:

345 750 zł

5,07 zł/m2

68 200 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej położonej w Rogowie Sobóckim (gmina Sobótka) przy ul. Parkowej, jednostka ewid. Sobótka obręb Rogów Sobócki, dz. 215 (AR-1) o pow. 6,8200 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ***

Suma oszacowania wynosi 461 000zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 750,00zł.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, dostępna do oglądania w każdym cza...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Strzegomiany

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
55-050 Sobótka, Strzegomiany, działki nr 555/43, 555/44, 555/45, 559, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW *** należącej do dłużnika*** z o.o.

Działki nr 555/43, 555/44, 555/45 i 559 o łącznej powierzchni 53 181m2 stanowią całość gospodarczą, a wg ewidencji i stanu faktycznego grunty orne - RIIIa, RIIIb, RIVa obsiane kukurydzą.
Zgodnie z KW nieruchomość składa się z jedn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 241 750 zł

42,15 zł/m2

53 181 m2

Termin: 2022-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Strzegomiany

Cena wywoławcza:

2 241 750 zł

42,15 zł/m2

53 181 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej:
55-050 Sobótka, Strzegomiany, działki nr 555/43, 555/44, 555/45, 559, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr KW *** należącej do dłużnika*** z o.o.

Działki nr 555/43, 555/44, 555/45 i 559 o łącznej powierzchni 53 181m2 stanowią całość gospodarczą, a wg ewidencji i stanu faktycznego grunty orne - RIIIa, RIIIb, RIVa obsiane kukurydzą.
Zgodnie z KW nieruchomość składa się z jedn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-09-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Stary Zamek

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Stary Zamek, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji to kompleks 3 działek: 216/10, 216/12 oraz 213/11. Nieruchomość graniczy od północy z gruntami zabudowanymi budynkami produkcyjnymi, od północy i wschodu z gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, natomiast od południa i zachodu z gruntami ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

172 666,66 zł

8,00 zł/m2

21 209 m2

Termin: 2022-05-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Stary Zamek

Cena wywoławcza:

172 666,66 zł

8,00 zł/m2

21 209 m2

... druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Stary Zamek, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji to kompleks 3 działek: 216/10, 216/12 oraz 213/11. Nieruchomość graniczy od północy z gruntami zabudowanymi budynkami produkcyjnymi, od północy i wschodu z gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, natomiast od południa i zachodu z gruntami ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-05-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Mirosławice

... pierwsza licytacja:

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mirosławice, gmina Sobótka, powiat wrocławski, składająca się z działki nr 140, AM-2 obręb Mirosławice. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr *** w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Suma oszacowania wynosi 741 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 556 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

556 275 zł

87,00 zł/m2

6 378 m2

Termin: 2021-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Mirosławice

Cena wywoławcza:

556 275 zł

87,00 zł/m2

6 378 m2

... pierwsza licytacja:

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Mirosławice, gmina Sobótka, powiat wrocławski, składająca się z działki nr 140, AM-2 obręb Mirosławice. Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr *** w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków.

Suma oszacowania wynosi 741 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 556 275,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-12-21

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Garncarsko, Mietkowska

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: grunty rolne, położone w Garncarsko, nr działki 100, 101, ident. działki 022307_5.0002.100, obszar 1,6606 ha, obręb ewidencyjny 0002, GARNCARSKO KW nr *** stanowiącej własność dłużnika*** ul. Mietkowska 8, 55-081 Proszkowice.
Dla terenu obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19.05...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

591 322,50 zł

36,00 zł/m2

16 606 m2

Termin: 2021-11-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Garncarsko, Mietkowska

Cena wywoławcza:

591 322,50 zł

36,00 zł/m2

16 606 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci: grunty rolne, położone w Garncarsko, nr działki 100, 101, ident. działki 022307_5.0002.100, obszar 1,6606 ha, obręb ewidencyjny 0002, GARNCARSKO KW nr *** stanowiącej własność dłużnika*** ul. Mietkowska 8, 55-081 Proszkowice.
Dla terenu obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Sobótka z wyłączeniem obszaru miasta, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr XLIV/305/06 z dnia 19.05...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-11-19

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Stary Zamek

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Stary Zamek, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji to kompleks 3 działek: 216/10, 216/12 oraz 213/11. Nieruchomość graniczy od północy z gruntami zabudowanymi budynkami produkcyjnymi, od północy i wschodu z gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, natomiast od południa i zachodu z grunta...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

194 250 zł

9,00 zł/m2

21 209 m2

Termin: 2021-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wrocławski, Sobótka, Stary Zamek

Cena wywoławcza:

194 250 zł

9,00 zł/m2

21 209 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Stary Zamek, 55-050 Sobótka, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość będąca przedmiotem licytacji to kompleks 3 działek: 216/10, 216/12 oraz 213/11. Nieruchomość graniczy od północy z gruntami zabudowanymi budynkami produkcyjnymi, od północy i wschodu z gruntami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, natomiast od południa i zachodu z grunta...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-09-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości