Licytacje komornicze: grunty mazowieckie

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Licytacja działki

radomski, Pionki, Kieszek

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Kieszek, 26-670 PIONKI, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konstytucji 3-go Maja 22, Kozienice, 26-900 Kozienice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. fot. geoportal.gov.pl

Suma oszacowania wynosi 3 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jedn...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

2 325 zł

2,14 zł/m2

1 088 m2

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

radomski, Pionki, Kieszek

Cena wywoławcza:

2 325 zł

2,14 zł/m2

1 088 m2

... pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej przy Kieszek, 26-670 PIONKI, dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Konstytucji 3-go Maja 22, Kozienice, 26-900 Kozienice) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***. fot. geoportal.gov.pl

Suma oszacowania wynosi 3 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jedn...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-09-18

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Warka, Fabryczna

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej przy -, 05-660 Warka, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w Warce, ( obręb 0002), pow. grójecki woj. mazowieckie, działka rolna nr ew. 1061/1 o powierzchni 4,5253 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

348 111 zł

7,69 zł/m2

45 253 m2

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

Warka, Fabryczna

Cena wywoławcza:

348 111 zł

7,69 zł/m2

45 253 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się druga licytacja nieruchomości położonej przy -, 05-660 Warka, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość gruntowa położona w Warce, ( obręb 0002), pow. grójecki woj. mazowieckie, działka rolna nr ew. 1061/1 o powierzchni 4,5253 ha, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

grójecki, Jasieniec

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy -,Osiny, 05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Osiny, gm. Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr 131 o pow. 1,1000 ha dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksią...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

65 250 zł

5,93 zł/m2

11 000 m2

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

grójecki, Jasieniec

Cena wywoławcza:

65 250 zł

5,93 zł/m2

11 000 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy -,Osiny, 05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Osiny, gm. Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr 131 o pow. 1,1000 ha dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksią...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-07-06

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sochaczewski, Sochaczew, Żuków

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:


- nieruchomości położonej przy dz.g. nr 97 i 98 z ob. Żukówka brak,KW ***, 96-500 Żukówka, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew) prowadzi księgę wieczystą o numerze dz.g97i98-Żukówka-KW***.

Opis nieruchomości:
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki nr 98, obie działki nr 97 i 98 będ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

66 450 zł

7,73 zł/m2

8 600 m2

Termin: 2023-06-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sochaczewski, Sochaczew, Żuków

Cena wywoławcza:

66 450 zł

7,73 zł/m2

8 600 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:


- nieruchomości położonej przy dz.g. nr 97 i 98 z ob. Żukówka brak,KW ***, 96-500 Żukówka, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew) prowadzi księgę wieczystą o numerze dz.g97i98-Żukówka-KW***.

Opis nieruchomości:
Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej działki nr 98, obie działki nr 97 i 98 będ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sochaczewski, Sochaczew, Żuków

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:


- nieruchomości położonej przy dz.g. nr 99 z ob. Żukówka brak,KW ***, 96-500 Żukówka, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew) prowadzi księgę wieczystą o numerze dz.g99-ob.Żukówka-KW45305.

Opis nieruchomości:
Działka nr 99, objęta KW o nr *** i pow. 0,22ha. Niezabudowana, uprawiana. Wg studium głó...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

41 400 zł

18,82 zł/m2

2 200 m2

Termin: 2023-06-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

sochaczewski, Sochaczew, Żuków

Cena wywoławcza:

41 400 zł

18,82 zł/m2

2 200 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ zostanie przeprowadzona pierwsza licytacja niżej wymienionych nieruchomości:


- nieruchomości położonej przy dz.g. nr 99 z ob. Żukówka brak,KW ***, 96-500 Żukówka, dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 1 Maja 7, Sochaczew, 96-500 Sochaczew) prowadzi księgę wieczystą o numerze dz.g99-ob.Żukówka-KW45305.

Opis nieruchomości:
Działka nr 99, objęta KW o nr *** i pow. 0,22ha. Niezabudowana, uprawiana. Wg studium głó...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-30

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

grójecki, Jasieniec

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy -,Osiny, 05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Osiny, gm. Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr 127 o pow. 0,8800 ha dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksią...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

50 250 zł

5,71 zł/m2

8 800 m2

Termin: 2023-06-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

grójecki, Jasieniec

Cena wywoławcza:

50 250 zł

5,71 zł/m2

8 800 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy -,Osiny, 05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Osiny, gm. Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr 127 o pow. 0,8800 ha dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksią...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

makowski, Różan, Dąbrówka

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ,Dąbrówka, 06-230 Różan, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300 Przasnysz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 06.07.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

30 000 zł

8,33 zł/m2

3 600 m2

Termin: 2023-06-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

makowski, Różan, Dąbrówka

Cena wywoławcza:

30 000 zł

8,33 zł/m2

3 600 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

nieruchomości położonej przy ,Dąbrówka, 06-230 Różan, dla której Sąd Rejonowy w Przasnyszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Świerkowa 7, Przasnysz, 06-300 Przasnysz) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 06.07.2023 o godzinie: 10:00 .

Suma oszacowania wynosi 40 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 30 000...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-29

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax.

Sygnatura: Km 671/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej pr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

96 750 zł

31,79 zł/m2

3 043 m2

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Karczew, Wygoda

Cena wywoławcza:

96 750 zł

31,79 zł/m2

3 043 m2

Kancelaria Komornicza, Wawerska 3b, Otwock, 05-400 Otwock

tel. 22 180 00 22 / fax.

Sygnatura: Km 671/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Marcin Starzec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-06-2023 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 2, 05-400 Otwock, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, której właścicielem jest *** położonej pr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-26

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

mławski, Szreńsk, Nowe Garkowo

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** stanowiącej:
_działka gruntu nr 49 o pow. 2,8400ha zabudowana:_
_- budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w latach_
_ siedemdziesiątych XX wieku, o powierzchni użytkowej 90m_2_. _
_ (program użytkowy: trzy pokoje, dwie kuchnie, korytarz, łazienka i ganek ze spiżarnią). _
_- budynkiem inwentarskim-oborą, parterowym, bez podpiwniczenia...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

69 578 zł

2,24 zł/m2

31 042 m2

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

mławski, Szreńsk, Nowe Garkowo

Cena wywoławcza:

69 578 zł

2,24 zł/m2

31 042 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** stanowiącej:
_działka gruntu nr 49 o pow. 2,8400ha zabudowana:_
_- budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w latach_
_ siedemdziesiątych XX wieku, o powierzchni użytkowej 90m_2_. _
_ (program użytkowy: trzy pokoje, dwie kuchnie, korytarz, łazienka i ganek ze spiżarnią). _
_- budynkiem inwentarskim-oborą, parterowym, bez podpiwniczenia...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

grójecki, Jasieniec, Tworki

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy -,Tworki, 05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Tworki, gm. Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr 28 o pow. 2,9600ha dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksią...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

207 750 zł

7,02 zł/m2

29 600 m2

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

grójecki, Jasieniec, Tworki

Cena wywoławcza:

207 750 zł

7,02 zł/m2

29 600 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy -,Tworki, 05-604 Jasieniec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość rolna położona w msc. Tworki, gm. Jasieniec, pow. grójecki, woj. mazowieckie. Działka nr 28 o pow. 2,9600ha dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksią...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

mławski, Szreńsk, Nowe Garkowo

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** stanowiącej:
_działka gruntu nr 49 o pow. 2,8400ha zabudowana:_
_- budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w latach_
_ siedemdziesiątych XX wieku, o powierzchni użytkowej 90m_2_. _
_ (program użytkowy: trzy pokoje, dwie kuchnie, korytarz, łazienka i ganek ze spiżarnią). _
_- budynkiem inwentarskim-oborą, parterowym, bez podpiwniczenia...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

29 258 zł

2,08 zł/m2

14 100 m2

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

mławski, Szreńsk, Nowe Garkowo

Cena wywoławcza:

29 258 zł

2,08 zł/m2

14 100 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** stanowiącej:
_działka gruntu nr 49 o pow. 2,8400ha zabudowana:_
_- budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, wybudowanym w latach_
_ siedemdziesiątych XX wieku, o powierzchni użytkowej 90m_2_. _
_ (program użytkowy: trzy pokoje, dwie kuchnie, korytarz, łazienka i ganek ze spiżarnią). _
_- budynkiem inwentarskim-oborą, parterowym, bez podpiwniczenia...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-22

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siedlecki, Kotuń, Koszewnica

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja

nieruchomości położonej przy ,Koszewnica, 08-130 Kotuń, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kazimierzowska 31A, Siedlce, 08-110 SIEDLCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

5 200 zł

0,73 zł/m2

7 131 m2

Termin: 2023-06-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

siedlecki, Kotuń, Koszewnica

Cena wywoławcza:

5 200 zł

0,73 zł/m2

7 131 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja

nieruchomości położonej przy ,Koszewnica, 08-130 Kotuń, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kazimierzowska 31A, Siedlce, 08-110 SIEDLCE) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

grójecki, Grójec, Kociszew

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

przy ,Kociszew, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie prawo wieczystego użytkowania...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

752 250 zł

37,61 zł/m2

20 000 m2

Termin: 2023-06-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

grójecki, Grójec, Kociszew

Cena wywoławcza:

752 250 zł

37,61 zł/m2

20 000 m2

... https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 § 1 w zw. z art. 867 § 1 w zw. z art. 8791 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) pierwsza licytacja

przy ,Kociszew, 05-600 Grójec, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie prawo wieczystego użytkowania...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-15

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

miński, Stanisławów

... w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy , 05-304 Stanisławów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
oraz 1/3 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 05-304 Stanisławów, Stanisławów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o ...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

64 950 zł

89,46 zł/m2

726 m2

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

miński, Stanisławów

Cena wywoławcza:

64 950 zł

89,46 zł/m2

726 m2

... w trybie uproszczonym pierwsza licytacja:

- nieruchomości położonej przy , 05-304 Stanisławów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. Ul. Okrzei 14, Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki) prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Opis nieruchomości:
oraz 1/3 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 05-304 Stanisławów, Stanisławów, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o ...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wołomiński, Radzymin, Sieraków

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Sieraków gm. Radzymin, 05-250 Radzymin, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 257 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 730,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w formie bezgotówkowej, na konto depozyt...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

192 975 zł

47,47 zł/m2

4 065 m2

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

wołomiński, Radzymin, Sieraków

Cena wywoławcza:

192 975 zł

47,47 zł/m2

4 065 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika*** położonej przy ,Sieraków gm. Radzymin, 05-250 Radzymin, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze ***.

Suma oszacowania wynosi 257 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 192 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 730,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w formie bezgotówkowej, na konto depozyt...
Szczegóły licytacji

Termin: 2023-06-14

Organizator licytacji:
KOMORNIK
1                          96
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości