Przetargi i licytacje nieruchomości: grunty otwocki

Lokalizacja

Organizator przetargu

Typ nieruchomości


Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Rudno

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel, obręb Rudno, nr działki: 1512 o pow. ewid. 0,2800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2800 w tym w użytkach rolnych (0,2200 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00069350/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

155 000 zł

55,00 zł/m2

2 800 m2

Termin: 2021-08-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Rudno

Cena wywoławcza:

155 000 zł

55,00 zł/m2

2 800 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel, obręb Rudno, nr działki: 1512 o pow. ewid. 0,2800. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,2800 w tym w użytkach rolnych (0,2200 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00069350/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Rudno

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel, obręb Rudno, nr działki: 1513 o pow. ewid. 0,0700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0700 w tym w użytkach rolnych (0,0500 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00069350/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

40 000 zł

57,00 zł/m2

700 m2

Termin: 2021-08-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Rudno

Cena wywoławcza:

40 000 zł

57,00 zł/m2

700 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Kołbiel, obręb Rudno, nr działki: 1513 o pow. ewid. 0,0700. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,0700 w tym w użytkach rolnych (0,0500 o symbolu Ł). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr WA1O/00069350/5. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-20

Organizator przetargu:
KOWR
Licytacja działki

otwocki, Kołbiel, Rudzienko

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 05-340 Kołbiel, Rudzienko, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** będącej własnością dłużnika: ***

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z 2 działek tj: dz.ew. 1707 o pow. 7700 m², dz.ew. 1708 o pow. 8000 m², o łącznej pow. 15 700 m², obręb 0020, gm. Kołbiel, pow. otwocki, woj. mazowieckie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr ***, Pr...
Szczegóły licytacji

Cena wywoławcza:

70 500 zł

4,00 zł/m2

15 700 m2

Termin: 2021-08-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Licytacja działki

otwocki, Kołbiel, Rudzienko

Cena wywoławcza:

70 500 zł

4,00 zł/m2

15 700 m2

... pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 05-340 Kołbiel, Rudzienko, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze *** będącej własnością dłużnika: ***

Przedmiot licytacji stanowi nieruchomość gruntowa składająca się z 2 działek tj: dz.ew. 1707 o pow. 7700 m², dz.ew. 1708 o pow. 8000 m², o łącznej pow. 15 700 m², obręb 0020, gm. Kołbiel, pow. otwocki, woj. mazowieckie, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr ***, Pr...
Szczegóły licytacji

Termin: 2021-08-20

Organizator licytacji:
KOMORNIK
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Sufczyn

Syndyk masy upadłości Iwony Szostak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XIX GUp 1047/19) ogłasza przetarg z wolnej ręki na udział wynoszący 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr ew. 491, 688 położonej w miejscowości Sufczyn, gmina Kobiel, powiat otwocki (KW nr WA1O/00048924/7).

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 6 000 (słownie: sześć tysięcy i 00/100) złotych.

2. Wymagane wadium w wysokości 600 (słownie: sześćset i 00...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

6 000 zł

2,00 zł/m2

3 700 m2

Termin: 2021-08-20

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Meissner
Przetarg na działkę

otwocki, Kołbiel, Sufczyn

Cena wywoławcza:

6 000 zł

2,00 zł/m2

3 700 m2

Syndyk masy upadłości Iwony Szostak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt: XIX GUp 1047/19) ogłasza przetarg z wolnej ręki na udział wynoszący 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działki nr ew. 491, 688 położonej w miejscowości Sufczyn, gmina Kobiel, powiat otwocki (KW nr WA1O/00048924/7).

1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 6 000 (słownie: sześć tysięcy i 00/100) złotych.

2. Wymagane wadium w wysokości 600 (słownie: sześćset i 00...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-20

Organizator przetargu:
Syndyk Michał Meissner
Przetarg na działkę

otwocki, Celestynów, Ponurzyca

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Celestynów, obręb Ponurzyca, nr działki: 570 o pow. ewid. 0,6600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6600 w tym w użytkach rolnych (0,6600 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 23187. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

64 000 zł

10,00 zł/m2

6 600 m2

Termin: 2021-08-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

otwocki, Celestynów, Ponurzyca

Cena wywoławcza:

64 000 zł

10,00 zł/m2

6 600 m2

Nieruchomość niezbudowana położenie - województwo mazowieckie, powiat otwocki, gmina Celestynów, obręb Ponurzyca, nr działki: 570 o pow. ewid. 0,6600. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,6600 w tym w użytkach rolnych (0,6600 o symbolu R). Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr 23187. Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku poniżej....
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-20

Organizator przetargu:
KOWR
Przetarg na działkę

Józefów

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1. Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł;

2. Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł;

3. Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł;każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w dro...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

815 000 zł

429 zł/m2

1 898 m2

Termin: 2021-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Uszak
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

815 000 zł

429 zł/m2

1 898 m2

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1. Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł;

2. Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł;

3. Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł;każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w dro...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Uszak
Przetarg na działkę

Józefów

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1. Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł;

2. Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł;

3. Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł;każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w dro...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

605 000 zł

403 zł/m2

1 501 m2

Termin: 2021-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Uszak
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

605 000 zł

403 zł/m2

1 501 m2

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1. Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł;

2. Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł;

3. Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł;każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w dro...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Uszak
Przetarg na działkę

Józefów

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1. Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł;

2. Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł;

3. Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł;każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w dro...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

970 000 zł

364 zł/m2

2 662 m2

Termin: 2021-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Uszak
Przetarg na działkę

Józefów

Cena wywoławcza:

970 000 zł

364 zł/m2

2 662 m2

Syndyk ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wymienionych poniżej nieruchomości gruntowych położonych w Józefowie, przy ul. Wiązowskiej 6, KW nr WA1O/00027502/0 w postaci:

1. Działki nr ew. 32/2, o pow. 2.662 m2. Cena wywoławcza: 970.000,00 zł;

2. Działki nr ew. 33/4, o pow. 1.898 m2. Cena wywoławcza: 815.000,00 zł;

3. Działki nr ew. 33/6, o pow. 1.501 m2. Cena wywoławcza: 605.000,00 zł;każda z powyższych działek wraz z udziałem ¼ w działce gruntu (udziały w dro...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-08-04

Organizator przetargu:
Syndyk Katarzyna Uszak
Przetarg na działkę

Karczew

... w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 13:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Brak jest możliwości ubiegania się o rozłożenie ceny sprzedaży na ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

290 000 zł

227 zł/m2

1 276 m2

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

Cena wywoławcza:

290 000 zł

227 zł/m2

1 276 m2

... w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 13:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Brak jest możliwości ubiegania się o rozłożenie ceny sprzedaży na ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

... w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 13:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Brak jest możliwości ubiegania się o rozłożenie ceny sprzedaży na ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

290 000 zł

227 zł/m2

1 276 m2

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

Cena wywoławcza:

290 000 zł

227 zł/m2

1 276 m2

... w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 13:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu. Brak jest możliwości ubiegania się o rozłożenie ceny sprzedaży na ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

... w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 12:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

167 zł/m2

1 800 m2

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

Cena wywoławcza:

300 000 zł

167 zł/m2

1 800 m2

... w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 12:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

... w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 12:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego ...
Szczegóły przetargu

Cena wywoławcza:

300 000 zł

167 zł/m2

1 800 m2

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
Przetarg na działkę

Karczew

Cena wywoławcza:

300 000 zł

167 zł/m2

1 800 m2

... w dniu 29 lipca 2021 roku o godzinie 12:30 w sali nr 11 (parter) Urzędu Miejskiego w Karczewie, ul. Warszawska 28.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, na działkę będącą przedmiotem licytacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. W tytule wpłaty należy podać numer działki, której ona dotyczy.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN na konto Urzędu Miejskiego ...
Szczegóły przetargu

Termin: 2021-07-29

Organizator przetargu:
Urząd Miasta Karczew
         
- Najnowsze obwieszczenia o przetargach i licytacjach nieruchomości z ponad 1000 źródeł
- Ogłoszenia bezpośrednie i agencyjne z 37 portali nieruchomości