Licytacje komornicze: grunty olkuski

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

77 872,50 zł

6,92 zł/m2

11 260 m2


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

nieruchomości oznaczonej jako:
Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej w miejscowości Bydlin o nr KW *** składająca się z działek o nr ***/***, ***/***, ***/***, ***/***. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 0002 Bydlin, nr jednostki rejestracyjnej G183.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowan...
Szczegóły licytacji

Termin: 2024-01-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

87 675 zł

10,73 zł/m2

8 170 m2

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Bydlin

Cena wywoławcza:

87 675 zł

10,73 zł/m2

8 170 m2

... w Kancelarii Komornika ul. Baczyńskiego 2 pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc ) następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem: Bydlin dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 8170 m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: *** na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
(...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-11-17

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Dolny, Dworska

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa - działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55x19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

46 350 zł

8,20 zł/m2

5 650 m2

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Kwaśniów Dolny, Dworska

Cena wywoławcza:

46 350 zł

8,20 zł/m2

5 650 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa - działka numer 126/2 , grunt orny o powierzchni 0,1063 ha. Kształt regularny prostokątny o wymiarach około 55x19 mb. Posiada dostęp do drogi gminnej . Posiada dostęp do drogi gminnej, ulicy Dworskiej. Teren nierówny, niezagospodarowany i nieużytkowany. Na działce od strony drogi stoi słup eklektyczn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-10-27

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olkusz, Zacisze

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Zacisze , 32-300 Olkusz, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
_Opis nieruchomości:_
_Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Olkuszu ul. Zacisze oznaczona numerem ewidencyjnym działki 274/3 o pow. 0,0480ha. Teren nieruchomości ogrodzony, uzbrojony w przyłącz wodociągowy. W południowo - wschodnim narożniku działki posadowio...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

93 075 zł

194 zł/m2

480 m2

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olkusz, Zacisze

Cena wywoławcza:

93 075 zł

194 zł/m2

480 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: ul. Zacisze , 32-300 Olkusz, dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** .
_Opis nieruchomości:_
_Nieruchomość gruntowa zlokalizowana w Olkuszu ul. Zacisze oznaczona numerem ewidencyjnym działki 274/3 o pow. 0,0480ha. Teren nieruchomości ogrodzony, uzbrojony w przyłącz wodociągowy. W południowo - wschodnim narożniku działki posadowio...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Krzywopłoty

...:

DRUGA L I C Y T A C J A
W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa w miejscowości Krzywopłoty o nr KW *** składająca się z działki o nr 152 o powierzchni 0,5700 ha. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 121204_2.0011, Krzywopłoty nr jednostki rejestracyjnej G220. Sposób korzystania*** las.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania prze...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

21 000 zł

3,68 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Krzywopłoty

Cena wywoławcza:

21 000 zł

3,68 zł/m2

5 700 m2

...:

DRUGA L I C Y T A C J A
W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa w miejscowości Krzywopłoty o nr KW *** składająca się z działki o nr 152 o powierzchni 0,5700 ha. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 121204_2.0011, Krzywopłoty nr jednostki rejestracyjnej G220. Sposób korzystania*** las.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodarowania prze...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-05-24

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Rodaki

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci działek : 2257 o pow. 0,2780 ha, 0,258 o pow. 0,1540 ha , 2256 o pow. 0,4940 ha 2615 o pow. 0,2740 ha o łącznej powierzchni 1,2000 ha.
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość) MAŁOPOLSKIE, OLKUSKI, KLUCZE, RODAKI
miejsce położenia: 32-310 Rodaki,
stanowiącej własność dłużnika:
***
posiada...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

31 500 zł

2,63 zł/m2

12 000 m2

Termin: 2023-03-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Rodaki

Cena wywoławcza:

31 500 zł

2,63 zł/m2

12 000 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci działek : 2257 o pow. 0,2780 ha, 0,258 o pow. 0,1540 ha , 2256 o pow. 0,4940 ha 2615 o pow. 0,2740 ha o łącznej powierzchni 1,2000 ha.
Położenie (numer porządkowy / województwo, powiat, gmina, miejscowość) MAŁOPOLSKIE, OLKUSKI, KLUCZE, RODAKI
miejsce położenia: 32-310 Rodaki,
stanowiącej własność dłużnika:
***
posiada...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Trzyciąż, Jangrot

... druga licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem Jangrot gm. Trzyciąż dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 6552 m2 ,( działki n 492 i 493 pełnia funkcję rolno-leśną) niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: ***.
Suma oszacowania wynosi 50 7...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

25 350 zł

3,87 zł/m2

6 552 m2

Termin: 2023-03-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Trzyciąż, Jangrot

Cena wywoławcza:

25 350 zł

3,87 zł/m2

6 552 m2

... druga licytacja w trybie licytacji określonej w art. 1013(6) w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem Jangrot gm. Trzyciąż dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 6552 m2 ,( działki n 492 i 493 pełnia funkcję rolno-leśną) niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: ***.
Suma oszacowania wynosi 50 7...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-03-01

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Krzywopłoty

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa w miejscowości Krzywopłoty o nr KW *** składająca się z działki o nr 152 o powierzchni 0,5700 ha. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 121204_2.0011, Krzywopłoty nr jednostki rejestracyjnej G220. Sposób korzystania: las.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodaro...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

31 500 zł

5,53 zł/m2

5 700 m2

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Krzywopłoty

Cena wywoławcza:

31 500 zł

5,53 zł/m2

5 700 m2

...:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa w miejscowości Krzywopłoty o nr KW *** składająca się z działki o nr 152 o powierzchni 0,5700 ha. Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski, jednostka ewidencyjna 121204_2, Klucze, obręb ewidencyjny 121204_2.0011, Krzywopłoty nr jednostki rejestracyjnej G220. Sposób korzystania: las.
Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje miejscowy plan zagospodaro...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olkusz, Kochanowskiego

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kochanowskiego , 32-300 Olkusz , dla której Sąd Rejonowy (adres: ul. K. K. Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Olkusz przy ul. Kochanowskiego o nr KW *** składająca się z działki o nr 3789/10 o powierzchni 1146 m(2) i 3789/13 o powierzchni 1132 m(2). Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

198 750 zł

87,25 zł/m2

2 278 m2

Termin: 2023-02-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Olkusz, Kochanowskiego

Cena wywoławcza:

198 750 zł

87,25 zł/m2

2 278 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** przy Kochanowskiego , 32-300 Olkusz , dla której Sąd Rejonowy (adres: ul. K. K. Wielkiego 45, Olkusz, 32-300 Olkusz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Olkusz przy ul. Kochanowskiego o nr KW *** składająca się z działki o nr 3789/10 o powierzchni 1146 m(2) i 3789/13 o powierzchni 1132 m(2). Nieruchomość położona w województwie małopolskim, powiat olkuski...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-10

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Wolbrom, Zasępiec

...:

DRUGA L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa położona w gm. Wolbrom Zasępiec nr KW *** składająca się z działki o nr 114/1 o powierzchni 0,8081 ha. Jest to działka rolna uprawiana. Teren płaski, lekko pochyły o kształcie litery L. Na prawie 25% powierzchni użytkowej użytki klasy IIIb oraz na pozostałej części grunty klasy IVa i IVb. Działka posiada dojazd w postaci drogi gruntowej od strony południowej. Brak mediów. Dla przedmiot...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

12 500 zł

1,55 zł/m2

8 081 m2

Termin: 2023-02-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Wolbrom, Zasępiec

Cena wywoławcza:

12 500 zł

1,55 zł/m2

8 081 m2

...:

DRUGA L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako:
nieruchomość gruntowa położona w gm. Wolbrom Zasępiec nr KW *** składająca się z działki o nr 114/1 o powierzchni 0,8081 ha. Jest to działka rolna uprawiana. Teren płaski, lekko pochyły o kształcie litery L. Na prawie 25% powierzchni użytkowej użytki klasy IIIb oraz na pozostałej części grunty klasy IVa i IVb. Działka posiada dojazd w postaci drogi gruntowej od strony południowej. Brak mediów. Dla przedmiot...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-02-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Ryczówek

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci dwóch działek :
działki 352/1, 352/2 - obszar całej nieruchomości 0,5150 HA
położonej w miejscowości RYCZÓWEK, stanowiącej własność dłużnika:
***

Działka nr 352/1 o powierzchni 0,2575 ha i działka nr 352/2 o powierzchni 0,2575 ha położone są w miejscowości Ryczówek, Gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolsk...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

16 500 zł

3,20 zł/m2

5 150 m2

Termin: 2023-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Klucze, Ryczówek

Cena wywoławcza:

16 500 zł

3,20 zł/m2

5 150 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci dwóch działek :
działki 352/1, 352/2 - obszar całej nieruchomości 0,5150 HA
położonej w miejscowości RYCZÓWEK, stanowiącej własność dłużnika:
***

Działka nr 352/1 o powierzchni 0,2575 ha i działka nr 352/2 o powierzchni 0,2575 ha położone są w miejscowości Ryczówek, Gmina Klucze, powiat olkuski, województwo małopolsk...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-01-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Trzyciąż, Jangrot

... pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem Jangrot gm. Trzyciąż dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 6552 m2 ,( działki n 492 i 493 pełnia funkcję rolno-leśną) niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: ***
Suma oszacowania wynosi 50 7...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

38 025 zł

5,80 zł/m2

6 552 m2

Termin: 2022-12-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Trzyciąż, Jangrot

Cena wywoławcza:

38 025 zł

5,80 zł/m2

6 552 m2

... pierwsza licytacja w trybie licytacji określonej w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)
następujących nieruchomości:
nieruchomości położonej pod adresem Jangrot gm. Trzyciąż dla której SĄD REJONOWY OLKUSZ V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze *** o powierzchni 6552 m2 ,( działki n 492 i 493 pełnia funkcję rolno-leśną) niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: ***
Suma oszacowania wynosi 50 7...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-12-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Wolbrom, Zasępiec

...***

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako***
nieruchomość gruntowa położona w gm. Wolbrom Zasępiec nr KW *** składająca się z działki o nr 114/1 o powierzchni 0,8081 ha. Jest to działka rolna uprawiana. Teren płaski, lekko pochyły o kształcie litery L. Na prawie 25% powierzchni użytkowej użytki klasy IIIb oraz na pozostałej części grunty klasy IVa i IVb. Działka posiada dojazd w postaci drogi gruntowej od strony południowej. Brak mediów....
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

18 750 zł

2,32 zł/m2

8 081 m2

Termin: 2022-11-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Wolbrom, Zasępiec

Cena wywoławcza:

18 750 zł

2,32 zł/m2

8 081 m2

...***

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A W TRYBIE UPROSZCZONYM

nieruchomości oznaczonej jako***
nieruchomość gruntowa położona w gm. Wolbrom Zasępiec nr KW *** składająca się z działki o nr 114/1 o powierzchni 0,8081 ha. Jest to działka rolna uprawiana. Teren płaski, lekko pochyły o kształcie litery L. Na prawie 25% powierzchni użytkowej użytki klasy IIIb oraz na pozostałej części grunty klasy IVa i IVb. Działka posiada dojazd w postaci drogi gruntowej od strony południowej. Brak mediów....
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-11-08

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Trzyciąż, Zadroże

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
- działka nr 344/2 o pow. 0,5451 ha położona w miejscowości Zadroże, Gmina Trzyciaż, powiat olkuski. Kategoria użytków rolnych to Rlllb. Grunt plaski z dojazdem drogą gminną utwardzoną. Nieruchomość nie jest uzbrojona, instalacja wodna biegnie wzdłuż drogi. Działka użytkowana jest rolniczo.
posiadająca założoną Księgę W...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

12 000 zł

2,00 zł/m2

5 451 m2

Termin: 2022-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Trzyciąż, Zadroże

Cena wywoławcza:

12 000 zł

2,00 zł/m2

5 451 m2

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
- działka nr 344/2 o pow. 0,5451 ha położona w miejscowości Zadroże, Gmina Trzyciaż, powiat olkuski. Kategoria użytków rolnych to Rlllb. Grunt plaski z dojazdem drogą gminną utwardzoną. Nieruchomość nie jest uzbrojona, instalacja wodna biegnie wzdłuż drogi. Działka użytkowana jest rolniczo.
posiadająca założoną Księgę W...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-07-13

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Trzyciąż, Zadroże

...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
Numer działki 344/2
położonej w miejscowości ZADROŻE ,gmina Trzyciąż ,
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 16 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 12 000,00 zł.

Przystępu...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

12 000 zł

Termin: 2022-05-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

olkuski, Trzyciąż, Zadroże

Cena wywoławcza:

12 000 zł
...: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
poprzez sprzedaż elektroniczną w uproszczonej egzekucji z nieruchomości

nieruchomości w postaci:
Numer działki 344/2
położonej w miejscowości ZADROŻE ,gmina Trzyciąż ,
posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr *** w Sądzie Rejonowym w OLKUSZU.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 16 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 12 000,00 zł.

Przystępu...
Szczegóły licytacji

Termin: 2022-05-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości